58 Tane Bilgisayara Giriş Windows Test Sorusu - Bilişim Konuları

58 Tane Bilgisayara Giriş Windows Test Sorusu

1. 2048 byte kaç kilobyte eder?

A) 1 KB
B) 2 KB
C) 3 KB
D) 4 KB

2. Aşağıdaki işlemcilerden hangisi en gelişmişidir?

A) Pentium IV
B) Pentium Celeron
C) 80386
D) 80486

3. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemini ifade eder?

A) Yazılan kaynak programı makine diline çevirmek için kullanılır.
B) Bir problemin çözümü için hazırlanan programdır.
C) Bilgisayar ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlar.
D) Bilgilerin kalıcı olarak depo edilmesini sağlar.

4. Bir bilgisayar sisteminde aşağıdaki programlardan hangisinin olması zorunludur?

A) Programlama dili
B) Kelime işlemci
C) İşletim sistemi
D) Veri tabanı programı

5. Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir?

A) Monitor (Ekran)
B) CD-Rom
C) Printer (Yazıcı)
D) Plotter (Çizici)6. Merkezi işlem biriminin (CPU) takıldığı donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabit disk
B) Ana kart
C) Ram
D) Ekran kartı

7. CPU hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) ALU Cpu’nun bir parçasıdır.
B) Merkezi işlem birimidir.
C) Ana Kart üzerinde bulunur
D) Bilgisayarı elektrik kesintilerine karşı korur.

8. I. ALU – Aritmetiksel ve Mantıksal İşlem Birimi
II. CPU – Merkezi İşlem Birimi
III. UPS – Kesintisiz Güç Kaynağ
IV. HDD – Harddisk

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) I-IV B) II-III C) I-II-III-IV D) I-II

9. Windows’ta sisteme yeni bir yazıcı(Printer) nerede tanımlanır?

A) Başlat\ Ayarlar\ Yazıcılar(Start\ Settings\ Printers)
B) Başlat\ Ayarlar\ Denetim Masası\ Görüntü\ Yazıcılar(Start\ Settings\ Control Panel\Display\ Printers)
C) Başlat\ Ayarlar\ Denetim Masası\ Yazıcılar(Start\ Settings\ Control Panel\ Printers)
D) A ve C şıkları doğru.

10. Windows’ta resim oluşturmak, düzenlemek ve görüntülemek için hangi program kullanılır?

A) Paint
B) Belgeler
C) Word
D) Excel11. Simgesi üzerinde mouse ile çift tıklama işlemi yapılır ise ne olur?

A) Bilgisayara Giriş isimli Word dosyası silinir.
B) Bilgisayara Giriş isimli Word dosyası A: sürücüsündeki diskete kopyalanır.
C) Bilgisayara Giriş isimli Word dosyası A: sürücüsündeki diskete taşınır.
D) Word çalışır, ardından Bilgisayara Giriş isimli Word dosyası açılır.

12. Araç çubuğu (Toolbar) üzerindeki düğmesinin görevi nedir?

A) Pencereler arasında geçiş yapar.
B) Yapılan işlemi geçici olarak durdurur.
C) Seçilen öğeyi siler.
D) Kopyalamayı iptal eder.

13. Windows’tan geçici olarak DOS ortamına çıkmak için hangi menü seçeneği kullanılır?

A) Başlangıçta (Start Up)
B) Windows Gezgini (Windows Explorer)
C) Donatılar (Accessories)
D) MS-DOS Komut İstemi (MS-DOS Prompt)

14. Bir menü listesinde gri renk seçenekler ne anlama gelir?

A) Bu seçenek geçersizdir.
B) Bu seçenekte Bir tıklama yeterlidir.
C) Bu seçenek Mouse Sağ tuşu yeterlidir.
D) Bu seçenek Ok tuşlarıyla kullanılır.

15. Başlat (Start) menüsü üzerinde iken Fare (Mouse) sağ tuşuna bastığımızda gelen menüde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Aç (Open)
B) Araştır (Explorer)
C) Ara (Search)
D) Görünüm (View)16. Windows’un Başlat (Start) menüsünde bulunan Belgeler (Documents) klasörü ne işe yarar?

A) En son üzerinde işlem yapılan dosyaların kısayolları listesini görüntüler.
B) Çalışabilir programları içinde barındırır.
C) Sistem ayarları yapmak için kullanılır.
D) Oluşturulan dosyaların kayıt edildiği klasördür

17. Bir dosyayı tarihe göre aramak istediğimizde hangi yolu takip edersiniz?

A) Başlat/ Ara/ Değiştirilme tarihi (Start/ Search/ When was it Modified)
B) Başlat/ Ayarlar (Start/ Settings)
C) Başlat/ Programlar (Start/ Programs)
D) Başlat/ Ayarlar/ Denetim Masası (Start/ Settings/ Control Panel)

18. Görev çubuğundaki (Taskbar) tarih ve saat (date and time) öğesinin üzerine iki kere tıkladığımızda ne olur?

A) Saat çalışır
B) Denetim Masası (Control Panel) çalışır
C) Saati, tarihi gösterir ve ayarlanabilir.
D) Hiçbiri

19. Paint programında renk kutusu üzerindeyken mouse sağ tuşuna basıldığında hangi seçim yapılmış olur?

A) Ön plan rengi (Foreground)
B) Arka plan rengi (Background)
C) Çizgi kalınlığı
D) Yazı büyüklüğü

20. Windows’ta bir diskete nereden format çekilir?

A) Bilgisayarım/ Dosya/ Biçimle (My Computer/ File/ Format)
B) Bilgisayarım/ Dosya/ Disket Kopyala (My Computer/ File/ Copy Disk)
C) Bilgisayarım/ Düzen/ Kopyala (My Computer/ Edit/ Copy)
D) Bilgisayarım/ Görünüm/ Yenile (My Computer/ View/ Refresh)21. Disk Birleştirici(defrag) programı hangi menüde bulunur?

A) Programlar
B) Donatılar-Sistem Araçları
C) Donatılar
D) Denetim Masası

22. Yazı yazarken klavyeden “ [ “ işaretini yazmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılmalıdır?

A) ALTGR +
B) SHIFT+
C) CTRL+
D) ALT+

23. Açık olan tüm pencereleri simge durumuna nasıl getirebiliriz?

A) Dosya menüsü – Simge durumuna küçült
B) Masa üstü – sağ düğme – tüm pencereleri simgeleştir
C) Görev çubuğu – sağ düğme – Tüm Pencereleri Simgeleştir.
D) Pencere Menüsü – Tümünü Simgeleştir

24. Klavyedeki tuşlar üzerinde bulunan ikincil karakterleri yazdırmak için aşağıdaki yardımcı tuşlardan hangisi kullanılır?

A) Shift
B) Alt gr
C) Alt
D) Ctrl

25. Windows Gezgininde mevcut bulunan simgelerin resimleri ile gösterilmesi işlemi nereden yapılır?

A) Görünüm\Küçük resimler
B) Sol Buton \Görünüm \Küçük Resimler
C) Araç Çubuğu\Görünüm\Küçük Resimler
D) Hepsi26. Windows Gezgininde Araç Çubuğundaki simgelerin büyültülmesi ve küçültülmesi işlemi nereden yapılır?

A) Görünüm\Araç Çubukları\Özelleştir\Simge Seçenekleri
B) Görünüm\Araç Çubukları\Özelleştir\Metin Seçenekleri
C) Görünüm\Araç Çubukları\Özelleştir\
D) Hepsi

27. Windows’tan geçici Dos ortamına çıkan uygulama veya işlem hangisidir?

A) Çalıştır – Command.com
B) Not Defteri – Çıkış
C) Paint – Exit
D) Windows Gezgini

28. Windows’ta ardışık dosyaları işaretlemek için hangi tuşlar kullanılır?

A) CTRL + V
B) CTRL + YÖN TUŞLARI
C) SHİFT + YÖN TUŞLARI
D) ALT+YÖN TUŞLARI

29. Windows Gezgini’nde (Windows Explorer), daha önceden gidilmiş bir klasöre doğrudan gitmek için hangi menü seçeneği kullanılır?

A) Görünüm-Git (View/ Goto)
B) Düzen-Git (Edit/ Goto)
C) Araçlar-Git (Tools/ Goto)
D) Yardım-Git (Help/ Goto)

30. Silinen dosyalar hangi bölümden kurtarılır?

A) Geri Dönüşüm Kutusu
B) Kurtarılamaz
C) Bilgisayarım
D) Masaüstü31. Windows’ta yeni takılan donanım sisteme nereden tanımlanır?

A) Başlat\ Ayarlar\ Denetim Masası\ Fare
B) Başlat\ Ayarlar\ Denetim Masası\ Bölge ve Dil Seçenekleri
C) Başlat\ Ayarlar\ Denetim Masası\ Donanım Ekle
D) Başlat\ Ayarlar\ Denetim Masası\ Program Ekle/ kaldır

32. Aşağıdakilerden hangisi Windows oturumunu kapat seçeneklerinden biri değildir?

A) Oturumu kapat (Shut Down)
B) MS-DOS kipinde başlat (Restart the Computer in MS-DOS Mode)
C) Yeniden başlat (Restart the Computer)
D) Geri Al (Undo)

33. Aşağıdakilerden hangisi Görev Çubuğu (Taskbar) üzerinde yapılabilecek bir işlem değildir?

A) Açık programlar arası geçiş
B) Kısayol (Shortcut) oluşturma
C) Dil (Language) değiştirme
D) Tarih/ Saat (Date/ Time) ayarlama

34. Windows’ta Alt+Print Screen tuşunun görevi nedir?

A) Aktif dokümanı yazıcıya gönderir
B) Tam ekran görüntüsünü panoya kopyalar
C) Aktif pencereyi panoya kopyalar
D) Pencereler arası geçiş yapar

35. Aşağıdakilerden hangisi Windows’un kurulmasıyla masaüstünde yer alan simgelerden birisi değildir?

A) Bilgisayarım
B) Microsoft Word
C) Belgelerim
D) Geri Dönüşüm Kutusu36. Windows penceresi içinde bulunan bir dosyayı silmek için hangi yöntem kullanılamaz?

A) Dosya Seç-Sağ düğme-Sil
B) Dosya Seç-Düzen-Sil
C) Dosya Seç-Dosya-Sil
D) Dosya Seç-Delete-Enter

37. Devamlı büyük harfle yazı yazmak için ne yapılmalıdır?

A) Ins tuşuna basılır
B) Shift tuşuna bir kez basılır
C) Caps lock tuşuna basarak klavyenin sağ üst köşesindeki ışık yanar duruma getirilir.
D) Alt tuşuna bir kez basılır

38. Bir belgedeki yazıların bütününü aynı anda seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

A) Düzen menüsünden -Tümünü seç
B) İmleç yazının başında iken Ctrl-Shift-End
C) Ctrl-A
D) Hepsi

39. İptal tuşu (bulunan menüden çıkış) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tab
B) Enter
C) Esc
D) Ctrl

40. Mevcut bulunan klasörlerin aynı pencerede veya farklı pencerede açılması için hangi yol izlenir?

A) Araçlar\Klasör seçenekleri\Genel \ Klasörlere Gözat
B) Araçlar\Klasör seçenekleri\Genel \ Active Desktop
C) Araçlar\Klasör seçenekleri\Genel \ Web Görünümü
D) Araçlar\Klasör seçenekleri\Genel \ Öğelere tıklama seçenekleri41. Windows Gezgini (Windows Explorer) ortamında durum çubuğunda aşağıdakilerden hangisi görüntülenmez?

A) Diskte ne kadar boş alan kaldığı
B) Seçili dosyanın türü
C) Seçili olan dosyaların kaç adet olduğu
D) Aktif disk etiket adı

42. Pencerelerin sağ üst köşesinde bulunan düğmesinin görevi nedir?

A) Yardım (Help)
B) Ekranı Kapla(Maximize)
C) Önceki Boyut (Restore)
D) Kapat (Close)

43. Windows açıldığında ekranın altında yer alan çubuğa ne denilir?

A) Görev çubuğu
B) Araç çubuğu
C) Başlık çubuğu
D) Menü satırı

44. Windows Gezgininde (Windows Explorer) klasörler (Folders) bölümünde yer alan + işaretinin anlamı nedir?

A) Gizli dizin
B) İçi boş bir dizin
C) İçinde alt dizin bulunan bir dizin
D) Silinemez nitelikte bir dizin

45. Windows Gezgini’nde (Windows Explorer) Dosya-Disket kopyala (File/ CopyDisk) seçeneğinin görevi nedir?

A) Aynı özelliklere sahip iki disketi karşılaştırır
B) Aynı özelliklere sahip iki disketi kopyalar
C) Farklı özelliklere sahip iki disketi kopyalar
D) Hard diski yedeklemeyi sağlar46. Windows ortamında, kayıtlı herhangi bir dosyayı bulmak için aşağıdaki menülerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Başlat – Ayarlar – Ara
B) Başlat – Programlar – Bul
C) Başlat – Ara – Tüm Dosya ve Klasörler
D) Başlat – Programlar – Dosya ve Klasörler

47. Masaüstü (Desktop) penceresine yeni bir duvar kâğıdı kazandırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Word
B) Wordpad
C) Paint
D) Excel

48. Disk ve disket dürücüler Windows’un hangi klasöründe bulunur?

A) Masaüstü (Desktop)
B) Windows
C) Bilgisayarım (My Computer)
D) Geri Dönüşüm Kutusu

49. Bir dosya veya dizini başka bir dizine kopyalamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Dosya Menüsü – Kopyala – yapıştır
B) Görünüm – Kopyala – Yapıştır
C) Araçlar – Kopyala – Yapıştır
D) Sağ düğme – Kopyala – Yapıştır

50. Virüsleri belirleyen ve temizlemeyi sağlayan yazılımlara ne denir?

A) Yazılım
B) Virüsler
C) Temizleme Programları
D) Anti – Virüs51. Klasik başlat menüsü stiline göre en son kullanılan belge ve dosyalara hangi menüden ulaşılabilir?

A) Başlat – Bul – Belgeler
B) Başlat – Sık kullanılanlar – Belgeler
C) Başlat – Programlar – Belgeler
D) Başlat – Belgeler

52. En son yapılan işlemin yinelenmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzen/Geri Al (Edit/Undo)
B) Düzen/Yinele (Edit/Repeat)
C) Düzen/Bul (Edit/Find)
D) Düzen/Yapıştır (Edit/Paste)

53. Geri dönüşüm kutusunda bulunan herhangi bir dosyayı silindiği yere geri almak için hangisi kullanılır?

A) Dosya Seçilir – Sağ tuş – Geri yükle
B) Dosya Seçilir –Görünüm – Geri Yükle
C) Dosya Menüsü – Gönder
D) Dosya Seçilir – Sağ tuş – Gönder

54. Yandaki tarih penceresinin (araç ipucu) ekrana gelebilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

A) Görev çubuğundaki saat çift tıklanır
B) Görev çubuğundaki saat üzerinde sağ tuş, tarih saat özellikleri
C) Görev çubuğunda saatin üzerinde sağ tuş tarihi göster
D) Görev çubuğundaki saat üzerinde birkaç saniye beklenir

55. Yandaki simgeleri çalıştıran program dosyaları aşağıdakilerden hangileridir?

A) NotePad.exe – Calc.exe
B) Not Defteri.exe – Hesap Makinesi.exe
C) Yazı.exe – hesaplama.exe
D) WordPad.exe – Calc.exe

56. Internet Explorer penceresinde yukarıdaki düğmenin görevi nedir?

A) Girilen sayfalar arasında geçişi sağlar
B) Sayfayı sola ve sağa kaydırmaya yarar
C) Programlar arası geçiş olanağı sağlar
D) En son yapılan işlemi geri almaya ve yinelemeye yarar.

57. İnternet gezgini (browser) ne işe yarar ?

A) Oyun oynamaya yarar
B) Kayıt bulmaya yarar
C) İnternette gezinmemizi sağlar
D) Yazım editörüdür

58. Windows XP’de yeni kullanıcı eklemek için ne yapmalıdır?

A) Başlat – Kullanıcı Hesapları
B) Denetim Masası – Kullanıcı Hesapları
C) Masaüstüne sağ tıkla Yeni – Oturum Aç
D) Bilgisayarım – Oturum Aç

CEVAP ANAHTARI

1B 2A 3C 4C 5B 6B 7D 8C 9D 10A 11D 12C 13D 14A 15D 16A 17A 18C 19B 20A 21B 22A 23C 24A 25D 26A 27A 28C 29A 30A 31C 32D 33B 34C 35B 36B 37C 38D 39C 40A 41D 42C 43A 44C 45B 46C 47C 48C 49D 50D 51D 52B 53A 54D 55A 56A 57C 58B

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap