50 Tane Windows Test Sorusu ve Cevapları - Bilişim Konuları

50 Tane Windows Test Sorusu ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi Windows’un genel özelliklerindendir?

A) Görsel bir işletim sistemi olması.
B) Grafik tabanlı bir işletim sistemi olması
C) Herhangi bir işlemin birden çok yöntemle yapılabilmesi.
D) Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi aksi belirtilmedikçe görev çubuğu üzerinde bulunmaz?

A) Başlat menusu düğmesi.
B) Açık olan programların ismi.
C) Denetim masası simgeleri.
D) Tarih/saat göstergesi

3. Paint programı aşağıdaki menülerden hangisinde bulunur?

A) Başlat – Programlar-Donatılar – Sistem Araçları
B) Başlat – Programlar – Donatılar
C) Başlat-Belgeler
D) Başlat – Belgeler-Donatılar

4. Aşağıdakilerden hangisi dosya veya klasörlerin kopyalanması için geçerli bir yöntem değildir?

A) Sağ tuş-Kopyala
B) Düzen menüsü- Kopyala
C) Araç çubuğu- Kopyala
D) Dosya menusu- Kopyala

5. Windows gezgini penceresini açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Başlat-sağ tuş-Windows gezgini
B) Başlat-Belgeler- Windows gezgini
C) Başlat-Programlar- Donatılar – Windows Gezgini
D) Bilgisayarım-Sağ tuş- Windows Gezgini
6. Bir Dosya veya klasöre ait konum, içerik ve öz niteliği ile ilgili bilgileri öğrenebilmek için hangisi kullanılmalıdır ?

A) Sağ tuş-Özellikler
C) Dosya Menüsü-Yeni – özellikler
B) Sağ tuş-araştırılıyor
D) Sağ tuş-Aç

7. Bir pencerede bulunan sıralı olmayan birden çok dosyayı seçebilmek için hangi yardımcı tuş kullanılır?
A) Alt
B) Ctrl
C) Shift
D) Caps Lock

8. Geri dönüşüm kutusunda bulunan herhangi bir dosyayı silindiği yere geri almak için hangisi kullanılır?
A) Dosya Seçilir-Sağ tuş – Geri yükle
B) Dosya Seçilir –Görünüm – Geri Yükle
C) Dosya Menüsü – Gönder
D) Dosya Seçilir – Sağ tuş – Gönder

9. Klavye ayarlarını değiştirmek için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başlat-Programlar-Ayarlar-Klavye
B) Belgelerim – Denetim Masası – Klavye
C) Başlat-Ayarlar- Denetim Masası – Klavye
D) Bilgisayarım-Ayarlar-Klavye

10. Farenin çift tıklama hızı gibi, fare ayarlarında değişiklik yapılabilmesi için hangi yolu izleriz?

A) Başlat – Programlar – Donatılar – Fare
B) Başlat – Ayarlar – Fare
C) Bilgisayarım – Özellikler – Fare
D) Başlat – Ayarlar – Denetim Masası –Fare
11) Windows ortamında, kayıtlı herhangi bir dosyayı bulmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Başlat-Ayarlar-Ara
C) Başlat-Ara-Tüm Dosya ve Klasörleri
B) Başlat-Programlar-Ara
D) Başlat -Programlar- Dosya ve Klasörler

12) Paint programındaki bir resmi masa üstüne arka plan olarak ayarlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Dosya – Gönder – Masa üstü
B)Düzen – Yapıştır – Masa üstü
C) Düzen – Arka Plan Olarak Ayarla
D) Dosya – Arka Plan Olarak Ayarla

13) Bir pencerede sıralı birden çok dosyayı seçebilmek için hangi yardımcı tuş kullanılır?

A) Alt Gr
B) Tab
C) Shift
D) Caps Lock

14) Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Dosya-Tümünü Seç
B) Düzen- Tümünü Seç
C) Görünüm- Tümünü Seç
D) Sağ Tuş- Tümünü Seç

15) Windows masaüstünde yer alan ve çift tıklandığında ilişkili olduğu uygulamayı başlatan simgelere ne denir?

A) Kısayol
B) Masaüstü
C) Görev çubuğu
D) Kanal çubuğu
16) Windows’ta Fare – Klavye – Sistem – Program Ekle / Kaldır vb. gibi uygulamaların yer aldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Windows Gezgini
B) Bilgisayarım simgesi
C) Geri Dönüşüm Kutusu
D) Denetim Masası

17) Bir dosyayı manyetik ortamdan tümüyle kaldırmak için kullanılan kısayol tuşu hangisidir?

A) Shift+Delete
B) Ctrl+Delete
C) Delete
D) Alt+Delete

18) silSimgenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sil
B) Yinele
C) Özellikler
D) Geri al

19) internetYandaki masaüstü öğesinin görevi nedir?

A) Bilgisayarım
B) Belgelerim
C) Geri dönüşüm kutusu
D) Internet Explorer

simge
20)Yukarıdaki simgelerin hangisi ağ paylaşımına açılmıştır
A) I-II

B) II-III

C) I-IV

D) II-IV

I II
yazıcı

21) Yukarıdaki yazıcı simgeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. yazıcı paylaşıma açılmış , II. Yazıcı paylaşıma açılmamış
B) I. Yazıcı paylaşıma açılmamış, II. Yazıcı paylaşıma açılmış
C) I. Yazıcı varsayılan olarak atanmış, II. Yazıcı varsayılan olarak atanmamış
D) I. Yazıcı varsayılan olarak atanmamış, II. Yazıcı varsayılan olarak atanmış

22)  kapatyandaki simgenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapat
B) Yardım
C) Çalıştır
D) Ara

23) Aşağıdakilerden hangisinde Not defteri ve Paint Programlarında hazırlanan dosyaların uzantıları doğru olarak belirtilmiştir?

A) TXT (Not Defteri),BMP (Paint)
B) DOC (Not Defteri), TXT (Paint)
C) DOC (Not Defteri),XLS (Paint)
D) EXE (Not Defteri), BMP (Paint)

24) Windows’tan Komut İstemi’ne aşağıdakilerden hangisi ile geçilir?

A) Başlat – Programlar – Windows Gezgini
B) Başlat – Programlar – Donatılar- Komut İstemi
C) Başlat – Programlar – Komut İstemi
D) Bilgisayarım – Denetim Masası – Komut İstemi

25) Ekran Koruyucu hangi seçenek ile ayarlanır?

A) Denetim Masası – Görüntü
B) Başlat – Bul – Görüntü
C) Denetim Masası – Ayarlar
D) Başlat – Çalıştır
26) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Windows’un renk ayarlarını değiştirmek için kullanılır?

A) Denetim Masası – Görüntü – Artalan – Ekran Koruyucu
B) Denetim Masası – Görüntü – Ekran Koruyucu
C) Denetim Masası – Görüntü – Artalan
D) Denetim Masası – Görüntü – Görünüm –Gelişmiş

27) Bir dosya üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

A) Dosya kopyalanır
B) Dosya Bilgisayarım simgesine kopyalanır.
C) Dosya silinebilir.
D) Dosya başka bir klasörün içerisine taşınabilir

28) Bilgisayarın RAM’i , İşlemcisi ve kurulu cihazların neler olduğu nereden görülebilir?

A) Denetim Masası– Görüntü
B) Denetim Masası–Program Ekle/Kaldır
C) Denetim Masası – Sistem
D) Denetim Masası – Yeni Donanım Ekle

başlat

29) Yukarıdaki (Hızlı Başlat) simgeleri eklemek veya kaldırmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Masaüstünde sağ tuş – Özellikler
B) Dosya menüsü – Özellikler
C) Görev Çubuğu sol tuş – Özellikler
D) Görev Çubuğu sağ tuş – Araç Çubukları

30) Bir pencerenin araç/durum çubuğu nereden iptal edilir?

A) Dosya
B) Düzen
C) Görünüm
D) Araçlar
31) Windows da yeni bir yazıcı ekleme işlemi nereden yapılır?

A) Başlat – Ayarlar – Yazıcılar ve Fakslar – Yazıcı ekle
B) Denetim masası – Program Ekle/Kaldır – Yazıcı Ekle
C) Başlat – Programlar –Yazıcılar – Yazıcı ekle
D) Başlat – Programlar – Donatılar – Yazıcı ekle

32) Windows ’da ALT+TAB tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denetim Menüsünü açar.
B) Başlat Menüsünü açar.
C) Çalışan programlar arası geçişi sağlar.
D) Açık olan tüm programları kapatır.

33) Açık olan herhangi bir program nasıl kapatılır?

A) Ctrl +Tab
B) Alt + Tab
C) Ctrl + F4
D) Alt + F4

34) Biçimlendirme işlemi yapılmış bir manyetik ortam için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sistem dosyaları yüklenmiştir
B) Sectorler oluşturulmuştur
C) Windows açılış için gerekli dosyalar yüklenmiştir.
D) Trackler oluşturulmuştur

35) Hard disk’in etiket ismini nasıl değiştirebiliriz?

A) Bilgisayarım – Denetim Masası – Sistem – Genel
B) Bilgisayarım Klasöründe sürücü üzerinde sağ tıklanır–Özellikler–Genel
C) Bilgisayarım Klasöründe sürücü üzerinde sol tıklanır – Özellikler – Genel
D) Bilgisayarım – Denetim Masası – Özellikler – Genel
36) Aşağıdakilerden hangisi aynı türdeki dosyaları bir araya getirir.

A) Farenin sol tuşu – simgeleri diz – Türe göre
B) Farenin sağ tuşu – özellikler – Türe göre
C) Farenin sağ tuşu – Yeni – Türe göre
D) Farenin sağ tuşu – simgeleri yerleştir – Türe göre

37) Windows işletim sistemi açıldığında bir uygulamanın otomatik olarak çalışabilmesi için o uygulamanın nerede bulunması gerekmektedir?

A) Başlat – Programlar- Donatılar – Başlangıç
B) Başlat – Başlangıç
C) Başlat – Programlar – Başlangıç
D) Başlat – Ayarlar

38) 2. Karakteri “e” olan çalıştırılabilir program dosyalarını aramak için arama bölümüne aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) *e.com
B) ??e*.com
C) ?e*.exe
D) ?e*.dll

39) Aşağıdakilerden hangisi rakamları arttırıp azaltmak için kullanılır?

soru

40) adresInternet Explorer penceresinde yandaki adres çubuğunun görevi nedir?

A) Formül yazmamızı sağlar.
B) Web sayfasının adresini yazmamızı sağlar.
C) Açmak istediğimiz programın adını yazmamızı sağlar.
D) Hiçbir işe yaramaz.
41) Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teşkil eder?

A) www.meb.gov.tr
B) ftp://meb.gov.tr
C) info@meb.gov.tr
D) www.meb@gov.tr

42) Aşağıdakilerden hangisi devlet kurumuna ait bir sayfa ifadesidir?

A) www.xxx.gov.tr
B) www.xxx.net
C) www.xxx.com
D) www.xxx.edu

43) Windows’ta Film veya müzik dosyaları hangi programla çalıştırır?

A) Windows Media Player
B) Ses Denetimi
C) Ses Kaydedicisi
D) Ses Değiştirici

44) Dosyaları gizlemek / göstermek için aşağıdaki seçeneklerden hangisini çalıştırmalıyız?

A) Denetim Masası –Bölge ve Dil Seçenekleri –Diller–Tüm Dosyaları Göster
B) Denetim Masası – Klasör Seçenekleri – Görünüm
C) Denetim Masası – Klavye / Hız– Görünüm
D) Denetim Masası – Klasör Seçenekleri / Genel

45.) Hangisi geri al işleminin kısayol tuşudur?

A) Ctrl + E
B) Alt + Z
C)Shift + Yön tuşları
D)Ctrl + Z
46) Bir program simge durumuna getirildiğinde aşağıda verilen seçeneklerden hangisi olur?

A) Program tamamen kapanır
B) Program geçici olarak kaybolur
C) Program simge durumunda masaüstüne yerleşir
D) Program simge durumunda görev çubuğuna yerleşir

47) Windows işletim sisteminde çözünürlüğü “1024×768” olarak değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

A) Başlat\Ayarlar\Denetim Masası\Sistem
B) Başlat\Ayarlar\Denetim Masası\Görüntü\Görünüm
C) Başlat\Ayarlar\Denetim Masası\Görüntü\Ayarlar
D) Başlat\Ayarlar\Denetim Masası\Tarih ve Saat

48) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın işlem hızını etkiler?

1. Disk Birleştirme İşlemi 2. Bilgisayarın RAM’ i 3. Ekran Kartı Özellikleri

A ) 1, 2
B) 1, 2, 3
C) 2
D) 1,3

49) Windows Gezgininde Araç Çubuğundaki gezgindüğmesi ne amaçla kullanılır?

A) Dosya ve Klasörlerin tümünü seçer.
B) Dosya ve Klasörleri büyük simge olarak gösterir.
C) Bir üst Klasöre (seviyeye) çıkar.
D) Dosya ve Klasörleri özelliklerini gösterir.

50. Windows ortamında bir klasörün görünümünü değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Dosya/Değiştir
B) Düzen/Özellikler
C) Dosya/Özellikler
D) Görünüm/Özelleştir

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap