105 Tane Microsoft Word 2010 Test Sorusu - Bilişim Konuları

105 Tane Microsoft Word 2010 Test Sorusu

1) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Başlat –Donatılar – Microsoft Office – Microsoft Word2010
b-) Başlat –Microsoft Office – Microsoft Word2010
c-) Başlat – Programlar – Microsoft Office – Donatılar – Microsoft Word2010
d-) Başlat – Tüm programlar – Microsoft Office – Microsoft Word2010

2) Microsoft ortamında bir yazıyı kopyalayıp yapıştırmanın klavye kısa yol tuşları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a-) CTRL + C – CTRL + V
b-) CTRL + X – CTRL + V
c-) CTRL + C – CTRL + X
d-) CTRL + X – CTRL + C

3) Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Baskı Ön izleme
b-) Sayfa Yapısı
c-) Sayfa Düzeni Görünümü
d-) Hiçbiri

4) Sayfayı dikey durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a-) Sayfa düzeni– Kenar boşlukları
b-) Sayfa düzeni – Yönlendirme
c-) Sayfa düzeni–Boyut
d-) Sayfa düzeni–Sütunlar

5) Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için kullanılan menü ve uygun seçenek hangisidir?

a-) Sayfa düzeni– Sütunlar
b-) Sayfa düzeni– Boyut
c-) Sayfa düzeni– Yönlendirme
d-) Sayfa düzeni– Kenar boşlukları
6) Normal sayfa görünümünden sayfa düzenine geçmek için kullandığımız yol aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Durum çubuğu üzerinde bulunan Yazım denetimi düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir
b-) Durum çubuğu üzerinde bulunan yakınlaştır düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir
c-) Durum çubuğu üzerinde bulunan Belge görünümleri düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir
d-) Durum çubuğu üzerinde bulunan sözcük sayımı düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir

7) Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a-) Durum çubuğu üzerinde bulunan Belge görünümleri düğmesinden
b-) Durum çubuğu üzerinde bulunan yakınlaştır düğmesinden
c-) Durum çubuğu üzerinde bulunan Sözcük sayımı düğmesinden
d-) Durum çubuğu üzerinde bulunan Yazım denetimi düğmesinden

8) Microsoft Word menü sekmelerini kaldırıp tam ekran okuma moduna geçiş yaparak belgemizin ekranı kaplamasını hangi yöntem ile yapabiliriz?

a-) Görünüm– Belge Görünümleri – Sayfa düzeni
b-) Görünüm– Belge Görünümleri – Ana hat
c-) Görünüm– Belge Görünümleri – Web düzeni
d-) Görünüm– Belge Görünümleri – Tam ekran okuma

9) Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?

a-) Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi
b-) Ekle– Bağlantılar
c-) Ekle– Metin
d-) Ekle– Simgeler

10) Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?

a-) Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi – Üstbilgi
b-) Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi – Altbilgi
c-) Ekle – Üstbilgi ve alt bilgi – Sayfa numarası
d-) Ekle – Üstbilgi ve alt bilgi – Hızlı parçalar
11) Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü sekmesi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Giriş – Pano
b-) Giriş – Yazıtipi
c-) Giriş – Paragraf
d-) Giriş – Stiller

12) H2O – 100m3(alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz?

a-) Giriş – Pano
b-) Giriş – Yazıtipi
c-) Giriş – Paragraf
d-) Giriiş– Stiller

13) Word ekranında çizilen bir resmi yazının arkasına taşımak için hangi yöntem kullanılır?

a-) Konum
b-) Hizala
c-) Metni kaydır
d-) Döndür

14) Microsoft penceresinde belgemizi sütunlara bölmek için hangi yöntem izlenir?

a-) Sayfa düzeni –Kenar boşlukları
b-) Sayfa düzeni –Yönlendirme
c-) Sayfa düzeni –Boyut
d-) Sayfa düzeni –Sütunlar

15) Aşağıdakilerden menü sekmelerinden hangisi Microsoft Word ana menü sekmelerinden birisi değildir?

a-) Dosya menü sekmesi
b-) Düzen menü sekmesi
c-) Ekle menü sekmesi
d-) Veri menü sekmesi
16) Microsoft Word’de Dosya menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a-)Yeni
b-) Aç
c-)Kaydet
d-) Tablo ekle

17) Bir tabloda ya da metin kutusunda yazının yönünü değiştirmek için aşağıdakilerden hangi yol izlenmelidir?

a-) Metin Yönü
b-) Hücre kenar boşlukları
c-) Otomatik sığdır
d-) Sırala

18) Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Gözden geçir –Yazım ve dilbilgisi
b-) Gözden geçir –Araştır
c-) Gözden geçir – Eş anlamlılar
d-) Gözden geçir – Sözcük sayımı

19) Word belgesinde dipnot nerden eklenir?

a-) Başvurular – Dipnot Ekle
b-) Sayfa Düzeni – Dipnot Ekle
c-) Metin Ekle– Dipnot Ekle
d-) Görünüm– Dipnot Ekle

20) Tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getiren komut aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Hücreleri birleştir
b-) Hücreleri böl
c-) Tabloyu böl
d-) Otomatik sığdır
21) Tablodaki bir hücreyi birkaç hücre haline getiren komut aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Hücreleri birleştir
b-) Hücreleri böl
c-) Tabloyu böl
d-) Otomatik sığdır

22) Tablo birden fazla sayfaya taşarsa ilk sayfadaki başlığı diğer sayfalarda otomatik olarak tekrarlayan komut hangisidir?

a-) Düzen – Hizalama – Üstbilgi satırını yenile
b-) Düzen – Veri – Üstbilgi satırını yenile
c-) Düzen – Satırlar ve sütunlar – Üstbilgi satırını yenile
d-) Düzen – hücre boyutu – Üstbilgi satırını yenile

23) Microsoft Word belgesinde Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir.

a-) İmleci belgenin başına getirir.
b-) İmleci belgenin sonuna getirir.
c-) İmleci paragraf başına getirir.
d-) İmleci paragraf sonuna getirir.

24) Microsoft Word belgesinde Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) İmleci belgenin başına getirir.
b-) İmleci belgenin sonuna getirir.
c-) İmleci paragraf başına getirir.
d-) İmleci paragraf sonuna getirir.

25) Birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri ekranda görebilmek için hangi sekme kullanılır?

a-) Gözden Geçir
b-) Görünüm
c-) Sayfa Düzeni
d-) Baskı Önizleme
26) Bir belgedeki sayfaların numaralandırılması aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) İlk sayfada numara olup olmaması tanımlanabilir
b-) Numara biçimi tanımlanabilir
c-) Sayfa numarası altbilgi ya da üstbilgi olarak eklenebilir.
d-) Sayfa numaralandırılmasına 2’den başlayamayız.

27) Word’de hazırlanan bir tablo üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

a-) Satır sayısı arttırılabilir.
b-) Hücreye yükseklik ve genişlik tanımlanabilir
c-) Tablo içine resim eklenebilir
d-) Üstbilgi tanımı yapılabilir.

28) Aşağıdakilerden hangisi Sayfa düzeni – sayfa yapısı seçeneği ile tanımlanmaz?

a-) Belgenin kenar boşlukları
b-) Kâğıt boyutu
c-) Sayfa Rengi
d-) Belge yönlendirme ayarları

29) Seçili metinde büyük/ küçük harf değişimi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?

a-) Giriş – yazı tipini daralt
b-) Giriş – Büyük küçük harf değiştir
c-) Giriş – metin efektleri
d-) Giriş – metin vurgu rengi

30) Aktif bir belge içinde iken başka bir belgeye bağlantı (köprü / link) kurmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a-) Ekle – Köprü
b-) Ekle – Yer işareti
c-) Ekle –Çapraz başvuru
d-) Ekle – Üstbilgi
31) CTRL+Y kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Geri alınan işlemi yineler
b-) Yapılan işlemi geri alır
c-) En son yapılan işlemi siler
d-) En son yapılan işlemleri saklar

32) Çalışılan bir metne başka bir dosya eklemek için aşağıdakilerden hangi seçenek kullanılmalıdır?

a-) Ekle –İmza satırı
b-) Ekle –Nesne
c-) Ekle –Nesne – Dosyadan metin
d-) Ekle –Nesne – Nesne

33) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir sekme türü değildir?

a-) Ondalık sekme
b-) Sol sekme
c-) Yukarı sekme
d-) Orta sekme

34) Sayfa düzeni – Sayfa yapısı – Kesmeler seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Dipnot ekler
b-) Sütunlara böler
c-) Sayfa, sütun veya bölüm kesip yeni sayfa sütun satıra geçmeyi sağlar
d-) İstenilen yerde tabloyu kesip iki tablo haline getirir

35) Aşağıda verilen tablo ile ilgili işlemlerinden hangisi doğru değildir?

a-) Metni tabloya dönüştürebiliriz
b-) Tabloyu metne dönüştürebiliriz
c-) Tabloya sayfa numarası verilebilir
d-) Tablodaki verileri artan ya da azalan oranda sıralayabiliriz
36) Bir tabloda seçim yapma işlemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

a-) Bir tabloda satır, sütun, tablo, hücre seçilebilir
b-) Bir tabloda fare ile seçim yapılamaz
c-) Tablonun tamamı seçilemez
d-) Tabloda yalnızca hücreler seçilemez.

37) Sayfa düzeni –Sütunlar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) Sayfayı sütunlara ayırma ve sütunlar arası çizgi koyma işlemleri yapılabilir
b-) Her sütunun genişlik ve aralık ayarları yapılabilir
c-) Eşit sütun genişliği tanımlanabilir
d-) Sütunlar için sekme noktaları tanımlanabilir

38) Özel bir kâğıt boyutu tanımlamak için hangi menü sekmesinin hangi seçeneği kullanılır?

a-) Sayfa düzeni – Sayfa yapısı
b-) Sayfa düzeni – Kenar boşlukları
c-) Sayfa düzeni – Sütunlar
d-) Sayfa düzeni – Heceleme

39) Bir dosyaya belge koruma parolası aşağıdaki yol tanımlamalarının hangisi ile yapılabilir?

a-) Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Genel Seçenekler
b-) Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar Kaydetme Seçenekleri
c-) Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Web Seçenekleri
d-) Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Şifreli kaydetme seçenekleri

40) Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?

a-) Sayfa Düzeni
b-) Gözden
c-) Ekle
d-) Görünüm
41) Görünüm menü sekmesinde bulunan Pencere sekmesindeki böl seçeneği ne işe yarar?

a-) Belgeyi iki parça halinde gösterir.
b-) Tablodaki seçili hücreleri böler.
c-) Tablodaki bölünmüş hücreleri birleştirir.
d-) Belgeyi sütunlara ayırır.

42) Çalışılan Word Belgesini şablon dosyası olarak kaydetmek için hangi yol izlenir?

a-) Dosya – Farklı Kaydet – Seçenekler
b-) Dosya – Aç – Word Şablonu
c-) Dosya – Yeni – Şablon
d-) Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü – Word Şablonu

43) Belgeye açma ve değiştirme parolası vermek için hangi yol izlenir?

a-) Doya – Farklı Kaydet –Güvenlik Seçenekleri
b-) Dosya – Farklı Kaydet – Güvenlik Seçenekleri
c-) Dosya – Farklı Kaydet – Araçlar – Genel seçenekler
d-) Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü – Parolalı olarak Kaydet

44) Word programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

a-) .xlsx
b-) .bmpx
c-) .docx
d-) .dotx

45) Word programında hazırlanan şablonların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

a-) .xlsx
b-) .bmpx
c-) .docx
d-) .dotx
46) Tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?

a-) Farenin sağ tuşunu tıklayarak
b-) Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak
c-) Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak
d-) Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak

47) Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne anlama gelir?

a-) Kelimeyi seçer
b-) Paragrafı seçer
c-) Satırı seçer
d-) Kursörü metnin sonuna götürür

48) Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile üç kez tıklamak ne anlama gelir?

a-) Kelimeyi seçer
b-) Paragrafı seçer
c-) Satırı seçer
d-) Kursörü metnin sonuna götürür

49) Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak Word için ne anlama gelir?

a-) Kelimeler arası boşluk verir
b-) Yeni sütun başına geçer
c-) Paragraf başı yapar
d-) Yeni sayfa başına geçer

50) Düz metin yazarken Ctrl + ENTER tuşlarına basmak Word’de ne anlama gelir?

a-) Kelimeler arası boşluk verir
b-) Yeni sütun başına geçer
c-) Yeni paragraf başına geçer
d-) Yeni sayfa başına geçer
51) Seçili olan bir yazıyı farklı bir yere taşımak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a-) Seçili metin üzerinde farenin sol tuşuna basılı tutularak istenilen yere kadar sürüklenir
b-) Giriş sekmesi – Araç düğmelerinden Kes – Yapıştır
c-) Farenin sağ tuş menüsünden Kes ve istenilen yerde yapıştır
d-) Düzen – Git – Yapıştır

52) Dosya menüsü kapat seçeneği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a-) Word programı kapanır
b-) Açık olan belge kapanır
c-) Standart araç çubuğu kapanır
d-) Bilgisayarı kapatmaya yarar

53) Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a-) Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde sürüklenir
b-) Kelime üzerinde farenin sol tuşu iki kez tıklanır
c-) Shift ve yön tuşları ile
d-) Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır.

54) Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kopyalanır?

a-) Ctrl + Z
b-) Ctrl + C
c-) Ctrl + X
d-) Ctrl + V

55) Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kesilerek hafızaya alınır?

a-) CTRL + Z
b-) CTRL + C
c-) CTRL + X
d-) CTRL + V
56) Belge üzerinde daha önceden kesilen veya kopyalanarak hafızaya alınan bir bilgi klavyeden nasıl yapıştırılır?

a-) CTRL + Z
b-) CTRL + C
c-) CTRL + X
d-) CTRL + V

57) Çalışılan belgenin her sayfasının başına “İşletmenlik Sınavı” yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?

a-) Ekle – Üstbilgi Altbilgi
b-) Ekle – Bağlantılar
c-) Ekle – Metin
d-) Ekle – Sayfalar

58) Yazıda seçili olan bir metnin yazı tipi boyutu hangisi ile değiştirilebilir?

a-) Giriş Sekmesi – Yazı tipi düğmesi
b-) Farenin sağ tuşu ve Kes seçeneği
c-) Ekle menüsü ve Kesme seçeneği
d-) Farenin sağ tuşu ve Paragraf seçeneği

59) Belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

a-) Dosya – Farklı kaydet
b-) Dosya – Ad değiştir
c-) Düzen – Yeni Adla kaydet
d-) Dosya – Kaydet

60) Yazılı olan bir metindeki kelime aşağıdakilerden hangisi ile silinmez?

a-) Kelime seçilir ve boşluk tuşuna basılır
b-) Kelime seçilir ve Delete tuşuna basılır.
c-) Kelime Fare ile çift tıklanır
d-) Kelime seçilir – farenin sağ tuş menüsünden – kes seçeneği ile
61) Belgeye resim eklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru bir yol tanımlamasıdır?

a-) Ekle – Resim
b-) Ekle – Küçük Resim
c-) Ekle – Şekiller
d-) Ekle – Smart art

62) Belgeyi bir sayfa büyüklüğünde görmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

a-) Görünüm – Yakınlaştır
b-) Görünüm – Sayfa genişliği
c-) Görünüm – Kılavuz çizgileri
d-) Görünüm – Bir sayfa

63) Klavyede olamayan karakterler Word belgesine nasıl eklenir?

a-) Ekle – Metin
b-) Ekle – Bağlantılar
c-) Ekle – Çizimler
d-) Ekle – Simge

64) Giriş – Paragraf ayar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) Seçilen paragrafın sağdan ve soldan girinti ayarları
b-) Paragraflar arası boşluk ayarları
c-) Hizalama ayarları
d-) Yazı tipi rengi ayarları

65) Giriş menü sekmesi – Yazı tipi ayar seçeneği ile aşağıdakilerin hangisi yapılamaz?

a-) Yazı tipini değiştirmek
b-) Yer işareti koymak
c-) Yazı tipi boyutunu değiştirmek
d-) Altı çizili yapmak
66) Giriş – Paragraf – Sekmeler seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) Belli noktalara sekme durakları koymak
b-) Belirtilen sekmeleri silmek
c-) Sayfa numarası vermek
d-) Sekmelerin hizalarını değiştirmek

67) Dosya – Yazdır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-)Belgeye baskı önizleme yapmak
b-)Sadece tek numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak
c-)Belgeye koruma parolası vermek
d-)Sadece çift numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak

68) Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?

a-) Kelime işlemci programıdır. Belge ve dokümanlar hazırlanır
b-) Resim hazırlanır ve resimler üzerinde ayarlamalar yapılır
c-) Hesap tabloları oluşturulur, veri tablosunun grafikleri oluşturulur
d-) Sürücüler üzerinde kopyalama ve taşıma işlemleri yapılır

69) Giriş sekmesinde bulunan Bul seçeneği hangi işlevi gerçekleştirir?

a-) Bilgisayardaki belirtilen dosyaları bulur
b-) Hatalı sözcükleri bulup altlarını kırmızıçizgi ile çizer
c-) Toplam sözcük sayısını verir
d-) Belge içerisinde belirtilen kelime ve kelime gruplarını arar

70) Microsoft Word 2007 programında kağıt  boyutu, kenar boşlukları ile ilgili işlemlerin yapıldığı komut aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Sayfa düzeni – Sayfa yapısı
b-) Giriş – Sayfa yapısı
c-) Görünüm – Sayfa yapısı
d-) Giriş – Yazı tipi
71) Microsoft Word programında CTRL+F tuşunun görevi nedir?

a-) Aç
b-) Bul
c-) Git
d-) Değiştir

72) CTRL+Z tuşunun görevi nedir?

a-) Geri Al
b-) Yeniden Yazılan
c-) Yeni
d-) Kaydet

73) Word programında daha önceden kaydedilmiş olan dosyayı ekrana getirmek için hangi komutlar kullanılır?

a-) Dosya – Kaydet
b-) Dosya – Aç
c-) Dosya – Yeni
d-) Dosya – Baskı Ön izleme

74) Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?

a-) Ctrl+S
b-) Ctrl+V
c-) Shift + A
d-) Ctrl+A

75) Word programında klavye ile yazı seçme işlemi (Bloklama) hangi tuşlarla yapılır?

a-) CaspLock + Yön Tuşları
b-) Shift + Yön Tuşları
c-) Alt + Yön Tuşları
d-) Alt Gr + Yön Tuşları
76) Microsoft Word programında metin içerisinde istenilen kelimeyi aratmak için hangi komutlar kullanılır?

a-) Ekle –Git
b-) Ekle –Bul
c-) Giriş –Git
d-) Giriş –Bul

77) Microsoft Word programında bir sayfayı farklı bir adla farklı bir ortama kaydetmek için

a-) Alt + S
b-) CTRL + S
c-) Dosya – Kaydet
d-) Dosya – Farklı Kaydet

78) Microsoft Word programında sayfa görünümünü değiştirmek için aşağıdaki adımlardan hangisi takip edilmelidir?

a-) Giriş – Görünümler
b-) Görünüm – Belge görünümleri
c-) Görünüm – Sayfa Yapısı
d-) Sayfa Düzeni – Belge görünümleri

79) Word Programında metin içindeki bir kelimeyi veya kelimeleri başka bir kelime ile değiştirme için hangi komutlar kullanılır?

a-) Giriş –Değiştir
b-) Ekle – Değiştir
c-) Görünüm – Değiştir
d-) Sayfa Düzeni – Değiştir

80) Ekranın solundaki dikey cetvele çift tıkladığımızda hangi pencere açılır?

a-) Cetvel ayarları
b-) Sekmeler
c-) Yazı Tipi
d-) Sayfa Yapısı ayarları
81) Belgemize 3 Boyutlu metin eklemek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi uygulanır?

a-) Giriş –Word Art
b-) Biçim – Kenarlıklar ve Gölgelendirme
c-) Ekle –Word Art
d-) Ekle – 3 Boyut

82) Word programında metni sütunlara nasıl bölebiliriz?

a-) Gözden Geçir – Sütunlar
b-) Sayfa Düzeni– Sütunlar
c-) Görünüm– Sütunlar
d-) Ekle – Sütunlar

83) Microsoft Word de hazırlanan belge yazıcıdan nasıl çıktı alınır?

a-) Sayfa Düzeni– Yazdır
b-) Ekle- Yazdır
c-) Dosya – Yazdırd-) Dosya – Baskı önizleme

84) Belgeye üst bilgi Ekleme işlemi nasıl yapılır?

a-) Giriş – Üst bilgi ve alt bilgi
b-) Görünüm – Üstbilgi ve alt bilgi
c-) Ekle – Üstbilgi ve alt bilgi
d-) Sayfa Düzeni – Üstbilgi ve alt bilgi

85) Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes – Kopyala – Yapıştır sıralaması doğrudur?

a-) CTRL+X – CTRL+ C – CTRL+V
b-) CTRL+Y – CTRL+ O – CTRL+S
c-) CTRL+L – CTRL+ R – CTRL+G
d-) CTRL+F – CTRL+ H –F5
86) Microsoft Word 2010 programında, Giriş menü sekmesinden aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

a-) Yazı büyüklüğünü değiştirme
b-) Yazı rengini değiştirme
c-) Hizalama işlemleri
d-) Resim ekleme işlemi

87) Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Baskı Ön izleme
b-) Sayfa Yapısı
c-) Sayfa Düzeni Görünümü
d-) Hiçbiri

88) Sayfanın yakınlaştırma oranını değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

a-) Giriş– Sayfa Yapısı – Yakınlaştır
b-) Görünüm – Yakınlaştır
c-) Ekle – Yakınlaştır
d-) Görünüm – Pencere – Yakınlaştır

89) Metne numaralandırma veya madde işareti eklemek için hangi seçenek kullanılır?

a-) Sayfa Düzeni Sekmesi
b-) Giriş Sekmesi
c-) Başvurular Sekmesi
d-) Görünüm Sekmesi

90) Belgemize kenarlık eklemek veya sayfa rengi ayarı vermek için kullandığımız gereken menü aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Giriş
b-) Sayfa Düzeni
c-) Görünüm
d-) Gözden Geçir
91) Aşağıdaki menü sekmelerinden hangisi Microsoft Word 2010menü sekmelerinden birisi değildir?

a-) Giriş
b-) Başvurular
c-) Araçlar
d-) Gözden geçir

92) Microsoft Word’de Dosya menü sekmesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a-) Yeni
b-) Aç
c-) Kaydet
d-) Tablo ekle

93) Ctrl+Hometuşlarının Microsoft Word’de görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) İmleci belgenin başına getirir
b-) İmleci belgenin sonuna getirir
c-) İmleci paragraf başına getirir
d-) İmleci paragraf sonuna getirir

94) Ctrl + Endtuşlarının Microsoft Word’de görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) İmleci belgenin başına getirir
b-) İmleci belgenin sonuna getirir
c-) İmleci paragraf başına getirir
d-) İmleci paragraf sonuna getirir

95) Microsoft Wordde tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?

a-) Farenin sağ tuşunu tıklayarak
b-) Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak
c-) Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak
d-) Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak
96) Microsoft Word’de Yeni belge açmak için aşağıdaki kısa yollardan hangisi kullanılır?

a-) CTRL+S
b-) CTRL+N
c-) CTRL+X
d-) CTRL+Z

97) Aşağıdakilerden hangisi sayfa numaralandırma aşamasında sayfa numarasını hizalama seçeneklerinden biri değildir?

a-) Sağda
b-) Ortada
c-) Solda
d-) Yanda

98) Word de oluşturulan bir belgeyi klavyeden kısa yol tuşları ile kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

a-) CTRL+A
b-) CTRL+S
c-) CTRL+X
d-) CTRL+Z

99) Microsoft Office Word belgesinde belgenin üstüne ve altına yazılan bir bilginin tüm sayfalarda tekrar etmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?

a-) Ekle– Üstbilgi / Altbilgi
b-) Görünüm– Üstbilgi – Altbilgi
c-) Giriş– Üstbilgi – Altbilgi
d-) Sayfa Düzeni– Üstbilgi – Altbilgi

100) Word’deki bir belgeyi yazıcıya gönderen kısa yol tuşu hangisidir?

a-) CTRL+P
b-) CTRL+S
c-) ALT+P
d-) ALT+S
101) Word’de bir metnin biçim ayarlarını başka bir metne aktarmak için hangi araç düğmesi kullanılır?

a-) Köprü
b-) Biçim boyacısı
c-) Yazı Denetimi
d-) Diyagram veya kuruluş grafiği ekle

102) Aşağıdakilerden hangisi Word de sayfa numarası biçimi olarak kullanılmaz?

a-) Sayı
b-) Harf
c-) Roma Rakamı
d-) Simge

103) Belge içerisindeki bir metni otomatik olarak başka bir metin ile değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

a-) Giriş–Değiştir
b-) Görünüm– Değiştir
c-) Ekle – Değiştir
d-) Başvurular– Değiştir

104) Yazdırma işlemi sırasında yazdırma alanına 3-6,8,9 rakamları yazıldığında hangi sayfalar yazıcıdan çıkar?

a-) 3,6,9
b-) Tüm belge
c-) 3,4,5,6,8,9
d-) 3,6,8,9

105) Microsoft word 2010 dosyalarının uzantısı hangisidir?

a-) pdf
b-) doc
c-) xlsx
d-) docx

CEVAP ANAHTARI

1D-2A-3A-4B-5D-6C-7B-8D-9A-10C-11C-12B-13C-14D-15D-16D-17A-18D-19A-20A-21B-22B-23A-24B-25B-26D-27D-28C-29B-30A-31A-32C-33C-34C-35C-36A-37D-38A-39A-40D-41A-42D-43C-44C-45D-46B-47A-48B-49C-50D-51D-51B-53D-54B-55C-56D-57A-58A-59A-60C-61A-62D-63D-64D-65B-66C-67C-68A-69D-70A-71B-72A-73B-74D-75B-76D-77D-78B-79A-80D-81C-82B-83C-84C-85A-86D-87A-88B-89B-90B-91C-92D-93A-94B-95B-96B-97D-98B-99A-100A-101B-102D-103A-104C-105D

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap