2018-2019 Ağ İşletmenliği Dalı Günlük Rapor Konuları - Bilişim Konuları

2018-2019 Ağ İşletmenliği Dalı Günlük Rapor Konuları

Ders Modül İş No Konu Tarih
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ İç Donanım
Birimleri
1 Anakartlar 19.09.2018
2 İşlemciler 20.09.2018
3 Bellek Birimleri 21.09.2018
İç Donanım
Birimleri
4 Kasalar 26.09.2018
5 Disk Sürücüleri 27.09.2018
6 Donanım Kartları 28.09.2018
Dış Donanım
Birimleri
7 Klavye/Fare 03.10.2018
8 Monitör 04.10.2018
9 Projeksiyon Cihazı 05.10.2018
Dış Donanım
Birimleri
10 Yazıcılar 10.10.2018
11 Tarayıcı 11.10.2018
12 Kamera 12.10.2018
İşletim
Sistemi
Kurulumu
13 Bios 17.10.2018
14 Bios Yapılandırması ve Hata Mesajları 18.10.2018
15 İşletim Sisteminin Temelleri 19.10.2018
İşletim
Sistemi
Kurulumu
16 İşletim Sistemi Kurulum 24.10.2018
17 İşletim Sistemi Donanım Birimleri Kurulum 25.10.2018
18 İşletim Sistemi Yardımcı Yazılımlar Kurulumu 26.10.2018
İşletim
Sistemi
Gelişmiş
Özellikleri
19 İşletim Sistemi Gelişmiş Özellikler 31.10.2018
20 İşletim Sistemi Güvenlik Yazılımları 01.11.2018
21 İşletim Sistemi İmaj 02.11.2018
AĞ SİSTEMLERİ VE YÖNLENDİRME Ağ Yapıları 22 Ağ Sistemleri İletişim 07.11.2018
23 Ağ Çeşitleri 08.11.2018
24 Ağ Cihazları 09.11.2018
Yerel Ağ Sistemleri 25 Ağ Topolojileri 14.11.2018
26 Bakır Kablolar 15.11.2018
27 Fiber Optik Kablolar 16.11.2018
Geniş Alan Ağ Sistemleri 28 WAN (Geniş Alan Ağ) Teknolojileri 21.11.2018
29 WAN (Geniş Alan Ağ) Cihazları 22.11.2018
30 Yönlendirici Arayüzleri 23.11.2018
Kablosuz Ağlar 31 Kablosuz Teknolojiler, Kablosuz Ağ Çeşitleri,Kablosuz Yerel Alan Ağ Standartları 28.11.2018
32 Kablosuz Yerel Alan Ağ Cihazları, Kablosuz Ortam Topolojileri 29.11.2018
33 Kişisel Alan Ağları 30.11.2018
Ağ Simülasyonu 34 Ağ Simülasyon Programları 05.12.2018
35 Ağ Simülasyon Program Cihazları 06.12.2018
36 Lan Simülasyonu 07.12.2018
Ağ Simülasyonu 37 WAN Simülasyonu 12.12.2018
38 WAN Simülasyonu/Kablosuz Ağ Simülasyonu 13.12.2018
39 Kablosuz Ağ Simülasyonu 14.12.2018
Ethernet 40 Ethernet Teknolojisi 19.12.2018
41 Ethernet Teknolojisi/Ethernet LAN Teknolojileri 20.12.2018
42 Ethernet LAN Teknolojileri 21.12.2018
Ağ Teknolojisi 43 Ağ Saldırıları ve İletişim Tehditleri 26.12.2018
44 Ağ Saldırı Yöntemleri 27.12.2018
45 Ağ Güvenlik Önlemleri 28.12.2018
Ağ Teknolojisi 46 Ağ Güvenlik Araçları 02.01.2019
47 Ağ Güvenlik Uygulamaları 03.01.2019
48 Kablosuz Ortam Güvenliği 04.01.2019
TCP/IP Protokolü 49 TCP/IP Adresinin Sınıfları IPV4 09.01.2019
50 TCP/IP Adresinin Sınıfları IPV6 10.01.2019
51 TCP/IP Adresleme 11.01.2019
Alt Ağlar 52 Alt Ağ Oluşturma 16.01.2019
53 Alt Ağlara Bölme 17.01.2019
54 Alt Ağ Maskesi Uygulamaları 18.01.2019
Alt Ağlar 55 IPConfig,Ping,Tracert Komutları 06.02.2019
56 Pathping,NBStat,NetStat Komutları 07.02.2019
57 Arp,Nslookup Komutları 08.02.2019
Ağ Hizmetleri 58 İletim Katmanı Protokolleri 13.02.2019
59 Uygulama Katmanı Protokolleri 14.02.2019
60 Ağ Modeller ve Protokoller 15.02.2019
Yönlendiriciler 61 Yönlendirici 20.02.2019
62 ROS (Yönlendirici İşletim Sistemi) Kullanımı 21.02.2019
63 Yönlendiricilerin Başlatılması 22.02.2019
Yönlendiriciler 64 Yönlendirici Komutları 27.02.2019
65 Yönlendirici Yapılandırması 28.02.2019
66 Yönlendirici Yapılandırma Dosyalarını Yedekleme 01.03.2019
Yönlendirici Dosya Sistemi 67 Yönlendirici Ön Yükleme 06.03.2019
68 Yönlendirici Ön Yükleme/Yönlendirici Dosya Sistemi 07.03.2019
69 Yönlendirici Dosya Sistemi 08.03.2019
Yönlendirme Temelleri 70 Yönlendirme Katmanı 13.03.2019
71 Yol Tanımlama Protokolleri 14.03.2019
72 Yönlendirme Tablosu, Algoritmaları 15.03.2019
Yönlendirme Temelleri 73 Sabit Yönlendirme 20.03.2019
74 iproute Komutu ve Sabit Yönlendirme Sorunları 21.03.2019
75 Dinamik Yönlendirme 22.03.2019
Uzaklık Vektörü Yönlendirme 76 RIP Yönlendirme 27.03.2019
77 IGRP Yönlendirme 28.03.2019
78 Yönlendirme Tablosu 29.03.2019
E-POSTA SUNUCU E-Posta Sunucu Kurulum 79 E-Posta Sunucu Kurulumu ve Yükseltme 03.04.2019
80 E-Psota Sunucu Güncelleme 04.04.2019
81 En Son Sürüm E-Posta Sunucu Yazılımları 05.04.2019
E-Posta Sunucu Uygulamaları 82 E-Posta Sunucu Sistem Yöneticisi 10.04.2019
83 E-Posta Sunucu Posta Kutuları 11.04.2019
84 E-Posta Sunucu Grupları ve Adres Listeleri 12.04.2019
E-Posta Sunucu Yönetimi 85 E-Posta Sunucu Ortak Klasörler 17.04.2019
86 E-Posta Sunucu Politikaları 18.04.2019
87 E-Posta Sunucu Alıcı Politikaları 19.04.2019
E-Posta Sunucu Yedekleme 88 E-Posta Sunucuya İnternet Erişimi 24.04.2019
89 E-Posta Sunucuyu Elle Yedekleme 25.04.2019
90 E-Posta Sunucuyu Yazılım Yardımıyla Yedekleme ve Geri Dönmek 26.04.2019
E-Posta Sunucu Problemleri 91 E-Posta Sunucuya Koruyucu Bakım Yapmak 01.05.2019
92 E-Posta Sunucuda Oluşabilecek Problemler 02.05.2019
93 E-Posta Sunucuda Genel Klasörlerden ve Posta Kutularından Kaynaklanan Probl. 03.05.2019
E-Posta Sunucu Problemleri 94 E-Posta Sunucu Çözümleme Protokolünden Kaynaklan Bağlantı Problemleri 08.05.2019
95 E-Posta Sunucuda Kullanıcı ve Sunucu Arabirimlerinden Kaynaklanan Problemler 09.05.2019
96 E-Posta Sunucu Internet Protokolü Sanal Sunucularından Kaynaklanan Problemler 10.05.2019
SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ Sunucu İşletim Sistemleri 97 Sunucu İşletim Sistemi Kurulum Öncesi Hazırlık 15.05.2019
98 Sunucu İşletim Sistemini Kurulumu ve Yapılandırma 16.05.2019
99 Güncel Sunucu İşletim Sistemleri 17.05.2019
Sunucu Rolleri 100 Sunucu Yönetimi ve Sunucu Çekirdeği 22.05.2019
101 Web Server (IIS) 23.05.2019
102 Yazıcı Sunucusu v eTerminal Sunucu 24.05.2019
Sunucu Servisleri 103 Sunucu İşletim Sistemi Dosya Servisi 29.05.2019
104 Sunucu İşletim Sistemi Sunucu Yayılma (Deployment) Servisi 30.05.2019
105 Sunucu İşletim Sistemi Diğer Servisler 31.05.2019
Sunucu Ağ Mimarisi 106 Sunucu Ağ Paylaşımı 05.06.2019
107 IPv6 ve DNS 06.06.2019
108 DHCP ve Ağ Yük Dengelemesi 07.06.2019

2018-2019 Ağ İşletmenliği Dalı Günlük Rapor Konuları

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap