Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş memeliler takım Köpek dişleri uzun, kesici dişleri küçük ve keskin, öğütücü dişleri güçlü hayvanlar olan etçiller takımı üyeleri, başlıca 7 aileye ayrılmışlardır ; Ayıgiller, Köpekgiller, Küçükayıgiller, Sansargiller, Miskkedisigiller, Sırtlangiller, Kedigiller Köpek kafatasıEtçillerin dişleri yandaki köpek kafatasında da görüldüğü gibi, et yemeye uyarlanmıştır.
Farklı türdeki otçul hayvanlar birbirinden farklı bitkilerle beslendikleri için aynı bölgede bir arada yaşayabilirler. - Heybetli suaygırları vejetaryendir yani sadece bitkiyle beslenir. Tabii ki kocaman gövdelerine sadece bitkiyle enerji vermek pek de kolay olmaz. Bu nedenle bir günde yaklaşık 60 kg bitki yemeleri gerekir.
Hepçil, Hepobur ya da omnivor, hem et hem de otla beslenen canlılar. İnsan, karga, domuz, ayı, maymun, fare hepçil canlılara örnektir. Otobur hayvanları besin olarak kullanan hayvanlar ikincil tüketicileri, ikincil tüketicileri besin olarak kullanan etobur hayvanlar da üçüncül tüketicileri oluştururlar. Her üç gruba dahil hayvanlarla beslenen canlı grubuna hepçil canlılar denir.
Copyright © Bilişim Teknolojileri Alanı ATP11-A Sınıfı Web Programcılığı Dalı