9.Sınıf Programlama Temelleri 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

9.Sınıf Programlama Temelleri 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

1. Problem nedir? Yazınız.

Cevap: Karşılaşılabilecek soruna veya çözülmesi gereken duruma problem denir.

2. Problem çözme nedir? Yazınız.

Cevap: Bir problemi çözmesi beklenen alternatif yollar arasından en doğru olanı seçebilmeye problem çözme denir.

3. Problem Çözme Süreci nedir? Yazınız.

Cevap: Problemi ortaya koyma aşamasından, problemin çözümünün tamamlanmasına kadar geçen zaman ise problem çözme süreci olarak adlandırılır.

4. Problemleri çözmek için genellikle iki farklı yöntem kullanılır. Bunlar nedir? Yazınız.

Cevap: 1. Deneme yanılma ya da tahminde bulunma yoluyla çözme
2. Algoritma geliştirme yoluyla çözme

5. Problem çözme sürecindeki 6 adımdan 2 tanesini yazınız.

Cevap: Problemi tanımlama, Problemi anlama,
(Alternatif çözüm yollarını belirleme, En uygun çözümü seçme, Çözümü uygulama, Çözümü test etme)
6. Programlamada, problem çözmede hangi operatörler kullanılır?

Cevap: Aritmetiksel Operatörler, Karşılaştırma Operatörleri, Mantıksal Operatörler.

7. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu yazınız.

Cevap:
a. 9%2= 1
b. 10%2=0
c. 10%3=1
d. 19%5=4
e. 2**4= 16

8. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu true(1) ya da false(0) şeklinde cevaplayınız.

Cevap:
a. 7==7 -> true
b. 9>21 -> false
c. 5!=4 -> true
d. 60>=60 -> true
e. 5<2 -> false

9. Aşağıda verilen doğruluk tablosuna göre a and b işleminin sonucunu yazınız.
Cevap:

9btt11-1

10. Aşağıda verilen doğruluk tablosuna göre a or b işleminin sonucunu yazınız.
Cevap:

9btt11-2

11. Aşağıda verilen doğruluk tablosuna göre not(a) işleminin sonucunu yazınız. (not(a), a’nın değili demektir.)
Cevap:

9btt11-3

12. Aşağıdaki işlemi yapınız.

Cevap:
20+16/4-10*1+5 = 20+4-10+5 = 19
13. Aşağıdaki işlemi yapınız.

Cevap:
3+23 – 11*2 = 3+8-22 = -11

14. Aşağıdaki işlemi yapınız.
Cevap:

6+4*5/(8-4) = 6+20/4 = 6+5 = 11

15. Algoritma nedir? Yazınız.

Cevap: Bir problemi çözmeye giden yolun basit, net ve belirli bir sıraya göre tasarlanmış hâline algoritma denir.

16. Sözde Kod (Pseudo-code) nedir? Yazınız.

Cevap: Konuşma dili ile programlama dili arasında, algoritma geliştirmek için kullanılan yapay kodlara sözde kod denir.

17. Değişken nedir? Yazınız.

Cevap: Değişken, her seferinde farklı değerler alabilen ifadelerdir.

18. Sabit nedir? Yazınız.

Cevap: Sabit, değeri değişmeyen ifadelerdir.

19. Bir öğrencinin matematik dersinden aldığı üç notun ortalamasını hesaplayan algoritmayı metinsel ve sözde kod kullanarak yazınız.

Cevap:

9btt11-4
20. Dik üçgenin alanını hesaplayan algoritmayı metinsel ve sözde kod kullanarak yazınız.
Cevap:

9btt11-5

21. Klavyeden girilen iki sayının büyük olanından küçük olanını çıkaran algoritmayı yazınız.
Cevap:

Adım 1- Başla
Adım 2- Oku sayi1
Adım 3- Oku sayi2
Adım 4- Eğer sayi1>sayi2 ise sonuc=sayi1-sayi2
Adım 5- Eğer sayi2>sayi1 ise sonuc=sayi2-sayi1
Adım 6- Yaz sonuc
Adım 7- Bitir

22. Akış diyagramı nedir? Yazınız.

Cevap: Algoritma ile adım adım yapılan işlemlerin, özel semboller (geometrik şekiller) kullanılarak gösterilmesine akış diyagramı denir.

23. Aşağıdaki Akış Diyagramı Sembollerinin görevlerini yanına yazınız.

9btt11-6

24. Klavyeden girilecek 3 sayıyı toplayıp sonucu ekrana yazdıran programın algoritmasını ve akış şemasını hazırlayınız.
Cevap:

9btt11-7

9. Sınıflar Programlama Temelleri Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
7
+1
0
+1
1
+1
2
+1
3
+1
0
+1
3

Yorum Yap