2015-2016 Web Tasarımı ve Programlama Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı - Bilişim Konuları

2015-2016 Web Tasarımı ve Programlama Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı

1. Aşağıdaki hangisi .Net platformunun ortak tip ve programlama altyapısını tanımlayan listedir?
A) Ortak Çalışma Zamanı
B) Ortak Tip Sistemi
C) Ortak Dil Yönergesi
D) Temel S Yılıınıf Kütüphanesi

2. Aşağıdakilerden hangi proje türü boş bir web sitesi oluşturur?
A) ASP.NET Web Forms Site
B) ASP.NET Web Site (Razor)
C) ASP.NET Dynamic Data Entities Web Site
D) ASP.NET Empty Web Site

3. Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET modeli için yanlıştır?
A) Sunucu taraflı çalışan kodlar içerebilir.
B) İstemci taraflı çalışan kodlar içerebilir.
C) Sunucuda çalışan kodlar istemci tarafından görülebilir.
D) .NET Platformu üzerine inşa edilen bir modeldir.

4. Programlama yazılımı ile yeni web projesi oluşturma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sadece bir programlama dili seçilebilir.
B) .NET platformu sürümü seçilebilir.
C) Proje konumu belirlenebilir.
D) İsteğe bağlı proje seçilebilir.

5. Aşağıdaki klasörlerden hangisi kullanıcı denetimlerinin yer aldığı dosyaları içerir?
A) Account
B) App_Data
C) App_Code
D) App_Browser

6. Try – Catch – Finally kullanırken hata üretebilecek kodlar hangi blok içine yazılmalıdır?
A) try
B) catch
C) finally
D) try – catch

7. Aşağıdakilerden hangisi sık kullanılan kontrollerin yer aldığı Toolbox grubudur?
A) HTML
B) Standart
C) General
D) Data

8. Web kullanıcı kontrolleri kodları hangi direktif ile başlar?
A) @Page
B) @Control
C) @Regiter
D) @uc

9. Aşağıdakilerden hangisi Başlangıç sayfasında teknik makalelerin yer aldığı alandır?
A) Komut Bölümü
B) Son Projeler
C) İçerik Alanı
D) Gösterme Seçenekleri

10. Aşağıdaki sunucu kontrollerinden hangisi metin göstermek için kullanılan kontroldür?
A) Label
B) TextBox
C) HyperLink
D) ListBox

11. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı görünüm modlarından biri değildir?
A) Design
B) Split
C) Code
D) Source

12. Kullanıcının belirtilen alanı başka bir alandaki değer ile karşılaştırmak için aşağıdaki
doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır?
A) ReqiredFieldValidator
B) RangeValidator
C) CompareValidator
D) RegularExpressionValidator

13. ValidationSummary kontrolü kullanıldığında hata mesajının farklı yerlerde ekrana gelmesini engellemek için kontrollerin hangi özelliğine * vb. bir değer atanmalıdır?
A) Text
B) ErrorMessage
C) ControlToValidate
D) ID

14. Aşağıdakilerden hangisi ASP:NET özelliklerinin ve ayarlarının yer aldığı dosyadır?
A) Global.asax
B) Web.config
C) System.Web.Providers.dll
D) Site.master

15. Aşağıdaki komutlardan hangisi bir tabloda seçili satırın altına satır eklemek için kullanılır?
A) Table > Insert > Column to the Left
B) Table > Insert > Column to the Right
C) Table > Insert > Row Above
D) Table > Insert > Row Below

16. ASP.NET sayfasında aşağıdakilerden hangisi kodlama dilinin belirtildiği yönergedir?
A) @Page
B)
C)

D) D) Bullets and Numbering

18. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı proje oluşturma yöntemlerinden biri değildir?
A) File System
B) HTTP
C) FTP
D) Network

19. Uygulama izleme için hangi dosyanın değiştirilmesi gerekir?
A) Web.config
B) Global.asax
C) Default.aspx
D) Default.aspx.cs

20. ( D ) Ortak çalışma zamanı (CLR – Common Language Runtime) .NET tiplerinin yerini öğrenmek, bu tipleri yüklemek ve yönetmekten sorumludur.

21. ( D ) Temel Sınıf Kütüphanesi (BCL – Base Class Library) uygulama geliştirirken ihtiyaç duyulabilecek nesneye dayalı sınıfların yer aldığı kütüphanedir.

22. ( D ) Programlama yazılımında oluşturulan projeler derlenirken programlama diline bakılmaksızın ortak Ara Dile (CIL – Common Intermediate Language) çevrilir.

23. ( Y ) .NET platformu ile geliştirilen projeler işletim sistemlerine bağlı kalır.

24. ( Y ) ASP.NET web form sayfalarının uzantısı asp’dir.

25. ( Y ) Server Explorer panelinde sadece sunucu bağlantıları gösterilir.

Her soru 4 puandır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap