101 Adet Python Program Örneği - Bilişim Konuları

101 Adet Python Program Örneği

Bu yazımızda son zamanlarda dünya çapında kullanma oranı hızla artan ve popüleritesi oldukça yükselen Python programlama dilinde yapılmış 101 adet temel ve bir çok konu içeren örnek yapacağız. Örneklere geçelim.

Örnek1 Ekrana “Merhaba Dünya” yazdıran python kodu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek1

Örnek2 Girilen kullanıcı ismine göre ekrana “Merhaba Kullanıcı” yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek2

Örnek3 Klavyeden girilen iki sayıyı toplayan ve sonucu ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek3

Örnek4 Klavyeden girilen iki sayıyının ortalamasını bulan ve sonucu ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek4

Örnek5 Klavyeden girilen vize ve final notuna göre vizenin %40 ve finalin %60 ını alan ve sonucu ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek5
Örnek6 Klavyeden girilen üç yazılı notunun ortalamasını bulan ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek6

Örnek7 Bir dersin ortalaması girilen öğrencinin o dersten geçip geçmediğini gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek7

Örnek8  Klavyeden girilen ders ortalamasına göre 50 den büyükse geçti, 50 den küçükse kaldı yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek8

Örnek9  Klavyeden girilen sayının pozitif mi negatif mi yoksa sıfır mı olduğunu bulan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek9

Örnek10  Klavyeden girilen yaşa göre ehliyet alıp alamayacağını bulan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek10
Örnek11  1 den 10 a kadar olan sayıları alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek11

Örnek12  1 den 20 ye kadar olan çift sayıları alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek12

Örnek13  1 den 20 ye kadar olan tek sayıları alt alta yazdıran python kodu nu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek13

Örnek14  1 den 100 e kaar olan sayılardan aynı anda 3 ve 5 e tam bölünen sayıları alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek14

Örnek15  Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıları alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek15
Örnek16  Klavyeden kısa kenar uzunluğu ve uzun kenar uzunluğu girilen dikdörtgenin alan ve çevresini hesaplayan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek16

Örnek17  Klavyeden girilen bir metnin harflerini alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek17

Örnek18  Klavyeden girilen iki sayı arasındaki sayıları toplayan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek18

Örnek19  Klavyeden girilen sayının asal sayı olup olmadığını bulan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek19

Örnek20  Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayılardan tek sayıların toplamını ve çift sayıların toplamını ayrı ayrı bulan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek20
Örnek21  Klavyeden maaşı ve zam oranı girilen kişinin zamlı maaşını hesaplayan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek21

Örnek22  Klavyeden yarıçapı girilen dairenin çevresini ve alanını hesaplayan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek22

Örnek23  Klavyeden kısa kenar ve uzun kenar uzunluğu girilen dikdörtgenin alanını fonksiyon kullanarak hesaplayan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek23

Örnek24  Önceden belirlenen bir liste içerisinde bulunan sayılardan kaç tanesinin 5’in katı olduğunu bulan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek24

Örnek25  Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan çift sayıların ortalamasını bulan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek25
Örnek26  Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan tek sayıların ortalamasını bulan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek26

Örnek27  Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan sayıların ortalamasını bulan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek27

Örnek28  Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan sayıların toplamını bulan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek28

Örnek29  Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan çift sayıların toplamını bulan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek29

Örnek30  Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan tek sayıların toplamını bulan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek30
Örnek31  Python tkinter kütüphanesini kullanarak form pernceresi oluşturan kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek31

Örnek32  Python tkinter kütüphanesini kullanarak form pernceresi ve Entry (text kutusu) oluşturan kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek32

Örnek33  Python tkinter kütüphanesini kullanarak form pernceresi ve Listbox (Liste kutusu) oluşturan kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek33

Örnek34  Klavyeden girilen üç yazılı notunun ortalamasını bulan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek34

Örnek35  Klavyeden girilen sayının tek sayı mı çift sayı mı olduğunu bulan ve sonucu ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek35-1 python-ornek35-2
Örnek36  Örnek :Bir otoparkın ücret tarifesi aşağıdaki gibidir:

1 saate kadar: 5 TL
1-5 saat arası: Saat başı 4 TL
5 saatten fazla: Saat başı 3 TL
Buna göre kullanıcının girdiği otoparkta kalınan saat süresine göre ödenecek miktarı bularak ekrana yazdırınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek36-1 python-ornek36-2

Örnek37  Klavyeden girilen bir ifadeyi ekrana 10 defa yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek37

Örnek38  Klavyeden girilen bir ifadeyi klavyeden girilen bir sayı kadar ekrana yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek38

Örnek39  Klavyeden aralarına virgül konularak yazılan tüm sayıları toplayan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek39

Örnek40  Klavyeden aralarına virgül konularak yazılan tüm sayıların ortalamasını hesaplayan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek40
Örnek41  Klavyeden başlangıç değeri, bitiş değeri ve artış miktarı girilen sayıları alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek41

Örnek42  0 dan 100 e kadar olan çift sayıların toplamını hesaplayan ve sonucu yazdıran python kodunu while döngüsü kullanarak yapan kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek42

Örnek43  0 dan 100 e kadar olan tek sayıların toplamını hesaplayan ve sonucu yazdıran python kodunu while döngüsü kullanarak yapan kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek43

Örnek44  Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıların toplamını hesaplayan ve sonucu yazdıran python kodunu while döngüsü kullanarak yapan kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek45

Örnek45  Klavyeden girilen sayıya kadar olan tek sayıların toplamını hesaplayan ve sonucu yazdıran python kodunu while döngüsü kullanarak yapan kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek45
Örnek46  Klavyeden girilen sayıya kadar olan çift sayıların toplamını hesaplayan ve sonucu yazdıran python kodunu while döngüsü kullanarak yapan kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek46

Örnek47  Klavyeden girilen bir metni harflarine ayıran python programını while döngüsü ile yazdıran kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek47

Örnek48  0 ile 100 arasında 10 tane rastgele tam sayı üreten ve bu sayılardan en büyüğü ile en küçüğünü bulan ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek48

Örnek49  Kullanıcının klavyeden kilo bilgisi alınarak kilo 50 ve altında ise zayıfsın, 50-80 arası fitsin, 80 ve üstü ise kilo almışsın şeklinde ekranda yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek49-1 python-ornek49-2 python-ornek49-3

Örnek50  Kullanıcının klavyeden yaş bilgisi alınıp 18 yaşından küçükse çocuk 18-40 yaş arası ise genç, 40-60 yaş arası ise orta yaşlı 60 yaştan büyükse yaşlı şeklinde ekrana yazdıran programın python kodlarını yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek50-1 python-ornek50-2 python-ornek50-3 python-ornek50-4
Örnek51  Klavyeden girilen iki sayının yine klavyeden girilen aritmetik operatör işaretlerine göre (toplama, çıkarma, çarpma bölme) dört işlem yapan ve sonucu ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek51-1 python-ornek51-2 python-ornek51-3 python-ornek51-4

Örnek52  Klavyeden girilen bir sayının rakamlarının toplamını bulan ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek52

Örnek53  Program çalıştırıldığı anda o anın tarih ve saat bilgilerini ekrana yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek53

Örnek54  Şu anki sistemin tarihini ekrana yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek54

Örnek55  Klavyeden Fahrenheit cinsinden girilen sıcaklığı Dereceye çeviren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek55
Örnek56  Klavyeden bir kenar uzunluğu girilen karenin alanını ve çevresini bulan ve ekrana yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek56

Örnek57  Klavyeden girilen saniye değerinin kaç saat kaç dakika ve kaç saniye olduğunu bulan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek57

Örnek58  Klavyeden boy ve kilo bilgileri girilen kişinin beden kitle endeksini hesaplayan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek58

Örnek59  Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanı bulan ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek59

Örnek60  Klavyeden girilen not ortalamasına göre kişinin takdir teşekkür normal geçme yada sınıf tekrarı yapması gerektiğini gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek60
Örnek61  Klavyeden girilen bir sayının 0-10 arasında olup olmadığını kontrol eden python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek61

Örnek62  Klavyeden girilen şifrenin “bilişim” olup olmadığını kontrol eden ve ona göre yönlendirme yapan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek62

Örnek63  Klavyeden girilen böünen ve bölen sayılarına göre bölen sayının sıfır olup olmadığını kontrol eden ve ona göre sonuç yada uyarı veren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek63

Örnek64  Klavyeden 1 ile 5 arasında bir değer giren ve bu değeri yazı ile yazdıran bu değerlerin dışında bir değer girildiğinde uyarı mesajı veren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek64

Örnek65  Klavyeden girilen bir sayının 2 ve 3 e veya sadece 2 ye veya sadece 3 e tam bölünüp bölünmediğini yada hiç birine bölünmediğini kontrol eden python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek65
Örnek66  0 dan 30’a kadar olan sayılardan 2 ve 3 bölünenleri ekranda sıralayan programın python kodlarını yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek66

Örnek67  Klayeden girilen beş adet sayının toplamını bulan ve bulunan toplamın tek sayımı yoksa çift sayı mı olduğunu bulan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek67

Örnek68  0 ile 50 sayısı arasında 4 e bölünen sayıları listeleyen programın python kodlarını yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek68

Örnek69  Klavyeden girilen beş tane sayıdan en büyüğünü bulup ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek69

Örnek70  Klavyeden kullanıcının girdiği ismin kaç harfli olduğunu bulan programın python kodlarını yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek70
Örnek71  Klavyeden 0 rakamı girilene kadar girilen tüm sayıların kaç tane olduğunu ve bu sayıların toplamını bulan ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek71

Örnek72  Klavyeden 0 rakamı girilene kadar girilen tüm sayıların kaç tane olduğunu ve bu sayıların ortalamasını bulan ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek72

Örnek73  Klavyeden girilen taban ve üs değerine göre o sayının üssünü hesaplayan ve sonucu ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek73

Örnek74  Klavyeden girilen bir sayının karekökünü bulan ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek74

Örnek75  Klavyeden girilen iki sayının EKOK ve EBOB’unu bulan ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek75
Örnek76  Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini bulan ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek76

Örnek77  Klavyeden girilen bir sayının mutlak değerini bulan ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek77

Örnek78  Daha önceden belirlenmiş bir liste içerisinden rastgele bir sayı seçen ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek78

Örnek79  Klavyeden girilen a,b,c değerlerine göre 2. dereceden bir denklemin köklerini bulan ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek79

Örnek80  Klavyeden girilen yıl ve o yılın ayının takvimini ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek80
Örnek81  Klavyeden 10’luk tabanda girilmiş bir sayıyı 2’lik, 8’lik ve 16’lık tabana çeviren ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek81

Örnek82  Klavyeden girilen bir ismin klavyeden girilen bir sayı kadar yan yana yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek82

Örnek83  Klavyeden girilen bir sayının karesini ve küpünü bulan ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek83

Örnek84  Klavyeden girilen 3 tane açının toplamının 180 olup olmadığını kontrol eden ve üçgen oluşturup oluşturmadığını kontrol eden python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek84

Örnek85  Kullanıcının girdiği iki ürünün toplam fiyatı 200 TL ve altıysa “Ödenecek miktar=…. TL”; 200 TL’yi geçerse %25 indirim yaparak “Ödenecek miktar, indirimden sonra ….. TL’dir.” çıktılarını veren kodu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek85
Örnek86  Kullanıcıya yabancı dil ve ofis programlarını bilip bilmediği sorulsun. Her iki soruya da “Evet” cevabı verilirse “İşe alındınız.”; diğer durumlarda ise “İşe alınmadınız.” çıktıları veren programı yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek86

Örnek87  Bir mülakatta katılımcının başarılı olabilmesi için İngilizce ya da Fransızcadan birini bilmesi ve yaşının 40’tan küçük olması gerekmektedir. Katılımcıya yukarıdaki bilgileri, adını ve soyadını sorarak mülakat sonucunu “Başarılı” ya da “Başarısız” çıktıları ile gösteriniz.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek87

Örnek88  Girilen iki sayıya ve operatöre (+,-,*,/) göre toplama, çıkarma, çarpma ya da bölme işlemlerini yapan; bu operatörler dışında bir değer girildiğinde “Yanlış işlem girdiniz.” uyarısı veren kodu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek88

Örnek89  Klavyeden girilen başlangıç, bitiş ve artış miktarı girilen sayıları alt alta ekranda yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek89

Örnek90  Klavyeden girilen sayıdan itibaren sıfıra kadar olan sayıları ekrana yazan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek90
Örnek91  Klavyeden girilen sayıdan itibaren sıfıra kadar 2 şer 2 şer yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek91

Örnek92  Klavyeden girilen iki sayı arasındaki sayıların toplamını bulan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek92

Örnek93  Klavyeden girilen iki sayı arasındaki sayıların ortalamasını bulan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek93

Örnek94  Klavyeden girilen bir karakteri istenilen satır kadar piramit şeklinde yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek94

Örnek95  Klavyeden girilen bir ifadeyi 10 defa ekrana while döngüsü ile yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek95
Örnek96  Klavyeden girilen bir ifadeyi istenilen sayı kadar ekrana while döngüsü ile yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek96

Örnek97  Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini while döngüsü kullanarak yapan python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek97

Örnek98  0-100 (100 dâhil) arasındaki sayılardan 5’e tam bölünenleri while döngüsü ile ekrana yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek98

Örnek99  Klavyeden Girilen sayı 0 (sıfır) olana kadar girilen tüm sayıları toplayan ve ekranda gösteren python programını while döngüsü ile yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek99

Örnek100  3×3 bir matrisin eleman indislerini yazdıran python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek100

Örnek101  Klavyeden girilen bir şifrenin karakterlerini kontrol ederek girilen şifrenin 4 karakter olana kadar yeni şifre isteyen, girilince de doğru şifreyi ekranda gösteren python kodunu yazınız.

Python kodu

Programın ekran görüntüsü

python-ornek101

Lütfen Bu Yazıyı Değerlendirin
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yap

1 Yorum

  • Yeni başlayanlar için basit ama güzel örnekler var. Ayrıca ileri seviye örneklerde var. Emeğinize sağlık hocam.