2016-2017 Veritabanı Organizasyonu Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı | Bilişim Konuları

2016-2017 Veritabanı Organizasyonu Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

VERİ TABANI ORGANİZASYONU DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA

1 – Veri Nedir?(10 Puan)
 

Veri tabanının en küçük birimidir. Bilginin ham maddesidir.

 

2 – Veritabanı nedir?(10 Puan)
 

Bir kişiye veya ürüne ait detaylı verilerin bir düzen çerçevesinde saklandığı ortamlar “Veri tabanı” olarak adlandırılır.

 

3 – Veritabanında tablo nedir?(10 Puan)
 

Tablolar veri tabanının ana nesneleridir. Bir veri tabanında verilerin saklanmış olduğu nesneler tablo olarak adlandırılır.

 

4 – Veritabanında kayıt nedir?(10 Puan)
 

Veri tabanı tablosundaki her bir satıra kayıt denir.

 

5 – Veritabanında alan nedir?(10 Puan)
 

Veri tabanı tablosundaki her bir sütuna verilen ada alan denir.

 

6 – Birincil anahtar(Primarykey) nedir?(10 Puan)
 

Bir tablonun birincil anahtarı, tabloda depoladığınız her satırı benzersiz şekilde tanımlayan bir veya daha çok alandan oluşur. Birincil anahtarlar hiçbir zaman NULL(boş) veya birbiri ile ayni olan değerleri içeremez.

 

7 – Veri Kısıtlamaları nelerdir? Açıklayınız.(20 Puan)

Not null kısıtlaması;
Veri girişi yapılacak bir tablodaki sütunun değer alıp (NULL) almaması (NOT NULL) gerektiğini belirlemek için kullanılan kısıtlamadır.

Default kısıtlaması; Veri girişi sırasında bir alanın alabileceği varsayılan bir değer atamak için kullanılır.

Unique kısıtlaması; Tablodaki bir alana girilen verinin tekrarsız olmasını sağlamak için kullanılır.

Check Kısıtlaması; Kontrol kısıtlayıcı olarak da adlandırılır. Veri girişlerinin belirtilen kriterlere göre yapılmasını sağlar. Örneğin kişinin T.C. Kimlik numarası girilirken 11 haneden fazla değer girilmesi engellenebilir veya bir yolculuk sırasında 0-6 yaş grubu yolculardan ücret alınmayacağının belirtildiği bir durumda yolcu yaşı hanesine girilecek olan yaş rakamının 0 ile 6 dışında bir değer alamayacağı şeklinde bir kısıtlama getirilebilir.

8 – Üçüncü Normal Form(3NF) Nedir? Açıklayınız.(20 Puan)
 

Kısmi işlevsel bağımlılıklar ortadan kaldırılarak birinci normal formdaki sıkıntıları çözmüştük. İkinci normal form ile ortaya çıkan sıkıntıları çözebilmek için ise nitelikler arasındaki geçişli fonksiyonel bağımlılıkları ortadan kaldırmamız gerekmektedir. Bir tablodaki veriden başka bir tabloda bulunan aynı veri üzerinden ilişkili diğer bir veriye ulaşıp, ulaştığımız veriyi kullanarak üçüncü bir tabloda farklı bir veriye erişebiliyorsak bu işlemi geçişli fonksiyonel bağımlılık olarak adlandırırız.

 

 

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Lütfen Bu Yazıyı Değerlendirin
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorum Yap