50 Tane Microsoft Excel 2010 Test Sorusu - Bilişim Konuları

50 Tane Microsoft Excel 2010 Test Sorusu

excel1

1) Yukarıdaki araç çubuğunun adı nedir?

A. Standart araç çubuğu
B. Biçimlendirme araç çubuğu
C. Menü araç çubuğu
D. Formül araç çubuğu

2) Excel de sayıları veya yazıları yazdığımız bölümlere ne ad verilir?

A. Sayı hanesi
B. Grafik
C. Tablo
D. Hücre

3) Excel’de çalışma kitabının bölümlerinin isimleri nelerdir?

A. Satır(Row)
B. Sütun(Column)
C. Hücre(Cell)
D. Sayfa(Sheet)

4) Excel’de formüllerin başında Aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A. *
B. ?
C. =
D. %

5) =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

A. =Topla(B4;B7)
B. =Topla(B4,B7)
C. =Topla(B4:B7)
D. Hiçbiri
6) =Eğer(E4>70;”Geçti”;”Kaldı”) işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A. E4 büyük eşit 70 ise Kaldı yazar
B. E4 boş ise Geçti yazar
C. E4 küçük 70 ise Geçti yazar
D. E4 büyük 70 ise Geçti yazar

7) Eğer(A2>40;”A2”;”B2”) ifadesinin sonucu A2 değerinin 50 olması durumunda ne olur?

A. A2
B. B2
C. A2+B2
D. A2*B2

8) Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?

A. A1+B1
B. =A1+B1
C. =(A1+B1)
D. =TOPLA(A1:C1)

9) A1 ve B1 hücrelerindeki sayıları nasıl toplatırız?

A. =(A1+B11)
B. A1+B1
C. =(A1+B1)
D. [A1+B1]

10)Bir hücrenin içinde ### işareti varsa bunun anlamı nedir?

A. Bilgiler Hücreye sığmamıştır
B. Formül hatası
C. İşlev Hatası
D. Hücre Seçilmiştir
11)Çalışma Sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?

A. Fonksiyon tuşları
B. Yön tuşları
C. ESC tuşu
D. DELETE tuşu

12)Klavye ile hücreleri seçmek için hangi tuş kullanılır?

A. ESC + Yön tuşları
B. TAB + Yön tuşları
C. SHIFT + Yön tuşları
D. ENTER + Yön tuşları

excel13

13)Yandaki Excel Tablosunda 7 sayısı ile 2 sayısının çarpımını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

A. =Çarpım(A2:C4)
B. =Çarpım(A2;C4)
C. Çarpım(A2:C4)
D. Hiçbiri

14)Aşağıdakilerden Hangisi Excel De Hücredeki Metni Yönlendirir?(Yazıyı Dikey Vb. Yapmak)

A. (Hücre Seçili İken) Giriş Sekmesi – Hizalama Gurubu –Yönlendirme
Aracı(İstenilen Seçenekle Yapılır)
B. Ekle Sekmesi – Hizalama Gurubu
C. Sayfa Düzeni Sekmesi – Sayfa Yapısı Gurubu – Yönlendirme
D. Böyle Bir İşlem Excel De Yapılamaz.

excel15

15)Yandaki Excel Tablosunda B2 ile B4 hücrelerindeki sayıların ortalamasını bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A. =(B2:B7)/2
B. =ORTALAMA(B3;B7)
C. =ORTALAMA(B2:B4)
D. (B3+B7)/2
16)Excel De Hücreler Nasıl Birleştirilir?

A. Birleştirilecek Olan Hücreler Seçilir – Giriş Sekmesi – Hizalama Gurubunda Bulunan Birleştir Ve Ortala Butonunun Yanındaki Ok Tıklanır Ve Hücreleri Birleştir Seçilir.
B. Birleştirilecek Olan Hücreler Seçilir – Ekle Sekmesi – Hizalama Gurubunda Bulunan Birleştir Ve Ortala Butonunun Yanındaki Ok Tıklanır Ve Hücreleri Birleştir Seçilir.
C. Giriş Sekmesi – Hizalama Gurubunda Bulunan Birleştir Ve Ortala Butonunun Yanındaki Ok Tıklanır Ve Hücreleri Birleştir Seçilir.
D. Excel De Hücreler Birleştirilemez.

17)Excel Belgesinde Bulunan Köprü(Bağlantı) Nasıl Kaldırılır?

A. Giriş Sekmesi – Hücreler Bölümü –Sil
B. Ekle Sekmesi – Bağlantılar Bölümü – Köprü – Çıkan Penceren Köprüyü Kaldır
C. Giriş Sekmesi – Bağlantılar Bölümü – Köprü – Çıkan Penceren Köprüyü Kaldır
D. Görünüm Sekmesi – Bağlantılar Bölümü – Köprü – Çıkan Penceren Köprüyü Kaldır

excel18

18)Yukarıda görülen Ad (Combo) kutusu doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. İmleç 3. Sütundadır
B. İmleç 3. Satırdadır
C. İmleç B3 hücresindedir(Yada B3 seçilidir)
D. İmleç 3B hücresindedir(Yada 3B seçilidir)

19)Excel De Hücreler Nereden Ġsimlendirilir?(Örneğin A1 Yerine –Kendi_ĠsminiziHücreye Vermek)

A. Gözden Geçir Sekmesi – Açıklamalar Bölümü – Yeni Açıklama
B. Formüller Sekmesi – Tanımlı Adlar Bölümü – Ad Tanımla
C. Formüller Sekmesi – İşlev Kitaplığı Bölümü – Tüm İşlevler
D. Excel De Böyle Bir İşlem Yoktur.(Hücrelere İsim Verilemez)

20)C9 hücresinde iken C3 hücresi ile C8 hücresi arasındaki alan toplanmak isteniyor. Buna göre C9 hücresine girilmesi gereken formül ne olmalıdır?

A. TOPLA(C3:C8)
B. C3+C4+C5+C9+C7+C8
C. =TOPLA(C3:C8)
D. =TOPLA(C3..C8)
21)Aşağıdakilerden hangisi Excel 2010 da hazırlanan çalışma kitabına ait uzantıdır?

A. XLM
B. XLW
C. XLSX
D. Hiçbiri

22)Excel için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Elektronik Tablolama programıdır
B. Bir kelime işlemci programıdır(editörüdür)
C. Bir bellek hizmet programıdır
D. Hiçbiri

excel23

23)Excel’de yukarıdaki düğmenin görevi nedir?

A. Satır ve sütunları otomatik olarak toplar.
B. Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar
C. Yeni bir Excel satırı ekler
D. Sayfa Adı sekmeleridir

24)Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir?

A. Ekle – Resim
B. Ekle – Grafikler
C. Biçim – Otomatik Biçim
D. Araçlar – Özelleştir

25)excel25D1 hücresine =EĞER(A1+C1>30;”KAR”;”ZARAR”) yazılırsa sonuç ne olur?

A. KAR
C.40
B. ZARAR
D.30
26)Aşağıdaki formüllerden hangisi C1, C2, C3, C4 ve A1 hücrelerindeki sayıların çarpım sonucunu verir?

A. =ÇARPIM(A1:C4)
B. =ÇARPIM(A1;C4)
C. =ÇARPIM(A1;C1:C4)
D. =(A1;C1:C4)

27)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi EXCEL ile yapılmaz?

A. Gelir gider tablosu düzenlenebilir
B. Grafik düzenlenebilir
C. Tablo-Çizelge oluşturulabilir
D. Slayt gösterisi hazırlanabilir.

28)Excel’de bir sütunun tamamını seçmek istersek nasıl bir işlem yapılır?

A. Düzen/Sütun
B. Biçim/Sütun
C. Seçilecek satır numarasının üzerine tıklanır
D. Seçilecek sütun adı üzerine tıklanır

29) “=Topla(C1:E5)” işlemi yapıldığında hangi işlem gerçekleşir?

A) C1 ile E5 aralığının toplamı alınır
B) C1 ile E5 aralığının karekökü alınır
C) C1 ile C5 aralığının toplamı alınır
D) C1 ile C5 aralığının karekökü alınır

30) Microsoft Excel programını tanımlayan seçenek hangisidir?

A) İşletim sistemidir
B) Çizim programıdır
C) Kelime işlemcidir
D) Tablolama programıdır
31) E1 ile B7 hücrelerinin ortalamasını yanlış veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =E1+B7/2
B) =(E1+B7)/2
C) =TOPLA(E1;B7)/2
D) =ORTALAMA(E1;B7)

32) Sayısal değerlerden oluşan bir aralıktaki en büyük değeri veren fonksiyon hangisidir?

A) Min
B) Mak
C) Mod
D) Eğer

33) Excel’de ekranın üst kısmında bulunan ve hücrenin içeriğinin aynısını gösteren çubuğa ne ad verilir?

A) Ad kutusu
B) Durum çubuğu
C) Standart araç çubuğu
D) Formül Çubuğu

34) Excel çalışma kitabındaki farklı yerlerdeki alanlar klavyedeki hangi tuş yardımıyla seçilebilir?

A)Shift
B)Alt
C)Ctrl
D)Insert

35) Excel’de aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

A)Hesap işlemleri
B)Grafik oluşturma
C)Hazırlanan tabloları yazıcıya gönderme işlemleri
D)Hepsi
36) excel36Excel’de yandaki düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satır/sütunları otomatik toplar.
B) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar.
C) Yeni bir Excel satırı ekler.
D) Yeni bir Excel sütunu ekler.

37) =TOPLA (A1:A3;A7) formülünün açılımı nedir?

A) a1+a2+a3+A7
B) a1
C) a1+a3+a7
D) a3+a2

38) Excel programı hangi yazılım kategorisine girer?

A) Kelime işlemci
B) Tablo / Grafik
C) Ticari program
D) Eğitim programı

39) =EĞER(D4>80;”GEÇTĠ”;”KALDI”) fonksiyonunda GEÇTĠ yazabilmesi için D4 kaç olmalıdır?

A) 19
B) 80
C) 88
D) 60

excel40

40) Yukarıdaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

A) Ondalık arttır – Ondalık azalt
B) Ondalık azalt- Ondalık arttır
C) Binlik ayıracı – Yüzde oranı
D) Yüzde oranı – Binlik ayıracı
41) excel41Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

A) Artan sıralama – Azalan sıralama
B) Azalan sıralama – Artan sıralama
C) Numaralandırma – Madde imleri
D) Madde imleri – Numaralandırma

42) excel42 Yandaki düğmenin görevi nedir?

A) Metin kutusu ekler
B) Seçilen Hücreleri tabloya dönüştürür
C) Seçilen hücreleri birleştirir ve ortalar
D) Seçilen hücrelerdeki yazıları genişletir

43) excel43 Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

A) Sola hizalı – Sağa hizalı – Yasla
B) Sola Hizalı – Ortalı – Sağa Hizalı
C) Sağa Hizalı – Ortalı – Sola Hizalı
D) Sağa hizalı – Ortalı – Yasla

44) excel44 Yandaki düğmenin Excel’de görevi nedir?

A) Resim eklemeye yarar
B) Seçilen hücredeki değeri Dolar kuruna çevirir
C) Seçilen hücrelerdeki değerleri para biri yapar
D) Para resmi eklemeye yarar

45) excel45 Yukarıdaki düğmenin Excel’de görevi nedir?

A) Sayfanın yakınlaşma uzaklaşma yüzdesini gösterir
B) Hücredeki değeri yüzde oranına dönüştürür
C) Yapılan işlemlerin doğruluk oranlarını gösterir
D) Sayfaya % işareti eklemeye yarar
46)excel46
Yukarıdaki seçeneklerin sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Kenarlık yok – Alt kenarlık – Sol kenarlık – Sağ kenarlık
B) Çift alt kenarlık – Kalın alt kenarlık – Üst ve alt kenarlık – Üst tek alt çift kenarlık
C) Üst ve kalın alt kenarlık – tüm kenarlıklar- Çerçeve – Kalın çerçeve
D) Kenarlık yok – Çerçeve – Kalın çerçeve – Üst ve alt kenarlık

47) Aşağıdakilerden hangisi ile rakamlara binlik ayıracı eklenebilir?
excel47

48) =C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) =topla(C1;C9)
B) =topla(C1,C9)
C) =topla(C1:C9)
D) =topla(C1+C9)

49)excel49
Yukarıda görülen Ad (Combo) kutusu doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İmleç 3. sütundadır
B) İmleç 3. Satırdadır
C) İmleç B3 hücresindedir
D) İmleç 3B hücresindedir

50) (A1:A7) neyi temsil eder?

A) A1ve A7 hücrelerini
B) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
C) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
D) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

Cevapları görmek için buraya bakabilirsiniz.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap

2 Yorum