2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem Zümresi - Bilişim Konuları

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem Zümresi

2014-2015 Yılsonu Ders Kesim Zümresi

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış, Yoklama ve toplantı yazmanının seçimi

2- Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının okunması.

3- Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin okunması(28758 s. R.G.)

4- Atatürk İlke ve İnkılâpları Öğretim Esaslarının okunması. (2104, 2488 s.T.D.)

5- Bilişim Teknolojisi alanı çerçeve öğretim programının incelenmesi

6- Verilecek Tüm derslerin modüllerinin incelenmesi ve buna göre konuların yıllık plandaki işlenme

sürelerinin planlanması

7- Yıllık ve günlük planlar hususları. (2551 s.T.D.)

8- Yazılı sınavların ve performans çalışmalarının, değerlendirilmeleri; zaman, süre ve sayılarının

belirlenmesi.

9- Proje konuları, kaynakları ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi. (28758 s. R.G.)

10- Atölye düzen ve disiplininin sağlanması

11- Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler.

12- Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tespiti.

13- Kitap seçimi.

14- Bir önceki yılın ders kesim raporlarının ve zümre kararlarının değerlendirilmesi.

15- Diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak işbirliği.

16- Öğrencilerin bir önceki eğitim-öğretim yılındaki başarı durumları.

17- Öğrenci başarısının artırılması için yapılabilecekler.

18- Ders işlenirken öğrenci merkezli olabilmesi için yapılması gerekenler.

19- Öğrenci velileriyle işbirliği ve veli toplantıları.

20- Gezi-inceleme ve sosyal faaliyet ekibinin kurulması

21- Mezunları takip ekme komisyonun kurulması

22- Mesleki yarışmalara hazırlık ekibinin oluşturulması

23- İş Güvenliği ve Kazaları Önleme çalışmaları

24- Dilek ve temenniler.

Devamı…

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem Zümresi

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap