2015-2016 İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları - Bilişim Konuları

2015-2016 İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi php.ini dosyasında açıklama satırı oluşturur?
A) //
B) ;
C) :
D) ”

2. Aşağıdakilerden hangisi resmi hafızadan siler?
A) image
B) imagepng
C) deleteimage
D) imagedestroy

3. Aşağıdakilerden hangisi grafik oluşturmak için kullanılır?
A) imagecreate
B) imagebuilt
C) image
D) create

4. Aşağıdakilerden hangisi imagecreatetruecolor komutu ile oluşturulan resmi renklendirir?
A) imagecolorallocate
B) imagefill
C) imagedestroy
D) Hiçbiri

5. Aşağıdakilerden hangisi daire oluşturmak için kullanılır?
A) imagecolorallocate
B) imagefilledrectangle
C) imagecreate
D) imageellipse

6. Aşağıdakilerden hangisi grafik üzerinde pasta dilimi oluşturmak için kullanılan bir parametredir?
A) IMG_ARC_PIE
B) IMG_ARC_EDGED
C) IMG_ARC_CHORD
D) IMG_ARC_NOFILL

7. Grafik üzerinde açılı yazı yazmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) imagestring
B) imagecreate
C) imagewrite
D) imagettftext

8. Grafik üzerinde çizgi çizmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) imagepaint
B) imageelips
C) imageline
D) imasetline

9. Hangisi grafik dosyası değildir?
A) jpeg
B) png
C) ttf
D) bmp

10. Dinamik bir web site veri akışı nasıldır?
A) istemciden-sunucuya, sunucudan-istemciye
B) istemciden-sunucuya
C) sunucudan-istemciye
D) hiçbiri

11. < form > etiketinin üç önemli özelliği nedir?
A) name, size, method
B) name, action, method
C) id, action, method
D) hiçbiri

12. Hangisi doğru bir URL sorgu cümlesidir?
A) site.php&ad=ali&soyad=ay
B) site.php?ad=ali&soyad=ay
C) site.php%ad=ali&soyad=ay
D) site.php?ad-ali&soyad-ay

13. Bir formdan gelen resmi elde etmek için hangi küresel değişken kullanılır?
A) $_FILES
B) $_POST
C) $_GET
D) hiçbiri

14. Hangisi form kontrol elemanı değildir?
A) text
B) checkbox
C) combobox
D) select

15. Formlardan gelen bilgi güvenliği için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) copy
B) is_numeric
C) is_array
D) htmlspecialchars

16. ……Dinamik……. web sayfalarına yeni içerikler eklenebilir, var olanlar güncellenebilir ya da silinebilir.

17. ……cookie…… , kullanıcıyı ayırt etmenin en etkili yollarından biridir.

18. PHP’de session oturum değişkenlerini ……$_SESSION…… dizi değişkenleri taşır.

19. (D ) imagecreate komutu ile oluşturulacak grafiğin boyutu ayarlanabilir.

20. (Y ) /[^0-9a-zA-Z]$/ söz dizesinin anlamı: Metin harf yada sayılardan oluşmalı

Her soru 5 puandır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap