2019-2020 Ağ İşletmenliği Dalı İşletmelerde Beceri Eğitimi Yıllık Planı - Bilişim Konuları

2019-2020 Ağ İşletmenliği Dalı İşletmelerde Beceri Eğitimi Yıllık Planı

2019 – 2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI AĞ İŞLETMENLİĞİ DALI
12. SINIF İŞLETMEDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ YILLIK DERS PLANI

AY

HAFTA

SAAT

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

EYLÜL

2.HAFTA

24

 • Anakartı montaja
 • hazırlayabilecektir.
 • Anakarta işlemciyi monte
 • edebilecektir.
 • Bellek birimlerini anakart
 • üzerine monte
 • edebilecektir.

 

Bilişim Teknolojileri Temelleri İç Donanım Birimleri

 • ANAKARTLAR
  • Statik (Durgun) Elektrik
   • Statik Elektrik ve Oluşumu
   • Statik Elektriğin Zararları
   • Statik Elektriğin Zarar Verebileceği Ortamlarda Alınacak Önlemler
  • Anakartlar
   • Anakartın yapısı ve çalışması
   • Anakartın bileşenleri
   • Anakart çeşitleri
   • Anakart kullanım kılavuzu
   • Anakart seçimi
 • İŞLEMCİLER
  • İşlemci yapısı ve çalışması
  • İşlemci çeşitleri
  • İşlemci seçimi
  • İşlemci montajı
  • İşlemci soğutması
  • Soğutucu ve fan montajı
 • BELLEK BİRİMLERİ
  • Belleğin yapısı ve çalışması
  • RAM bellekler
  • ROM bellekler3.4. Bellek seçimi  3.5.Bellek montajı

 

EYLÜL

3.HAFTA

24
 • Anakartı kasa içine monte
 • edebilecektir
 • Disk sürücülerini monte
 • edebilecektir.
 • Genişleme yuvası kartlarını
 • anakart üzerine
 • monte edebilecektir.

 

Bilişim Teknolojileri Temelleri İç Donanım Birimleri

 • KASALAR
  • Bilgisayar kasaları
   • Kasa çeşitleri
   • Güç kaynakları
  • Kasaya Anakart montajı
  • Güç kablolarının montajı
  • Dahili kabloların bağlantısı
 • DİSK SÜRÜCÜLERİ
  • Sabit diskler
   • Sabit disk seçimi
   • Sabit disk montajı
  • Optik disk sürücüleri
  • Kart okuyucular
 • DONANIM KARTLARI
  • Ekran kartı
  • Ses kartı
  • Ethernet Kartı
  • Diğer Donanım Kartları

 

EYLÜL

4.HAFTA

24
 • Klavye, fare ve güç kablosunu
 • bağlayabilecektir.
 • Görüntüleme birimlerinin bağlantısını
 • yapabilecektir.

 

Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dış Donanım Birimleri

 • GİRİŞ BİRİMLERİ
  • Klavye
   • Klavyenin yapısı ve çalışması
   • Klavye çeşitleri
   • Klavye bağlantıları
  • Fare
   • Farenin yapısı ve çalışması
   • Fare çeşitleri
   • Fare bağlantıları
 • GÖRÜNTÜLEME BİRİMLERİ
  • Monitör
   • Monitörün yapısı ve çalışması
   • Monitör çeşitleri
   • Monitör bağlantıları
  •  Projeksiyon Cihazı
   • Projeksiyon cihazı yapısı ve çalışması
   • Projeksiyon cihazı çeşitleri
    • Projeksiyon cihazının bağlantıları

 

EKİM

1.HAFTA

24

 • Yazıcıların bağlantısını yapabilecektir.
 • Görüntü işleme cihazlarının
 • bağlantılarını
 • yapabilecektir.
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dış Donanım Birimleri

 • YAZICILAR
  • Yazıcıların yapısı ve çalışması
  • Yazıcı çeşitleri
   • Nokta vuruşlu
   • Mürekkep püskürtmeli
   • Lazer
  • Yazıcıların bağlantıları
 • GÖRÜNTÜ İŞLEME CİHAZLARI
  • Tarayıcı
   • Tarayıcının yapısı ve çalışması
   • Tarayıcı çeşitleri
   • Tarayıcıların bağlantıları
  • Kamera
   • Dijital kameralar
   • Dijital video kameralar

Kameraların bağlantıları

 

EKİM

2.HAFTA

24 Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını

yapabilecektir.

Bilişim Teknolojilerinin Temelleri İşl. Sistemi Kurulumu

 • POST (İLK AÇILIŞ)
  • Bios
   • Bios’ un işlevi
   • Post’ un çalışması
   • Bios’ta yapılan değişiklikler
   • Bios çeşitleri
  • Bios yapılandırması
   • Post ekranı
   • Cmossetup
   • Standard cmossetup
   • Biosfeaturessetup
   • Chipsetfeaturessetup
   • Powermanagementsetup
   • Pnp/pciconfiguration
   • Integratedperipherals
   • Bootsetup
   • Diğer Bios seçenekleri
  • Hata mesajları
   • Sesli hata mesajları
   • Yazılı hata mesajları
   • Hata mesajlarının bulunması
  • İşletim sisteminin temelleri
   • Dosya yönetim sistemi
    • FAT
    • NTFS
   • İşletim sistemi türlerİ

 

EKİM

3.HAFTA

24

İşletim sistemini kurabilecektir.
Sürücülerin ve yardımcı yazılımların

kurulumunu

yapabilecektir.

Bilişim Teknolojilerinin Temelleri İşl. Sistemi Kurulumu

 • KURULUM
  • İşletim sistemi sürümleri
  • İşletim sistemleri kurulum
  • İlk kurulum
  • Güncelleme işlemleri
 • DESTEK
  • Donanım birimlerinin kurulumu
   • İç donanım birimleri
   • Dış donanım birimleri
  • Yardımcı yazılımların kurulumu
   • Ofis yazılımı
   • Dosya sıkıştırma yazılımı
   • PDF yazılımı

CD/DVD kayıt yazılımı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hakkında Bilgilendirme

EKİM

4.HAFTA

24
 • İşletim sisteminin denetim masasını
 • kullanabilecektir.
 • Sistem güvenliğini sağlayabilecektir.
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri İşl. Sistemi Gel. Özellikleri

 • GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
  • Sistem ve Bakım
  • Kullanıcı Hesapları ve Aile Güvenliği
  • Güvenlik
  • Görünüm ve Kişiselleştirme
  • Ağ ve İnternet
  • Saat, Dil ve Bölge
  • Donanım ve Ses
  • Erişim Kolaylığı
  • Programlar
  • Taşınabilir Bilgisayar
  • Ek Seçenekler
 • SİSTEM GÜVENLİĞİ
  • Güvenlik yazılımları
   • Çeşitleri
   • Kurulumu
   • Üçüncü parti güvenlik yazılımı ve kurulumu
   • Güvenlik yazılımı ayarları
   • Güncelleştirme
  • Sistem İmajı

 

EKİM

5.HAFTA

24 Ağ Sisteminin tasarımını yapabilecektir.
LAN cihazlarını kullanabilecektir.
Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : Ağ Yapıları

 • AĞ SİSTEMLERİ
  • İletişim
   • Seri iletişim
    • Senkron
    • Asenkron
   • Paralel iletişim
   • Eşten eşe bağlantı
  • Ağ Çeşitleri
   • LAN
   • MAN
   • WAN
   • VPN
   • SAN
 • AĞ CİHAZLARI
  • Hub
  • Switch
  • Router
  • Access Point
  • Modem

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası Hakkında Bilgilendirme

 

KASIM

1.HAFTA

24 1. LAN topolojisini seçebilecektir.
2. Ağ kablosu hazırlayabilecektir.
3. Fiber (Optik) ağ bağlantılarını

yapabilecektir.

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : Yerel Ağ Sistemleri

 • AĞ TOPOLOJİLERİ
  • Bus(Ortak Yol) Topolojisi
  • Yıldız (Star) Topolojisi
  • Ağaç Topolojisi
  • Ring(Halka) Topolojisi
  • Mesh Topolojisi
 • BAKIR KABLOLAR
  • Koaksiyel
  • Twisted Pair (Bükümlü Çift)
   • UTP
    • CAT5
    • CAT6
    • CAT7
   • STP
   • Kablolama standartları
    • 568A
    • 568B
   • Kablo bağlantı türleri
    • Düz (Patch)
    • Çapraz (Cross)
  • Diğer elemanlar
   • Konnektörler
   • Ağ tasarım aletleri
   • Kablo test işlemleri ve cihazları
 • FİBER OPTİK KABLOLAR
  • Tek Modlu Fiber
  • Çok Modlu Fiber
  • Diğer Optik elmanlar
   • İletim Elemanları
    • Lazer veya Led (Tx)
    • Foto Diyot (Rx)

Fiber Optik Ek Pano elemanları

 

KASIM

2.HAFTA

24 WAN teknolojisini seçebilecektir.
WAN cihazlarını kullanabilecektir.
WAN kablolama yapabilecektir.
Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : Geniş Alan Ağ Sistemleri

 • WAN TEKNOLOJİLERİ
  • X.25
  • ATM
  • Frame Relay
  • DSL
  • Metro Ethernet
 • WAN CİHAZLARI
  • ADSL Modem
   • ADSL Modem Kurulumu
  • Yönlendirici
 • YÖNLENDİRİCİ ARAYÜZLERİ
  • AUI
  • Seri Bağlantıları
  • BRI Bağlantıları
  • DSL Bağlantıları

Konsol Bağlantıları

 

KASIM

3.HAFTA

1. ARA TATİL

KASIM

4.HAFTA

24 Kablosuz LAN standardını seçebilecektir.
Kişisel alan ağlarını kullanabilecektir.
Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : Kablosuz Ağlar

  1. KABLOSUZ AĞLAR
  2. Kablosuz Teknolojiler
   1. Kızıl ötesi
   2. Radyo Frekansı
  3. Kablosuz Ağ Çeşitleri
   1. Kablosuz Kişisel Alan Ağ
   2. Kablosuz Yerel Alan Ağ
   3. Kablosuz Metropol Alan Ağ
   4. Kablosuz Geniş Alan Ağ
  4. Kablosuz Yerel Alan Ağ Standartları
   1. IEEE 802.11a Standardı
   2. IEEE 802.11b Standardı
   3. IEEE 802.11g Standardı
   4. IEEE 802.11n Standardı
  5. Kablosuz Yerel Alan Ağ Cihazları
   1. Kablosuz Modem
   2. Erişim Noktası
   3. Kablosuz İstemci
    1. Kablosuz Ağ Arayüz Kart
   4. Antenler
  6. Kablosuz Ortam Topolojileri
   1. Geçici Kablosuz Ağlar
   2. Altyapılı Kablosuz Ağlar
 1. KİŞİSEL ALAN AĞLARI
  1. Wi-Fi
   1. Hotspot
  2. Bluetooth
  3. CSMA/CA

 

ARALIK

1.HAFTA

24 Simülasyon programı kullanabilecektir.

LAN simülasyonu yapabilecektir.

 

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : Ağ Simülasyonu

 1. AĞ SİMÜLASYON PROGRAMLARI
  1. Simülasyon programı kurulumu
  2. Genel işlemler
  3. Ek bileşenler
  4. Cihazlar
   1. Yönlendirici (Router)
   2. Anahtar (Switch)
   3. Dağıtıcı (Hub)
   4. Kablosuz cihazlar (Wireless)
   5. WAN cihazları
   6. PC ve son kullanıcı cihazları
  5. Bağlantılar
 2. LAN SİMÜLASYONU
  1. LAN cihazları
  2. Anahtar – Router bağlantısı
  3. PC – Anahtar bağlantısı
  4. PC yapılandırması
  5. Router yapılandırması
  6. Yönlendirme yapılandırması
  7. Test işlemleri

 

ARALIK

2.HAFTA

24 WAN simülasyonu yapabilecektir.

Kablosuz ağ simülasyonu yapabilecektir.

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : Ağ Simülasyonu

 1. WAN SİMÜLASYONU
  1. WAN cihazları
  2. Yönlendirici – Yönlendirici bağlantısı
  3. DCE ve DTE bağlantıları
  4. Anahtar – Yönlendirici bağlantısı
  5. PC – Anahtar bağlantısı
  6. PC yapılandırması
  7. Yönlendirici yapılandırması
  8. Yönlendirme yapılandırması
  9. Test işlemleri
 2. KABLOSUZ AĞ SİMÜLASYONU
  1. Kablosuz cihazlar
   1. Kablosuz Modem
   2. Erişim noktası
   3. PC kablosuz bağlantısı
  2. Kablosuz cihaz bağlantı ayarları
  3. Kablosuz cihaz ağ ayarları
  4. Kablosuz ağ güvenlik ayarları
  5. Kablosuz ağ test işlemleri

 

 

ARALIK

3.HAFTA

24 Ethernet kartını seçebilecektir.

Ethernet teknolojilerini kullanabilecektir.

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : Ethernet

 1. ETHERNET TEKNOLOJİSİ
  1. MAC Adresi(Media Access Control)
  2. Ethernet Çerçeve Yapısı
  3. CSMA/CD
  4. Çatışma Etki alanı
  5. Yayın etki alanı
  6. Ethernet ağda ağ cihazlarının çalışması
 2. ETHERNET LAN TEKNOLOJİLERİ
  1. 10 Mbps Ethernet (10 Base)
  2. 100-Mbps Ethernet (100 Base)
  3. 1000 Mbps Ethernet (Gigabit) (1000 Base)

10-Gigabit Ethernet (10 GBase)

 

ARALIK

4.HAFTA

24 Güvenlik önlemlerini alabilecektir.

 

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : Ağ Teknolojisi

 1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
  1. Ağ saldırıları
   1. Bilgi hırsızlığı
   2. Kimlik hırsızlığı
   3. Veri kaybı ve veri kullanma
   4. Hizmet aksatma
   5. Saldırı kaynakları
  2. Ağ iletişim tehditleri
   1. Harici ve dahili tehditler
   2. Sosyal mühendislik
   3. Sahte senaryo uydurma
  3. Saldırı yöntemleri
   1. Hizmet reddi (DoS)
   2. Dağıtılmış hizmet reddi (DDoS)
   3. Deneme yanılma
   4. Casus yazılımlar
   5. İzleme tanımlama bilgileri
   6. Reklam yazılımları
   7. Açılır pencereler
   8. Spam
  4. Güvenlik önlemleri
   1. Tanımlama ve kimlik doğrulama ilkeleri
   2. Parola ilkeleri
   3. Kabul edilebilir kullanım ilkeleri
   4. Uzaktan erişim ilkeleri
   5. VPN bağlantıları
   6. Ağ bakım yordamları
   7. Olay işleme yordamları

 

 

OCAK

1.HAFTA

24 Güvenlik araçlarını kullanabilecektir.

Kablosuz ortam güvenliğini sağlayabilecektir.

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : Ağ Teknolojisi

 1. GÜVENLİK ARAÇLARI VE UYGULAMALAR
  1. Güvenlik duvarı
  2. Spam filitresi
  3. Yamalar ve güncellemeler
  4. Casus yazılımlardan korunma yazılımları
  5. Açılır pencere engelleyicileri
  6. Antivirüs yazılımları
 2. KABLOSUZ ORTAM GÜVENLİĞİ
  1. Kablosuz LAN da güvenlik
  2. SSID
  3. WLAN a saldırılar
  4. WLAN a erişimi sınırlama
  5. WLAN da kimlik doğrulama
  6. WLAN da şifreleme
   1. WEP
   2. WPA
  7. WLAN da trafik filtreleme

 

OCAK

2.HAFTA

24 TCP/IP adresinin sınıfını
belirleyebilecektir.

TCP/IP adres girişi yapabilecektir.

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : TCP/IP Protokolü

 1. TCP/IP ADRESİNİN SINIFLARI
  1. Ipv4
   1. IP yapısı
   2. Ipv4 Yayınlar (CAST)
    1. Unicast
    2. Broadcast
    3. Multicast
   3. Adres Türleri
    1. Özel Adresler
    2. Genel Adresler
   4. IP Sınıfları ve Subnet Mask
    1. A Sınıfı
    2. B Sınıfı
    3. C Sınıfı
    4. D Sınıfı
    5. E Sınıfı
   5. Alt ağlar
    1. Alt ağ oluşturma
    2. Alt Ağlar Arası İletişim
   6. NAT İşlemleri
    1. Statik NAT
    2. Dinamik NAT
  2. Ipv6 Adresleri
 2. TCP/IP ADRESLEME
  1. IP Adresi atama
   1. Statik ve dinamik IP ataması
   2. DHCP
  2. Ipconfig komutu ve parametreleri

 

 

OCAK

3.HAFTA

24 Alt ağ maskesi hesaplayabilecektir.

 

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : Alt Ağlar

 1. ALT AĞLAR
  1. Alt ağ oluşturma
   1. And işlemi ile hesaplama
   2. Alt ağ maske adresi oluşturma
  2. Alt ağlara bölme
   1. Ip subnet-zero (sıfırıncı alt ağ)
   2. C sınıfı alt ağların oluşturulması
   3. B sınıfı alt ağların oluşturulması
   4. A sınıfı alt ağların oluşturulması
   5. Cıdr – classless ınter-domain routing (sınıfsız alanlar arası yönlendirme)
   6. Vlsm – variablelenghtsubnet mask (değişken uzunluklu alt ağ maskesi)
   7. Alt ağ oluşturma yazılımları
  3. Alt ağ maskesi uygulamaları

 

YARIYIL TATİLİ

24 Komutlarla alt ağları kontrol
edebilecektir.
Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : Alt Ağlar

 1. AĞ TESTİ
  1. Ağ test komutları ve parametreleri
   1. IPconfig (IP Configuration – IP Konfigürasyonu) komutu
   2. Ping (Packet Internet Groper – İnternet Paketi Araştırıcısı) komutu
   3. Tracert (TraceRoute – Yol İzi) komutu
   4. Pathping komutu
   5. NBstat(NetBIOSStatistics – NetBIOS İstatistikleri) komutu
   6. Netstat (Net Statistics – Ağ İstatistikleri) komutu
   7. Arp (AddressResolution Protocol – Adres Çözümleme Protokolü) komutu
   8. Nslookup komutu

   
24 İletim katmanı protokollerini kullanabilecektir.
Uygulama katmanı uygulamalarını kullanabilecektir.
Ağ protokolünü seçebilecektir
Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : Ağ Hizmetleri

 1. İLETİM KATMANI PROTOKOLLERİ
  1. İstemci / Sunucu ilişkisi
  2. İletim Katmanı Protokolleri
   1. TCP
    1. TCP Protokolünün Yapısı
    2. TCP ile İletişim
    3. Veri Transferi
    4. Akış Kontrolü
    5. Servis Saldırıları
   2. UDP
    1. UDP Protokolünün Yapısı
    2. UDP ile İletişim
  3. İletim Katmanı Portları
  4. İletim Katmanı Servisleri
  5. Servis Portları
  6. İstemci Portları
   1. Port Numaraları
 2. UYGULAMA KATMANI UYGULAMALARI
  1. TCP/IP Uygulama Katmanı
  2. Uygulama Katmanı Protokolleri ve hizmetleri
   1. DNS
   2. FTP ve TFTP istemci ve sunucular
   3. Web istemci ve sunucular (http)
   4. E-Posta istemci ve sunucular
   5. Anlık mesajlaşma istemci ve sunucular (IM)
   6. Ses istemci ve sunucular (VoIP)
   7. Bağlantı noktası numaraları
 3. MODELLER VE PROTOKOLLER
  1. OSI modeli ve katmanları
  2. TCP/IP modeli ve katmanları
  3. Protokollerin etkileşimi

   
24 Yönlendirici bağlantılarını yapabilecektir.

Yönlendirici yazılımını başlatabilecektir.

 

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : Yönlendiriciler

 1. YÖNLENDİRİCİ
  1. WAN’ lar
   1. WAN’lara Giriş
   2. Yönlendiriciler
   3. LAN ve WAN’larda yönlendiriciler
   4. Wan’da yönlendiricilerin rolü
  2. Yönlendiricilerin yapısı ve bağlantıları
   1. Yönlendirici iç bileşenleri
   2. Yönlendirici fiziksel özellikleri
   3. Yönlendirici port bağlantıları
   4. Yönlendirici konsol bağlantıları
 2. ROS (YÖNLENDİRİCİ İŞLETİM SİSTEMİ) YAZILIM İŞLETİMİ
  1. ROS Kullanmı
   1. ROS (Yönlendirici İşletim Sistemi) Yazılımının Amacı
   2. Yönlendiricilerde Arayüz Kullanımı
   3. Yönlendirici Kullanıcı Arayüz Modları
   4. ROS (Yönlendirici İşletim Sistemi) Yazılım Özellikleri
   5. ROS (Yönlendirici İşletim Sistemi)Yazılımı Çalıştırma
  2. Yönlendiricilerin Başlatılması
   1. Yönlendiricilerin İlk Defa Açılımı
   2. Yönlendirici Açılış Modları
   3. Yönlendirici Led Göstergeleri
   4. Konsol Oturumu Kurma
   5. Yönlendirici Oturum Açma
   6. Kısayol Tuşları
   7. Önceki Komutları Geri Çağırma
   8. Komut Satırı Hatalarında Sorun Giderme
   9. Sürüm Gösterme Komutu (Show Versiyon)

   
24 Yönlendiriciyi ayarlayabilecektir.

Konfigürasyon tanımlamaları
yapabilecektir.

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : Yönlendiriciler

 1. YÖNLENDİRİCİ KOMUTLARI
  1. CLI komut modları
  2. Yönlendiricinin adlandırılması
  3. Yönlendirici şifreleme
  4. Show komutlarını inceleme
  5. Seri arayüz Yapılandırma
  6. Yapılandırma değişikliklerini yapma
  7. Ethernet arayüzü yapılandırma
 2. YÖNLENDİRİCİ YAPILANDIRMASI
  1. Yapılandırma standartlarının önemi
  2. Arayüz tanımlamaları ve yapılandırma
  3. Bağlantı mesajları
  4. Açılış mesajı
  5. Günün mesajı
  6. Ana makine (Host) ismi çözünürlüğü
  7. Kullanıcı tablo ayarları
  8. Yapılandırma dosyalarının yedeklenme

   
24 Önyükleme sırasını belirleyebilecektir.
Dosya sistemini yönetebilecektir.
Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : Yönlendirici Dosya Sistemi

 1. YÖNLENDİRİCİ ÖNYÜKLEME
  1. Yönlendirici açılışı
  2. ROS önyükleme
  3. Açılış komutu
  4. Yapılandırmayı değiştirme
  5. Yönlendirici işletim sisteminin açılış hataları
 2. YÖNLENDİRİCİ DOSYA SİSTEMİ
  1. IOS dosya sistemi
  2. Yapılandırma dosyasının yedeğini alma
  3. ROS ’u geri yükleme
  4. Dosya sistemini kontrol etme

   
24 Yönlendirme katmanını
belirleyebilecektir.

Yol tanımlama protokollerini
kullanabilecektir.

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : Yönlendirme Temelleri

 1. YÖNLENDİRME KATMANI
  1. Yönlendirilebilir ve yönlendirilmiş Protokoller
  2. Yönlendirilmiş Protokol (IP)
  3. IP Paketlerinin Yapısı
 2. YOL TANIMLAMA PROTOKOLLERİ
  1. Yönlendirme
  2. Yönlendirme ve anahtarlama karşılaştırılması
  3. Yönlendirilmiş ve yönlendirme karşılaştırılması
  4. Yönlendirme tablosu
  5. Yönlendirme algoritmaları
   1. Bağlantı durumu yönlendirmesi
   2. Uzaklık Vektörü yönlendirmesi
  6. Metrik değer parametreleri

   
24 Sabit yönlendirme yapabilecektir.
Dinamik yönlendirme yapabilecektir.
Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : Yönlendirme Temelleri

 1. SABİT YÖNLENDİRME
  1. Sabit Yönlendirme
  2. Iproute komutu
  3. Sabit yönlendirme sorunları
 2. DİNAMİK YÖNLENDİRME
  1. Yönlendirme iletişim kuralları
  2. Özerk sistemler
  3. Yönlendirme iletişim kurallarının ve özerk sistemlerin amacı
  4. Yönlendirme iletişim kuralları sınıflarının tanımlanması
  5. Uzaklık vektörü yönlendirme iletişim kuralı özellikleri ve örnekleri
  6. Bağlantı-durum (link-state) yönlendirme iletişim kuralı özellikleri ve örnekler

   
24 RIP yönlendirmesini
yapılandırabilecektir.

IGRP yönlendirmesini
yapılandırabilecektir.

Yönlendirme tablosunu
yapılandırabilecektir.

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme : Uzaklık Vektörü Yönlendirme

 1. RIP YÖNLENDİRME
  1. Uzaklık vektörü yönlendirme
  2. RIP
   1. RIP yönlendirme
   2. RIP yapılandırması
   3. RIP sorunlarının tespiti ve giderilmesi
 2. IGRP YÖNLENDİRME
  1. IGRP yapılandırması
  2. IGRP sorunlarının tespiti ve giderilmesi
  3. RIP’ i IGRP’ ye Dönüştürme
 3. YÖNLENDİRME TABLOSU
  1. Yönlendirme yolunu görüntüleme
  2. Ağ geçidini belirleme
  3. Paketlerin iletimi
  4. Yönlendirmeleri gösterme

 

   
24 Kurulum yapabilecektir.
E-posta sunucuyu yükseltebilecektir.
Servis paketlerini yükleyebilecek ve
güncelleştirebilecektir.
En son sürüm e-posta sunucu
yazılımlarını inceleyebilecektir.
E-Posta Sunucu: E-Posta Sunucu Kurulum

 1. KURULUM
  1. E-posta ve kullanım amacı
  2. E-Posta sunucu çeşitleri
  3. E-Posta bileşenleri
  4. E-posta sunucu protokolleri
   1. POP3
   2. SMTP
   3. IMAP
   4. MAPI
  5. Kurulum öncesi hazırlık
   1. Donanım gereksinimleri
   2. Yazılımı gereksinimleri
  6. Kurulum aşaması
 2. YÜKSELTME
  1. Var olan E-Posta sunucu özelliklerini belirlemek
  2. Yükseltme öncesi hazırlık
  3. Yükseltme işlemi
 3. GÜNCELLEME
  1. Versiyon belirleme
  2. Güncelleme paketleri
  3. Güncelleme öncesi yönergeler
  4. Güncelleme işlemi
 4. EN SON SÜRÜM E-POSTA SUNUCU YAZILIMLARI
  1. Var olan yazılımdan farklılıkları
  2. Yükseltme prosedürleri
  3. Sistem gereksinimleri

   

NİSAN

2.HAFTA

2. ARA TATİL

NİSAN

3.HAFTA

24 Sistem yöneticisini kullanabilecektir.
Posta kutuları oluşturabilecek ve
yönetebilecektir.
Grupları ve adres listelerini
yönetebilecektir.
Ortak klasörleri yönetebilecektir.
E-Posta Sunucu:E-Posta Sunucu Uygulamaları

 1. SİSTEM YÖNETİCİSİ
  1. Sistem yönetim penceresi
  2. Sistem yönetim bileşenleri
  3. E-Posta sunucu çalışma modları ve modların değişimi
  4. DNS ve E-posta sunucu
   1. MX kayıtları
 2. POSTA KUTULARI
  1. Posta deposunu oluşturma
  2. Posta deposu ayarları
  3. Var olan bir kullanıcıya posta kutusu oluşturma
  4. Active Directory de yeni kullanıcı oluşturma
  5. Kullanıcı posta kutusu özellikleri ve izinleri
 3. GRUPLARI VE ADRES LİSTELERİ
  1. Grup hesabı oluşturma
  2. Grup hesabına posta kutusu oluşturma
  3. Grup ayarları
  4. Adres listeleri
   1. Genel Adres listesi
   2. Özel (kullanıcı tanımlı) adres listeleri
   3. Çevrimdışı (offline) adres listeleri
 4. ORTAK KLASÖRLER
  1. Ortak klasör deposu
  2. Ortak klasör oluşturma
  3. Ortak klasör ayarları
  4. Ortak klasörlere mail gönderme ve alma
  5. Ortak klasör izinleri

 

NİSAN

4.HAFTA

24 E-posta sunucu yetkilerini
yapılandırabilecektir.

E-posta sunucuda internet erişimin
yapılandırabilecektir.

E-Posta Sunucu:E-Posta Sunucu Yönetimi

 1. E-POSTA SUNUCU YETKİLERİ
  1. E-Posta Sunucu politikaları
   1. Sistem politikaları
   2. Ortak klasör politikaları
   3. Posta kutusu deposu politikaları
   4. Sunucu politikaları
  2. Alıcı politikaları
 2. E-POSTA SUNUCUYA İNTERNET ERİŞİMİ
  1. Outlook Web Access (OWA)
  2. E-posta sunucuyu OWA için yapılandırmak
  3. OWA ya bağlanmak
   1. Local bağlanmak
   2. İnternetten bağlanmak
  4. OWA yı kullanmak

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI Hakkında Bilgilendirme

 

NİSAN

5.HAFTA

24 E-posta sunucuyu elle yedekleyecek ve
geri yükleyebilecektir.

E-posta sunucuyu yazılım yardımıyla
yedekleyecek ve geri yükleyebilecektir.

Koruyucu bakım yapabilecektir.

E-Posta Sunucu:E-Posta Sunucu Yedekleme

 1. E-POSTA SUNUCUYU ELLE YEDEKLEME
  1. Elle yedekleme için gerekli işlemler
   1. E-posta ile çalışan servisler
   2. Posta kutusu depolarını durdurmak – (Dismount) ve Posta kutusu depolarını çalıştırmak (Mount) işlemleri
   3. Gerekli dosya ve klasörlerin yedeklenmesi
  2. Geri dönmek (Restore)
   1. Geri yükleme öncesi işlemler
   2. Yedeklenen dosya ve klasörlerin ilgili klasörlere yüklenmesi
 2. E-POSTA SUNUCUYU YAZILIM YARDIMIYLA YEDEKLEMEK VE GERİ DÖNMEK
  1. Backup (yedekleme) yazılımı ile yedekleme
   1. Yazılımın çalıştırılması
   2. Yazılımın genel yapısı
   3. Yedekleme türleri
   4. Yedekleme işlemi
   5. İşlem raporlarını incelemek
   6. Yedeklemeyi otomatikleştirmek
  2. Yedekleme yazılımı ile geri yüklemek
   1. Geri yükleme işlemi
   2. İşlem raporlarını incelemek
 3. KORUYUCU BAKIM YAPMAK
  1. Yedeklemeyi otomatikleştirmek (zamanlanmış görev)
  2. Veri tabanlarının bakımı (eseutil)
  3. Posta kutusu depoları ve veritabanı sınırlandırma
  4. Spam ve Antivirüs yazılımları (E-Posta sunucu destekli) E-Posta sunucu bakım yazılımları

 

MAYIS

1.HAFTA

24 E-posta sunucuda oluşabilecek
problemleri belirleyebilecek ve çözümler
sunabilecektir.

Genel klasörden ve posta kutularından kaynaklanan

problemleri

belirleyebilecek ve çözebilecektir.

Sunucu çözümleme protokolünden kaynaklanan ağ

bağlantı problemlerini

belirleyebilecek ve çözebilecektir.

 

E-Posta Sunucu:E-Posta Sunucu Problemleri

 1. E-POSTA SUNUCUDA OLUŞABİLECEK PROBLEMLER
  1. Donanımsal sorunlar ve gidermek
  2. Yazılımsal, işletim sistemi sorunları ve gidermek
 2. GENEL KLASÖRLERDEN VE POSTA KUTULARINDAN KAYNAKLANAN PROBLEMLER
  1. Genel klasör limit problemi
  2. Posta kutusu limit problemi
 3. SUNUCU ÇÖZÜMLEME PROTOKOLÜNDEN KAYNAKLANAN AĞ BAĞLANTI PROBLEMLERİ
  1. DNS problemleri
   1. MX kaydı
  2. Ağ bağlantı problemleri
  3. Ağ test komutları
   1. Ping
   2. Tracert
   3. Netstat
   4. Nbstat
   5. Nslookup

 

MAYIS

2.HAFTA

24 Sunucu çözümleme protokolünden kaynaklanan ağ

bağlantı problemlerini

, belirleyebilecek ve çözebilecektir.

Kullanıcı ve sunucu arabirimlerinden kaynaklanan

problemleri

belirleyebilecek ve çözebilecektir.

İnternet protokolü ve sanal sunuculardan
kaynaklanan problemleri belirleyebilecek
ve çözebilecektir.

E-Posta Sunucu:E-Posta Sunucu Problemleri

 1. SUNUCU ÇÖZÜMLEME PROTOKOLÜNDEN KAYNAKLANAN AĞ BAĞLANTI PROBLEMLERİ
  1. DNS problemleri
   1. MX kaydı
  2. Ağ bağlantı problemleri
  3. Ağ test komutları
   1. Ping
   2. Tracert
   3. Netstat
   4. Nbstat
   5. Nslookup
 2. KULLANICI VE SUNUCU ARABİRİMLERİNDEN KAYNAKLANAN PROBLEMLER
  1. Şifre güvenliği problemleri
  2. Grup politikalarından kaynaklanan problemler
 3. INTERNET PROTOKOLÜ SANAL SUNUCULARINDAN KAYNAKLANAN PROBLEMLER
  1. SMTP problemleri
  2. POP3 problemleri
  3. IMAP4 problemleri
  4. OWA erişim problemleri

 

MAYIS

3.HAFTA

24 Kurulum öncesi hazırlık yapabilecektir.

Sunucu işletim sistemini kurabilecek ve
yapılandırabilecektir.

Güncel sunucu işletim sistemlerini
inceleyebilecektir.

Sunucu İşletim Sistemi: Sunucu İşletim Sistemleri

 1. KURULUM ÖNCESİ HAZIRLIK
  1. Genel olarak Windows Server 2008 özellikleri
  2. Teknik Özellikler
  3. Gereksinimler
   1. Yazılım gereksinimleri
   2. Donanım gereksinimleri
 2. SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİNİ KURULUMU VE YAPILANDIRMA
  1. Windows Server 2008 normal kurulum
  2. Unattended (yalnız) kurulum
  3. Kurulum sonrası temel yapılandırma
  4. Kontrol panel öğeleri ve özellikleri
  5. Dosya, paylaşım ve NTFS
  6. Server Yedekleme (Backup) yönetimi
  7. Disk Yapılandırması (RAID)
   1. RAID 0
   2. RAID 1
   3. RAID 5
 3. GÜNCEL SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ
  1. Windows Server ailesi
  2. Windows Server 2008 versiyonları
  3. Güncellemeler ve Servis paketleri (Service Pack)

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Hakkında Bilg.

 

MAYIS

4.HAFTA

24 Sunucuyu yönetebilecektir.

Sunucu çekirdeğini kurup
yapılandırabilecektir.

Web sunucuyu yönetebilecektir.

Yazıcı sunucusunu yapılandırabilecektir.

Terminal sunucuyu yönetebilecektir.

Sunucu İşletim Sistemi: Sunucu Rolleri

 1. SUNUCU YÖNETİMİ
  1. Özet Sunucu Bilgisi
  2. Özet rol bilgisi
  3. Özet özellik bilgisi
  4. Önceki yapılandırma görevleri
  5. Sunucu Yönetim sihirbazı
  6. Sunucu yönetim komut satırı uygulamaları
 2. SUNUCU ÇEKİRDEĞİ
  1. Server Core kurulumu
  2. Server Core Temel yapılandırma
  3. Server Core üzerinde rol ve özellik yüklenmesi
  4. Server Core üzerinde Domain kurulumu
  5. Windows PowerShell
   1. Temel Komutlar
 3. WEB SERVER (IIS)
  1. IIS kurulumu ve yönetimi
  2. Web servisi kurulumu ve yayımlama yapılandırması
  3. FTP servisi ve yayımlama yapılandırması
 4. YAZICI SUNUCUSU
  1. Yazıcı sunucusu
  2. LDP servisi
  3. İnternet yazdırma
  4. Yazıcı migrasyonu
 5. TERMİNAL SUNUCU
  1. Terminal Server
  2. Terminal Server yapılandırmak
  3. Lisanslama

 

HAZİRAN

1.HAFTA

24 Dosya servisini yönetebilecektir.

Sunucu yayılma servisini
kullanabilecektir.

Diğer servisleri yönetebilecektir.

Sunucu İşletim Sistemi: Sunucu Servisleri

 1. DOSYA SERVİSİ
  1. Dağıtılmış dosya Sistemi (Distributed File System)
  2. Dosya sunucu kaynak yönetimi
  3. Paylaşım ve Depolama Yönetimi
  4. Ağ Dosya sistemi servisi
  5. Windows arama servisi

 

 1. SUNUCU YAYILMA (DEPLOYMENT) SERVİSİ
  1. Windows Deployment Servis (WDS) kurulumu ve yapılandırması
  2. İmaj Yükleme
  3. Boot imajı
  4. Çoklu yayın gönderme
  5. Komut satırından WDS yönetimi
 1. DİĞER SERVİSLER
  1. Streaming Media Servisi (Ortam akış Servisi)
  2. Windows Sharepoint (Paylaşım noktası) servisleri
  3. Windows Server Performans yönetimi

 

 

HAZİRAN

2.HAFTA

24 Ağ paylaşımını yönetebilecektir.

IPv6 ağ yapısını yönetebilecektir.

DNS ‘i yönetebilecektir.

DHCP ‘yi yönetebilecektir.

Ağ yük dengelemesini yönetebilecektir.

Sunucu İşletim Sistemi: Sunucu Ağ Mimarisi

 1. AĞ PAYLAŞIMI
  1. Ağ paylaşım merkezi
  2. Ağ gezgini
  3. Dosya paylaşımı
  4. Public Folder
  5. Yazıcı paylaşımı
  6. Şifre korumalı dosya paylaşımı
  7. Ağ haritası

 

 1. IPV6 AĞ YAPISINI
  1. IPv6
  2. IPv6 ile IPv4 karşılaştırılması
  3. IPv6 yapısı
 1. DNS
  1. Global Names Zone
  2. Background Zone Loading
  3. RODC desteği

 

 1. DHCP
  1. DHCPv6 Modu
  2.  NAP (Network Access Protection) Desteği ile DHCP zorlamak
 1. AĞ YÜK DENGELEMESİ

 

  1. Network Load Balancing
  2. Failover Kümeleme (Clustering)
  3. NFS (Network File System – Ağ Dosya Sistemi)

 
*Bu plan 02.06.2006 tarih 269 sayılı kurul kararı ile kabul edilen Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları alanlarına göre hazırlanmıştır.
*MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Nesne Tabanlı Programlama dersi modüllerinin analizleri uygulanır.”
 
*Modüllerin haftalık ders saatleri zümre öğretmenleri toplantısında belirlenmiştir.
*Bu plan Ağustos 2003/2551 sayılı T.D. yayımlanan Ünitelendirilmiş Yıllık Plana göre hazırlanmıştır.
*Bu plan 2087 sayılı T.D “Amaçları” belirlenen; 2090 sayılı T.D. “Açıklamaları” yayımlanan ve 2104 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” temel alınarak hazırlanmıştır.

 

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, soru-cevap, Gösteri, uygulama

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Ders modülü, İnternet, Bilgisayar, Ders notları, Yardımcı kitaplar

Yıllık Plan Dosyasını 20192020ag-ibe İndirebilirsiniz.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap