Javascript Hesaplama Kodları | Bilişim Konuları

Tag Archives: javascript hesaplama kodları

Javascript Girilen Notlara Göre Geçti Kaldı Hesaplama

javascriptgecti

Klavyeden girilen 2 yazılı ve 2 performans notuna göre sonucu hesaplayan, çıka sonuca göre, eğer ortalama 50 yada üzerinde ise “Dersten Geçtiniz” eğer ortalama 50 den küçükse “dersten Kaldınız” şeklinde ekrana yazdıran ve ortalamayı da ekrana yazdıran programın javascript kodları. [crayon-5b220ce3eccb4720318585/] Programın tarayıcıda görünen şekli:

Read More »

Javascript do-while örnekleri

Örnek1:Ekrana 20 kere Merhaba yazdıran programı do-while komutu ile yapınız. [crayon-5b220ce3ed518831150137/] Örnek2:Klavyeden girilrn ifadeyi klavyeden girilen sayı kadar Ekrana yazdıran programı do-while komutu ile yapınız. [crayon-5b220ce3ed51d998919966/] Örnek3:Klavyeden girilen birinci sayıdan ikinci sayıya kadar olan sayıları ekrana yazdıran programı do-while komutu ile yapınız. [crayon-5b220ce3ed521554722227/] Örnek4: Klavyeden girilen birinci sayıdan ikinci sayıya …

Read More »

JavaScript Değişkenler

Değişken Nedir? Programlama dillerinde belirlediğimiz isimlerle oluşmuş ve hafızada yer kaplayan alanlara değişken denir. Tüm programlama dillerinde olduğu gibi JavaScript içerisinde de değişken tanımlaması yapılarak kullanılır. Değişken İsimlendirme Kuralları 1. Değişken ismi verirken büyük harf küçük harf duyarlılığı vardır. Örnek: Okul, okul, OKUL kelimeleri javascript dilinde birbirinden farklı kelimelerdir. 2. …

Read More »

Watch Dragon ball super