9.Sınıf Bilişim Teknolojilerinin Temelleri 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları-1 - Bilişim Konuları

9.Sınıf Bilişim Teknolojilerinin Temelleri 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları-1

Etik :

Ahlak ile ilgili olan kavramlar etik olarak tanımlamaktadır.

En çok bilinen etik ilkeler:

Dürüstlük, adalet, ahlak, vicdan, onur ve sorumluluktur.

Bilişim Etiği nedir:

Özellikle bilgisayar kullanımı için ağ ve internet ortamında uyulması gereken kuralları tanımlayan normlar ve kodları oluşturmaktadır.

Bilişim sektörünün etik sorunları:

• Özel yaşama ilişkin sorunlar
• Siber suçların ortaya çıkması
• Fikrî mülkiyet hakları
• İşsizlik sorunları
• Sağlık sorunları
• Sosyal ilişkiler ve aile ilişkileri sorunları
• Sanal ortam ve sanal ilişkilerin varlığı
• Yapay zekâ ile ilgili sıkıntıların yaşanması

Bilişim temel hak ve özgürlükleri:

• Başkalarının bilgisayarlarına zarar vermek ve bilgisayarlarını bozmak
• Bilgisayarda çalışan insanların çalışmalarına müdahale etmek
• Kişilerin bilgisayar dosyalarını izinsiz almak ve kullanmak
• Bilgisayarda hırsızlık yapmak
• Doğru olmayan bilgileri yaymak için bilgisayar kullanmak
• Korsan yazılım kullanmak
• İzinsiz olarak başkalarının şifrelerini kırmak, kullanmak
• Başkalarının bilgi birikimlerini izinsiz olarak kullanmak
• Kötü amaçlı program yazmakSosyal medyada uyulması gereken etik kurallar:

• Taraf tutmamak
• Yalan beyanda bulunmamak
• Toplumun değer yargılarıyla çatışmamak
• Başkaları hakkında asılsız beyanlarda bulunmamak
• Kendini farklı göstermemek
• Açık ve anlaşılır dil kullanmak
• Argo ve küfürden kaçınmak
• Başkalarının özeline saygı duymak

İnternet etiği ile ilgili yazılı olmayan kurallar:

• İnternet, kişilerin zararına kullanılmamalıdır.
• Kişilerin yaptığı çalışmalar engellenmemelidir.
• Başkalarının özel dosyalarına izinsiz erişim sağlanmamalıdır.
• Doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler desteklenmemelidir.
• Yazılımlar lisanslı olarak kullanılmalıdır.
• Kişilere ait elektronik iletişim kaynakları onların haberi olmadan kullanılmamalıdır.

8. Bilgi güvenliği nedir?

Bilgi sahibinin rızası olmadan bilginin yetkisiz olarak elde edilmesini, değiştirilmesini, dışarıya sızdırılmasını, çalınmasını, el değiştirmesini ve bilgiye zarar verilmesini engellemek için alınan önlemler bütünüdür.

9. Bilgi güvenliğini oluşturan 3 temel ilke:

Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik

10. Bilgisayara parola atama şekillerini:

• Bilgisayara her açılışta (BIOS) sorması için kullanıcı adı ve şifre ayarlamak
• Bilgisayarda kurulu olan işletim sistemine her açılışında kullanıcı adı ve şifre ayarlamak

11. Parola güvenliği için dikkat edilecek hususlar:

• Tahmin edilmesi zor parolalar kullanılmalıdır (Görsel 1.5).
• Kullanılan parolalar belirli bir metot ile korunmalı ve paylaşılmamalıdır.
• Şifreler belirli aralıklarla değiştirilmelidir.

12. Dosya nedir?

Bilgisayarda yazı, resim ve ses gibi bilgilerin kaydedildiği yapılara dosya denir.

13. Sanayi nedir?

Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllarda kömür ve buharın kullanılmasıyla makinelerin iş gücüne aktif olarak katıldığı endüstrinin ortaya çıkmasına sanayi denir.

14. Birinci sanayi devriminin önemli buluş ve olayları:

• Buhar gücünün kullanılmaya başlaması
• Sömürgeciliğin yaygınlaşması
• Mors alfabesinin bulunması
• Telgrafın bulunması
• Tarımda gelişmeler meydana geldi

15. İkinci sanayi devrimi:

1870 yılında başlamıştır diğer adı Teknoloji devrimidir.

16. Birinci sanayi devriminin önemli buluş ve olayları:

• Elektrik bulunmuştur
• Telefon bulunmuştur
• Kağıt makinaları geliştirilmiştir.
• Seri üretim başlamıştır
• Petrol kullanılmaya başlanmıştır

17. Üçüncü sanayi devrinde ortaya çıkan kavramlar :

Hesap makinesi, yarı iletkenler, bilgisayar, telefon, televizyon, uydu anteni, otomasyon, internet ve robotik bu dönemde ortaya çıkan önemli kavramlardır.

Üçüncü sanayi devriminde meydana gelen önemli icatlar ve olaylar:

• Bilgisayar bulundu.
• Makine otomasyonuna geçildi.
• İnternet hayata geçti.
• Robotik alanda önemli gelişmeler oldu.

Dördüncü sanayi devriminde ortaya çıkan kavramlar:

Büyük veri teknolojileri, artırılmış gerçeklik ve sanallaştırma, simülasyon sistemleri, otomasyon ve sensör teknolojileri, bulut bilişim sistemleri, siber güvenlik sistemleri, üretim ve hizmet süreçlerinde dijital izlenebilirlik sistemleri

Dördüncü sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni meslekler:

• Endüstriyel Veri Bilimciliği
• Robot Koordinatörlüğü
• IT / IoT Çözüm Mimarlığı
• Endüstriyel Bilgisayar Mühendisliği / Programcılığı
• Bulut Hesaplama Uzmanlığı
• Veri Güvenliği Uzmanlığı
• Şebeke Geliştirme Mühendisliği
• 3D Yazıcı Mühendisliği
• Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımcılığı
• Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı

Endüstri 4.0 teknolojileri nelerdir?

• Otonom robotlar
• Simülasyon
• Sistem entegrasyonu
• Nesnelerin interneti
• Siber güvenlik
• Bulut bilişim
• 3D yazıcılar
• Arttırılmış gerçeklik
• Büyük veriSanallaştırma:

Sunucu bilgisayar ya da normal bir bilgisayar ile birden çok sanal makine oluşturup bu sanal makineler arasında iletişim kurulabilmesidir.

Simülasyon:

Fiziksel ya da teorik bir yapının bilgisayar ortamında yazılımlarla kodlanarak modellenmesi, oluşturulan modelin taklit edilen sistemin davranışlarını anlaması ve izlenecek yöntemlerin sonuçlarını önceden belirleyebilmesi için kullanılan benzetim tekniğidir.

Sanal fabrika [VF (virtual factory)]:

Bir fabrika tesisindeki kritik işlemleri, nesneleri modellemek, simüle etmek (benzetme) ve optimize etmek (verimliliği arttırma) için bilgisayarların kullanılmasıdır.

Otomasyon:

Fabrikalarda yapılan işin insan ve makine arasında iş bölümü yapılarak paylaşılmasıdır.

Sensör:

Çevredeki fiziksel değişiklikleri (sıcaklık, basınç, uzaklık vb.) algılayan cihazlara denir.

Bulut bilişim:

Büyük kapasitedeki verilerin internette saklanmasına ve internet üzerinden erişimine imkân veren sistemlerdir.

Siber güvenlik:

Ağları ve bilgisayar sistemlerini siber saldırılara karşı korumak için alınması gereken bir dizi önlemleri ifade eder.

Anakart:

Bilgisayarların birimleri arasında veri iletimini sağlayan elektronik kartlardır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap

1 Yorum

  • Çok uzun olmuş çalışma soruları. Soru sayısı daha az ve cevaplar daha kısa olsa daha iyi olurdu.