70 Tane Microsoft Word Test Sorusu - Bilişim Konuları

70 Tane Microsoft Word Test Sorusu

1-) Word 2010 nedir?

A-) Hesap Programıdır
B-) Tablo – Grafik Programıdır
C-) Kelime İşlem Programıdır
D-) İşletim Sistemidir

2-) Microsoft Word 2007 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili işlemlerin yapıldığı komut aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Sayfa düzeni– Sayfa yapısı
B-) Giriş – Sayfa yapısı
C-) Görünüm – Sayfa yapısı
D-) Giriş – Yazı tipi

w3

3-) Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

A-) Paragraf ile ilgili işlemler
B-) Pano ile ilgili işlemler
C-) Yazı tipi ile ilgili işlemler
D-) Düzenleme ile ilgili işlemler

w5

4-) Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

A-) Paragraf ile ilgili işlemler
B-) Çizimler ile ilgili işlemler
C-) Yazı tipi ile ilgili işlemler
D-) Düzenleme ile ilgili işlemler

5-) Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

A-) Paragraf ile ilgili işlemler
B-) Çizimler ile ilgili işlemler
C-) Yazı tipi ile ilgili işlemler
D-) Düzenleme ile ilgili işlemler

w6

6-) Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

A-) Paragraf ile ilgili işlemler
B-) Çizimler ile ilgili işlemler
C-) Yazı tipi ile ilgili işlemler
D-) Sayfa Arka Planı ile ilgili işlemler
7-) w7 Yandaki butonun görevi nedir?

A-) Aç
B-) Kaydet
C-) Yeni
D-) Yazdır

😎 w8 Yandaki butonun görevi nedir?

A-) Aç
B-) Kaydet
C-) Yeni
D-) Yazdır

9-)  w9Yandaki butonun görevi nedir?

A-) Kes
B-) Kaydet
C-) Kopyala
D-) Yapıştır

10-) w10 Yandaki butonun görevi nedir?

A-) İleri Al
B-) Yenile
C-) Geri Al
D-) Sil

11-) w11 Yandaki butonun görevi nedir?

A-) Yazı Büyüklüğü
B-) Yakınlaştır
C-) Yazı Tipi
D-) Biçim Boyayıcısı

12-) w12 Yandaki butonun görevi nedir?

A-) Yazı Tipi Boyutu
B-) Yazı Tipi
C-) Yazı Tipi Kalınlaştır
D-) Stil
13-) w13   Yandaki butonun görevi nedir?

A-) Kalın
B-) Kaydet
C-) İtalik
D-) Altı izili

14-) w14 Yandaki butonun görevi nedir?

A-) Sağa Hizala
B-) Ortala
C-) Sola Hizala
D-) Yasla

15-) w15    Yandaki butonun görevi nedir?

A-) Altı Çizili
B-) Aç
C-) Araştır
D-) Yazı Tipi Rengi

16-) CTRL+F tuşunun görevi nedir?

A-) Aç
B-) Bul
C-) Git
D-) Değiştir

17-) CTRL+Z tuşunun görevi nedir?

A-) Geri Al
B-) Yeniden Yazılan
C-) Yeni
D-) Kaydet

18-) Word programında daha önceden var olan dosyayı ekrana getirmek için hangi komutlar kullanılır?

A-) Office Düğmesi – Kaydet
B-) Office Düğmesi – Aç
C-) Office Düğmesi – Yeni
D-) Office Düğmesi – Baskı Önizleme
19-) Sayfaya Klavyede bulunmayan bir karakteri nasıl ekleriz?

A-) Düzen – Simgeler – Simge
B-) Ekle – Simgeler – Simge
C-) Ekle – Metin – Simgeler
D-) Ekle – Tablolar – Simge

20-) Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?

A-) Ctrl+S
B-) Ctrl+V
C-) Shift+A
D-) Ctrl+A

21-) Word programında hangi tuşlar ile yazı seçme işlemi (Bloklama) yapılır?

A-) Casp Lock + Ok Tuşları
B-) Shift + Ok Tuşları
C-) Alt + Ok Tuşları
D-) Alt Gr + Yön Tuşları

22-) Metin içerisinde istenilen kelimeyi aratmak iç in hangi komutlar kullanılır?

A-) Giriş – Stiller – Bul
B-) Ekle – Düzenleme – Bul
C-) Giriş – Yazı Tipi – Git
D-) Giriş – Düzenleme – Bul

23-) Word 2007 programında bir sayfayı farklı kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

A-) Alt Gr + S
B-) Shift + S
C-) F12
D-) Giriş – Farklı Kaydet

24-) Kayıtlı metni farklı bir isimle veya farklı bir sürücüye kaydetmek için hangi komutlar kullanılır?

A-) Office Düğmesi – Kaydet
B-) Office Düğmesi – Tümünü Kaydet
C-) Office Düğmesi – Farklı Kaydet
D-) CTRL + S
25-) Word 2007 programında sayfa görünümünü değiştirmek için aşağıdaki adımlardan hangisi takip edilmelidir?

A-) Giriş menüsü – Görünümler
B-) Görünüm menüsü – Belge görünümleri
C-) Görünüm – Sayfa Yapısı
D-) Sayfa Düzeni – Belge görünümleri

26-) Word Programında metin içindeki bir kelimeyi ve ya kelimeleri başka bir kelime ile değiştirme için hangi komutlar kullanılır?

A-) Giriş – Düzenleme – Değiştir
B-)Ekle – Değiştir
C-) Görünüm – Değiştir
D-) Sayfa Düzeni – Değiştir

27-) Ekranın sonundaki dikey cetvele çift tıkladığımızda hangi pencere açılır?

A-) Cetvel ayarları
B-) Sekmeler
C-) Yazı Tipi
D-) Sayfa Yapısı

28-) Metne 3 Boyutlu yazı eklemek için aşağıdaki komut dizisinden hangisi uygulanır?

A-) Ekle – Resim – Word Art
B-) Biçim – Kenarlıklar ve Gölgelendirme
C-) Ekle – Metin – Word Art
D-) Ekle – 3 Boyut

29-) Word programında metni gazete gibi sütunlara nasıl bölebiliriz?

A-) Görünüm – Paragraf – Sütunlar
B-) Sayfa Düzeni – Sayfa Yapısı – Sütunlar
C-) Sayfa Düzeni – Sütunlar
D-) Ekle – Sayfa Yapısı – Sütunlar

30-)     w30   Yandaki butonun görevi nedir?

A-) Sayfa sütunlara böler
B-) Madde numaralandırmasını verir
C-) Artan sıralama yapar
D-) Sayfa Numarası ekler
31-)  w31      Düğmesinin adı nedir?

A-) Word 2007
B-) Office
C-) Paint
D-) Çizim

32-)  w32      Simgesi ne işe yarar?

A-) Tablo içerisindeki metnin yönünü değiştirir.
B-) Word Art yazısı eklemeye yarar
C-) Bütün tabloya A harfi yazmaya yarar
D-) Yazı rengini değiştirmeye yarar

33-)    w33    Simgesi ne işe yarar?

A-) Tabloya yazı yazmaya yarar
B-) Resim çizmeye yarar
C-) Tablo çizmeye yarar
D-) Kenarlık eklemeye yarar

34-) Klavyede bulunmayan bir simgeyi belgeye nasıl ekleriz?

A-) Ekle – Simgeler – Simge
B-) Ekle – Metin – Simgeler
C-) Sayfa Düzeni – Simge – Simgeler
D-) Giriş – Metin – Simgeler

35-)   w35     Düğmesinin görevi nedir?

A-) Yazıyı hizalamaya yarar
B-) Satır aralığı seçeneklerini ekrana getirir
C-) Çizgi eklemeye yarar
D-) Madde işareti eklemeye yarar

36-) Metne bir tablo eklemek için hangi menü kullanılır?

A-) Araçlar Menüsü
B-) Ekle Menüsü
C-) Tablo Menüsü
D-) Biçim Menüsü
37-) Dosyadaki yazıyı yazıcıya aktarma işlemi nasıl gerçekleştirilir?

A-) Dosya – Düzen – Yazdır
B-) Ekle – Yazdır
C-) Dosya – Yazdır
D-) Dosya – Baskı ön izleme

38-) Dosyaya üst bilgi Ekleme işlemi nasıl yapılır?

A-) Giriş – üst bilgi ve alt bilgi
B-) Görünüm – üst bilgi ve alt bilgi
C-) Ekle – üst bilgi ve alt bilgi
D-) Sayfa Düzeni – üst bilgi ve alt bilgi

39-) Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes – Kopyala – Yapıştır sıralaması doğrudur?

A-) CTRL+X – CTRL+ C – CTRL+V
B-) CTRL+Y – CTRL+ O – CTRL+S
C-) CTRL+L – CTRL+ R – CTRL+G
D-) CTRL+F – CTRL+ H –F5

40-)     w40   Yandaki Buton, Tablolarda ne işe yarar?

A-) Tabloda satır seçmeye
B-) Satırı yukarı taşımaya
C-) Üste satır eklemeye
D-) Tabloyu ikiye bölmeye

41-) Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Bul ve değiştir işlemlerini gerçekleştirir?

A-) Ctrl+S – Shift + S
B-) Ctrl + F – Ctrl + H
C-) F4 – F12
D-) Shift + F – Shift + H

42-)    w42    Yandaki Butonun adı nedir?

A-) Yazı Tipi Rengi
B-) Dolgu Rengi
C-) Biçim boyacısı
D-) Gölge Rengi
43-) Microsoft Word 2010 programında, Giriş menüsünde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

A-) Yazı büyüklüğünü değiştirme işlemi
B-) Yazı rengini değiştirme işlemi
C-) Sola Hizala
D-) Küçük resim ekleme işlemi

44-) Bir yazıyı kopyalama yöntemini kullanarak çoğaltmanın geçerli ve en uygun kullanımı hangisidir?

A-) Kes – Yapıştır
B-) Kopyala – Yapıştır
C-) Kes – Kopyala – Yapıştır
D-) Hiçbiri

45-) Belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Baskı Önizleme – (Dosya – Yazdır)
B-) Sayfa Yapısı – (Dosya – Yazdır)
C-) Sayfa Düzeni – (Dosya – Baskı Önizleme )
D-) Hiçbiri

46-) Sayfanın üstünde ve sol tarafında bulunan cetveller nasıl görüntülenir?

A-) Görünüm – Göster/Gizle – Cetvel
B-) Görünüm – Göster/Gizle – Kılavuz Çizgileri
C-) Sayfa Düzeni – Göster/Gizle – Cetvel
D-) Giriş – Pencere – Cetvel

47-) Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?

A-) Biçim – Sayfa Yapısı- Yakınlaştır
B-) Görünüm – Yakınlaştır         
C-) Ekle – Yakınlaştır
D-) Görünüm – Pencere – Yakınlaştır

48-) Klavyede bulunmayan bir simgeyi belgeye nasıl ekleriz?

A-) Ekle – Simgeler – Simge
B-) Ekle – Metin – Simgeler
C-) Sayfa Düzeni – Simge – Simgeler
D-) Giriş – Metin – Simgeler
49-) Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A-) Sayfa Düzeni – Sayfa Numarası
B-) Giriş – Üst B İlgi – Sayfa Numarası
C-) Biçim – Sayfa Numarası
D-) Ekle – Üstbilgi ve Altbilgi – Sayfa numarası

50-) Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Giriş – Pano
B-) Giriş – Paragraf
C-) Ekle – Paragrafı
D-) Biçim – Paragraf

51-) Sayfaya kenarlık eklemek veya gölgelendirme yapmak için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Giriş –Kenarlık ve Gölgelendirme
B-) Biçim – Kenarlık ve Gölgelendirme
C-) Görünüm – Sayfa Arka Planı -Kenarlık ve Gölgelendirme
D-) Sayfa düzeni – Sayfa Arka Planı -Kenarlık ve Gölgelendirme

52-    w52     Simgeleri ne işe yarar?

A-) Alt simge ve üs simge eklemeye
B-) X’in karesini almaya
C-) X sayısını 2 ile çarpmaya
D-) Matematiksel işlemler yapmaya

53-) Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word 2010 ana menüler inden birisi değildir?

A-) Giriş
B-) Başvurular
C-) Araçlar
D-) Gözden geçir

54-) Microsoft Word’de Dosya menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A-) Yeni
B-) Aç
C-) Kaydet
D-) Tablo ekle
55-)   w55     Düğmesinin görevi nedir?

A-) Daha önceden kayıtlı olan belgeleri açmak için kullanılır.

B-) Oluşturulan belgeyi kaydetmeye yarar.
C-) Yeni bir Word belgesi açmaya yarar.
D-) Yeni bir klasör açar.

56-) Belgeye resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A-) Ekle – Çizimler – Küçük Resim
B-) Ekle – Simge – Küçük Resim
C-) Ekle – Alan – Resim
D-) Ekle – Grafik

57-) Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A-) İmleci belgenin başına getirir.
B-) İmleci belgenin sonuna getirir.
C-) İmleci paragraf başına getirir.
D-) İmleci paragraf sonuna getirir.

58-) Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A-) İmleci belgenin başına getirir.
B-) İmleci belgenin sonuna getirir.
C-) İmleci paragraf başına getirir.
D-) İmleci paragraf sonuna getirir.

59-)     w59   Simgesi ne işe yarar?

A-) Satır aralığını ayarlamaya yarar.
B-) Kenar boşluklarını ayarlamaya yarar.
C-) Paragraf girişlerini ayarlamaya yarar.
D-) Yazının belge içerisinde ortalanmasını sağlar.

60-)    w60    Simgeleri ne işe yarar?

A-) Paragraf arttırıp azaltmaya yarar.
B-) Girinti arttırıp azaltmaya yarar.
C-) Yazıyı hizalamaya yarar.
D-) Kenar boşluklarını ayarlamaya yarar.
61-) CTRL+Z kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A-) En son yapılan işlemi tekrar eder
B-) En son yapılan işlemi geri alır
C-) En son yapan işlemi siler
D-) En son yapılan işlemleri saklar

62-) Sayfanın kenar boşluklarını ayarlamak için hangi yol izlenmelidir?

A-) Giriş – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
B-) Görünüm – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
C-) Sayfa Düzeni – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
D-) Ekle – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları

63-) Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?

A-) Giriş
B-) Postalar
C-) Görünüm
D-) Ekle

64-) Word 2010 programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) .xlsx
B-) .bmp
C-) .docx
D-) .dotx

65-) Tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?

A-) Farenin sağ tuşunu tıklayarak.
B-) Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak.
C-) Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak.
D-) Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak.

66-) Kelime üzerinde farenin sol tu şu ile çift tıklama ne anlama gelir?

A-) Kelimeyi seçer
B-) Paragrafı seçer
C-) Satırı seçer
D-) İmleci metnin sonuna götürür
67-) Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A-) Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde sürüklenir.
B-) Kelime üzerinde farenin sol tu şu iki kez tıklanır.
C-) Shift ve yön tuşları ile.
D-) Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır.

68-) Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır?

A-) Page Up
B-) Page Down
C-) Ctrl + Home
D-) Ctrl + End

69-) Belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki şıklardan hangisi kullanılır?

A-) Dosya – Farklı kaydet
B-) Dosya – Ad değiştir
C-) Dosya – Yeni Adla kaydet
D-) Dosya – Kaydet

70-) Yazılı olan bir metindeki kelime aşağıdakilerden hangisi ile silinmez?

A-) Kelime seçilir ve boşluk tuşuna basılır
B-) Kelime seçilir ve Delete tuşuna basılır.
C-) Kelime Fare ile çift tıklanır
D-) Kelime seçilir

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
55
+1
7
+1
3
+1
14
+1
3
+1
9
+1
6

Yorum Yap

6 Yorum