9.Sınıf Mesleki Gelişim Atölyesi Sorumluluk Sınavı ve Cevapları - Bilişim Konuları

9.Sınıf Mesleki Gelişim Atölyesi Sorumluluk Sınavı ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi sınıf kuralları belirlemenin amaçlarından biri değildir?

A) Sınıf düzenini sağlamak
B) Sınıf ortamının güvenliğini sağlamak
C) Sınıfta adil bir ortam sağlamak
D) Sınıfta herkesin canının istediği gibi davranmasını sağlamak
E) Sınıfta herkesin birbirine saygılı olmasını sağlamak

2. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinlemenin göstergelerinden biridir?

A) Konuşmacının sözünü kesmeden takip etmek
B) Konuşmacı ile göz teması kurmaktan kaçınmak
C) Konuşma sırasında uyumak
D) Konuşma sırasında telefon ile ilgilenmek
E) Konuşmacıya lakap takmak

3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi destekler?

A) Bağırarak konuşmak
B) Kimsenin duyamayacağı kadar kısık sesle konuşmak
C) Konuşanı göz teması kurarak dinlemek
D) Konuşmacının sözünü keserek soru sormak
E) Konuşmacı hakkında önyargılı olmak

4. Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğe uygun bir davranış değildir?

A) İşinde ve hayatında dürüst olmak
B) İçi, dışı, özü, sözü bir olmak
C) Kendin muhtaç olduğunda başkasına yardım etmemek
D) Yaptığın iyilikten karşılık beklememek
E) Kötülük edenlere iyilikte bulunmak

5. Aşağıdakilerin hangisi meslek etiğine uygun davranışlardan biridir?

A) Müşteriye verilen sözü tutmamak
B) Yaptığı işi önemsememek
C) İş hayatındaki gelişmeleri takip etmemek
D) Hizmette ayrım yapmamak
E) Yasa dışı üretim yapmak

6. Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı kullanarak problem çözümü geliştiren bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?

A) Empati kurmak
B) Problemi tanımlamak
C) Prototip geliştirmek
D) Prototipi test etmek
E) Hemen çözüm geliştirmek

7. Boya atölyesinde çalışan bir öğrenci koruyucu kullanmadığı için bir süre sonra nefes almakta zorluk çekmiştir. Öğrenci hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?

A) Gözlük takmak
B) Eldiven giymek
C) Maske takmak
D) Baret takmak
E) Markalama aletlerini kullanmak

8. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin başlıca amaçlarından değildir?

A) Çalışanlara niteliği düşük bir çalışma ortamı sağlamak
B) Çalışanların sağlığını korumak
C) İş yerindeki üretimi artırmak
D) Maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak
E) Çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumak

9. Açıkta dönen bir kayışlı kasnak sistemi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A) Tehlikeli durum
B) Tehlikeli davranış
C) Dikkatsiz durum
D) Dikkatsiz davranış
E) Dikkatsiz kurum

10. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde karşılaşılan sağlık ve güvenlikle ilgili risklerden değildir?

A) Fiziksel riskler
B) Kimyasal riskler
C) Biyolojik riskler
D) Ergonomik riskler
E) İş yerinin iflas etme riski

11. Aşağıdakilerden hangisi e-posta yazarken dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir?

A) E-postanın bir cümleyi geçmemesi gerekir.
B) E-postanın “konu” kısmı boş kalsa da olur.
C) E-posta yazarken imla kurallarına uyulması gerekir.
D) En az üç kişiye gönderilmesi gerekmektedir.
E) Mutlaka fotoğraf/video eklenmelidir.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde endüstri dönemlerindeki yeniliklerin getirdiği faydadan bahsedilmektedir?

A) Makinelerde kömür kullanılması ile tarım alanları ve ormanlar hızla azalmaya başlamıştır.
B) Buhar gücü yerine petrolün enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla makineler daha küçük boyutlarda yapılabilmiştir.
C) Üretimde bilgisayar temelli otomasyona geçilmesiyle bazı sektörlerde insan emeği tamamen ortadan kalkmıştır.
D) Yapay zeka ve robotik teknolojinin üretimi devralmasıyla bazı sektörlerde istihdam payı azalmıştır.
E) Sanayi mallarının tek tip ve çok miktarda üretilmesi ile müşteri memnuniyeti azalmıştır.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Ders çalışmadığı için sınıfını geçemedi.
B) Maça gittiğim için size gelemedim.
C) Arkadaş bulamadığı için sinemaya gitmedi.
D) Seni sevdiğim için bir şey söylemedim.
E) Dostlarını kırmamak için onlarla tartışmaya girmedi.

14. “Kırmızı şapka giyen iki kişiden kısa boylu olanı kadındır. Biliyorum, çünkü şapkasını çıkarırken uzun saçlarını gördüm.”

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki ifadede yer almayan ancak bilindiği varsayılan bir düşüncedir?
A) Bütün kadınların saçı uzundur.
B) Sadece kadınların saçı uzundur.
C) Kırmızı şapka giyen birisi muhtemelen kadındır.
D) Kadınlar kırmızı şapka giyer.
E) Erkekler uzun saçlıdır.

15. “Mahkumlar kaçamazlar çünkü hapishanenin duvarlarını yıkamazlar.” Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki ifadede yer almayan ancak bilindiği varsayılan bir düşüncedir?

A) Mahkumlar pencereden atlayabilir.
B) Gözcüler tetiktedir.
C) Duvarları yıkmak dışında her türlü kaçış imkansızdır.
D) Güvenlik çok yüksektir.
E) Mahkumlar çok güçlüdür.

16. Geri dönüşüm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Geri dönüştürülebilir maddelerin üzerinde özel bir işaret bulunur.
B) Geri dönüşüm için özel bir tesis gerekir.
C) Geri dönüşüm ile günlük atık hacmi azaltılabilir.
D) Bütün maddeler geri dönüştürülebilir.
E) Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar.

17. Geri dönüşümün ilkelerini günlük yaşamında uygulayan bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A) Evsel atıklarından geri dönüştürülebilir olanları ayırır.
B) Gereksiz kâğıt tüketimini azaltır.
C) Çöplerini yakarak ortadan kaldırır.
D) Plastik atıkların toprak ile temasını önler.
E) Plastik çatal, tabak, bardak gibi tek kullanımlık plastikleri kullanır.

18. Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, kullandığımız tek kullanımlık maske ve eldivenlerin bertaraf edilmesi için nasıl bir yöntem izlenmelidir?

A) Diğer atıklarla karıştırılıp çöpe atılmalıdır.
B) Atmadan önce yıkanmalıdır.
C) Maske ve eldivenleri parçalayıp öyle çöpe atılmalıdır.
D) Çöpe atılmamalı, tekrar kullanılmalıdır.
E) Tek kullanımlık maske ve eldivenleri koyduğumuz poşetler en az 72 saat diğer insanların ve hayvanların erişemeyeceği oda veya balkonlarda bekletilmelidir.

19. Dünyanın yörüngesindeki tüm uyduları görebildiğiniz bir yerde olduğunuzu hayal edin. Uydular ile beraber başıboş dolaşan uzay çöplerini de görüyorsunuz ve 10 milyon parçadan fazla uzay çöpünün olduğu tahmin ediyorsunuz. Ekip lideri olarak siz ve ekibiniz uzay çöplüğü sorununa çare bulmak için bir proje yürütüyorsunuz. Ekip lideri olarak bu projeye nereden başlarsınız?

A) Uzay çöplüğü sorununu anlamaya çalışırım.
B) Derhal uzay çöplüğü imha ekibi kurarım.
C) Uzay çöp konteyneri niteliğinde roketler hazırlarım.
D) Uzay çöplüğüne neden olan durumlar için bir açıklama yaparım.
E) Çöpleri yakalamak için bir uzay ağı hazırlarım.

20. “Atık değerli bir ham maddedir. Bu ham madde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmalıdır” ifadesini kullanan bir belediye başkanı aşağıdaki çalışmalardan hangilerini yapmamalıdır?

A) Vatandaşları daha az çöp çıkarmak konusunda bilinçlendirmek
B) Halkı tüketime yönlendirmek
C) Her semte geri dönüşüm kumbaraları kurmak
D) Vatandaşları atıklarını yeniden kullanmaları konusunda bilinçlendirmek
E) Okullarda çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak

Her soru 5 puan süre 40 dakikadır.

Word dosyasını indirmek için mesleki-gelisim-atolyesi

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
6
+1
3
+1
1
+1
1
+1
4
+1
1
+1
1

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap