2016-2017 Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Yazılı - Bilişim Konuları

2016-2017 Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Yazılı

S1) Eğer string tipindeki “ad” değişkeninin içeriği “Ali” ise “Merhaba” mesajını görüntüleyen komut satırı aşağıdakilerden hangisidir?

A) If (ad = “Ali”){ Merhaba};
B) If (ad ==”Ali”) Console.Write(“Merhaba”);
C) If (ad = =“Merhaba” )Write(“Merhaba”);
D) If (ad = “Ali”) Console.Write(“Merhaba”);

S2) Aşağıdaki komutlar çalışınca “Tokat” kelimesi kaç defa ekranda görüntülenir?(5p)

For(int i=1; i<=5;i++) 
Console.WriteLine(“Tokat”);

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

S3) Aşağıdakilerden hangisi döngü deyimlerinden biridir?(5p)

A) If
B) Else If
C) Switch Case
D) For

S4) Aşağıdaki komut satırlarının çalışması sonucunda ekran çıktısı ne olur? (Integer olarak tanımlanan x değişkeninin değeri 5’dir.)

If (x == 0) 
{
Console.Write(“x sıfıra eşittir.”);
} 
Else if (x > 0)
{
Console.Write(“x pozitif bir sayıdır. ”);
}
Else
Console.Write(“x negatif bir sayıdır.”)

A) x sıfıra eşittir.
B) x pozitif bir sayıdır.
C) x negatif bir sayıdır.
D) Ekranda bir mesaj gözükmez.

S5) Program içerisinde farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir?

A) Sabit
B) Değişken
C) Program
D) Hiçbiri

S6) Aşağıdaki kod satırının işlevi hangi satırda doğru verilmiştir?

int a,b,c;
c=a+b;

A) a ve b değişkenlerine ait değerlerin toplam sonucunu c değişkenine aktarır.
B) c değişkeninin değerini a ve b değişkenlerine aktarır.
C) a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır ve b değişkeninin değeriyle toplar.
D) a ve b değişkenlerindeki yazıları birleştirip c değişkenine atar.

S7) c =( a + b) / 2; komut satırının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) a ve b değişkenlerinin ortalamasını c değişkenine aktarır
B) a ve b değişkeninin değerlerinin toplamını 2’ye böler, sonucu c değişkenine aktarır.
C) a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır
D) b değişkeninin değerinin yarısını a değişkeni ile toplar c ye aktarır.

S8) Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi yanlıştır?

A ) String okul;
B) int Koçhisar;
C) Char cokharf;
D) string memleket;

S9) Visual C# programında kod yazarken satır sonlarına hangi karakter kullanılması zorunludur?

A) “ (çift tırnak)
B) ; (noktalı virgül)
C) : (iki nokta)
D) , (virgül)

S10) Aşağıdakilerden hangisi döngü komutudur?

A) main
B) if
C) switch
D) while

S11) A=B; komut satırının anlamı nedir?

A) A değişkeninin değerini B değişkenine aktarır.
B) B değişkeninin değerini A değişkenine aktarır.
C) A değişkeninin değeri B değişkeninin değerine eşit ise ekrana mesaj yazar
D) Hata verir.

S12) Aşağıda verilen komutlardan hangisi program çıktısını ekranda tutmak için kullanılır?

A) Console.WriteLine()
B) Console.Write()
C) Console.ReadKey()
D) Convert.ToInt16()

S13) Aşağıdakilerden hangisi büyüktür ya da eşittir manasına gelen karşılaştırma operatörleridir?

A) <=
B) !=
C) = >
D) >=

S14) m++; kod satırının işlevi hangi satırda doğru verilmiştir?

A) m değişkeninin değerini 1 artırır
B) m değişkeninin değerini 2 artırır
C) m değişkeninin değerini 1 azaltır
D) Hata oluşur

S15) Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma komutudur?

A) do while
B) if
C) for
D) convert

S16) Klavyeden girilen iki sayının ortalamasını bulan programı yazın.

Console.WriteLine(“1. Sayıyı girin”);
int sayi1=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“2. Sayıyı girin”);
int sayi2=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
int ort=(sayi1+sayi2)/2

S17) Klavyeden girilen sayının pozitif, negatif ya da sıfıra eşit olduğunu ekranda yazdıran programı yazın.

Console.WriteLine(“Sayı girin”);
int sayi=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
if(sayi > 0) Console.Write(“Pozitif”);
else if (sayi < 0) Console.Write(“Negatif”);
else Console.Write(“Sıfır”);
Console.ReadKey();

S18) Ekrana 10 defa alt alta “Bilişim” yazdıran programı döngü komutları kullanarak yazın.

For(int i=1;i<11;i++) 
Console.WriteLine(“Bilişim”); 
Console.ReadKey(); 

S19)‘For’ döngüsü kullanarak; klavyeden girilen sayıdan 0’a kadar olan sayıları alt alta ekrana yazdıran programı yazın.

Console.WriteLine(“Sayı girin”);
int sayi=Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
for (int i=sayi;i>=0;i--) 
Console.WriteLine(i);
Console.ReadKey();

S20) ‘While’ döngüsü kullanarak; klavyeden girilen isim bilgisini klavyeden girilen sayı kadar alt alta ekrana yazdıran programı yazın.

Console.WriteLine(“İsim girin”);
string isim=Console.ReadLine();
Console.WriteLine(“İsim kaç defa yazılsın?”);
int sayi=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
int i=0;
while(i<sayi)
{
Console.WriteLine(isim);
i=i+1;
}
Console.ReadKey();
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap