2018-2019 Web Tasarımı ve Programlama 1.Dönem 1.Yazılı | Bilişim Konuları

2018-2019 Web Tasarımı ve Programlama 1.Dönem 1.Yazılı

1. Tasarımın temel ilkelerinden 3 tanesini yazınız?(7p)
Cevap: İçerik, tasarım, işlevsellik, kullanılabilirlik, tarayıcılar ile uyumluluk
2. Aşağıdaki sorulardan istediğiniz 1 tanesini cevaplayınız.(7p)
a. Sıcak renkler hangileridir?
Cevap: Kırmızı, turuncu, sarıdır.b. Soğuk renkler hangileridir?
Cevap: Mavi, yeşil, mor
3. En çok kullanılan web tarayıcılarından 3 tanesini yazınız.(7p)
Cevap: Chrome, internet Explorer, Firefox, Safari, Opera
4. IP (Internet Protocol) nedir? Yazınız.(7p)
Cevap: Bilgisayarların birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayan standart bir protokoldür.
5. Aşağıdaki internet kısaltmalardan istediğiniz 4 tanesinin hangi kurumlara ait olduklarını yanlarına yazınız.(7p)
Cevap:
gov: Hükümet kurumları (government)
edu: Eğitim kurumları (education)
org: Ticari olmayan kuruluşlar (organization)
com: Ticari kuruluşlar (company)
mil: Askeri kurumlar (military)
net: Servis sunucular (network)
ac: Akademik kuruluşlar (academic)
int: Uluslararası kuruluşlar (international)
6. Aşağıdaki sorulardan istediğiniz 1 tanesini cevaplayınız.(7p)
a. Body etiketi içerisine kullanılan background parametresi ne işe yarar? Yazınız.
Cevap: Sayfaya arka plan resmi eklenmek istenmiştir.b. Body etiketi içerisine kullanılan bgcolor parametresi ne işe yarar? Yazınız.
Cevap: Sayfaya arka plan rengi eklenmek istenmiştir.
7.Aşağıdaki sorulardan istediğiniz 2 tanesini cevaplayınız.(7p)
a. <b></b> etiketleri ne için kullanılmaktadır?
Cevap: İstenilen metni kalın (bold) olarak yazmak için kullanılırb. <u></u> etiketleri ne için kullanılmaktadır?
Cevap: İstenilen metni altı çizili olarak yazmak için kullanılır

c. <i></i> etiketleri ne için kullanılmaktadır?
Cevap: İstenilen metni eğik olarak yazmak için kullanılır

d. <p> etiketin ne için kullanılmaktadır? 
Cevap: Paragraf oluşturmak için kullanılmaktadır.

8. “Tokat MTAL” yazısını rengi kırmızı, yazı tipi Calibri, yazı büyüklüğü 4 olacak şekilde yazdıran HTML kodunu yazınız.(7p)
Cevap: <font color=”red” size=”4” face=”Calibri”>  Tokat MTAL</font>
9. Aşağıdaki listeyi oluşturan HTML kodunu yazınız.(10p)
A.Matematik
B.Fizik
C.Kimya
Cevap:
<ol type=”A”>
<li> Ankara</li>
<li> Tokat</li>
<li> Sivas</li>
</ol>
10. Aşağıdaki tabloyu hazırlamak için gerekli olan kodu yazınız? (10p)

Tokat Sivas
Samsun Ordu

Genişlik 100 birim Tablo kalınlığı 1 birimdir.
Cevap:
<table border=”1” width=”100”>
<tr>
<td> Tokat </td>
<td> Sivas </td>
</tr>
<tr>
<td> Samsun </td>
<td> Ordu </td>
</tr>
</table>

11. web1-1-form Yandaki formu oluşturan html kodunu yazınız.(10p)
                Cevap:
<form>
Adınız :  <input type=”text”/><br />
Soyadınız:<input type=”text”/><br/>
<input type=”submit” name=”button” id=”button” value=”Gönder” />
</form> 
12. “resim1.jpg”  isimli resimi genişliği 300, yükseliği 200 olacak şekilde sayfaya ekleyen html kodu yazınız.(7p)
Cevap: <img src=”resim1.jpg” width=”300” height=”200”/>
13.Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesine bağlantı oluşturmak için bir html kodu yazınız.(7p)
Cevap: <a href = ”http://www. meb.gov.tr”> Milli Eğitim Bakanlığı </a>

Leave a Comment