9.Sınıf Mesleki Gelişim Atölyesi 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

9.Sınıf Mesleki Gelişim Atölyesi 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

1. Meslek nedir, tanımını yazınız.

CEVAP: Belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş işe meslek denir.

2. Meslek Ahlakı İlkeleri nelerdir, yazınız?

CEVAP: Doğruluk ,Güvenilirlik, Yasallık, Mesleğe Bağlılık ,Yeterlik

3. Ahilik nedir?

CEVAP: İş birliği içinde, mutlu iş ve hayat anlayışı; dürüst, sade, sakin, kendine has insani değerlere sabırlı bir yaklaşımdır.

4. Ahiliğin Kurucusu kimdir? Ahilik teşkilatı nerede kurulmuştur?

CEVAP: Ahiliğin kurucusu olan Ahi Evran 1205 yılında Kırşehir’de Ahilik Teşkilatını kurmuştur

5. Ahilik Osmanlı Döneminde hangi isim ile varlığını sürdürmüştür.

CEVAP: Ahilik Osmanlı Döneminde Lonca adı altında varlığını sürdürmüştür.

6. Meslek ahlakı nedir?

CEVAP: belirli bir meslek grubunun ahlak ilkelerini meslek üyelerine emreden, onları belli kurallarla davranmaya zorlayan kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, mesleki rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan ilkelere meslek ahlakı denir.

7. Ahiliğin amacı nedir?

CEVAP: Zenginle fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, halk ile devlet arasında iyi ilişkiler kurarak sosyal adaleti gerçekleştirmek ve ahlaki bir toplum düzeni meydana getirmektir.

8. Ahiliğin kuralları hangi eserde yazılı olarak belirtilmiştir.

CEVAP: Ahiliğin kuralları Fütüvvetname adlı eserde yazılı olarak belirtilmiştir.

9. Bir ahinin usta olabilmesi için ustasından ne alması gerekir.

CEVAP: Bir ahinin usta olabilmesi için ustasından İcazet alması gerekir.

10. Ahilik ve lonca teşkilatı arasındaki farklar nelerdir?

CEVAP:
• Ahi teşkilatı bağımsızdır. Lonca teşkilatı devlet kontrollündedir.
• Müslüman olma şartı vardır. Lonca teşkilatı tüm dinlere açıktır.
• Dayanışma örgütüdür. Zamanla kişisel menfaatler ön plana çıkmıştır.

11. İş kazasının tanımını yapınız.

CEVAP: İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaylara iş kazası denir.

12. Meslek hastalığı nedir?

CEVAP: Mesleki risklere maruz kalması sonucu ortaya çıkan hastalıklara meslek hastalığı denir.

13. Kişisel koruyucu donanım (KKD) nedir?

Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç gereç ve cihazlardır.

14. İş sağlığı ve güvenliğinin başlıca amaçları nelerdir? 2 tane yazınız

CEVAP:
• İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirmek,
• Çalışanların sağlığını fiziksel, ruhsal ve tıbbi açıdan korumak ve geliştirmek,
• Çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumak,
• Ortaya çıkan sağlık zararlarını, meslek hastalıklarını tespit etmek ve tedavilerini sağlamak,
• Uğradıkları iş kazası veya meslek hastalığı sonucu zarar gören çalışanların uygun işlerde çalışmalarına olanak sağlamak,15. İş Yeri Tehlike Sınıfları kaça ayrılır isimlerini yazınız

CEVAP : Tehlike sınıfları üçe ayrılır: a)Az tehlikeli işler b)Tehlikeli işler c) Çok tehlikeli işler

16. İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulma şartları nelerdir?

CEVAP: -İş yerinin 50’den fazla çalışanı olması-İşyerinde 6 aydan daha fazla süreli iş yapılması

17. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun görev ve yetkileri nelerdir? 2 tane yazınız

CEVAP: Çalışanlara rehberlik yapma, Tehlike ve kontrol yöntemlerini değerlendirme, Kaza, hastalıkların araştırılması,
İSG eğitimi, Bakım ve onarımlarda güvenliğin sağlanması, Olağanüstü durumlarla mücadele etme, İş yerinde genel bir önleme politikası geliştirilmesi, Çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili karar verilmesi,

18. İş Sağlığı ve Güvenliğinde fiziksel riskler nelerdir?

CEVAP: Aydınlatma, Titreşim, Toz, Gürültü, Termal konfor şartları

19. Elektrikle yapılan çalışmalardaki risk etkenlerinden 2 tane yazınız

CEVAP:
• Elektrik tesisatının kontrol, bakım ve onarımının mesleki eğitim belgesine sahip kişilerce yapılmaması,
• Makine veya aletlerin çıplak metal kısımlarının topraklanmamış ya da gerekli yalıtımın yapılmamış olması,
• Topraklaması yapılmış sanılan alet veya makinelerin, zaman içinde veya dış etkenler sonucu topraklamasının bozulması,
• Çalışanlara yeterli ve uygun KKD verilmemesi veya bunların kullanılmaması,
• Elektrik akımının geçtiği kablolarda sıyrıkların bulunması

20. Elektriksel risklere karşı alınacak önlemler nelerdir? 2 tane yazınız

CEVAP:

• Elektrik panolarının ön taraflarında geçişi engelleyecek malzeme bırakılmamalıdır.
• Açma-kapama anahtarları bozulan cihazlar onarılmalıdır. Anahtarlar devre dışı bırakılmamalıdır.
• Elektrikli el aletlerinin kullanılması gereken yerlerde aletlerin fişlerine uygun prizler bulunmalıdır (topraklı priz)
• Laboratuvar, atölye, fabrika gibi yerlerde kullanılan makine ve cihazların ayrı ayrı durdurma düzenekleri ve tamamını durdurabilecek şalter düzenekleri olmalıdır.
• Elektrik kabloları düzenli döşenmiş olmalı, açıktan kablo götürülmemeli, kırık priz ve fişler yenisi ile değiştirilmeli, sigortalar kapalı dolap içerisinde bulundurulmalıdır.

21. Biyolojik risk etmenleri insan vücuduna hangi yollarla girer, yazınız.

CEVAP: Solunum, Sindirim, Deri emilimi, Gözler, Yaralar , Mukoza , Kulak zarı

Çalışma Sorularının PDF Formatını İndirmek İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
3
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap

3 Yorum