C# Console Örnekleri-3 | Bilişim Konuları

C# Console Örnekleri-3

Örnek-1: C# Console For Döngüsüyle Piramit Oluşturma yapan programın kodu. * kullanarak 20 basamaktan oluşan bir piramit oluşturuyoruz.

Örnek-2: 1-10 arasında alt alta yazılmış rastgele 10 tane sayı üreten program. Üretilen sayının değeri kadar * işaretini de yanına yazdırıyor.

Örnek-3: C# Class Kullanarak Daire Alan ve Çevresini Hesaplama. Dairenin Alanını ve Çevresini ClassKullanarak hesaplama yapmayı gösteren küçük bir uygulama oluşturacağız. Uygulamamızı Console Application ortamında gerçekleştireceğiz.

Örneğimize Solution explorer penceresini kullanarak sınıf oluşturarak başlıyoruz. Class’ ımızın ismi Daire.cs olacak. Daire.cs için aşağıdaki kodları oluşturuyoruz. Aşağıda da görüleceği üzere
oluşturduğumuz Classiçerisinde Cevre ve Alan isimli 2 adet metot oluşturularak, gönderilen
parametreye göre double türünde geriye sonuç değerini döndürüyor.

Program.cs kodlarımız:
Örnek-4: Girilen String ifadede boşluk karakterine kadar olan kısmı yazdıran örnek:
Örnek-5: Elemanları kullanıcı tarafından girilen 10 elemanlı string bir dizide, en uzun metni, en uzun metnin karakter sayısını ve en uzun metnin index numarasını bulan ve ekrana yazdıran Console Örneği:
Örnek-6: C# Console uygulamasında Elemanları kullanıcı tarafından dışarıdan girilen 10 elemanlı bir dizinin elemanlarını %10 arttıran ve ekrana yazdıran örnek:
Örnek-7: Verilen bir karakter dizininin substring() metodunu kullanarak string içerisinde arama yapan ve kaç defa geçtiğini bulan program:
Örnek-8: Verilen bir string metnin içerisinde harf yada karakterlerin her birinden kaç adet olduğunu bulan program:
Örnek-9: Kullanıcının girdiği 3 sayıdan en büyük olanını ekranda gösteren örnek

One comment

  1. Böyle paylaşımlar için teşekkür ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Comment Spam Protection by WP-SpamFree

Watch Dragon ball super