Archives for Mayıs 2016 | Bilişim Konuları

Monthly Archives: Mayıs 2016

C# ile Yapılmış Tıklama Oyunu

Visual C# programında yapılmış güzel bir oyun programı. Bu oyun ekranda rastgele süre kalan kırmızı ve yeşil renkli butonlardan oluşmakta ve oyunu oynayan kişinin yeşil renkli butona tıklaması istenmektedir. Oyuncu yeşil renkli butona her tıkladığında +3 puan almaktadır. Fakat oyuncu tıkladığı her kırmızı butona karşılık -3 puan alarak cezalandırılmaktadır. Ayrıca …

Read More »

C# Access Veritabanı İle Otel Takip Programı

Access veritabanı ve C# programının birlikte kullanılarak yapılmış olan Otel Takip Takip Programı. Bu programı herhangi bir otelde kullanabilirsiniz. Program ile otele gelen müşterilerinizin kaydını tutabilirsiniz. Kayıtlar üzerinde arama güncelleme silme gibi her türlü işlemi veritabanı üzerinden yapabileceğiniz güzel bir program. Bu programla: – Müşteri Listeleme – Müşteri Arama – …

Read More »

2015-2016 Web Tasarımı ve Programlama Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı

1. Aşağıdaki hangisi .Net platformunun ortak tip ve programlama altyapısını tanımlayan listedir? A) Ortak Çalışma Zamanı B) Ortak Tip Sistemi C) Ortak Dil Yönergesi D) Temel S Yılıınıf Kütüphanesi 2. Aşağıdakilerden hangi proje türü boş bir web sitesi oluşturur? A) ASP.NET Web Forms Site B) ASP.NET Web Site (Razor) C) …

Read More »

2015-2016 Veri Tabanı Organizasyonu 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı

1. Tıklandığı zaman kullanıcıyı belirtilen adrese yönlendirmek için kullanılan veri türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Ek B) Köprü C) Metin D) Evet/Hayır 2. Oluşturulan bir görünümü silmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) DELETE VIEW B) CREATE VIEW C) DROP VIEW D) SELECT VIEW 3. Bir alana veri girişini zorunlu hâle getirmek …

Read More »

2015-2016 Nesne Tabanlı Programlama Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

1. Ekrana mesaj olarak yazdırılmak istenen metinsel ifadeler hangi simgeler arasında yazılmalıdır? A)( ) B)” ” C){ } D)[ ] 2. “……….. nesneye dayalı, hiyerarşik ve birleşik, içinde çok sayıda sınıf, arayüz ve yapı bulundurabilen kütüphaneler olarak tanımlanabilir.” A) System B) Namespace C) Grafik arayüz D) Konsol uygulamaları 3. Aşağıdakilerden …

Read More »

2015-2016 İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi php.ini dosyasında açıklama satırı oluşturur? A) // B) ; C) : D) ” 2. Aşağıdakilerden hangisi resmi hafızadan siler? A) image B) imagepng C) deleteimage D) imagedestroy 3. Aşağıdakilerden hangisi grafik oluşturmak için kullanılır? A) imagecreate B) imagebuilt C) image D) create 4. Aşağıdakilerden hangisi imagecreatetruecolor komutu …

Read More »

2015-2016 Yüz Yüze Mesleki Gelişim-2 Dersi 1.Yazılı Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi sanatın unsurlarından biri değildir? A) Sanat eseri, insanın ihtiyaçlarından doğmuştur. B) Sanat, sürekli değişen ve genişleyen insan etkinliğidir. C) Bir şeyi olduğu gibi taklit etmek, sanat etkinliğidir. D) Sanat eseri, sanatçının yorumunu yansıtır. E) Sanat eseri, kendine özgü bir iletişim aracıdır. 2. Maddeye biçim veren, genel olarak …

Read More »

C# Asal Sayı Bulma Programı

Klavyeden textbox aracılığı ile girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını kontrol eden bir program. Girilen sayı kontrol edildikten sonra eğer asal sayı ise Sayı Asal, eğer asal sayı değil ise Sayı Asal Sayı Değildir şeklinde mesaj veren güzel bir program. Programın ekran görüntüleri: Programın Visual C# kodları: [crayon-5b53d625e7445287199044/]

Read More »