2015-2016 Yüz Yüze Mesleki Gelişim-2 Dersi 1.Yazılı Soruları - Bilişim Konuları

2015-2016 Yüz Yüze Mesleki Gelişim-2 Dersi 1.Yazılı Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi sanatın unsurlarından biri değildir?
A) Sanat eseri, insanın ihtiyaçlarından doğmuştur.
B) Sanat, sürekli değişen ve genişleyen insan etkinliğidir.
C) Bir şeyi olduğu gibi taklit etmek, sanat etkinliğidir.
D) Sanat eseri, sanatçının yorumunu yansıtır.
E) Sanat eseri, kendine özgü bir iletişim aracıdır.

2. Maddeye biçim veren, genel olarak göze hitap eden, sergilendiği yer özelliği nedeniyle durağan, zamanın belirli bir anı veya belirli bir zaman aralığı ile ifade özelliği gösteren sanatlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fonetik sanatlar
B) İşitsel sanatlar
C) Plastik sanatlar
D) Bileşik sanatlar
E) Ritmik sanatlar

3. Sese ve söze biçim veren, genel olarak kulağa hitap eden, dinamik bir özelliğe sahip sanat alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bileşik sanatlar
B) Görsel sanatlar
C) Ritmik sanatlar
D) İşitsel sanatlar
E) Plastik sanatlar

4. Aşağıdakilerden hangisi sanat eserini meydana getiren kişisel unsurlardan biridir?
A) Dil
B) Coğrafya
C) Sezgi
D) Kültür
E) Din

5. Aşağıdakilerden hangisi ritmik sanatlara giren bir sanat dalıdır?

A) Tiyatro
B) Edebiyat
C) Müzik
D) Heykel
E) Mimari

6. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ilkeleri arasında yer almaz?
A) Sorumluluk
B) Hiyerarşi
C) Komuta birliği
D) Araç birliği
E) İş bölümü

7. Aşağıdakilerden hangisi iş yeri görgü kuralları arasında yer almaz?
A) Toplantı sırasında telefon açık bırakılmamalıdır.
B) Kıyafet kuralına uyulmalıdır.
C) Bütün toplantılara zamanında gelinmelidir.
D) Konuşan kişinin lafı kesilmemelidir.
E) İnsanlar tanıştırılırken daha önemli kişilerin adı sonra söylenmelidir.

8. Üst yönetim tarafından belli bir yetkinin alt basamaklara devredilmesine ne denir?
A) Disiplin
B) Yetki devri
C) Yetki
D) Liderlik
E) Teşvik

9. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallardan biri değildir?
A) Ahlak kuralları
B) Dini kurallar
C) İnsan hakları
D) Görgü kuralları
E) Evlilik törenleri

10. Belirli davranış biçimlerinin toplumda yerleşmesi, bu davranışların tekrarlanması zorunluluğu ve inancının yaygınlaşmasıyla oluşan toplumsal kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelenek ve görenekler
B) İnsan hakları
C) Görgü kuralları
D) Ahlak kuralları
E) Dini kurallar

11. Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere ne denir?
A) Evrensel kurallar
B) İnsan hakları
C) Genel görgü kuralları
D) Örf ve adetler
E) Ahlak kuralları

12. Toplumsal rollerin birbirini pekiştirmesine ne ad verilir?
A) Toplumsal statü
B) Rol çatışması
C) Anahtar statü
D) Rol pekişmesi
E) Genel roller

13. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi olarak hazırladığı piramidin en tepesinde bulunan ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeme
B) Prestij
C) Sevgi
D) Kendini gerçekleştirme
E) Güvenlik

14. Aşağıdakilerden hangisi kişinin fizyolojik ihtiyaçlarından biridir?
A) Barınma
B) Saygı
C) İçme
D) Prestij
E) Sevgi

15. Aşağıdakilerden hangisi bireyin bedensel gelişimi ile ilgili değildir?
A) Kilo
B) Boy
C) Kas yapısı
D) Kemik yapısı
E) Duyguları

16. Sanat ve güzellik konularını inceleyen bir bilim dalı, güzellik bilimi veya güzel sanatlar felsefesine ……………ESTETİK………….. denir.
17. Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimselere …………DEHA………….denir.
18. Sanatsal düşünmenin, tasarlamanın kullanım sanatlarına dek tüm sanatsal yaratıların doğuşunun, bunların tüketiminin ve algılanıp izlenmesinin bağlandığı düzenlilikler ve evrimlerini irdeleyen ………SANAT KURAMI……..….. kuramıdır.
19. ………SANAT…………. insanın dünyayı tanıyıp değiştirebilmesi için gereklidir.
20. …………BELLEK…………. yaşanılanları, öğrenilenleri ve algılananları, geçmiş ve gelecekle ilişkisini, bilinçli olarak zihinde saklama gücüdür.
Her soru 5 puan süre 40 dakikadır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap