2015-2016 Nesne Tabanlı Programlama Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları - Bilişim Konuları

2015-2016 Nesne Tabanlı Programlama Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

1. Ekrana mesaj olarak yazdırılmak istenen metinsel ifadeler hangi simgeler arasında yazılmalıdır?
A)( )
B)” ”
C){ }
D)[ ]

2. “……….. nesneye dayalı, hiyerarşik ve birleşik, içinde çok sayıda sınıf, arayüz ve yapı bulundurabilen kütüphaneler olarak tanımlanabilir.”
A) System
B) Namespace
C) Grafik arayüz
D) Konsol uygulamaları

3. Aşağıdakilerden hangisi bir kod satırının başına eklendiğinde kod satırını yorum satırına dönüştürür?
A) { }
B) [ ]
C) ” ”
D) //

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi parantez içerisinde yazılan metni ekranda ileti olarak gösterir?
A) MsgBox.Show
B) MessageBox
C) MessageBox.Show
D) MsgBox

5. Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?
A) textBox1.Text*textBox2.Text
B) textBox1.Text+textBox2.Text
C) textBox1.Text-textBox2.Text
D) textBox1.Text/textBox2.Text

6. 7 * 2 + 5 – 3 * 2 / 1=? İfadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)15
B)18
C)13
D)21

7. Aşağıdakilerden hangisinde ToString ifadesi doğru Kullanılmıştır?
A)ToString.i
B)i.ToString()
C)ToString(i)
D)(i).ToString

8. textBox1.Text = “13”; ve textBox2.Text = “2”; ise textBox1.Text+textBox2.Text ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)132
B)15
C)11
D)26

9. Buton, metinkutusu, label vb. nesnelerin özelliklerini değiştirmek için kullanılan panel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solution Explorer
B) ToolBox
C) Properties
D) Form

10. messageBox.Show(a); kod satırının açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) a değişkeninin değerini mesaj penceresinde görüntüler.
B) a değişkeninin değerini label nesnesinde görüntüler.
C) a ifadesini mesaj penceresinde görüntüler.
D) Çalışmaz hata verir.

11. c = a.ToString(); kod satırının açıklaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) a değişkeninin değerini string türüne dönüştürerek c değişkenine aktarır.
B) c değişkeninin değerini string türüne dönüştürerek a değişkenine aktarır.
C) a değişkeninin değerini integer türüne dönüştürerek c değişkenine aktarır.
D) c değişkeninin değerini integer türüne dönüştürerek a değişkenine aktarır.

12. Herhangi bir kod satırını yorum satırına dönüştürmek için hangi karakter kullanılır?
A) { }
B) ( )
C) //
D) “”

13. sayac++; kod satırının işlevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) sayac değişkeninin değerini 2 artırır.
B) sayac değişkeninin değerini 1 artırır.
C) sayac değişkeninin değerini 2 azaltır.
D) sayac değişkeninin değerini azaltmadan önce kendisiyle toplar.

14. Matematiksel mod alma işlemi için hangi operatör kullanılır?
A) +
B) #
C) *
D) %

15. Aşağıdaki veri türlerinden hangi veya hangileri ile tanımlanan bir değişken switch ifadesinde kontrol deyimi olarak kullanılabilir?
I. int
II. float
III. string
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

16. Döngülerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Kodlamalardaki şartlı işlemleri yerine getiren yapılardır.
II. Döngünün ilerlemesi ve sonlanması denetim değişkeniyle gerçekleşir.
III. For döngüsünde denetim değişkeni kullanılmamaktadır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

17. Aşağıdaki yapılardan hangisi veya hangileri kodlamalardaki tekrarlı işlemleri yapmak için kullanılır?
I. if
II. for
III. switch
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III

18. break komutuyla işlemlerin sonlandırılıp yapı dışına çıkılan şart ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) for
B) if
C) do
D) switch

19. ( D ) Int32.Parse ifadesi bir dize değerini int değerine dönüştürmeyi sağlar.

20. ( Y ) char tipi değişkenler 16 karaktere kadar veri saklayabilir.

Her soru 5 puandır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap