2019-2020 Web Dalı İşletmelerde Beceri Eğitimi Yıllık Planı - Bilişim Konuları

2019-2020 Web Dalı İşletmelerde Beceri Eğitimi Yıllık Planı

2019 – 2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM WEB PROGRAMCILIĞI DALI
12. SINIF İŞLETMEDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ YILLIK DERS PLANI

AY

HAFTA

SAAT

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

 

 

 

EYLÜL

2.HAFTA

24

 • Program yazmaya hazırlık yapabilecektir.
 • Algoritma ve akış diyagramı hazırlayabilecektir.
 • Programlama dili yazılımı ile çalışabilecektir.
*Programlama Temelleri
PROGRAMLAMANIN YAPI TAŞLARI

  • Bilgisayarın Çalışma Mantığı
   • Makine Dili
   • İkili Sayı Sistemi
   • Derleyici
  • Yazılım
   • Bir Yazılımda Olması Gereken Temel Özellikler
   • Yazılım Çeşitleri
  • Programlama Araçları
   • Programlama Dili
   • Programlama Dili Çeşitleri
 • ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMI
  • Algoritma Yazım Aşamaları
   • Problemi Tanımlama
   • Problemi Geliştirme
   • Sisteme Uyumluluğunu Tespit Etme (Girdi-Çıktı Belirleme)
   • Çözümü Kâğıt Üzerinde Gösterme (Prototip Oluşturma)
   • Çözümü Deneme (Trace)
   • Çözümü Geliştirme
   • Oluşabilecek Hatalar
  • Akış Diyagramı
   • Akış Diyagramı Şekilleri
 • PROGRAMLAMA YAZILIMI
  • Programlama Yazılımının Arayüzü
   • Başlangıç Sayfası
   • Solution Explorer Paneli

EYLÜL

3.HAFTA

24

Değişken ve sabit kullanabilecektir.

 

DEĞİŞKENLER VE SABİTLER

  • Değişkenler
  • Değişkenleri İsimlendirme Kuralları
  • Veri tipleri
  • Sabitler
  • Atama İşlemi
  • Çıkış İşlemleri
  • Giriş İşlemleri
  • Giriş-çıkış işlemleri hata mesajları
  • Açıklama Satırları

EYLÜL

4.HAFTA

24

 • Operatörleri kullanabilecektir.

 

 OPERATÖRLER

  • Aritmetiksel Operatörler
   • Dört İşlem
   • Mod Alma
  • İlişkisel Operatörler
  • Mantıksal Operatörler
  • İşlem Önceliği

EKİM

1.HAFTA

24

 • Karar kontrol deyimlerini kullanabilecektir.

 

 • KARAR KONTROL DEYİMLERİ
  • If İfadesi
  • İç-İçe If İfadesi
  • Switch-Case Deyimi

EKİM

2.HAFTA

24

 • Döngü kontrollerini kullanabilecektir.

 

DÖNGÜ DEYİMLERİ

  • Döngü Çeşitleri
   • ForNext Döngüsü
   • While-Until Döngüsü
   • Do Loop Döngüsü
   • Foreach Döngüsü
  • İç-İçe Döngüler

EKİM

3.HAFTA

24
 • Dizilerle çalışabilecektir.

 

 • DİZİLER
  • Dizi Oluşturma
  • Diziye Değer Girme
  • Diziyi Yazdırma
  • Dizilerde Arama
  • Dizilerde Sıralama
  • Dinamik Diziler

 

EKİM

4.HAFTA

24
 • Metotları kullanabilecektir.
 • Hazır metotları kullanabilecektir.

 

 

 • METOTLAR
  • Metot Kavramı
  • Metot Tanımlama
  • Metotlarda Parametre Kullanımı
  • Metotlar İle İlgili Önemli Özellikler
  • Özyineli (Rekürsif) Metotlar
  • Main Metodu
 • HAZIR METOTLAR
  • Metinsel (String) Fonksiyonlar
  • Matematiksel Fonksiyonlar
  • Tarih ve Zaman Fonksiyonları

 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

EKİM

5.HAFTA

24

 • Anakartı montaja hazırlayabilecektir.
 • Anakarta işlemciyi monte edebilecektir.
 • Bellek birimlerini anakart üzerine monte edebilecektir.

 

 

*Bilişim Teknolojileri Temelleri

 • ANAKARTLAR
  • Statik (Durgun) Elektrik
   • Statik Elektrik ve Oluşumu
   • Statik Elektriğin Zararları
   • Statik Elektriğin Zarar Verebileceği Ortamlarda Alınacak Önlemler
  • Anakartlar
   • Anakartın yapısı ve çalışması
   • Anakartın bileşenleri
   • Anakart çeşitleri
   • Anakart kullanım kılavuzu
   • Anakart seçimi

 

 • İŞLEMCİLER
  • İşlemci yapısı ve çalışması
  • İşlemci çeşitleri
  • İşlemci seçimi
  • İşlemci montajı
  • İşlemci soğutması
  • Soğutucu ve fan montajı
 • BELLEK BİRİMLERİ
  • Belleğin yapısı ve çalışması
  • RAM bellekler
  • ROM bellekler3.4. Bellek seçimi  3.5.Bellek montajı10 Kasım

 

KASIM

1.HAFTA

24
 • Anakartı kasa içine monte edebilecektir
 • Disk sürücülerini monte edebilecektir.
 • Genişleme yuvası kartlarını anakart üzerine monte edebilecektir.

 

 • KASALAR
  • Bilgisayar kasaları
   • Kasa çeşitleri
   • Güç kaynakları
  • Kasaya Anakart montajı
  • Güç kablolarının montajı
  • Dahili kabloların bağlantısı
 • DİSK SÜRÜCÜLERİ
  • Sabit diskler
   • Sabit disk seçimi
   • Sabit disk montajı
  • Optik disk sürücüleri
  • Kart okuyucular
 • DONANIM KARTLARI
  • Ekran kartı
  • Ses kartı
  • Ethernet Kartı
  • Diğer Donanım Kartları

Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

KASIM

2.HAFTA

24
 • Klavye, fare ve güç kablosunu bağlayabilecektir.
 • Görüntüleme birimlerinin bağlantısını yapabilecektir.
 • Yazıcıların bağlantısını yapabilecektir.
 • Görüntü işleme cihazlarının bağlantılarını yapabilecektir.
 • GİRİŞ BİRİMLERİ
  • Klavye
   • Klavyenin yapısı ve çalışması
   • Klavye çeşitleri
  • Fare
   • Farenin yapısı ve çalışması
   • Fare çeşitleri
 • GÖRÜNTÜLEME BİRİMLERİ
  • Monitör
   • Monitörün yapısı ve çalışması
   • Monitör çeşitleri
   • Monitör bağlantıları
  •  Projeksiyon Cihazı
   • Projeksiyon cihazı yapısı ve çalışması
   • Projeksiyon cihazı çeşitleri
    • Projeksiyon cihazının bağlantıları
 • YAZICILAR
  • Yazıcıların yapısı ve çalışması
  • Yazıcı çeşitleri
   • Nokta vuruşlu
   • Mürekkep püskürtmeli
   • Lazer
  • Yazıcıların bağlantıları
 • GÖRÜNTÜ İŞLEME CİHAZLARI
  • Tarayıcı
   • Tarayıcının yapısı ve çalışması
   • Tarayıcı çeşitleri
   • Tarayıcıların bağlantıları
  • Kamera
   • Dijital kameralar
   • Dijital video kameralar
   • Kameraların bağlantıları

 

 

KASIM

3.HAFTA

1. ARA TATİL

KASIM

4.HAFTA

24

 • Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını yapabilecektir.
 • İşletim sistemini kurabilecektir.
 • Sürücülerin ve yardımcı yazılımların kurulumunu yapabilecektir.
 • POST (İLK AÇILIŞ)
  • Bios
   • Bios’ un işlevi
   • Post’ un çalışması
   • Bios’ta yapılan değişiklikler
  • Bios yapılandırması
   • Post ekranı
   • Cmossetup
   • Standard cmossetup
   • Biosfeaturessetup
   • Chipsetfeaturessetup
   • Powermanagementsetup
   • Pnp/pciconfiguration
  • Hata mesajları
   • Sesli hata mesajları
   • Yazılı hata mesajları
   • Hata mesajlarının bulunması
  • İşletim sisteminin temelleri
   • Dosya yönetim sistemi
    • FAT
    • NTFS
   • İşletim sistemi türleri
 • KURULUM
  • İşletim sistemi sürümleri
  • İşletim sistemleri kurulum
  • İlk kurulum
 • DESTEK
  • Donanım birimlerinin kurulumu
   • İç donanım birimleri
   • Dış donanım birimleri
  • Yardımcı yazılımların kurulumu
   • Ofis yazılımı
   • Dosya sıkıştırma yazılımı
   • CD/DVD kayıt yazılımı

ARALIK

1.HAFTA

24
 • İşletim sisteminin denetim masasını kullanabilecektir.
 • Sistem güvenliğini sağlayabilecektir.
 • GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
  • Sistem ve Bakım
  • Kullanıcı Hesapları ve Aile Güvenliği
  • Güvenlik
  • Görünüm ve Kişiselleştirme
  • Ağ ve İnternet
  • Saat, Dil ve Bölge
  • Donanım ve Ses
  • Erişim Kolaylığı
  • Programlar
  • Taşınabilir Bilgisayar
  • Ek Seçenekler
 • SİSTEM GÜVENLİĞİ
  • Güvenlik yazılımları
   • Çeşitleri
   • Kurulumu
   • Üçüncü parti güvenlik yazılımı ve kurulumu
   • Güvenlik yazılımı ayarları
   • Güncelleştirme
  • Sistem İmajı

 

ARALIK

2.HAFTA

24
 • Ağ tasarımı yapabilecektir.
 • Kablolama yapabilecektir.
 • TCP/IP protokolünü kullanabilecektir.
 • AĞ TASARIMI
  • Ağ İletişimi
  • Ağ Topolojileri
  • Ağ Bağlantı Tipleri
  • Ağ Çeşitleri
  • Ağ cihazları
  • Intranet – Extranet
  • Ağ Oluşturma Modelleri
 • KABLOLAMA
  • Kablo Özellikleri
  • Kablo Standartları
  • Çift Bükümlü Kablo
  • LAN Kurulumu
 • TCP/IP

ARALIK

3.HAFTA

24
 • Veri Tabanı ihtiyaçlarını analiz edebilecektir.
 • Normalizasyon yapabilecektir.
*Veri Tabanı Organizasyonu

 • VERİ TABANI İHTİYAÇ ANALİZİ
  • Veri Tabanı tanımı
  • Veri Tabanı tabloları
  • İlişkisel Veri Tabanı
 • NORMALİZASYON
  • Veri fazlalığı
  • Birinci Normal Form(1NF)
  • İkinci Normal Form(2NF)
  • Üçüncü Normal Form(3NF)
  • Boyce-Codd Normal Form
  • Dördüncü ve Beşinci Normal Form
  • Normalizasyon Algoritması

ARALIK

4.HAFTA

24
 • Veri Tabanı araçlarının kurulumunu yapabilecektir.
 • Tablo oluşturmak ve özelliklerini belirleyebilecektir.
 

 • VERİ TABANI ARAÇLARININ KURULUMU
  • Veri Tabanı Yazılımı
   • Windows tabanlı işletim sistemine kurulumu
   • Açık kaynak kod tabanlı işletim sistemine kurulumu
  • Veri Tabanı Yazılımı Arayüzü
 • TABLOLAR VE ÖZELLİKLERİ
  • Tablolar
  • Tablolarla ilgili işlemler

OCAK

1.HAFTA

24
 • Sorgu oluşturabilecek ve çeşitlerini kullanabilecektir.
 • İlişkili tablolar ile sorgu hazırlayabilecektir.
 • Veri işleme (DML) sorgularını kullanabilecektir.
 

 • SORGULAR VE ÇEŞİTLERİ
  • SQL dilinin yapısı
   • Sorgu ile tablo oluşturma
   • Tablo silme
   • Sütun ekleme
   • Tablo güncelleme
   • SELECT deyiminin yapısı
   • SQL fonksiyonları
  • Verileri Gruplayarak Analiz Etme
   • Grup fonksiyonları
   • Birden fazla sütuna göre gruplama
   • Grup koşullarının kullanımı
 • İLİŞKİLİ TABLOLAR
  • Tabloların birleştirilmesi
  • Alt sorgular
 • DML SORGULARI
  • Tabloya satır ekleme işlemi
  • Tablodaki verileri güncelleme
  • Tablolardan veri silme

OCAK

2.HAFTA

24
 • Kullanıcı sorguları yazabilecektir.
 • Görünüm sorguları yazabilecektir.
 • KULLANICI SORGULARI
  • Kullanıcı oluşturma (Create User)
  • Kullanıcı haklarında değişiklik
  • Kullanıcı silme
 • GÖRÜNÜM SORGULARI YAZMAK
  • Görünüm kullanma amaçları
  • Görünüm oluşturma (CreateView)
  • Tabloları ve görünümleri birleştirerek gelişmiş sorgular tasarlama
  • Görünümü silme

OCAK

3.HAFTA

24
 • Resim düzenleme programının giriş ayarlarını yapabilecektir.
 • Menü ve araç çubuklarını kullanabilecektir.
 • Vektör araçlarını kullanabilecektir.
 

*Grafik ve Animasyon

 • RESİM DÜZENLEME
  • Temel Kavramlar
  • Görüntü Formatları
  • Başlangıç Sayfası
  • Araçlar Paneli

 

 • ARAÇLAR PANELİ
  • Bitmap Seçim Araçlarını (Marquee Tools) Kullanmak
  • Seçim Araçları
  • Kırpma Aracı
  • Sihirli Değnek (Magic Wand) Aracı
  • Kement (Lasso) Araçları
  • Lastik Damga (RubberStamp) Aracı
  • Silgi (Eraser) Aracı
  • Leke (Smudge) Aracı
  • Kırmızı Göz Kaldırma (RedEyeRemoval) Aracı
  • Bitmap Nesnelerini Düzenlemek
  • Görüntü Büyütme Oranını Değiştirme
  • Tuval Rengini (CanvasColor) Değiştirme
  • Bilgi (Info) Paneli
  • Seçimi Kaydetme
  • Düzeyleri Ayarlama

 

 • VEKTÖR ARAÇLARI
  • Cetveller ve Kılavuzlar
  • Elips Aracı
  • Dikdörtgen (Rectangle) Aracı
  • Çokgen (Polygon) Aracı
  • Ölçek (Scale) Aracı
  • Kopya Oluşturma
  • Nesne Döndürme

 

YARIYIL TATİLİ

1.HAFTA

24
 • Katman işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
 • Metin düzenleme işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
 • Gelişmiş teknikleri uygulayabilecektir.
 

 • KATMANLAR
  • Katman (Layer) Paneli
  • Katman Ekleme ve Adlandırma
  • Nesne Boyutunu ve Yerleşimini Ayarlama
  • Katman Kilitleme
  • Katman Gösterme ve Gizleme
  • Renk Seçme
  • Yuvarlak Köşeli Dikdörtgenler Çizme
  • Otomatik Şekiller
  • Doku ve Gölge Ekleme
  • Katman Yığın Sırası
  • Tek Katmanlı Düzenleme
  • Varsayılan Renkleri Ayarlama
  • Nesneleri Hizalama
 • METİN İŞLEMLERİ

 

  • Metin Ekleme
  • Metin Hizalama ve Girinti Yapma
  • Yazım Denetimi
  • Metin Alma
  • Metin Düzenleyici
  • Çizgi Aracı
  • Alt Seçim (Subselection) Aracı
  • Nitelik Yapıştırmayı Kullanma
  • Ok Uçları Ekleme
 • GELİŞMİŞ TEKNİKLER
  • Şekilleri Birleştirme
  • Nesne (Repeat) Çoğaltma
  • Bir CD Oluşturma
  • Renk (Degrade) Tonlaması
  • Matlık (Opaklık) Ayarı
  • Bir Yol Boyunca Metin Ekleme
  • Kesişme (Intersect) ve Kırpma (Crop) Komutları
  • Metni Yollara Dönüştürme
  • Dönüşümler

2.HAFTA

24
 • Düğmeler oluşturabilecektir.
 • Etkin resim bölgeleri oluşturabilecektir.
 • Aktarma (export) işlemi ve optimizasyon yapabilecektir.
 • Hareketli resimler (GIF) oluşturabilecektir.
 • Maskeleme işlemlerini gerçekleştirebilecek ve açılır menüler oluşturabilecektir.
 • DÜĞMELER
 • DİLİMLER VE ETKİN BÖLGELER
 • OPTİMİZASYON VE AKTARMA İŞLEMİ
 • GIF ANİMASYONLARI
 • MASKELEME VE AÇILIR MENÜLER

3.HAFTA

24
 • Animasyon yazılımını yönetebilecektir.
 • Grafik oluşturabilecek ve düzenleyebilecektir.
 • ANİMASYON TEMELLERİ
  • Arayüz
  • Çalışma Alanı
  • Animasyon Belgesi Oluşturma
  • Belge Özellikleri
  • Paneller
  • Zaman Çizelgesi ve Kareler
  • Katmanlar
  • Tercihler
  • Yardım
  • Animasyonu Kaydetme ve Test Etme
 • GRAFİKLER
  • Araçlar Paneli
  • Şekilleri Seçme ve Değiştirme
  • Çizim Araçlarını Kullanma
  • Cetveller, Kılavuzlar, Izgara ve Koordinatlar
  • Degrade Oluşturma
  • Maske Oluşturma
  • Kütüphane
  • Resimleri Alma ve Optimize Etme
  • Vektörel Çizimleri İthal Etme
  • Renk Araçlarını Kullanma

 

4.HAFTA

24
 • Metin işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
 • Sembol işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
 • Animasyon tekniklerini kullanabilecektir.
 • Ses ve video işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Ek özellikleri kullanabilecektir.

 

 • METİN İŞLEMLERİ
  • Metin Aracı
  • Belgeye Metin Ekleme
  • Metin Özellikleri
  • Gömülü Fontlar
  • Yazım Denetimi
  • Dinamik Metin Alanları
 • SEMBOLLER
  • Sembol Oluşturma
  • Sembol Türleri
  • Sembolleri Çoğaltma
  • Sembolleri Düzenleme
  • Sembol Uygulamaları
 • ANİMASYON OLUŞTURMA
  • Kareler ve Anahtar Kareler
  • Animasyon Türleri
  • Ara Hareket Animasyonu
  • Klasik Ara Animasyonu
  • Şekil Arası Animasyonu
  • Kare Kare Animasyonu
  • Maske Katmanı ile Animasyonu Oluşturma
  • Bir Yol Boyunca Animasyon Oluşturma
  • Ters Kinematik

 

 • SES VE VİDEOLAR
  • Ses
  • Video
 • EK ÖZELLİKLER
  • Sahneleri Kullanma
  • Şablonları Kullanma
  • Proje Oluşturma

 

1.HAFTA

24
 • Animasyon yazılımı bileşenlerini kullanabilecektir.
 • Animasyonlar için iyileştirme yapabilecektir.
 • Animasyonların yayınlanmasını gerçekleştirebilecektir.
 • FORMLAR
  • Formlar ve Veriler
  • Animasyon Bileşen Ekleme
  • Bileşenlere Parametre Girme
  • Bileşen Çeşitleri
  • Odaklanma Yöneticisi (FocusManeger)
 • ANİMASYONUN İYİLEŞTİRİLMESİ
  • Animasyon Belgeleri İçin İyileştirme
  • Zaman Çizelgesi ve Kütüphanede İyileştirme
  • Dosyada Kaydetmede İyileştirme
  • Video Eklemede İyileştirme
  • Erişilebilirlik İçin İyileştirme
  • Reklam Oluşturma İçin İyileştirme
 • ANİMASYONLARIN YAYINLANMASI
  • Animasyon Belgelerini Yayınlama
  • Yayınlama Ayarları
  • Animasyon Oynatıcısı
  • HTML Yayınlama Şablonları

2.HAFTA

24
 • Temel programlama işlemlerini yapabilecektir.
 • Fonksiyon işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
 • Olaylarla (events) ilgili düzenlemeleri yapabilecektir.
 • Sınıf (class) işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
 • Karar yapılarını kullanabilecektir.
 • ACTIONSCRIPT TEMELLERİ
  • ActionScript
  • Eylemler Paneli
  • Yazım Kuralları
  • ActionScript İle İletişim
 • FONKSİYONLAR
  • Fonksiyon Tanımlama
  • Fonksiyonlara Veri Gönderme – Alma
 • OLAYLAR (EVENT)
  • Actionscript Olayları
  • EventListener
  • Fare Olayları
  • Klavye Olayları
  • Zamana Bağlı Çalışan ve Tekrar Eden Olaylar
  • Kod Parçacıkları (CodeSnipet)
  • ActionScript İle Animasyon

 

 • SINIFLAR (CLASS)
  • Nesne Tabanlı Programlama
  • Paket Tanımlama
  • Sınıf (Class) Tanımlama
  • Sınıfları Sahnede Kullanma
  • Varolan Sınıfları Genişletme
 • KARAR YAPILARI
  • Karar İfadeleri
  • Döngüler

 

3.HAFTA

24
 • Matematiksel işlemleri gerçekleştirebilecektir.
 • Metinlerle çalışabilecektir.
 • Dizilerle çalışabilecektir.
 • MATEMATİK İŞLEMLERİ
 • METİNLER
 • DİZİLER

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma

 

 

4.HAFTA

24
 • Grafik ve animasyon işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
 • Çoklu ortam işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
 • Etkileşimli gelişmiş uygulamalar hazırlayabilecektir.
 • KODLAMA İLE GRAFİK OLUŞTURMA
  • Düz Çizgiler Çizme
  • Çizgilerle Şekiller Oluşturma
  • Şeklin Başlangıç Noktasını Değiştirme
  • Eğik Çizgiler Çizme
  • Birden Fazla Şekil Oluşturma
  • Hazır Geometrik Şekiller Oluşturma
  • Filtreler
 • ÇOKLU ORTAM İŞLEMLERİ
  • Harici Resimleri ve Animasyonları Yükleme
  • Harici Sesleri yükleme
  • Ön Yükleme (PreLoading) Oluşturma
  • Sesleri Kontrol Etme
  • Video Dosyalarını Yükleme
  • Video Oynatımını Kontrol Etme
 • GELİŞMİŞ ETKİLEŞİM
  • Sürükle-Bırak
  • Çarpışmalar
  • Nesneleri Sahne Üzerinde Rastgele Yerleştirme
  • Nesneleri Sahne Üzerinde düzenli Yerleştirme

1.HAFTA

24
 • Web tasarımında temel ilkeleri uygulayabilecektir.
 • Web sitesi taslağı oluşturacaktır.
 

*Web Tasarımında Programlama

 • WEB TASARIMINDA TEMEL İLKELER

              

  • Web Tasarımında Temel İlkeler
  • Hedef Kitle Beklentileri
  • Müşterinin Web Projesi İhtiyaçları
  • Biçimsel özellikler
  • Ses ve Görüntü Ekleme Prensipleri
  • Projede Kullanılacak Yazılımların Belirlenmesi
  • Maliyet
 • WEB SİTESİ TASLAĞI OLUŞTURMA
 •  

 

NİSAN

2.HAFTA

2. ARA TATİL

NİSAN

3.HAFTA

24
 • İnternetle ilgili temel araçları kullanabilecektir.
 • HTML dili temel etiketlerini kullanabilecektir.
 • HTML dili metin biçimlendirme etiketlerini kullanabilecektir.
 • HTML etiketleri ile bağlantılar oluşturabilecektir.
 • HTML etiketleri ile tablolar oluşturabilecektir.

 

 • İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI
 • HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) TEMEL ETİKETLERİ
 • METİN VE GÖRÜNÜM DÜZENLEME ETİKETLERİ
 • BAĞLANTI (KÖPRÜ) OLUŞTURMA
 • TABLOLAR

NİSAN

4.HAFTA

24
 • Formlar oluşturabilecektir.
 • Çerçeveler oluşturabilecektir.
 • Stil şablonları oluşturabilecektir.
 • Web sayfaları için çoklu ortam araçları ekleyebilecektir.
 

 • FORMLAR
 • ÇERÇEVELER
 • STİL ŞABLONLARI
 • ÇOKLU ORTAM ARAÇLARI

23 Nisan Ulusal  Egemenlik ve Çocuk Bayramı

NİSAN

5.HAFTA

24
 • CSS yapıları oluşturabilecektir.
 • CSS özelliklerini kullanarak görsel sayfalar oluşturabilecektir.
 • CSS menüleri oluşturarak sayfa içinde kullanabilecektir.
 • Tarayıcı sorunlarını tanıyacak ve bu sorunlar için çözümler üretebilecektir.
 • STİL ŞABLONU (CSS) TEMELLERİ
 • STİL ŞABLONU (CSS) ÖZELLİKLERİ
 • STİL ŞABLONU (CSS) MENÜ İŞLEMLERİ
 • TARAYICI SORUNLARI

MAYIS

1.HAFTA

24
 • Web projesiiçin temel tanımlama işlemlerini yapabilecektir.
 • Metin işlemlerini yapabilecektir.
 • Tablo işlemlerini yapabilecektir.
 • Resim düzenlemelerini gerçekleştirebilecektir.
 • Çoklu ortam düzenlemelerini yapabilecektir.
 • Bağlantılar oluşturabilecektir.
 • TEMEL İŞLEMLER
  • Çalışma Alanı
  • Site Tanımlama
  • Ön İzlemde Kullanılacak Web Tarayıcılarının Belirlenmesi
  • Yeni Bir Sayfa Oluşturma ve Kaydetme
 • METİN İŞLEMLERİ
  • Metin Türleri ve Özellikleri
  • Listeler
  • Harici metinler
 • TABLOLAR
  • Tablolar ile Çalışmak
  • Tablosal Veriler
  • Sayfa Düzeninde Tablo Kullanımı
  • ExpandedModu
 • RESİMLER
  • Resimlerle Çalışmak
  • Resim Düzenleme
 • ÇOKLU ORTAM BİLEŞENLERİ
  • Çoklu Ortam Bileşenleri Ekleme
  • Animasyon Ekleme
 • BAĞLANTILAR (LİNKLER)
  • Bağlantılar İle Çalışma
  • Bağlantı Türleri
  • E-posta Bağlantıları

 

MAYIS

2.HAFTA

24
 • CSS dosyaları düzenlemek ve sayfamıza javascript kodları eklemek
 • SPRY nesneler kullanmak
 • Form nesneleri kullanmak
 • Web sitesini yönetmek ve internette yayınlamak
 • CSS
 • SPRY
 • FORMLAR
 • SİTE YÖNETİMİ VE YAYINI

MAYIS

3.HAFTA

24
 • Temel Veri Tabanı düzenlemelerini yapabilecektir.
 • Detay sayfalar için düzenlemeler yapabilecektir.
 • Arama arayüzleri oluşturabilecektir.
 • Veri Tabanı kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
 • Kullanıcı girişi için şifreli sayfalar oluşturabilecektir.
 • VERİ TABANI PANELLERİ
 • DETAY SAYFALAR
 • ARAMA ARAYÜZLERİ
 • VERİ TABANI İŞLEMLERİ
 • KULLANICI ADI VE ŞİFRE İŞLEMLERİ

 

19 MAYIS Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

MAYIS

4.HAFTA

24
 • Değişkenleri ve mantıksal işlem operatörlerini kullanılabilecektir.
 • Akış kontrol, dizi ve fonksiyon yapılarını kullanabilecektir.
 • İhtiyaca uygun script komutlarını kullanabilecektir.
 • Olay ve nesne işlemlerini yapabilecektir.
 • PROGRAMLAMA DİLİ
 • KODLAMA YAPISI
 • KOMUTLAR
 • OLAYLAR VE NESNELER

HAZİRAN

1.HAFTA

24
 • .Net platformlar için gerekli olan yazılımı kurabilecek ve arayüzü etkin bir şekilde kullanabilecektir.
 • Bir web sayfasını izleyerek web sunucu denetimlerini sınıflandırabilecektir.
 • .Net platformları için gerekli olan yazılımda web sitesi için temel işlemleri yapabilecektir.
 • Uygulama dosyalarını ihtiyaca göre düzenleyebilecektir.
 • Bir web sayfası üzerinde işlemler yapabilecek ve hata denetimini kullanabilecektir.
 • Doğrulama kontrollerini kullanabilecektir.
 • Web kullanıcı kontrolleri oluşturabilecek ve bunları başka sayfalara ekleyebilecektir.

 

 • PROGRAMLAMA YAZILIMI
 • WEB İŞLEMLERİ
 • ASP.NET MODELİ
 • ASP.NET DOSYA ve KLASÖRLERİ
 • WEB SAYFASI İŞLEMLERİ
 • DOĞRULAMA KONTROLLERİ
 • WEB KULLANICI KONROLLERİ

HAZİRAN

2.HAFTA

24  

 • Bir taneMasterPage.master sayfası oluşturabilecek ve diğer sayfalar ile bağlantı kurabilecektir.

 

 • Stil sayfaları oluşturabilecek ve web sayfalarını bu dosya üzerinden biçimlendirebilecektir.
 • Web site için tema oluşturabilecek ve siteye uygulayabilecektir.
 • Site haritası ve web sayfalarına menü ekleyerek site kullanımını kolaylaştırabilecektir.

 

 • Site ve web sayfaları üzerinde durum yönetimi sağlayabilecektir

 

 • Web site için gerekli Veri Tabanını oluşturabilecek ve bağlantı kurabilecektir.
 • Veri Tabanında kayıtlı bilgileri web sayfası içinde listeleyebilecektir.

 

 • Veri Tabanına yeni kayıt ekleyebilecek ve kayıtlı bilgileri güncelleyebilecektir.
 • ANA SAYFALARI KULLANARAK SAYFALARI DÜZNELEME
  • Anasayfa (MasterPage.Master) Oluşturma
  • İçerik Sayfalarına Ana Sayfa Ekleme
 • GEÇİŞLİ STİL SAYFALARI KULLANMA
  • Stil Sayfaları
 • ASP.NET TEMALARIYLA GÖRÜNÜŞÜ DÜZENLEME
  • ASP.NET Temaları
  • Tema Uygulamaları
 • SİTEDEKİ SAYFALARI OTOMATİK OLARAK BAĞLAMAK
  • Site Haritası
  • Menüler
  • Kırıntı Oluşturma
 • ASP.NET DURUM YÖNETİCİSİ
  • Durum Yönetim Nesneleri
 • VERİTABANLARI OLUŞTURMA VE ONLARI BAĞLAMA
  • Veri Erişimi
  • Tablo İşlemleri
 • VERİ TABANI BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME
  • Veri kaynakları
  • Gridview denetimi
 • VERİ TABANI BİLGİLERİNİ YÖNETME
  • Gridview denetimi

Detailsview denetimi

*Bu plan 02.06.2006 tarih 269 sayılı kurul kararı ile kabul edilen Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları alanlarına göre hazırlanmıştır.
*MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Nesne Tabanlı Programlama dersi modüllerinin analizleri uygulanır.”
*Modüllerin haftalık ders saatleri zümre öğretmenleri toplantısında belirlenmiştir.
*Bu plan Ağustos 2003/2551 sayılı T.D. yayımlanan Ünitelendirilmiş Yıllık Plana göre hazırlanmıştır.
*Bu plan 2087 sayılı T.D “Amaçları” belirlenen; 2090 sayılı T.D. “Açıklamaları” yayımlanan ve 2104 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” temel alınarak hazırlanmıştır.
 

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, soru-cevap, Gösteri, uygulama

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Ders modülü, İnternet, Bilgisayar, Ders notları, Yardımcı kitaplar

Yıllık Plan Dosyasını 20192020web-ibe İndirebilirsiniz.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap