2015-2016 Veri Tabanı Organizasyonu 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı - Bilişim Konuları

2015-2016 Veri Tabanı Organizasyonu 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı

1. Tıklandığı zaman kullanıcıyı belirtilen adrese yönlendirmek için kullanılan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ek
B) Köprü
C) Metin
D) Evet/Hayır

2. Oluşturulan bir görünümü silmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) DELETE VIEW
B) CREATE VIEW
C) DROP VIEW
D) SELECT VIEW

3. Bir alana veri girişini zorunlu hâle getirmek için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılır?
A) Gerekli
B) Geçerlilik Metni
C) Giriş Maskesi
D) Varsayılan Değer

4. ÖĞRENCİLER tablosunda yer alan ADI ve BÖLÜMÜ alanlarını seçmek için kullanılan SQL kodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİ
B) INSERT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
C) SELECT AD, SOYAD, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
D) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER

5. Not veri türünün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki değerli durumlardan bir tanesini seçmek için
B) 255 karakteri geçmeyen metinler eklemek için
C) Ole nesnesi eklemek için
D) Birden fazla satırdan oluşan uzun metin eklemek için

6. Birden fazla sütun içinde gruplama yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) ORDER BY
B) GROUP BY
C) SELECT BY
D) FROM BY

7. Üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen ve içinde parasal bilgi bulunmayan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sayı
B) Otomatik Sayı
C) Para Birimi
D) Not

8. Tabloların birleştirilmesi sırasında eşiti olan birleştirme yapılırken kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) INNER JOIN
B) LEFT JOIN
C) RIGHT JOIN
D) INSERT JOIN

9. Büyük harfleri küçük harfe dönüştürmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) UCASE()
B) LCASE
C) MOD( )
D) CINT()

10. ADD COLUMN deyiminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabloya satır eklemek için kullanılır.
B) Tabloya yeni bir ad vermek için kullanılır.
C) Tabloyu silmek için kullanılır.
D) Tabloya sütun eklemek için kullanılır.

11. Kullanıcılara GRANT deyimi ile verilen ayrıcalıkların istenildiği zaman geri alınabilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) CREATE
B) SELECT
C) DELETE
D) REVOKE

12. CREATE VIEW deyimi hangi amaç için kullanılır?
A) Kullanıcı oluşturmak için
B) Görüntü oluşturmak için
C) Görüntü silmek için
D) Kullanıcı silmek için

13. Herhangi bir sütunun içerdiği sayısal değerlerin aritmetik ortalamasını hesaplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) SUM()
B) STDEV()
C) AVG()
D) MAX()

14. Mevcut bir gruba daha önceden tanımlanmış olan kullanıcı veya kullanıcılar eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) ADD USER
B) ADD GROUP
C) CREATE USER
D) CREATE GROUP

15. SELECT DateAdd(“yyyy”,2,#11/22/2010#); komut satırı hangi sonucu üretir?
A) 2010 yılına 2 yıl ekler.
B) 11/22/2010 tarihine 2 gün ekler.
C) 11/22/2010 tarihine 2 hafta ekler.
D) Hiçbiri

16. Bir dizenin içerdiği sayısal değerleri biçimlendirilerek sayısal veri türüne dönüştürmek için ………Cint………..….fonksiyonu kullanılır.
17. ( Y ) All işleci alt sorgudaki kayıtların değerine eşit olmayan ana sorgu kayıtlarını almak için kullanılır.

18. ( D ) Veri tabanında verilere erişebilmek için SELECT deyimi kullanılmaktadır.

19. ( D ) Sağ dış birleştirme oluşturmak için RIGHT JOIN kullanılır.

20. ( Y ) Tablolarda güncelleme işlemini gerçekleştirmek için Delete komutu kullanılır.

Her Soru 5 puandır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap