105 Tane Microsoft Word 2003 Test Sorusu - Bilişim Konuları

105 Tane Microsoft Word 2003 Test Sorusu

1. Microsoft word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Başlat – Programlar
b. Başlat Ayarlar
c. Başlat – Programlar – Donatılar
d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası

2. Aşağıdakilerden hangisi cursor’ı yazının başında iken direkt olarak yazının sonuna taşır?
a. Ctrl + End
b. Shift + End
c. Ctrl + Shift + End
d. Delete

3. Yazı yazma, şekil çizme, resim ve grafik işlemlerinde kullanılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
a. Microsoft Windows
b. Microsoft Excel
c. Microsoft Access
d. Microsoft Word

4. Aşağıda Microsoft Word Ekranı ile ilgili verilen bilgilerden Hangisi Yanlıştır?
a. Sol üst köşede Microsoft Word yazısının hemen yanında açık olan dosyanın adı yer. Dosyaya henüz bir isim verilmemişse, burada belge 1 veya belge2, belge 3 gibi dosya adı yer alır.
b. Sağ üst köşede Kapat, Ekranı kapla, simge durumuna küçült, önceki boyut düğmeleri yer alır.
c. Sağ üst köşede yer alan düğmeler iki sıra halindedir. Üst sırada yer alanlar dosya düğmeleri, altındakiler ise Word programının düğmeleridir.
d. Ekranın altındaki durum çubuğunda dosyanın kaç sayfadan oluştuğu görülebilir.

5. Ekranın sol tarafında, alt kısımda yer alır. Bulunduğunuz açık olan dosyanın kaç sayfadan oluştuğunu ve kaçıncı sayfada olduğunuzu burada görebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen aşağıdakilerden hangisidir?
a. Araç Çubuğu
b. Düğme
c. Durum Çubuğu
d. Kaydırma Çubuğu

6. Aşağıdaki bilgilerden hangisi durum çubuğunda bulunmaz?
a. Bulunulan Sayfa
b. Bulunulan Bölüm
c. Bulunulan Dosya
d. Toplam Sayfa

7. Word programında pek çok işlemi 3 yoldan birisini kullanarak yapabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bu 3 yoldan birisi değiştir?
a. Araç Çubukları
b. Menüler
c. Başlık Çubuğu
d. Kısayol Tuşlarıyla

8. Ekranda görülen küçük düğmelerin yer aldığı çubuklara ne denir?
a. Başlık Çubuğu
b. Kaydırma Çubuğu
c. Düğme
d. Araç Çubuğu

9. Klavyeden iki veya daha fazla tuş ile işlem yapabildiğimiz durumlarda ne kullanmış oluruz?
a. Araç Çubuğu
b. Menü
c. Kısayol Tuşu
d. Başlık Çubuğu

10. Belge içinde boş satır oluşturmak veya cursor’ı aşağıya almak için kullanılan tuş nedir?
a. İnsert
b. Enter
c. Tab
d. Delete

11. Yapıştır komutu için, klavyeden CTRL tuşu basılı iken V harfine basarak ne kullanmış oluruz?
a. Menü
b. Kısa yol tuşu
c. Başlık Çubuğu
d. Araç Çubuğu

12. Word açıkken yazı yazabiliriz, çizimler-şekiller oluşturabiliriz; tarayıcıdan tarayarak bilgisayara aktardığımız resimleri Word’de kullanabiliriz. Yaptığımız bütün bu çalışmaları isim vererek neyin içerisinde saklarız?
a. Dosya
b. Dizin
c. Klasör
d. Sürücü

13. Delete tuşunun görevi nedir?
a. Yardımcı tuştur
b. Rakamları aktif hale getirir
c. İmlecin solundaki bilgileri siler
d. İmlecin sağındaki bilgileri siler

14. Kayıtlı bir belgeyi farklı bir yere veya farklı bir adla kaydetmek için hangisi kullanılmalıdır?
a. Dosya Menüsü – Kaydet
b. Dosya menüsü – farklı kaydet
c. CTRL + S
d. CTRL + V

15. Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki son halini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yazdır
b. Baskı Ön İzleme
c. Kaydet
d. Bak

16. Sayfayı dikey durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a. Düzen – Sayfa yapısı – Kağıt boyutu
b. Dosya – Sayfa yapısı – Kağıt Boyutu
c. Düzen – Sayfa yapısı – Kenar Boşlukları
d. Dosya – Sayfa yapısı – Kenar Boşlukları

17. I. Dosya Menüsünden Yeni Komutu
II. Ctrl + N kısayolu tuşu
III. Araç Çubuğundaki Yeni düğmesi
IV. Araç Çubuğundan Yeni Dosya Aç Düğmesi
Word’de yeni bir dosya açmak için yukarıdakilerden hangileri kullanılmaz?
a. Sadece I
b. Sadece II
c. Sadece III
d. Sadece IV

18. Pencereye cetvel eklediğimiz menü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dosya
b. Düzen
c. Görünüm
d. Ekle

19. Herhangi bir araç çubuğunu ekrana almak için hangi yol izlenmelidir?
a. Düzen – araç çubukları
b. Dosya – Araç Çubukları
c. Görünüm – Ekle – Araç çubukları
d. Görünüm – Araç Çubukları

20. I. Dosya menüsünden Kaydet komutu
II. Ctrl + S Kısayol tuşu
III. Araç Çubuğundaki Kaydet düğmesi
IV. Araç Çubuğundaki Dosya Aç düğmesi
Word’de bir dosyayı kaydetmek için yukarıdaki yöntemlerden hangileri kullanılmaz?
a. Sadece I
b. I ve II
c. Sadece IV
b. Sadece III

21. Kayıtlı bir dosyayı açmak için kullanılan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A. CTRL + S
B. CTRL + P
C. CTRL + O
D. CTRL + N

22. Belgelere sayfa numarası eklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a.Düzen- Sayfa Numarası
b. Dosya – Sayfa Numarası
c. Biçim – Sayfa Numarası
d. Ekle- Sayfa Numarası

23. Yazıyı numaralandırmak veya madde imi vermek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangidir?
a. Dosya – Sayfa Yapısı
b. Ekle – Madde imleri venumaraları
c. Biçim – Medde imleri ve Numaralandırma
d. Ekle- Sayfa Numaraları

24. Kayıtlı bir dosyayı yazıcıya göndermek için hangi kısa yol tuşu kullanılır?
A. CTRL + S
B. CTRL + V
C. CTRL + Z
D. CTRL + P

25. Yeni komutu aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Dosya
b. Düzen
c. Görünüm
c. Ekle

26. Yazıyı sutunlara bölmek için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Biçim – Sutunlar
b. Ekle- Sutunlar
c. Biçim – Pragraf
d. Dosya- Sayfa Yapısı

27. Bir dosyayı kaydetmek için kullanılan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a. CTRL + B
b. CTRL + S
c. CTRL + V
d. CTRL + Y

28. Bir dosyayı farklı bir adla başka bir yere kaydetmek için kullanılan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a. CTRL + S
b. CTRL + O
c. CTRL + N
c. F12

29. Bir yazının ilk harfini büyütmek için hangi yol kullanılır?
a. Biçim – Başlangıç Büyült
b. Biçim – Yazı tipi
c. Düzen – başlangıcı Büyült
d. Düzen – Yazı tipi

30. …………………….., dosyayı başkalarının kullanmaması ve bilgileri görmemesi gerektiğinde verilir. Böylece bu şifreyi bilmeyenler dosyaya giremezler.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Parola
b. Açış
c. Açma Parolası
d. Değiştirme Parolası

31. Geri Al komutunun bulunduğu menü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Dosya
b. Düzen
c. Görünüm
d. Ekle

32. Kaydet komutu aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Düzen
b. Görünüm
c. Ekle
d. Dosya

33. Ctrl tuşuna basılı tutarken, her bastığımızda imlecin sağ tarafından bir kelimeyi siler. Bu klavye tuşu hangisidir?
a. Ctrl
b. Delete
c. Shift
d. İnsert

34. Aç komutu aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Ekle
b. Dosya
c. Düzen
d. Görünüm

35. Çizilen otomatik şeklin üzerine yazı yazmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a. Sağ Tuş – Ekle – Resim yazısı
b. Ekle – Metin ekle
c. Sağ Tuş – Metin ekle
d. Ekle – Otomatik şekil

36. Yazım denetimi yapan fonksiyon tuşu nedir?
a. F1
b. F6
c. F4
d. F7

37. Belgeye tarih ve saat eklemek için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dosya Menüsü – Tarih Saat
b. Görünüm – Altbilgi üstbilgi
c. Ekle Menüsü – Sayfa Numarası
d. Ekle – Tarih ve Saat

38. Farklı kaydet komutu aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Görünüm
b. Ekle
c. Dosya
d. Düzen

39. Değiştirme parolası verilmiş dosyalar üzerinde hangi işlemleri yapabiliriz?
a. Dosyayı salt okunur açabiliriz
b. Dosyayı açar siler şifresini iptal edebiliriz
c. Dosya kesinlikle açılmaz
d. Dosya açılır ama bir daha kapanmaz

40. Her bastığımızda, imleçin sağ tarafında bulunan karakterleri çekerek teker teker silen klavye komutu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a. Backspace
b. Delete
c. Shift
d. İnsert

41. ………………….. parolası, başkalarının görmesinde bir sakınca olmadığı, ancak dosyanın orijinal halinin de bozulmamasını istemediğimiz durumlarda kullanılır.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Parola
b. Açma Parolası
c. Değiştirme Parolası
d. Sifreleme

42. Son yapılan işlemi iptal eden düğmenin kısayol tuşu hangisidir?
a. CTRL + A
b. CTRL + C
c. CTRL + Z
d. CTRL + Y

43. Ctrl tuşuna basılı tutarken, her bastığımızda sol taraftan bir kelime silerek sola hareket eder ve sağ taraftaki yazıları da arkasından götürür. Bu klavye tuşu hangisidir?
a. Delete
b. Shift
c. Backspace
d. Alt

44. I. Delete
II. Back space
III. İnsert
Karakter (harf) silmek için yukarıdaki tuşlardan hangileri kullanılır?
a. Sadece I
b. Sadece II
c. I ve III
d. I ve II

45. Word programında metin yazarken yanıp sönen ışığa ne denir?
a. Backspace
b. İmleç
c. Shift
d. İnsert

46. Her basıldığında, bir harf silerek imleci sola hareket ettirir ve sağ taraftaki yazıları da arkasından götürür. Bu klavye tuşu hangisidir.
a. Backspace
b. İmleç
c. Ctrl
d. Delete

47. Son yapılan işlemi iptal eden düğmenin adı nedir?
a. Yinele
b. Geri Al
c. Kes
d. Kopyala

48. Kalvyeden hangi tuşa basılı tutarken, delete tuşuna her bastığımızda imlecin sağ tarafından bir kelimeyi sileriz?
a. Caps Lock
b. Alt
c. Ctrl
d. Tab

49. Kalvyeden hangi tuşa basılı tutarken, Backspace tuşuna her bastığımızda imlecin sol tarafından bir kelimeyi sileriz?
a. Caps Lock
b. Alt
c. Shift
d. CTRL

50. Geri Al düğmesi ile iptal edilen işlemi geri alan kısayol tuşu hangisidir?
a. CTRL + Z
b. CTRL +Y
c. CTRL + C
d. CTRL + G

51. Word’de hazırlanan bir yazının üzerine çift çizgi çizmek için aşağıdaki yollardan hangisi uygulanır?
a. Araç çubuğunda bulunan Yazı tipi düğmesi kullanılır
b. Biçim menüden Yazı tipi seçeneği ile yapılabilir
c. Araç çubuğundaki biçim boyacısı düğmesi ile
d. Çizim menüden düz çizgi şekli kullanılarak

52. Tanımlanan alandaki yazının tamamını büyük harfe çevirmek için izlenecek yol nedir?
a. Biçim Menüden Başlangıcı büyüt seçeneği
b. Biçim Menüden Kemarlıklar ve gölgelendirme
c. Biçim Menüden Büyük-küçük harf değiştir
d. Biçim Menüden Biçim Seçeneği ile

53. Biçim/Kenarlıklar ve gölgelendirme/sayfa kenarlığı seçeneğinin görevi nedir?
a. Yazıya satır satır kenarlık verir
b.Sayfaya üst ve alt bilgi yerleştirir
c. Metne kenarlık verir
d. Sayfaya Kenarlık verir

54. Yenile komutunun bulunduğu menü hangisidir?
a. Dosya
b. Düzen
c. Görünüm
d. Biçim

55. Düzen Menüsünde yer alan Kopyala Düğmesinin kısa yolu aşağıdaki komutlardan hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a. CTRL + X
b. CTRL + C
c. CTRL + U
d. CTRL + Ş

56. Bulunulan satırın sonuna giden klavye tuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Home
b. End
c. Page Up
d. Page Down

57. Dosyayı kısayol olarak kayıt etmek için hangi tuş kombinosyonu kullanılır?
a. CTRL + S
b. CTRL + O
c. CTRL + N
d. CTRL + Z

78. Bulunulan satırın başına giden klavye tuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Home
b. End
c. Page Up
d. Page Down

59. Hazırlanan metni sütunlara bölmek için hangi menü ve seçeneği kullanılır?
a. Biçim – Otomatik Biçim
b. Biçim- Sütunlar
c. Biçim – Sekmeler
d. Araçlar- Şablon

60. Bir sayfa yukarı çıkmamızı sağlayan klavye tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Home
b. End
c. Page Up
d. Page Down

61. Bir sayfa aşağı inmemizi sağlayan klavye tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Home
b. End
c. Page Up
d. Page Down

62. Aşağıdakilerden hangisi menü çubuğunda bulunmaz?
a. Dosya
b. Düzen
c. Find
d. Tablo

63. Dosyanın tamamını seçmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
a. Dosya – Tamamını Seç
b. Dosya – Tümünü Seç
c. Düzen – Tümünü Seç
d. Düzen – Tamamını Seç

64. Yazım amaçlı kullanılan ofis programı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Microsoft Excel
b. Microsoft Word
c. Microsoft Windows
d. WordPad

65. Metin yönünün değiştirilmesini sağlayan seçenek hangi menüdedir?
a. Dosya
b. Düzen
c. Görünüm
d. Biçim

66. Düzen Menüsünde yer alan Kes Düğmesinin kısa yolu aşağıdaki komutlardan hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a. CTRL + Z
b. CTRL + J
c. CTRL + X
d. CTRL + V

67. Word programında aranan kelimeyi bulma menüsü ve seçeneği nedir?
a. Dosya- Bul
b. Düzen – Bul
c. Görünüm – Bul
d. Ekle- Bul

68. Yazı Boyutu (puntosunu) değiştirme düğmesi hangi çubuk üzerindedir?
a. Standart Araç Çubuğu
b. Çizim Araç Çuibuğu
c. Biçimlendirme Araç Çubuğu
d. Durum Çubuğu

69. I. Kes düğmesine basınız
II. Taşımak istediğiniz yere gidiniz
III. Metni Seçiniz
IV. Kopyala düğmesine basınız
V. Kopyalamak istediğiniz yere gidiniz
VI. Yapıştır düğmesine basınız
Bir metni başka bir yere taşımak için yukarıdaki işlemlerden hangileri hangi sıra ile kullanılmalıdır?
a. I – II- IV
b. III – I – II – VI
c. III – II – I – IV
d. II-III-IV-I

70. Aşağıdaki komutlardan hangisi ekle menünün seçeneği değildir?
a. Resim
b. Simge
c. Kopyala
d. Tarih ve Saat

71. Düzen Menüsünde yer alan Yapıştır Düğmesinin kısa yolu aşağıdaki komutlardan hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a. CTRL + Z
b. CTRL + J
c. CTRL + X
d. CTRL + V

72. Dosya menüsündeki farklı kaydet seçeneğinin görevi nedir?
a. Dosyanın içeriğini değişerek kaydeder.
b. Dosyanın adını değişerek istenen yere kaydeder
c. Dosyayı bulunduğu yerden silerek istenen yere kaydeder.
d. Farklı zamanlarda kayıt eder.

73. Dosyadaki bir kelimeyi bulmak için klavyeden hangi kısayol tuşu kullanılır?
a. CTRL + F2
b. CTRL + F
c. CTRL + H
d. CTRL + Z

74. Dosyadaki bir kelimeyi bulup-değiştirmek için klavyeden hangi kısayol tuşu kullanılır?
a. CTRL + F2
b. CTRL + F
c. CTRL + H
d. CTRL + Z

75. Hazırlanan metni yazıcıya gönderme yolu aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir
a. Metin tanımlandıktan sonra farenin sağ tuşu ve yazdır seçeneği ile
b. Dosya menüsündeki gönder seçeneği ile
c. Dosya menüsündeki yazdır seçeneği ile
d. Düzen menüdeki yazılanı yinele seçeneği ile

76. Sayfayı yatay kullanmak için hangi menü ve seçenek kullanılır?
a. Dosya – Sayfa yapısı – Kağıt boyutu
b. Dosya – Sayfa yapısı – Kenar Boşlukları
c. Dosya – baskı önizleme seçeneği
d. Dosya – Sayfa – Kenar Boşlukları

77. Cetveli ekrana almak veya ekrandan kaldırmak için aşağıdaki komutlardan hangileri kullanılır
a. Düzen – Cetvel
b. Görünüm – Cetvel
c. Ekle – Cetvel
d. Biçim – Cetvel

78. Dosyanın daha çok alanını görmek yani tam ekran görüntüsünde çalışmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
a. Dosya – Tam Ekran
b. Düzen – Tam Ekran
c. Görünüm – Tam Ekran
d. Ekle – Tam Ekran

79. Dosyanın görünümünü büyütmek ve küçültmek için aşağıdaki komutlardan hangileri kullanılır?
a. Düzen Yakınlaştır.
b. Ekle Yakınlaştır.
c. Biçim Yakınlaştır.
d. Görünüm Yakınlaştır.

80. Wordde küçük harf yazılan metinleri tamamen büyük harf yapmak için hangi menü ve seçenek kullanılır?
a. Biçim/Büyük-Küçük harf değiştir
b. Ekle/Büyük – Küçük Harf değiştir
c. Düzen/büyük – Küçük harf değiştir
d. Tablo/ Büyük – Küçük harf değiştir.

81. Biçim menüsünde bulunan yazı tipi seçeneğinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a. Yazı Tipi
b. Karakter Aralığı
c. Sayfa Numarası
d. Metin Efektleri

82. Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a. Dosya – Sayfa Yapısı – Yakınlaştır
b. Görünüm Yakınlaştır
c. Düzen – Yakınlaştır
d. Biçim – Otomatik Biçim

83. Çalıştığınız belgeye ,bilgisayarda kayıtlı olan dosyalardan birini eklemek için kullandığınız menü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dosya
b. Düzen
c. Görünüm
d. Ekle

84. Yazılan metne üstü çizili,altsimge,üstsimge gibi etkiler hangi komut dizisi ile yapılır?
a. Biçim Menüsü – Yazı Tipi
b. Biçim Menüsü – Paragraf
c. Biçim Menüsü – Kenarlıklar
d. Biçim Menüsü – Çerçeve

85. Oluşturulmuş bir Word dosyasının değişme,erişme ve yazdırma tarihlerini görebileceğimiz menü ve uygun maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ekle Menüsü – Tarih ve Saat
b. Düzen – Özellikler
c. Dosya – Özellikler
d. Görünüm – Bağlantılı görünüm

86. DOC uzantısı hangi ofis programında uzantı olarak verilir?
a. Word
b. Excel
c. Paint
d. Not Defteri

87. Word programında yazı tiplerini görerek değiştirmemizi sağlayan menü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Durum Çubuğunda

b. Biçim Menüsü
c. Dosya Menüsü

d. Düzen Menüsü

88. Aşağıdaki maddelerden hangisi Düzen menüsü komutlarındandır.
a. Sayfa Düzeni
b. Üstbilgi ve Altbilgi
c. Git
d. Tam Ekran

89. Yazım ve Dilbilgisi denetimini yapan komut aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Biçim
b. Yardım
c. Düzen
d. Araçlar

90. Madde imleri ve Numaralandırma komutları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Ekle
b. Çizim
c. Görünüm
d. Biçim

91. Aşağıdaki komutlardan hangisi Tablo Menüsü komutudur?
a. Kes
b. Tümünü Seç
c. Yazı Tipi
d. Seç

92. Word programında yardım istemenin kısa yolu aşağıdaki komutlardan hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a. F2
b. F1
c. F8
d. F9

93. Aşağıdaki maddelerden hangisi Düzen Menüsü komutlarından biri değildir.
a. CTRL + C
b. CTRL + Z
c. CTRL + N
d. CTRL + H

94. CTRL + H komutunun yaptığı görev aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a. Bul
b. Değiştir
c. Sil
d. Git

95. Yazılı olan bir kelimenin üzerinde çift tıklandığında aşağıdaki maddelerden hangisi gerçekleşir?
a. Kelime Silinir
b. Kelime taşınır
c. Kelime Seçilir
d. Kelime Kopyanır

96. Aşağıdaki maddelerden hangisi Ekle menü komutu değildir?
a. Sayfa Numaraları
b. Simge
c. Açıklama
d. Kes

97. ALT + CTRL + K tuş kombinasyonu aşağıdaki seçeneklerde yer alan komutların hangisine aittir?
a. Simge
b. Kesme
c. Köprü
d. Yol

98. Yazdır komutu kullanılarak yazıcıdan dökümü alınacak olan dosyanın sadece 3 ve 9 uncu sayfalarını yazıcıdan olmaya kaldığımızda aşağıdaki maddelerden hangisini kullanmalıyız?
a. 3 * 9
b 3-9
c. 3 , 9
d. 3/9

99. Sayfa yapısı komutunun kısa yolu aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Durum Çubuğunun üzerinde fareye çit tıklayarak
b. Cetvel üzerinde farenin sol tuşuna çift tıklayarak
c. Cetvel üzerinde farenin sağ tuşuna çift tıklayarak
d. Durum çubuğunun üzerinde fareye tek tıklayarak

100. Word sayfasına metin kutusu eklemek için hangi menü kullanılır?
a. Görünüm
b. Biçim
c. Ekle
d. Tablo

101. Times New Roman, Arial, Boyut, Alt çizgi vb. maddeler hangi menü ve komutuna ittir.
a. Biçim Menüsü – Paragraf
b. Biçim Menüsü – Yazı Tipi
c. Biçim Menüsü – Açıklama
d. Biçim Menüsü – Sekme

102. Yazının soldan ve sağdan bırakılacak kenar boşluklarını belirlediğiniz komut hangisidir?
a. Sayfa Düzeni
b. Sayfa Görünümü
c. Sayfa Sekmesi
d. Sayfa Yapısı

103. Word programının kaç menüsü vardır?
a. 5
b. 8
c. 9
d. 10

104. Yazı denetimini yapan yanlış yazıları bulan komutu hangi menüdedir.
a. Dosya
b. Araçlar
c. Görünüm
d. Tablo

105. Aşağıdaki dosya uzantılarından hangisi word programının temsil eder?
a. DOC
b. XLS
c. EXE
d. BMP

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

2 Yorum