9. Sınıf BTT Dijital Dönüşüm Birimi Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

9. Sınıf BTT Dijital Dönüşüm Birimi Çalışma Soruları

1. (…Y..) Birinci sanayi devrimi 1755 yılında elektriğin icadı ile başlamıştır.

2. (…Y..) Robot koordinatörlüğü üçüncü sanayi devriminde ortaya çıkan bir meslektir.

3. (…D..) Dijital izlenebilirlik teknolojileri dördüncü sanayi devrimiyle gelen teknolojilerdir.

4. (…D..) Siber güvenlik dijital dönüşümle ortaya çıkan bir kavramdır.

5. (…Y..) İnternette biriken veriler dijital dönüşüm kapsamında güvenli olarak silinmektedir.

6. (…D..) Bulut bilişim, kişilerin, verilerine internetten ulaşabilmesi için kullanılır.

7. (…D..) Artırılmış gerçeklik teknolojileri ile 3 boyutlu görsellik sunulmaktadır.

8. (…Y..) Bilgi, verilerin işlenmemiş hâlidir.

9. (…D..) E-okul uygulaması büyük veri işleme örneğidir.

10. (…D..) Sosyal medyada biriken verilerde özel programlarla istenilen bilgi edinilebilir.

11. (…D..) Akıllı şebekeler doğa dostu teknolojik yaklaşımlar sunmaktadır.

12. (…D..) Sanallaştırma, bir işlemin yapılabilmesi için sanal bir simülasyon (benzetim) ortamı kurar.

13. (…D..) Artırılmış gerçeklik, veri madenciliğinin veri analizi aşamasında, verilerin sanal gerçeklikle görselleştirilmesi işleminde de kullanılır.

14. (…Y..) Artırılmış gerçeklik 2D ile ilgili bir kavramdır.

15. (…Y..) Artırılmış gerçeklik olmazsa internet sitelerinde e-alışveriş yapılamaz.

16. (…D..) Sürücü kurslarında direksiyon simülasyon sistemleri kullanılmaktadır.

17. (…D..) Simülasyon sistemleri bir nesnenin ya da sistemin kodlarla benzerini oluşturmaktır.

18. (…Y..) Simülasyon sistemleri tıp alanında kullanılamaz.

19. (…Y..) Dijital ikiz ile dijital fabrika kavramları aynı kavramlardır.
20. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Birinci sanayi devrimi 1. Dünya Savaşı’ndan dolayı aksamıştır.
B) İkinci sanayi devriminin sembolü elektriktir.
C) Nesnelerin interneti dördüncü sanayi devrimiyle hayatımıza girmiştir.
D) Bilgisayarlar üçüncü sanayi devriminde icat edilmiştir.
E) Giyilebilir teknoloji tasarımcılığı dördüncü sanayi devriminin bir ürünüdür.

21. Birinci sanayi devrimi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Birinci sanayi devriminin sembolü buhardır.
B) Sömürgecilik hiç olmadığı kadar artmıştır.
C) Kaynaklar olağanüstü tüketilmiştir.
D) Yarı iletken teknolojisi bulunmuştur.
E) Mors alfabesi kullanılmıştır.

22. Dördüncü sanayi devrimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) İkinci Dünya Savaşı’yla başlamıştır.
B) Elektriğin icadını sembolize eder.
C) Teknolojiler kümesidir ve en önemli teknolojisi bulut teknolojisidir.
D) Yarı iletken teknolojisi ile çığır açmıştır.
E) Seri üretim yaygınlaşmıştır.

23. İkinci sanayi devrimi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla sekteye uğramıştır.
B) Telefonun icadı bu devrim zamanında olmuştur.
C) Elektriğin icadı bu devrim zamanında olmuştur.
D) RFID teknolojisi bu devrim zamanında icat edilmiştir.
E) Kanalizasyon sistemleri inşa edilmiştir.

24. Aşağıdakilerden hangisi dijital dönüşüm için en çok yatırım yapılan teknolojik alanlardan biri değildir?

A) Siber güvenlik
B) Bulut sistemler
C) Elektrik enerjisi
D) Büyük veri
E) Nesnelerin interneti

25. Aşağıdakilerden hangisi veri madenciliği aşamalarından değildir?

A) Veri toplama
B) Verileri ayıklama
C) Veri analizi
D) Yorumlama
E) Referanslar

26. Aşağıdakilerden hangisi veri madenciliğinin veri toplama aşaması için doğrudur?

A) Proje konusu ile ilgili veriler bilgiye ulaşabilmek için toplanır.
B) Ayıklanan veriler ayrı ayrı toplanır.
C) Veriler yorumlandıktan sonra tekrar toplanır.
D) Analiz yapıldıktan sonra veriler toplanır.
E) Farklı grafiklerin oluşturduğu veriler toplanır.

27. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hizmet sunumuyla ilgili büyük veri uygulama örneğidir?

A) PredPol tahminleyici
B) Türk arama-kurtarma
C) E-devlet
D) Twitter
E) Youtube

28. Aşağıdakilerden hangisi artırılmış gerçeklik teknolojisinin altyapı teknolojilerinden değildir?

A) Donanım
B) Ekran
C) Yazılım ve algoritma
D) Tarayıcılar
E) Ağ bağlantıları
29. Aşağıdakilerden hangisinde artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılamaz?

A) Siber güvenlik
B) İnşaat
C) Otomotiv
D) Eğitim
E) E-ticaret

30. Aşağıdakilerden hangisi bir simülasyon modelinin oluşturulma aşamalarından değildir?

A) Sistemin tanımının yapılması
B) Modelin form ekranına çizilmesi
C) Verilerin toplanıp düzenlenmesi
D) Bilgisayar programının formüle edilmesi
E) Denemelerin yapılması ve duyarlılık tahlilleri

31. Aşağıda verilenlerden hangisinin dijital ikizi oluşturulamaz?

A) İşlemlerin
B) Ürünlerin
C) Hizmetlerin
D) Formüllerin
E) Araçların

32. Aşağıdakilerden hangisi ticari sanal fabrika yazılımlarındandır?

A) Python
B) C#
C) CAMTech
D) Adobe after effects
E) Windows 10

33. Aşağıdakilerden hangisi sanal fabrika yazılımlarının özelliklerinden değildir?

A) Fabrika içindeki değişim işlemlerini kontrol etmeye yardım eder.
B) Fabrikanın herhangi bir yerinde analiz yapabilir.
C) Sanal gerçeklik kullanarak üretim işleyiş hızını takip edebilir.
D) Fabrika daha oluşturulmadan fabrikaya ait bilgiler ile tamamen gerçekleri yansıtır.
E) Fabrikanın lojistik ihtiyacını önceden belirleyebilir.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap