2014-2015 Ders Kesim Zümresi - Bilişim Konuları

2014-2015 Ders Kesim Zümresi

2014-2015 Yılsonu Ders Kesim Zümresi

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama

2. I. ve II. dönem başı zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve

aksaklıkların giderilmesi için gelecek yıl alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi ve

geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması,

3.

a) Yılsonundaki ders/sınıftaki başarı ve başarısızlık % lerinin sınıf ve şubeler

bazında tek tek tespit edilmesi,

b) Bu sonuçlarla hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti

ve öğrenci başarılarının artırılması için çözüm önerileri ve karar alınması,

2. Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilmediğinin tespiti,

3. Öğretim programlarında yer alan kazanım hedeflerine ulaşma düzeyinin belirlenmesi,

4. Alan öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarınn ve konularının tespiti,

5. Özel Eğitim (kaynaştırma) öğrencileri ile ilgili çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve

çözüm önerileri,

6. İş sağlığı ve güvenliği konusu ile ilgili meslek alanına ilişkin alınması gereken

tedbirler,

7. İşletmelerde beceri eğitimine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri,

8. Dilek ve temenniler ve kapanış.

Devamı…

2014-2015 Yılsonu Ders Kesim Zümresi

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap