2017-2018 Veri Tabanı Organizasyonu 1.Dönem 1.Yazılı - Bilişim Konuları

2017-2018 Veri Tabanı Organizasyonu 1.Dönem 1.Yazılı

1 Veri Nedir?
  Veri tabanının en küçük birimidir. Bilginin ham maddesidir.
2 Veritabanı nedir?
  Bir kişiye veya ürüne ait detaylı verilerin bir düzen çerçevesinde saklandığı ortamlar “Veri tabanı” olarak adlandırılır.
3 Veritabanında tablo nedir?
  Tablolar veri tabanının ana nesneleridir. Bir veri tabanında verilerin saklanmış olduğu nesneler tablo olarak adlandırılır.
4 Veritabanında kayıt nedir?
  Veri tabanı tablosundaki her bir satıra kayıt denir.
5 Veritabanında alan nedir?
  Veri tabanı tablosundaki her bir sütuna verilen alan deni
6 Tabloların Özelliklerini 2 tanesini yazınız?
  Ø Tablolar satır ve sütunlardan oluşur.
Ø Her sütunun alacağı isim birbirinden farklı olmalıdır.
Ø Her satır birbirinden farklı olmalıdır yani birbiri ile tamamen ayni olan iki kayıt kullanılmamalıdır.
Ø Satırların ve sütunların sırasının nasıl olacağı önemli değildir.
Ø Hücrelerdeki veriler atomik olmalıdır.
7 Bütünlük kısıtlamaları nedir? Kısaca açıklayınız.
  Veri tabanında depolanacak verileri kısıtlayan koşullar olarak adlandırılır.
8 Not null kısıtlaması nedir?
  Veri girişi yapılacak bir tablodaki sütunun değer alıp (NULL) almaması (NOT NULL) gerektiğini belirlemek için
kullanılan kısıtlamadır.
9 Default kısıtlaması nedir?
  Veri girişi sırasında bir alanın alabileceği varsayılan bir değer atamak için kullanılır.
10 Normalizasyon nedir?
  Normalizasyon, taslak veri tabanı üzerinde birtakım işlemler yapılarak taslağı son haline yaklaştırma yöntemidir.
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap