5. Sınıf Bilişim Teknolojileri Ders Notu - Bilişim Konuları

5. Sınıf Bilişim Teknolojileri Ders Notu

KLAVYE :
Bilgisayara veri girmekte ve komut vermekte kullanılır.Klavye üzerinde Alfabe Tuşları, Sayı Tuşları, Fonksiyon Tuşları (F1- F12), Yön Tuşları, Klavye Göstergeleri ve bazı özel görevleri olan tuşlar bulunur.İki çeşit klavye vardır:F ve Q klavye.

TUŞLARIN GÖREVLERİ:

Esc (Escape): Verilen komutları iptal etmekte, bazen de programlardan çıkışta kullanılır.

Sekme (Tab): Yazıda imleci sağa doğru hızlı bir şekilde kaydırmaya yarar. (Başka tuşlarla birlikte farklı işlevler görür: Alt+Tab: Pencereler arasında geçişi sağlar.)

Büyük Harf Kilitleme Tuşu (Caps Lock): Sürekli büyük veya küçük harf yazmakta kullanılır. Tuşa basıldığında gösterge ışığı yanar.

Kaldırma (Shift) Tuşu: Tek başına bir görevi yoktur, başka tuşlarla birlikte kullanılır. Yazıda Shift’e basılı tutarken bir harfe basarsak büyük harf yazar. Kelimenin yalnızca ilk harfini büyük yazacaksak Caps Lock yerine bu tuşu kullanmalıyız. Ayrıca birden çok karakter içeren tuşlarda üstteki karakterin yazılmasını sağlar.

Kontrol (Ctrl) Tuşu:Tek başına bir görevi yoktur, başka tuşlarla birlikte kullanılır.(Ctrl+X vb.)

Windows Tuşu: Başlat mönüsünün açılmasını sağlar.

Alt: Açık pencerenin mönüsünün etkinleştirilmesini sağlar.

Boşluk Çubuğu (Space Bar) : Yazıda iki kelime arasında boşluk bırakmaya yarar.Alt Gr : Tek başına bir görevi yoktur, başka tuşlarla birlikte kullanılır. Yazıda birden çok karakter içeren tuşlarda üçüncü karakterin yazılmasını sağlar. Sağ tuş menüsünün açılmasını sağlar.

Enter: Yapılan işlemi onaylamaya yarar.(Bilgisayarı kapatmada olduğu gibi). Yazıda bir alt satıra geçmeye yarar. Ayrıca seçili dosya ve klasörleri açar.

Back Space: Yazıda imlecin solundaki karakteri silmeye yarar.

Delete : Yazıda imlecin sağındaki karakteri siler. Ayrıca seçili dosya ve klasörleri silmeye yarar.

Insert : Bu tuşa basıldığında yazılan karakter imlecin sağındaki karakteri siler ve onu yerine geçer.

Home : İmleci bulunulan satırın başına götürür.

End : İmleci bulunulan satırın sonuna götürür.

Page Up : Yazıda imleci bir ekran veya bir sayfa yukarı götürür.

Page Down : Yazıda imleci bir ekran veya bir sayfa yukarı götürür.

Num Lock : Sayı tuşlarının sayı yazması ile yön tuşu olarak kullanılması arasında geçiş yapmasını sağlar.

Print Screen : Ekranda görülen her şeyin yazdırılmasını sağlar.

Yön Tuşları : Yazıda imlecin sağa, sola, aşağı ve yukarı hareket ettirilmesini sağlar.

FONKSİYON TUŞLARI :

F1: Yardım penceresini açar
F2: Dosya ve klasörlerin isimlerini değiştirmekte kullanılır.
F3 : Arama penceresini açar.
F4 : Adres çubuğu menüsünü açar.
F5: Dosya veya klasörün içeriğini yeniler.
F11 : Pencereyi tam ekrana dönüştürür.
NOT : Klavye tuşlarına her program tarafından farklı görevler yüklenebilir. Bu yüzden programa göre, burada yazılanlardan farklı işlevler de görebilirler.

GENEL KLAVYE KISA YOLLARI

• CTRL+C (Kopyala)
• CTRL+X (Kes)
• CTRL+V (Yapıştır)
• CTRL+Z (Geri Al)
• DELETE (Sil)
• ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na atmadan kalıcı olarak sil)
• Bir öğeyi sürüklerken CTRL (Seçili öğeyi kopyala)
• Bir öğeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili öğeye kısayol oluştur)
• F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)

• CTRL+SAĞ OK (Ekleme noktasını sonraki sözcüğün başına götür)
• CTRL+SOL OK (Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına götür )
• CTRL+AŞAĞI OK (Ekleme noktasını sonraki paragrafın başına götür)
• CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasını önceki paragrafın başına götür )
• Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin bloğu vurgula)
• OK tuşlarının herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla öğe seç veya bir belgede metin seç)
• CTRL+A (Tümünü seç) dersimiz.com
• F3 tuşu (Bir dosya ya da klasör ara)
• ALT+ENTER (Seçili öğenin özelliklerini görüntüle)
• ALT+F4 (Etkin öğeyi kapat veya etkin programdan çık)
• ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
• ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencere için kısayol menüsünü aç)
• CTRL+F4 (Aynı anda birden çok belge açmayı sağlayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
• ALT+SEKME (Açık öğeler arasında geçiş yap)
• ALT+ESC (Öğeler arasında açılma sıralarına göre dön)
• F6 tuşu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında dolaş)
• F4 tuşu (Bilgisayarım veya Windows Gezgini’ndeki Adres çubuğu listesini görüntüle)
• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüle)
• ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
• CTRL+ESC (Başlat menüsünü görüntüle)
• ALT+Bir menü adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen menüyü görüntüle)
• Açık bir menüdeki bir komut adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen komutu gerçekleştirir)
• F10 tuşu (Etkin programda menü çubuğunu etkinleştirir)
• SAĞ OK (Sağdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
• SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
• F5 tuşu (Etkin pencereyi güncelleştir)
• GERİ AL (Bilgisayarım ya da Windows Gezgini’nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
• ESC (Geçerli görevi iptal et)
• CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktığınızda ÜSTKRKT (CD-ROM’un otomatik olarak oynatılmasını önle)

DONANIM DERS NOTLARI

Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bölümden oluşur. Bilgisayarın çalışabilmesi için, ikisi de gereklidir.

Donanım: Bilgisayarın tüm elektronik parçalarına donanım denir. Örnek:Fare, klavye, anakart harddisk gibi…

Yazılım: Bilgisayarın tüm programları birer yazılımdır. Örnek:Windows XP, MS Office , oyunlar, virüsler gibi…

DONANIM BİRİMLERİANAKART(Main-Mother Board): Baskılı devrelerden oluşan elektronik bir devredir. Tüm donanım birimleri anakarta bağlanır. Anakartın görevi işlemci ve diğer tüm donanım birimleri arasındaki iletişimi ve veri alışverişini sağlamaktır.

ROM(Read Only Memory): Anakartla birlikte üretilir ve üzerinde bulunur. Salt okunur bellektir. Üretim sırasında programlanır ve Kullanıcının değişiklik yapması mümkün değildir. Bilgisayar açılıp kapandığında veya elektrik kesildiğinde içerisindeki bilgiler silinmez.
ROM’un içerisinde BİOS yüklüdür. BİOS, bilgisayar açılırken donanımı test eder ve işletim sisteminin belleğe yüklenmesini sağlar.

ROM Çeşitleri:
PROM:ROM’un özelliklerine sahiptir. Boş üretilir ve bir defa bios yüklenir,değiştirme yapılamaz.
EPROM:Ultra viyole ışınlarla tüm hafıza silinir ve bios tekrar yüklenebilir.
EEPROM:Elektirikle tüm hafıza silinir ve bios yüklenir. Günümüzde EEPROM lar kullanılmaktadır. Flashdisk ve hafıza kartlarının fiziksel yapısı EEPROM şeklindedir.

RAM(Random Access Memory)ANA BELLEK, GEÇİCİ BELLEK: Bilgisayarın işlemleri
yapmak için kullandığı belleği ifade eder. Çalışma sırasında kullanılacak programlar ve veriler bu  belleğe aktarılarak işleme sokulur. Ana bellekteki bilgiler bilgisayar kapandığında, elektrik kesildiğinde silinir. Üzerinde işlem yapılan verilerin kalıcı olması için harddisk, disket ve benzeri gibi kalıcı ortamlara saklanması gerekir. Günümüzde 1 GB-32GB arası kapasiteye sahip RAMler kullanılmaktadır.

HARDDİSK, SABİTDİSK: Daha fazla bilgi saklamak ve daha hızlı erişmek için disketlerde olduğu gibi manyetik ortama okuma-yazma temeline dayanan sabit diskler kullanılır. Sabit diskler adından da anlaşılacağı gibi esas olarak taşınamayan ve bilgisayarın içinde bulunan birimlerdir. İşletim sistemi, uygulama programları ve veriler esas olarak sabit diskte saklanır. Sabit diskler çok hassastır kasanın taşınması sırasında, tozdan veya elektrik kesintilerinde ani voltaj yükselmesinde bozulabilir ve tamiri mümkün değildir. Günümüzde 40GB-2000GB arası kapasiteye sahip harddiskler kullanılmaktadır.İŞLEMCİ(CPU), MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ: CPU, bilgisayarın beyni sayılabilir. Tıpkı beyni gibi bilgisayarın işlevlerini ve birimler arasındaki veri akışını kontrol eder, komutları yerine getirir. Program komutlarını okumak ve anlamlı bir hale getirmek, bilgisayar parçalarının işleyişini yönlendirmek, bilgisayarın belleğine program ve veri akışını kontrol etmek işlemcinin görevidir. İşlemci hız birimleri MHz (megaherz-eski işlemciler) ve GHz dir. MHZ işlemcinin saniyede milyon, GHz ise milyar defa işlem yapabilmesi anlamına gelmektedir.

EKRAN VE EKRAN KARTLARI:
Bilgisayar yapılan işlemleri, verilen komutları ve alınan sonuçları anında monitör aracılığıyla görüntüleyerek kullanıcıya iletir. İşlemcinin makine dilinde verdiği komutların görüntü sinyallerine dönüştürülmesi için ekran kartı denilen elektronik devre kullanılır. Bu ekran kartları bilgisayar anakartı üzerinde bulunan slotlara(yarık) bağlanır. Yeni tüm kartlarda bilgisayarın belleğinden ayrı olarak kendi görüntü belleğine sahiptir. BU bellek görüntü kartının yeteneğini belirlemenin yollarından birisidir. Ekrandaki her bir nokta piksel olarak bilinir. Piksel sayısı arttıkça görüntünün kalitesi netliği ve ekran çözünürlüğü artar. Ekranı belirleyen ilk özellik ekranın çapraz mesafesi 15, 17, 19, 21 inçlik
ekran tanımları bu mesafeyi belirtiyor. 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1600×1280 gibi sayılar ekranın çözünürlüğünü belirtir.

KAPASİTE BİRİMLERİ:

BİT: Bilgisayarlar veri işleme ve taşıma sırasında eletroniğin temel kurallarına uygun olarak ikili say tabanındaki karakterleri kullanılar. İkili sayı tabanında tüm sayı ve karakterler 0 ve 1 lerden oluşur. İkili sayı tabanında sıfır veya birle ifade edilen her uzunluk 1 Bit olarak kabul edilmiştir.

BYTE: Kullanıcılar tarafından girilen sayı ve karakterler ikili sayı tabanına çevrildikten sonra işleme sokulur. Kullanıcı bu çevirme işlemi ile ilgilenmez. Gündelik yaşamda kullanılan her rakam yada karakterin (Harf, noktalama işaretleri gibi…) ikili sayı tabanında bir karşılığı vardır. Her bir rakam yada karakter ikimi sayı tabanında 8 Bit ile gösterilir. Bu nedenle 8 Bitlik uzunluk 1 BYTE olarak tanımlanmıştır. Byte ın katları ise 1000 er değil 1024 ün katları olarak tanımlanmıştır çünkü 1024 2 nin 10.cu kuvvetidir.

Kapasite Birimleri:Kilobyte(KB),Megabyte (MB), Gigabyte(GB) ve Terabyte(TB) tır.
1024B=1 KB
1024 KB=1 MB
1024 MB=1 GB
1024 GB=1 TB
DONANIM BİRİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

TEMEL BİRİMLER: Bilgisayarın asgari olarak çalışabilmesi için gerekli donanım birimlerine denir.

• İşlemci • Anakart • Harddisk • RAM • ROM • Ekran Ekran kartı • Fare veya klavyeden biri

ÇEVRE BİRİMLER: Bilgisayarın kullanım alanını genişletmek için kullanılan temel birimler dışında kalan tüm donanım birimleridir.

• TV-Ses kartları • Yazıcı-Tarayıcı • Modem • Kameralar • Hoparlör-Kulaklık-Mikrofon • CDROOM-Disket Sürücü • Optik- Barkot okuyucu gibi sıralanabilir

İkinci bir sınıflandırma ise:

GİRİŞ BİRİMLERİ: Bilgisayara veri girişini sağlayan donanım birimleridir.
• Klavye-Fare • Tarayıcı • Mikrofon • Kameralar • Optik okuyucu • Barkod okuyucu

ÇIKIŞ BİRİMLERİ: Bilgisayardaki verinin ses, görüntü gibi kullanıcıya aktarılmasını sağlayan birimlerdir.
• Ekran • Ekran kartı • Hoparlör • Yazıcı • Barkod yazıcı • Kulaklık

İnternetin Avantajları
1- Bilgiye Ulaşmayı Sağlar
2-Bilgiye Hızlı Ulaşmayı Sağlar
3-Gidemediğimiz Göremediğimiz Her yer Hakkında Bilgi Edinmemizi Sağlar
4-Film , Müzik ve Videolar Sayesinde Eğlenceli Vakit Geçirmemizi Sağlar
5-Sosyal İletişim Siteleri Sayesinde Yeni Dostluklar ve Paylaşımlar Edinmemizi Sağlar
6- Bilgi ve Görsel Anlamda En Hızlı İletişim Aracıdır
7- İnternet Ülkeleri ve İnsanları Birbirine Yaklaştıran İletişim Aracıdır

İnternetin Dezavantajları
1- Gereğinden Fazla Kullanıldığında Vakit Kaybına Neden Olur
2- Zararlı Siteler Çocukların ve Yetişkinlerin Ruh Sağlığının Bozulmasına Neden Olur
3- İnternet Üzerinden Oynanan Oyunlar Çocukların Zamanlarını Boşa Harcamalarına ve Şiddete Yönelmelerine Neden Olur.
4- Aile İçinde Paylaşımın Azalmasına Neden Olur
5- Göz , Boyun Bel ve El Bileklerinde Çeşitli Rahatsızlıklara Neden Olur.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
4
+1
0
+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
4

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap

3 Yorum