9.Sınıf Mesleki Gelişim Atölyesi 2.Dönem 1.Yazılı - Bilişim Konuları

9.Sınıf Mesleki Gelişim Atölyesi 2.Dönem 1.Yazılı

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru cevabı işaretleyiniz. (4×10=40 Puan)

1. Geri dönüşüm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Geri dönüştürülebilir maddelerin üzerinde özel bir işaret bulunur.
B) Geri dönüşüm için özel bir tesis gerekir.
C) Geri dönüşüm ile günlük atık hacmi azaltılabilir.
D) Bütün maddeler geri dönüştürülebilir.
E) Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar.

2. Geri dönüşümün ilkelerini günlük yaşamında uygulayan bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A) Evsel atıklarından geri dönüştürülebilir olanları ayırır.
B) Gereksiz kâğıt tüketimini azaltır.
C) Çöplerini yakarak ortadan kaldırır.
D) Plastik atıkların toprak ile temasını önler.
E) Plastik çatal, tabak, bardak gibi tek kullanımlık plastikleri kullanır.

3. Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, kullandığımız tek kullanımlık maske ve eldivenlerin bertaraf edilmesi için nasıl bir yöntem izlenmelidir?

A) Diğer atıklarla karıştırılıp çöpe atılmalıdır.
B) Atmadan önce yıkanmalıdır.
C) Maske ve eldivenleri parçalayıp öyle çöpe atılmalıdır.
D) Çöpe atılmamalı, tekrar kullanılmalıdır.
E) Tek kullanımlık maske ve eldivenleri koyduğumuz poşetler en az 72 saat diğer insanların ve hayvanların erişemeyeceği oda veya balkonlarda bekletilmelidir.

4. Dünyanın yörüngesindeki tüm uyduları görebildiğiniz bir yerde olduğunuzu hayal edin. Uydular ile beraber başıboş dolaşan uzay çöplerini de görüyorsunuz ve 10 milyon parçadan fazla uzay çöpünün olduğu tahmin ediyorsunuz. Ekip lideri olarak siz ve ekibiniz uzay çöplüğü sorununa çare bulmak için bir proje yürütüyorsunuz. Ekip lideri olarak bu projeye nereden başlarsınız?

A) Uzay çöplüğü sorununu anlamaya çalışırım.
B) Derhal uzay çöplüğü imha ekibi kurarım.
C) Uzay çöp konteyneri niteliğinde roketler hazırlarım.
D) Uzay çöplüğüne neden olan durumlar için bir açıklama yaparım.
E) Çöpleri yakalamak için bir uzay ağı hazırlarım.

Aşağıda verilen işleri, maaş karşılığı çalışılan sabit işler ve girişimciliğin özelliklerini düşünerek ‘‘sabit işler’’ ve ‘‘girişimcilik’’ şeklinde gruplandırınız. (10X2=20 Puan)

a) Düzenli çalışma saatlerimiz vardır.

b) Sabit bir maaşımız vardır.

c) Başkasının aldığı kararları uygularız.

d) Risk yoktur. Yüksek kazanç yoktur.

e) Başkalarına iş imkânı sağlayabiliriz.

f) Zarar edebiliriz veya yüksek kazanç sağlayabiliriz.

g) Çalışma arkadaşlarımızla birlikte karar verebiliriz

h) Kariyerimizi başkaları çizer.

ı) Kariyerimize biz karar veririz.

i) Çalışma saatlerimizi biz belirleriz.

j) Verilen görevleri yaparız.

Sabit İşler=  a, b, c, d, h,  j

Girişimcilik=  e, f, g, ı, i

Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuız. (8X5=40 Puan)

Yaratıcılık, İcat, Yenilik, İnovasyon(Yenileşme), Lider, Yönetici, Fırsat, Risk

Yaratıcılık olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi diğer bireylerden farklı yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir.

Lider işletme amaçlarına ulaşmak için faaliyetlere yön veren ve diğer insanları etkileyen kişidir. Daha geniş bir tanımla lider; bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya toplayan kişidir.

Risk kontrol edilemeyen faktörlerin, olumsuz sonuçlar doğurması olasılığıdır. Her girişimci başarılı olacak diye bir şey yoktur. Girişimci başarısız da olabilir. Girişimci, girişimciliğin bütün özelliklerine sahip olsa bile her zaman bir risk vardır. Girişimci bunu göze alarak işe başlar.

Yenilik bilimsel araştırmadan icada, geliştirmeye ve ticarileştirmeye kadar yeni bir ürün veya üretim süreci yaratmaktaki tüm faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.

İnovasyon ya radikal fikirler sonucu daha önce denenmemiş ve geliştirilmiş ürün ya da üretim yöntemlerinin ortaya çıkarıldığı büyük atılımlarla oluşur ya da adım adım yapılan bir dizi geliştirme ve iyileştirme faaliyetini içeren çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Yönetici Lider tarafından geliştirilen, hayal gücü ile vizyona dayanan, yönlendirmeye uygun olarak planlar yapan, bu planları usullere uygun olarak uygulayan ve öngörülen hedeflere ulaştıran kişidir.

Fırsat girişimcilerin yenilikçi ve yaratıcı olabilmeleri için pazar risklerini ortaya çıkarabilmeleri, kaynakları bulabilmeleri, bilinçli ve disiplinli bir çaba göstermeleridir.

İcat yaratıcılık sürecinin bir sonucu olarak yeni bir nesne ya da fikrin ortaya çıkmasıdır. Hayal gücü kullanılarak yaratıcı ve üretici fikirler geliştirmektir.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
8
+1
1
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap