9.Sınıf Programlama Temelleri 2.Dönem 1.Yazılı - Bilişim Konuları

9.Sınıf Programlama Temelleri 2.Dönem 1.Yazılı

1. Değişken nedir? Açıklayınız. (5p)

Programlama dillerinde ihtiyaç olduğu an ulaşılacak veri tutuculara değişken adı verilir.

2. Aşağıdaki değişken isimlerinin doğru veya yanlış olduğunu işaretleyiniz. (5p)

9pt21-1

3. Aşağıdaki operatörlerin tanımını yazınız. (10p)

9pt21-2

4. Aşağıdaki program kodlarının ekran çıktılarını yanlarına yazınız. (5p)

9pt21-3

5. Bir öğrencinin matematik dersinden aldığı notlar sırasıyla 60, 80 ve 70’tir. Bu öğrencinin not ortalamasını hesaplayınız. (10p)

not1=60
not2=86
not3=70
ortalama=(not1+not2+not3)/3
print(ortalama)

6. Klavyeden girilen iki sayının toplamını bulan programı yazınız. (10p)

sayi1=int(input(“Birinci sayı: “))
sayi2=int(input(“İkinci sayı: “))
toplam=sayi1+sayi2
print(toplam)

7. Klavyeden girilen ismi ekrana 10 kere yazdıran kodu for döngüsü ile yazınız? (10p)

isim=input(“İsmi giriniz: “)
for sayi in range(10)
     print(isim)

8. Aşağıdaki program çalışınca ekranda ne yazar. (5p)

sehirler=[“Ankara”, “Bursa”, “Çanakkale”, “Denizli”, “Eskişehir”]
print(sehirler[2])

9pt21-4

9. Aşağıdaki işlemleri yanlarına yazınız.(5p)

9pt21-5

10. Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir? (5p)

donanim=[“yazıcı”, “klavye”, “işlemci”, “bellek”, “sabit disk”]
donanim.sort()
print(donanim)

9pt21-6

11. Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir? (5p)

bellekler=[“RAM”, “ROM”]
ekran_kartlari=[“Paylaşımlı”, “Paylaşımsız”]
sabit_diskler=[“SSD”]
birimler=bellekler, ekran_kartlari, sabit_diskler
print(birimler)

9pt21-7

12. Aşağıdaki fonksiyonların hangisi ile kullanılan veri tipi öğrenilebilir? (5p)

A) type
B) print
C) str
D) update
E) len

13. Sadece True ve False değerlerini döndüren veri tipi hangisidir? (5p)

A) int
B) string
C) float
D) complex
E) bool

14. 3**3=? işleminin sonucu hangisidir? (5p)

A) 3
B) 6
C) 9
D) 18
E) 27

15. a==b ifadesinde hangi operatör kullanılmıştır? (5p)

A) Atama
B) Kimlik
C) Karşılaştırma
D) Mantıksal
E) Aritmetiksel

16. Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi yanlıştır? (5p)

A) adres
B) 3gen
C) pi_sayisi
D) ortalama
E) okulno

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
6
+1
1
+1
1
+1
1
+1
3
+1
1
+1
9

Yorum Yap