10.Sınıf Programlama Temelleri 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

10.Sınıf Programlama Temelleri 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

1. Etik nedir? En çok bilinen altı etik ilkesi nedir?

Cevap: Sözlük anlamı olarak etik, ahlak ile ilgili olan kavramları tanımlamaktadır.
En çok bilinen altı etik ilke şunlardır: dürüstlük, adalet, ahlak, vicdan, onur ve sorumluluk

2. Bilişim etiği nedir? Yazınız.

Cevap: Bilişim etiği ise özellikle bilgisayar kullanımı için ağ ve internet ortamında uyulması gereken kuralları tanımlayan normlar ve kodlar için kullanılmaktadır.

3. Bilişim sektörünün gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan etik problemlerden istediğiniz 3 tanesini yazınız.

Cevap:
• Bilgi doğruluğunun sorgulanması
• Özel yaşama ilişkin sorunlar
• Siber suçların ortaya çıkması
(Devamı :
• Fikrî mülkiyet hakları
• İşsizlik sorunları
• Sağlık sorunları
• Sosyal ilişkiler ve aile ilişkileri sorunları
• Sanal ortam ve sanal ilişkilerin varlığı
• Yapay zekâ ile ilgili sıkıntıların yaşanması)

4. Bilişim temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği durumlardan istediğiniz 3 tanesini yazınız.
Cevap:
• Başkalarının bilgisayarlarına zarar vermek ve bilgisayarlarını bozmak
• Bilgisayarda çalışan insanların çalışmalarına müdahale etmek
• Kişilerin bilgisayar dosyalarını izinsiz almak ve kullanmak
(Devamı :
• Bilgisayarda hırsızlık yapmak
• Doğru olmayan bilgileri yaymak için bilgisayar kullanmak
• Korsan yazılım kullanmak
• İzinsiz olarak başkalarının şifrelerini kırmak, kullanmak
• Başkalarının bilgi birikimlerini izinsiz olarak kullanmak
• Kötü amaçlı program yazmak)

5. Sosyal medyada uyulması gereken etik kurallardan istediniz 3 tanesini yazınız.

Cevap:
• Taraf tutmamak
• Yalan beyanda bulunmamak
• Toplumun değer yargılarıyla çatışmamak
(Devamı :
• Başkaları hakkında asılsız beyanlarda bulunmamak
• Kendini farklı göstermemek
• Açık ve anlaşılır dil kullanmak
• Bağlayıcı açıklamalardan kaçınmak (Kişinin bağlı bulunduğu kurumu, grubu ya da zümreyi dâhil etmemek)
•Argo ve küfürden kaçınmak
• Başkalarının özeline saygı duymak)

6. Bilgi güvenliği nedir? Açıklayınız.

Cevap: Bilgi güvenliği; bilgi sahibinin rızası olmadan bilginin yetkisiz olarak elde edilmesini, değiştirilmesini, dışarıya sızdırılmasını, çalınmasını, el değiştirmesini ve bilgiye zarar verilmesini engellemek için alınan önlemler bütünü olarak tanımlanabilir.

7. Bilgi güvenliği üç temel ilkeden meydana gelmektedir. Bunlar nedir? Yazınız.

Cevap: Bilgi güvenliği; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik olarak isimlendirilen üç temel ilkeden meydana gelmektedir.

8. Bilgisayar nedir? Açıklayınız.

Cevap: Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan, yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen, sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektronik bir makinedir.

9. Makine dili nedir? Açıklayınız.

Cevap: Makine dili kısaca özetlenirse;
– Bilgisayarın en temel dilidir.
– Bilgisayarın donanımsal tasarımına bağlıdır.
– Makine dili “010101001”lerden oluşan komutlardır ve bunlar doğrudan makineye (işlemciye) hitap eder.

10. Derleyici nedir? Açıklayınız.

Cevap: Derleyici Programcılıkta, bir programlama dilinde yazılan kaynak kodunu başka bir dile (genellikle makine koduna) çeviren yazılımlara derleyici denir.

11. Yazılım nedir? Açıklayınız.

Cevap: Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir.

12. Yazılım çeşitleri genel itibariyle 2 grupta incelenir? Bunları örnek vererek açıklayınız.

Cevap:
1. Sistem yazılımları : Bilgisayarı yöneten, denetleyen, kontrol eden Linux, Pardus, Windows vb. yazılımlardır
2. Uygulama yazılımları: Belli bir alana ve uygulamaya ilişkin olarak kullanıcılar için geliştirilmiş yazılımlardır. Paint, Hesap Makinesi, Oyunlar vb.

13. Programlama Dili nedir? Açıklayınız.

Cevap: Tüm uygulama ve sistem yazılımları programlama dilleriyle yazılır. Programlama dilleri insanlarla bilgisayarlar arasında tercümanlık görevi yapar.

14. Günümüzde yaygın kullanılan programlama dillerinden 5 tanesini nelerdir?

Cevap: C, C#, Python, Php, Java

15. Algoritma nedir? Açıklayınız.

Cevap: Algoritma, verilen herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli adımların hiçbir yoruma yer vermeksizin açık, düzenli ve sıralı bir şekilde söz ve yazı ile ifadesidir.

16. Aşağıdaki sayı çevrimlerini yapınız.

A)-(101101)2=( ? )10 -> (1×32) + (0x16) + (1×8) + (1×4) + (0x2) + (1×1) = 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45
B)-(53)10=( ? )2 -> Yapınız.
C)-(3A8F)16=( ? )2 -> Yapınız.
D)-(110011)2=( ? )16 -> Yapınız.

17. Matematik dersinden alınan 3 notun ortalamasını hesaplayıp ekrana yazdıran programın algoritmasını yazınız?

Cevap:
1. Başla
2. Oku not1
3. Oku not2
4. Oku not3
5. ortalama=(not1+not2+not3)/3
6. Yaz ortalama
7. Bitir

18. Girilen sayının pozitif, negatif veya sıfıra eşit olduğunu gösteren algoritmayı hazırlayınız.

Cevap:
1. Başla
2. sayi ‘ yi gir.
3. sayi>0 ise ekrana “Pozitif” yaz, 6.adıma git.
4. sayi<0 ise ekrana “Negatif” yaz, 6.adıma git.
5. sayi==0 ise ekrana “Sıfır” yaz.
6.Bitir.

19. Akış Diyagramı nedir? Açıklayınız.

Cevap: Algoritma ile adım adım yapılan işlemlerin, özel semboller (geometrik şekiller) kullanılarak gösterilmesine akış diyagramı denir.

20. Aşağıdaki Akış Diyagramı Sembollerinin görevlerini yanına yazınız.
9btt11-6

21. Klavyeden girilecek 3 sayıyı toplayıp sonucu ekrana yazdıran programın algoritmasını ve akış şemasını hazırlayınız.

9btt11-7

10. Sınıflar Programlama Temelleri Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları PDF olarak indirmek için Tıklayın

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
2
+1
0

Yorum Yap