9.Sınıf Mesleki Gelişim Atölyesi 2.Dönem 2.Yazılı - Bilişim Konuları

9.Sınıf Mesleki Gelişim Atölyesi 2.Dönem 2.Yazılı

1. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik sürecinde cevap aranan sorulardan birisi değildir?

A) Alandaki fırsatlar nelerdir?
B) Gerekli kaynakları nereden bulabilirim?
C) Rakiplerim nelere yapıyor?
D) Yasal zorunlulukları nasıl aşabilirim?
E) İleride nasıl giderler ortaya çıkabilir?

2. Risk altındaki hayvanların korunmasını amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu ne tür bir girişimcilik yapmaktadır?

A) İç Girişimcilik
B) Dış girişimcilik
C) Sosyal girişimcilik
D) Yaratıcı girişimcilik
E) İnternet girişimciliği

3. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin sağladığı faydalardan değildir?

A) Ülkeye döviz girdisi sağlar.
B) Yeni iş imkanları sağlar.
C) İthalatı artırır.
D) Yaşamı kolaylaştırır.
E) Gelir dağılımını iyileştirir

4. İş planı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yapılacak işi tanıtan ve detaylı bilgi veren dökümandır.
B) İşletmenin planlarının nasıl gerçekleştirilebileceğini gösterir.
C) Girişimcinin projesini tanıtan en önemli belgedir.
D) Fikirden yatırım bulmaya kadar olan sureci kapsar.
E) İşletmenin şu anki durumundan çok geleceğe yöneliktir.

“Bu tur işletmelerde sermaye sahibi ve yöneticisi aynı kişidir. İdarenin sorumluluğu kişiseldir. İşletmede meydana gelen butun kâr ve zarardan girişimci sorumludur. Şirketi kurmak ve kapatmak kolaydır. Girişimin varlığı girişimcinin varlığına bağlıdır (kazanç kabiliyeti,
sağlık vb.).”

5. Yukarıda özellikleri verilen işletme türü hangisidir?

A) Şahıs işletmesi
B) Limited şirket
C) Anonim şirket
D) Kooperatif
E) Komandit şirket

Pazarlama planı belirlenip uygulamaya geçilmesi surecinde işletmelerin kullandığı dört araç vardır. Bu araçlar pazarlama karması ya da pazarlamanın 4P’si olarak bilinir.”

6. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın 4P’si arasında yer almaz?

A) Ürun
B) Planlama
C) Dağıtım
D) Fiyat
E) Tutundurma

“Cep telefonu uretimi yapan bir şirket, pazara sunduğu bir telefon modeli için ust uste gelen şikayetler sonucu inceleme yapmış ve urunde uretiminden kaynaklanan bir hata olduğunu kabul etmiştir. Daha sonra şirket, telefonu piyasadan geri çekmiş ve kullanıcılara para iadesi yapmıştır.”

7. Bu olayda şirketin hangi birimindeki bir eksiklikten bahsedilebilir?

A) Yönetim planı
B) Stok yöntemi
C) Kalite kontrol yöntemi
D) Pazarlama
E) Finans yönetimi

8. Personel ihtiyaçlarının belirlenmesi, çalışanların işe alınması ve şirket içerisindeki eğitimlerinden sorumlu olan birim hangisidir?

A) Muhasebe ve finansman
B) Pazarlama ve tanıtım
C) İşletme müdürü
D) İşletme Ortakları
E) İnsan kaynakları

9. Bireyin olgunlaşma düzeyine göre yaşantıları aracılığıyla veya çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecine ne denir?

A) Eğitim
B) Öğrenme
C) Büyüme
D) Davranış
E) Okuma

10. Problem çözme yöntemi hangi aşama ile başlar?

A) Problemin tanımlanması
B) Hipotezlerin oluşturulması
C) En uygun hipotezin seçilmesi
D) Problemin fark edilmesi
E) Genel bir sonuca varılması

11. Geri dönüşüm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Geri dönüştürülebilir maddelerin
üzerinde özel bir işaret bulunur.
B) Geri dönüşüm için özel bir tesis gerekir.
C) Geri dönüşüm ile günlük atık hacmi azaltılabilir.
D) Bütün maddeler geri dönüştürülebilir.
E) Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar.

12. Geri dönüşümün ilkelerini günlük yaşamında uygulayan bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A) Evsel atıklarından geri dönüştürülebilir olanları ayırır.
B) Gereksiz kâğıt tüketimini azaltır.
C) Çöplerini yakarak ortadan kaldırır.
D) Plastik atıkların toprak ile temasını önler.
E) Plastik çatal, tabak, bardak gibi tek kullanımlık plastikleri kullanır.

13. Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, kullandığımız tek kullanımlık maske ve eldivenlerin bertaraf edilmesi için nasıl bir yöntem izlenmelidir?

A) Diğer atıklarla karıştırılıp çöpe atılmalıdır.
B) Atmadan önce yıkanmalıdır.
C) Maske ve eldivenleri parçalayıp öyle çöpe atılmalıdır.
D) Çöpe atılmamalı, tekrar kullanılmalıdır.
E) Tek kullanımlık maske ve eldivenleri koyduğumuz poşetler en az 72 saat diğer insanların ve hayvanların erişemeyeceği oda veya balkonlarda bekletilmelidir.

14. Dünyanın yörüngesindeki tüm uyduları görebildiğiniz bir yerde olduğunuzu hayal edin. Uydular ile beraber başıboş dolaşan uzay çöplerini de görüyorsunuz ve 10 milyon parçadan fazla uzay çöpünün olduğu tahmin ediyorsunuz. Ekip lideri olarak siz ve ekibiniz uzay çöplüğü sorununa çare bulmak için bir proje yürütüyorsunuz. Ekip lideri olarak bu projeye nereden başlarsınız?

A) Uzay çöplüğü sorununu anlamaya çalışırım.
B) Derhal uzay çöplüğü imha ekibi kurarım.
C) Uzay çöp konteyneri niteliğinde roketler hazırlarım.
D) Uzay çöplüğüne neden olan durumlar için bir açıklama yaparım.
E) Çöpleri yakalamak için bir uzay ağı hazırlarım.

15. “Atık değerli bir ham maddedir. Bu ham madde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmalıdır” ifadesini kullanan bir belediye başkanı aşağıdaki çalışmalardan hangilerini yapmamalıdır?

A) Vatandaşları daha az çöp çıkarmak konusunda bilinçlendirmek
B) Halkı tüketime yönlendirmek
C) Her semte geri dönüşüm kumbaraları kurmak
D) Vatandaşları atıklarını yeniden kullanmaları konusunda bilinçlendirmek
E) Okullarda çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
7
+1
0
+1
0
+1
3
+1
0
+1
0
+1
3

Yorum Yap