72 Tane Microsoft Excel Test Sorusu ve Cevapları | Bilişim Konuları

72 Tane Microsoft Excel Test Sorusu ve Cevapları

1. Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak adlandırılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

a. Microsoft Windows

b. Microsoft Excel

c. Microsoft Powerpoint

d. Microsoft Access

e. Microsoft Word

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Excel’in özelliklerinden birisi değildir?

a. Matematiksel İşlemler

b. Fonksiyonlar

c. Grafik işlemleri

d. Sonuçları değerlendirme

e. Mantıksal karşılaştırma işlemleri

 

3. Excel ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Excel dosyasına çalışma kitabı da denir.

b. Bir Excel çalışma kitabı açıldığında, otomatik olarak üç sayfa açılır.

c. Her bir Excel sayfasında işlem yapabiliriz.

d. Bir sayfadaki verileri diğer sayfaya bağlayabileceğimiz gibi, başka bir çalışma kitabındaki (Excel dosyasındaki) verileri de bulunduğumuz dosyada kullanabiliriz.

e. Bir Excel çalışma kitabı açıldığında, otomatik olarak beş sayfa açılır.

 

4. Hücrelerden oluşan alan, çalışma alanıdır. Bu alana ne denir?

a. Çalışma kitabı

b. çalışma sayfası

c. Hücre

d. Satır

e. Sütun

 

5. Bir excel çalışma kitabı normalde ilk açıldığında kaç sayfadır?

a. 2 sayfa

b. 3 sayfa

c. 4 sayfa

d. 5 sayfa

e. 6 sayfa6. Bir excel çalışma kitabı en fazla kaç sayfadan oluşabilir?

a. 253

b. 254

c. 255

d. 256

e. 257

2010excel7

 

7. Yukarıdaki Excel ekranında 1 numara ile gösterilene ne denir?

a. Araç Çubuğu

b. Hücre

c. Formül Çubuğu

d. Menü çubuğu

e. Sütunlar

 

8. Yukarıdaki Excel ekranında 7 numara ile gösterilene ne denir?

a. Araç Çubuğu

b. Hücre

c. Formül Çubuğu

d. Menü çubuğu

e. Sütunlar

 

9. Yukarıdaki Excel ekranında 2 numara ile gösterilene ne denir?

a. Araç Çubuğu

b. Hücre

c. Formül Çubuğu

d. Sekmeler

e. Sütunlar

 

10. Yukarıdaki Excel ekranında 8 numara ile gösterilene ne denir?

a. Araç Çubuğu

b. Hücre

c. Formül Çubuğu

d. Menü çubuğu

e. Sütunlar

 

11. Yukarıdaki Excel ekranında 4 numara ile gösterilene ne denir?

a. Araç Çubuğu

b. Hücre

c. Formül Çubuğu

d. Menü çubuğu

e. Sütunlar

 

12. Yukarıdaki Excel ekranında 6 numara ile gösterilene ne denir?

a. Aktif çalışma sayfası

b. Hücre

c. Çalışma sayfaları

d. Durum çubuğu

e. Satırlar

 

13. Yukarıdaki Excel ekranında 9 numara ile gösterilene ne denir?

a. Aktif çalışma sayfası

b. Hücre

c. Çalışma sayfaları

d. Durum çubuğu

e. Satırlar

 

14. Yukarıdaki Excel ekranında 10 numara ile gösterilene ne denir?

a. Aktif çalışma sayfası

b. Hücre

c. Çalışma sayfaları

d. Durum çubuğu

e. Satırlar15. Yukarıdaki Excel ekranında 12 numara ile gösterilene ne denir?

a. Aktif çalışma sayfası

b. Hücre

c. Çalışma sayfaları

d. sekme

e. Kaydırma çubukları

 

16. Çalışma alanı, kılavuz çizgileriyle satır ve sütunlara bölünmüştür. Kılavuz çizgilerinin oluşturduğu satır ve sütunların kesişimi ile oluşan bu kutulara, ne denir?

a. Aktif çalışma sayfası

b. Hücre

c. Çalışma sayfaları

d. Dikey kaydırma çubuğu

e. Yatay kaydırma çubuğu

2010excel17

 

17. Yukarıda 1 numara ile gösterilen hücrenin adresi aşağıdakilerden hangisidir?

a. 2A

b.A2

c. 3A

d. A3

e. A1

 

18. Yukarıda 2 numara ile gösterilen hücrenin adresi aşağıdakilerden hangisidir?

a. C3

b. C2

c. D3

d. E3

e. D4

 

19. Yukarıda 3 numara ile gösterilen hücrenin adresi aşağıdakilerden hangisidir?

a. 3F

b. F2

c. G3

d. F3

e. F4

 

20. Aşağıdakilerden hangisi hücreye girilen bilgilerden birisi değildir?

a. Metin

b. Rakam

c. Tarih ve Saat

d. Formül

e. Girinti

 

21. Aşağıdakilerden hangisi hücreye girilen bilgi türlerinden birisi değildir?

a. Murat

b. 2513

c. 19 nisan 2006

d. =A2*B5

e. Resim

 

22. Excel dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

a. DOCX

b. DLL

c. HLP

d. BMP

e. XLSX

 

23.

 Hücre üzerine gelip bir kez tıklayınız.

 Klavyeden Delete tuşuna basınız.

Yukarıdaki işlemler sonucunda ne olur?

a. Hücredeki bilgi kopyalanır.

b. Hücredeki bilgi kesilir.

c. Hücredeki bilgi silinir.

d. Hücreye bilgi kopyalanır.

e. Hücre üzerine yeni bilgi girilir.24. Hücreye girmek için üç seçenekten birisini kullanabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bu üç yoldan birisi değildir?

a. Hücre üzerinde iken klavyeden F2 tuşuna basabiliriz.

b. Hücre üzerine gelip, çift tıklayabiliriz.

c. Hücre üzerinde iken formül çubuğuna tıklayabiliriz.

d. Hücre üzerinde iken klavyeden F3 tuşuna basabiliriz.

 

25. Bir hücrede ##### işaretleri ne zaman oluşur?

a. Hücreye girilen bilgi küçük olunca.

b. Hücreye girilen bilgi rakam olunca.

c. Hücreye girilen bilgi yazı olunca.

d. Hücreye girilen bilgi sığmayınca.

e. Hücreye girilen bilgi az olunca.

 

26. Hücre içine önceden yazılan formüllerin görüntülendiği veya formüllerin direkt olarak yazıldığı araç çubuğu hangisidir?

a. Durum Çubuğu

b. Araç Çubuğu

c. Resim

d. Formül Çubuğu

e. Yatay kaydırma çubuğu

 

2010excel27

27. Yukarıdaki çubuğun adı nedir?

a. Durum Çubuğu

b. Araç Çubuğu

c. Resim

d. Formül Çubuğu

e. Yatay kaydırma çubuğu

 

28. Farklı hücrelerdeki veriler üzerinde işlem yapmak için kullanılan işaret hangisidir?

a) –

b) ;

c) *

d) /

e)?

 

29. Çarpmada kullanılan işaret aşağıdakilerden hangisidir?

a) /

b) :

c) +

d) *

e) ?

 

30. Bölme işleminde kullanılan işaret aşağıdakilerden hangisidir?

a) /

b) :

c) +

d) *

e)?

 

31. Excel’de formüller hangi işaret ile başlamak zorundadır?

a. +

b. –

c. *

d. _

e. =

 

32. Bir hücreye formül girişi yapılırken aşağıdaki kullanımlardan hangisi yanlıştır?

a) =A1*B1

b) =(A1+B1)/2

c) =156*4

d) C*2

e) =A1/B133. B15 ve C16 hücrelerini toplamak için aşağıdaki formüllerden hangisi yazılmalıdır?

a. =TOPLAM(B5;C16)

b. =TOPLAM(B15:C16)

c =TOPLAM(B15;C16)

d. =TOPLAM(B15,C16)

e. =TOPLAM(B15 – C16)

 

34. B15 ve C16 hücreleri arasında kalan hücreleri toplamak için aşağıdaki formüllerden hangisi yazılmalıdır?

a. =TOPLAM(B5;C16)

b. =TOPLAM(B15:C16)

c =TOPLAM(B15;C16)

d. =TOPLAM(B15,C16)

e. =TOPLAM(B15 – C16)

 

35. C22 hücresinde yer alan veriyi bulunduğumuz hücreye almak için aşağıdaki formüllerden hangisi yazılmalıdır?

?

a. =C222

b. =C22

c =EKLE 22

d. =EKLE(C)

e. =C22 EKLE

 

36. D4 hücresinde yer alan verinin % 25 ini bulunduğumuz hücrede hesaplattırmak için aşağıdaki formüllerden hangisi yazılmalıdır?

a. = D4+25%

b. = D4/25%

c = D4*25%

d. = D4-25%

e. = D4x25%

 

37. B2 ve C2 hücrelerindeki verileri toplayıp, D2 ve E2 hücrelerinde yer alan verilerin çarpımına bölmek için aşağıdaki formüllerden hangisi yazılmalıdır?

a. =(B2+C2/D2*E2)

b. =(B2+C2)/D2*E2)

c =(B2+C2/(D2*E2)

d. =B2+C2/D2*E2

e. =(B2+C2)/(D2*E2)

 

38. Aşağıdakilerden hangisi A3 hücresi ile B24 hücresini toplayan doğru formüldür?

a. =TOPLAM(A3:B24)

b. =TOPLAM(A3:B24)

c. = TOPLAM(A3;B24)

d. =TOPLAM24;B3)

e. TOPLAM(A3;B24)39. Aşağıdakilerden hangisi A5 hücresi ile A22 hücresi arasında yer alan verileri toplayan doğru formüldür?

a. =Toplam(A5;A22)

b. =TOPLAM(A5;A22)

c. = TOPLAM(A5;B22)

d. =Toplam(A5:A22)

e. TOPLAM A5;A22

 

40. Aşağıdaki formüllerden hangisi yanlıştır?

a. =10+A4+B2

b.=TOPLAM(Sayfa3!A1;Sayfa2!B1)

c. =12*B2

d. =12xC4

e. =(b3+d5)/2

 

41. F14 hücresinde yer alan veriyi bulunduğumuz hücreye almak için aşağıdaki formüllerden hangisi yazılmalıdır?

a. =F-14

b. =F14

c =EKLE F14

d. =EKLE(F14)

e. =F14 EKLE

 

2010excel42

42. Verilen tabloda Ali’nin 1. ve 2. Vize ortalamasını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

a. =Ortalama(B2:C3)

b. =Ortalaması(B2:C2)

c. =OrtalamasıB2:C2

d. =Ortalam(B2;C2)

e. =Ortalama(B2;C2)

 

43. Çalışma sayfasının başına gitmek için klavyeden hangi tuşlar kullanılmalıdır?

a. Ctrl- Aşağı ok

b. Ctrl- Yukarı ok

c. Ctrl-Sağa ok

d. Ctrl-Sola ok

e. Ctrl-Pause

 

44. Çalışma sayfasının sonuna gitmek için klavyeden hangi tuşlar kullanılmalıdır?

a. Ctrl- Aşağı ok

b. Ctrl- Yukarı ok

c.  Ctrl- Sağa ok

d. Ctrl- Sola ok

e. Ctrl- Pause

 

45. Çalışma sayfasında bulunduğumuz satırın sonuna gitmek için klavyeden hangi tuşlar kullanılmalıdır?

a. Ctrl- Aşağı ok

b. Ctrl- Yukarı ok

c.  Ctrl- Sağa ok

d. Ctrl- Sola ok

e. Ctrl- Pause46. Çalışma sayfasında bulunduğumuz satırın başına gitmek için klavyeden hangi tuşlar kullanılmalıdır?

a. Ctrl- Aşağı ok

b. Ctrl- Yukarı ok

c.  Ctrl- Sağa ok

d. Ctrl- Sola ok

e. Ctrl- Pause

 

47. Excel’deki bir tabloda en büyük değeri veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

a. =Toplam

b. =Mak

c. =Eğer

d. =Min

e. =Maxim

 

48. Excel’deki bir tabloda en küçük değeri veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

a. =Toplam

b. =Mak

c. =Eğer

d. =Min

e. =Maxim

 

49. Excel’de oluşturulan bir sınav çizelgesinde notu 50’den küçük olanlara “KALDI”, diğerlerine “GEÇTİ” yazdıran formül aşağıdakilerden hangisidir?

a. =Eğer(Not<50;“Kaldı”;”Geçti”)

b. =Eğer(Not<50;”Kaldı”:”Geçti”)

c. =Eğer(Not>50;Geçti;Kaldı)

d. =Eğer(Not>50;”Kaldı”;”Geçti”)

e. =Eğer(Not=>50;”Kaldı”;”Geçti”)

 

50.2010excel50

Yukarıdaki çalışma sayfasında B2 hücresine =Toplam(A1:A3) yazılırsa sonuç ne olur.?

a) 10

b) 16

c)  80

d) 40

e) 6

 

51.2010excel51

Yukarıdaki çalışma sayfasında B3 hücresine =Ortalama(A1:A3) yazılırsa sonuç ne olur.?

a) 4

b)16

c) 5,3

d) 80

e)2

 

52. Birden çok hücreyi birleştirerek, içerisindeki bilgiyi ortalayan simge nedir?

a) 2010excel52-1

b) 2010excel52-2

c) 2010excel52-3

d) 2010excel52-4

e) 2010excel52-553. 2010excel53

Yukarıdaki tabloda D2 Hücresine =MAK(B2:C3) fonksiyonu yazılırsa sonuç ne olur?

a) 60

b)80

c)90

d) 70

e) 150

 

54. 2010excel54

Yukarıdaki tabloda D2 Hücresine =Min(B2:C3) fonksiyonu yazılırsa sonuç ne olur?

a) 60

b)80

c) 90

d) 70

e) 50

 

55. Excel’de şarta bağlı işlem yapan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

a) =Toplam

b) =Ortalama

c) =Min

d) =Eğer

e)=Mak

 

56. Bir öğrencinin yıl sonu ortalama notu “E2” hücresinde bulunmaktadır. Bu not 50 ve yukarı ise “geçti”, 50’den aşağı ise “kaldı” sonucunu veren formül hangisidir?

a) =Ortalama(E2<=50;”kaldı”;”geçti”)

b) =Eğer(E2>50;”kaldı”;”geçti”)

c) =Eğer(E2<50;”geçti”;”kaldı”)

d) =Eğer(E2>=50;”geçti”;”kaldı”)

e) =Toplam(E2<=50;”kaldı”;”geçti”)

 

57. =Eğer(E4>70;”Geçti”;”Kaldı”) işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) E4’de bulunan değer büyük eşit 70 ise Kaldı yazar

b) E4’de bulunan değer boş ise Geçti yazar

c) E4’de bulunan değer küçük 70 ise Geçti yazar

d) E4’de bulunan değer büyük 70 ise Geçti yazar

e) E4’de bulunan değer 70 ise Geçti yazar

 

58. A1=100 ve A2=50 ise C1 hücresine =Eğer(A1+A2>50;A1;A2) formülü yazılırsa sonuç ne olur?

a) 100

b)50

c)150

d) 200

e)250

 

59. Excel’de durum çubuğunda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

a. Seçili hücrelerin toplamı

b. Seçili hücrelerin ortalaması

c. Seçili hücre adı

d. Seçili hücrelerin en büyük değerini

e. Seçili hücrelerin en küçük değerini60. 2010excel60

Butonları ile aşağıdakilerden hangisi ayarlanır?

a) Hücre biçimi ve genişliği

b) Yazıtipi ve yazı boyutu

c) Paragraf hizalama biçimi ve yazı boyutu

d) Yazıtipi ve hücre genişliği

e) Adres ve Numaralandırma

 

61. Bir hücreye bilgi veya formül girerken formül çubuğunda beliren butonların sırası ile görevleri nedir?

2010excel61

a) İptal, Gir, Formül Ekle

b) Kabul, iptal, formül girişi

c) Yardım, sil, topla

d) İptal,Kabul

 

62. Sayfa isimlerinin sol kısmında bulunan Kısayol butonlarının sırası ile görevleri nedir?

2010excel62

a) İlk sayfa, önceki, sonraki, son sayfa

b) Bir sayfa geri, önceki hücre, sonraki hücre, bir sayfa ileri

c) Sayfa başlangıcı, bir sayfa geri, bir sayfa ileri , sayfa sonu

d) ilk hücre, önceki hücre, sonraki hücre, son hücre

 

63. =20+40/4-2

Yukarıda belirtilen işlemin sonucu nedir?

a) 40

b)13

c) 28

d) 32

e)30

 

64. C2=5, D2=3, E2=2 ise =Çarpım(C2;E2) formülünün sonucu kaçtır?

a) 30

b) 10

c) 5

d) 0

e) 52

 

65. 2010excel65Yukarıdaki çalışma sayfasında B1 hücresine =Çarpım(A1:A3) yazılırsa sonuç ne olur.?

a)10

b)16

c)80

d) 40

e) 6

 

66. Hangi kısayol tuş bileşeni ile dosya kayıt işlemi yapılır ?

a) Alt+S

b) Ctrl+S

c)Shift +N

d)Ctrl + N

e)Alt+F4

 

67. A1=5, B1=4, C1=3 değerine sahip ise D1 hücresine yazılan =A1+B1*C1 formulünün sonucu nedir?

a) 60

b)17

c)27

d) 12

e)23

 

68. Aşağıdakilerden hangisi aritmetik işlem operatörü değildir?

a)^

b) *

c) &

d) +

e) –

 

69. Hücre içerisindeki bir bilgi veya formülü düzeltmek için hangi fonksiyon tuşuna basılır.?

a)F8

b) F2

c) F6

d) F5

e)F12

 

70. Yan yana olan hücreleri seçmek için klavyeden hangi tuş kullanılır?

a. Ctrl

b. Alt

c. Shift

d. Caps Lock

e. Alt Gr

 

71. Yan yana olmayan hücreleri seçmek için klavyeden hangi tuş kullanılır?

a. Ctrl

b. Alt

c. Shift

d. Caps Lock

e. Alt Gr

 

72. Excel’de grafik oluşturmak için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ekle

b) Görünüm

c)Düzen

d) Veri

Lütfen Bu Yazıyı Değerlendirin
[Toplam: 3 Ortalama: 5]
Abone Ol
Bildir
guest
2 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Tüm yorumları görüntüle
Meryem
Meryem
4 ay önce

Excel açıldığında otomatik olarak 1 sayfa açılır bazı sorularda sıkıntı olabilir.

Sedat
Sedat
4 ay önce

Güncelliğini yitirmiş sorular var arkadaşlar dikkat edin. Örneğin excel ilk açıldığında artık tek sayfa ile açılıyor. Bir de cevapları direk işaretlemek yerine keşke alta koysaydınız da insanlar çözme fırsatı bulsaydı.

2
0
Düşüncelerinizi önemseriz, lütfen yorum yapınx
()
x