9. Sınıf BTT İç Donanım Birimleri Birimi Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

9. Sınıf BTT İç Donanım Birimleri Birimi Çalışma Soruları

1. (…Y..) Anakartlar sadece bilgisayarlarda bulunur.

2. (…Y..) İşlemciler anakarta bir kablo aracılığı ile bağlanır.

3. (…D..) Anakartların şekli ve yerleşim düzenine biçim (form) faktörü denir.

4. (…Y..) BIOS’lar günümüzdeki yeni anakartlarda yer almaz.

5. (…Y..) SATA portlarına kart okuyucu bağlanır.

6. (…D..) İşlemciye aynı zamanda CPU da denir.

7. (…Y..) İşlemciler sadece bilgisayarlarda kullanılan çok gelişmiş teknolojiye sahip cihazlardır.

8. (…Y..) İşlemcinin içinde aritmetik ve mantıksal işlemleri yapan birim “kontrol birimi”dir.

9. (…D..) Overclock işlemi, bir işlemcinin fabrika verileri dâhilinde daha yüksek hızda çalıştırılma işlemidir.

10. (…D..) Bir işlemci ne kadar fazla çekirdeğe (core) sahipse aynı anda yapabileceği işlem miktarı o kadar artmaktadır.

11. (…D..) Çok çekirdeğe sahip olan işlemcilere “multi core” işlemciler de denir.

12. (…Y..) RAM bellekler kalıcı veri depolama aygıtlarıdır.

13. (…D..) Bilgisayarda kullanılan bellekler RAM ve ROM olmak üzere ikiye ayrılır.

14. (…D..) Bellekler anakart üzerine doğrudan bağlanır.

15. (…D..) Bellekler ana donanım birimleri arasında yer alır.

16. (…D..) BIOS, bilgisayarda kullanılan bir ROM bellek çeşididir.

17. (…Y..) Ses kartları anakart üzerinde bulunmaz. Bilgisayardan ses almak için mutlaka bir ses kartı satın alınmalıdır.

18. (…D..) Ekran kartları üzerinde GPU adlı bir işlemci bulunur.
19. (…Y..) Günümüzde ekran kartları PCI genişleme yuvasına takılır.

20. (…D..) Anakart üzerinde tümleşik olarak yer alan donanım parçalarına “onboard” parça denir.

21. (…Y..) Bir bilgisayara birden fazla Ethernet kartı bağlanamaz.

22. (…Y..) Sabit disk sürücüleri, RAM bellekler gibi geçici bellek türleridir.

23. (…Y..) DVD medyası 700 MB kapasiteye sahiptir.

24. (…Y..) SSD sürücülerde okuma yazma kafası bulunur.

25. (…Y..) DVD medyalara veri yazabilen aygıtlara CD Writer denir.

26. (…Y..) SSD sürücüler diğer sabit sürücülere oranla çok yavaş çalışmaktadır.

27. Aşağıdaki standartlardan hangisi bir biçim faktörü değildir?

A) BTX
B) Flex ATX
C) Micro ATX
D) AGP
E) ATX

28. Aşağıdakilerden hangisi anakart üzerinde bulunan veri yollarından biri değildir?

A) PCI
B) BUS
C) PCIe
D) AGP
E) PCIx

29. HDMI ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Klavye bağlantı portu
B) Görüntü ve ses arabirimi
C) Anakart biçim faktörü
D) İnternet portu
E) Bellek yuvası

30. Anakart üzerinde tüm veri akışını denetleyen ve düzenleyen birime ne ad verilir?

A) BIOS
B) USB
C) Chipset
D) Biçim faktörü
E) İşlemci
31. USB portuna aşağıdakilerden hangisi bağlanamaz?

A) Klavye
B) Mouse
C) Yazıcı
D) RAM
E) Telefon

32. Görüntü işleme hızı bakımından aşağıda verilen sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) PCI > AGP > PCI-e
B) AGP > PCI > PCI-e
C) PCI-e > AGP > PCI
D) PCI-e > PCI > AGP
E) PCI > PCI-e > AGP

33. Aşağıdakilerden hangisi anakart bağlantı konnektörleri arasında yer almaz?

A) HDD LED
B) Power switch
C) Reset LED
D) Bluetooth
E) Reset switch

34. Aşağıdakilerden hangisi anakartın görevleri arasında yer almaz?

A) Bilgisayar donanım birimlerinin haberleşmelerini sağlamak
B) Veri akışını kontrol etmek
C) BIOS yazılımını çalıştırmak
D) Donanım birimlerini üzerinde barındırmak
E) Verileri depolamak

35. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde üretilen işlemcilerin bilgisayarlar için sağladığı faydalar arasında yer almaz?

A) Dizüstü bilgisayar işlemcilerinin Wi-fi desteği sunması
B) Daha hızlı başlatma özelliği sunması
C) Ek performans ayarı esnekliği sunması
D) Hızlı tepki süreli uygulamalar için yüksek performans sunması
E) Daha az soğutmaya ihtiyaç duyması

36. Aşağıdakilerden hangisi işlemci soket türüdür?

A) AGP
B) SATA
C) LGA
D) AMD
E) PCI

37. İşlemcinin yapısında bulunan önbelleğin kullanılma amacını en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşlemcinin yapılacağı işlemleri sıraya sokmak
B) İşlemcinin üzerindeki fazla yükü almak
C) Sistem bellek hızının yetmemesinden dolayı yüksek hızlı başka bir bellek türünü kullanmak
D) Anakart ile haberleşme kurmak
E) Yedek bellek olarak kullanmak
38. İşlemcilerde saat hızı birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hertz (Hz)
B) Cycle
C) Byte
D) Bit
E) Km

39. İşlemci soğutma türü olan hava ile soğutma tipinde aşağıdaki materyallerden hangisi kullanılmaz?

A) Fan
B) Termal macun
C) Soğutucu levha
D) Sıvı
E) Güç kablosu

40. Termal macunun kullanım amacını en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havayı temizlemek
B) İşlemciyi hızlandırmak
C) Daha iyi hava akımı sağlamak
D) Daha iyi ısı iletimi sağlamak
E) İşlemci ile soğutucuyu sağlam şekilde yapıştırmak

41. “Hızı 2.133 MHz olan bir RAM bellek, 1.600 MHz veri aktarım hızındaki anakarta bağlanıyor.” Bu durumda bilgisayarın veri hızı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2.133 MHz
B) 1.600 MHz
C) 3.733 MHz
D) 1.862 MHz
E) Hiçbiri

42. Aşağıdakilerden hangisi RAM belleği takarken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A) Statik elektrikten dolayı RAM bellek, kenarlarından tutularak takılır.
B) RAM bellek, yuvasına takıldıktan sonra üstten bastırılır.
C) RAM belleğin bir yönü olmadığından istenilen yöne doğru yerleştirilebilir.
D) Önce tırnaklar açılır, sonra RAM bellek yuvaya yerleştirilir.
E) Yuvaya yerleştirildikten sonra sağlamlık kontrolü için RAM yuvası mandalları kontrol edilir.

43. Hata kontrol kodu olarak adlandırılan Ethernet paketinin adı nedir?

A) Veri
B) MAC
C) CRC
D) BNC
E) RJ-45

44. Ethernet kartlarında bulunan ve üretici firma tarafından verilen eşsiz numaraya ne denir?

A) IP
B) MAC
C) CRC
D) RJ-45
E) SFB

45. Aşağıdakilerden hangisi ekran kartı yapısında yer almaz?

A) GPU
B) Video RAM
C) RAMDAC
D) Monitör
E) Görüntü çıkış portu
46. Aşağıdakilerden hangisi SSD sürücülerin avantajlarından biri değildir?

A) Daha hızlıdır.
B) Daha sessiz çalışır.
C) Daha ucuzdur.
D) Daha az ısınır.
E) Daha az yer kaplar.

47. Aşağıdakilerden hangisinde bellek birimleri küçükten büyüğe, doğru şekilde sıralanmıştır?

A) Bayt-Kilobayt-Gigabayt-Megabayt
B) Bayt-Gigabayt-MegaBayt-Kilobayt
C) Bayt-Megabayt-Kilobayt-Gigabayt
D) Bayt-Kilobayt- Megabayt-Gigabayt
E) Bayt -Terabayt-Kilobayt-Megabayt

48. Aşağıdakilerden hangisi bir depolama birimi değildir?

A) Sabit sürücü (HDD)
B) RAM
C) DVD medya
D) İşlemci
E) Flash bellek

49. Aşağıdakilerden hangisinde “track”in tanımı verilmiştir?

A) Sabit disk üzerine verileri depolamak için tam bir tur atan iç içe daire şeklindeki halkalardan oluşan bir yapıdır.
B) Depolanacak veri dizisidir.
C) Sabit sürücünün motorunun dakikadaki dönüş sayısıdır.
D) En küçük fiziksel depolama birimidir.
E) İki sektörün bir araya gelmesi ile oluşur.

50. 4 GB kaç MB’tır?

A) 4.000 MB
B) 4 MB
C) 4.024 MB
D) 4.096 MB
E) 1 MB

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
3
+1
2
+1
1
+1
8
+1
0
+1
0
+1
2

Yorum Yap

1 Yorum