2017-2018 Sunucu İşletim Sistemi 1.Dönem 2.Yazılı-Test - Bilişim Konuları

2017-2018 Sunucu İşletim Sistemi 1.Dönem 2.Yazılı-Test

1. Windows Server 2008’de paylaştırılmış klasörlerde istenen dosya türleri ile çalışılmasını, dosya kotaları oluşturulmasını ve çeşitli yetki seviyeleri ile paylaşımlara erişilmesini düzenleyen uygulama hangisidir?

A) Dağıtılmış Dosya Sistemi
B) Dosya Sunucusu
C) Dosya Şablonları
D) Kota Yönetimi

2. Hangisi Dosya Hizmetleri rolü içinde bulunan rol hizmetlerinden biri değildir?

A) Dağıtılmış Dosya Sistemi
B) DFS Ad Alanları
C) DFS Çoğaltma
D) Disk Yönetimi

3. Ağ üzerindeki farklı bilgisayarlarda paylaşılan klasörleri tek bir çatı altına toplayan ve paylaşılan klasörlere erişmek isteyen kullanıcılara kolaylık sağlayan rol hizmetinin adı nedir?

A) Ağ Dosya Sistemi
B) Dosya Sunucusu
C) Dağıtılmış Dosya Sistemi 
D) Windows Arama Hizmeti

4. Sunucu üzerinde birden fazla root oluşturulabilen Ad alanı türü hangisidir?

A) Etki Alanı Tabanlı Ad Alanı      
B) Paylaştırılmış Ad Alanı
C) Ağ Ad Alanı
D) Tek Başına Ad Alanı

5. Yerel disk alanlarına veya klasörler üzerinde kota limitleri verip bu alanların yönetimini yapmak için hangisi kullanılır?
A) Dosya Filtreleme Yönetimi
B) Kota Yönetimi
C) Depolama Raporları Yönetimi
D) Disk Hizmetleri Yönetimi

6. Windows Server 2008’in bir parçası olan, sunucu görevlerini ve özelliklerini kurma yapılandırma ve yönetme işlemlerinin yapıldığı panelin adı nedir?

A) Sunucu Yöneticisi      
B) Rol Ekleme Sihirbazı
C) Komut İstemcisi
D) Yönetimsel Araçlar

7. Hangisi, Sunucu Yöneticisi panelinde her rol için gösterilen özelliklerden biri değildir?

A) Olay Sayısı
B) Sunucu Özellikleri
C) Sistem Hizmetleri
D) Rol Hizmetleri

8. Sunucu Yöneticisi ile komut satırında işlem yapmak için hangi komut kullanılır?

A) ServerManagerCmd   
B) ServiceManagerCmd
C) ServiceManager
D) ServerManager

9. Sunucu Yöneticisi sürümü hakkında bilgi almak için hangi komut kullanılır?

A) ServiceManagerCmd –version   
B) ServerManagerCmd –version
C) ServiceManager –version
D) ServerManager –version

10. Administrator parolasını değiştirmek için hangi komut kullanılır?

A) net password 1234
B) net user administrator 1234
C) administrator password change 1234
D) password set 1234

11. Sunucu adını görüntülemek için hangi komut kullanılır?

A) Servername
B) Hostname
C) Servicename
D) Name

12. Web Sunucusu rolü hangi uygulama ile yönetilir?

A) Internet Information Service   
B) FTP Yönetim Konsolu
C) Sunucu Yöneticisi
D) Ağ Hizmetleri

13. Web sitesi etkinliklerinin sunucu günlüğüne kayıt edilmesini sağlayan rol hizmeti hangisidir?

A) Günlük Araçları
B) İstek İzleyici
C) Özel Günlük
D) HTTP Günlüğü

14. IIS 7.0’nin yönetimi için grafiksel kullanıcı ara biriminin kurulmasını sağlayan rol hizmetinin adı nedir?

A) Yönetim Hizmeti
B) IIS Yönetim Konsolu
C) IIS 6.0 Yönetim Uyumluluğu
D) Web Hizmeti Yöneticisi

15. Varsayılan “http” port numarası kaçtır?

A) 21
B) 80
C) 81
D) 25

16. Hangisi Yazdırma Hizmetleri içinde yer alan rol hizmetlerinden değildir?

A) Yazdırma Sunucusu
B) LPD Hizmeti
C) İnternet Yazdırması
D) Ağ yazıcısı

17. Internet yazdırması rol hizmetinin kurulabilmesi için hangi rolün rol hizmetlerine ihtiyaç vardır?

A) Terminal Sunucusu
B) Active Directory
C) Web Sunucusu (IIS)  
D) Server Core

18. Yazdırma Sunucusunu yapılandırmak için kullanılan grafik arayüzlü konsolun adı nedir?

A) Yazdırma Yönetimi   
B) Yazdırma Hizmeti
C) Yazıcılar ve Tarayıcılar
D) Sunucu Özellikleri

19. Sunucu üzerindeki yazıcıları, farklı bir sunucuya taşımak ve kullanılan sihirbazı başlatmak için hangisi kullanılır?

A) Yazıcı Geçişi
B) Yazıcı Taşıma
C) Yazıcıları Gönder
D) Yazıcıları Dosyaya Ver

20. Yerel kullanıcı hesabı oluşturmak için hangi yönetim konsolu kullanılır?

A) Sunucu Yöneticisi
B) Bilgisayar Yönetimi
C) Yönetimsel Araçlar
D) Kullanıcı Yöneticisi

21. Uzak masaüstü bağlantısını çalıştırmak için Çalıştır iletişim kutusuna hangisi yazılmalıdır?

A) Rdp
B) Rdc
C) Mstsc 
D) Remotedesktop

22. Hangisi Windows Server Yedekleme hizmetinin fonksiyonlarından biri değildir?

A) İşletim sistemini yedekleme
B) İşletim sistemini geri yükleme
C) Uygulamaları yedekleme
D) Bozulan verileri kurtarma

23. Yedekleme işleminde sadece sunucu işletim sisteminin kurulu olduğu diskin yedeğini almak için hangi yedekleme yapılandırması seçilmelidir?

A) Tam sunucu
B) Özel
C) Artıklı
D) Günlük

24. Verilerin disklere paylaştırılarak, sırayla yazılmasını sağlayan, hızın arttığı fakat güvenliğin düştüğü RAID yapılandırması hangisidir?

A) RAID 1      
B) RAID 0
C) RAID 5
D) RAID 10

25. Disk yansıtma olarak adlandırılan, en az 2 diskin gerektiği ve aynı verinin iki diske yazıldığı RAID yapılandırması hangisidir?

A) RAID 0
B) RAID 3
C) RAID 5
D) RAID

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap