9.Sınıf Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Yazılı - Bilişim Konuları

9.Sınıf Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Yazılı

1. Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi yanlıştır?

A) adres
B) 3gen
C) pi_sayisi
D) ortalama
E) okulno

2. 3**=3 işleminin sonucu hangisidir?

A) 3
B) 6
C) 9
D) 18
E) 27

3. a==b ifadesinde hangi operatör kullanılmıştır?

A) Atama
B) Kimlik
C) Karşılaştırma
D) Mantıksal
E) Aritmetiksel

4. Aşağıdaki fonksiyonların hangisi ile kullanılan veri tipi öğrenilebilir?

A) type
B) print
C) str
D) update
E) len

5. Sadece True ve False değerlerini döndüren veri tipi hangisidir?

A) int
B) string
C) float
D) complex
E) bool

kaynaklar=[“Kitap”, “Makale”, “Tez”, “Rapor”, “Bildiri”]
print(kaynaklar[1])

6. Yukarıdaki kod nasıl bir çıktı üretir?

A) Kitap
B) Makale
C) Tez
D) Rapor
E) Bildiri

sayilar=[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13]
print(sayilar[1:6:2])

7. Yukarıdaki kod nasıl bir çıktı üretir?

A) [1, 3, 7, 11]
B) [3, 5, 7, 9, 11, 13]
C) [3, 7, 11]
D) [3, 7, 11, 13]
E) [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13]

donanim=[“fare”, “klavye”, “hoparlör”, “bellek”, “ekran”]
donanim.pop(2)
print(donanim)

8. Yukarıdaki kod nasıl bir çıktı üretir?

A) [‘fare’, ‘klavye’, ‘bellek’, ‘ekran’]
B) [‘fare’, ‘klavye’, ‘hoparlör’]
C) [‘fare’, ‘klavye’, ‘hoparlör’, ‘bellek’, ‘ekran’]
D) [‘fare’, ‘klavye’]
E) [‘klavye’, ‘hoparlör’, ‘bellek’, ‘ekran’]

egitim = {“Okul”:”School”, “Öğrenci”:”Student”, “Öğretmen”:”Teacher” }

9. Yukarıdaki kod satırında hangi veri tipi kullanılmıştır?

A) String
B) Liste
C) Set
D) Sözlük
E) Demet

birimler = (“bit”, “inç”, “byte”, “hertz”, “piksel”, “bit”, “byte”)
say=birimler.count(“bit”)
print(say)

10. Yukarıdaki kod nasıl bir çıktı üretir?

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

if yas>18 and ehliyet==”var”:
    print(“Başarılı”)

11. Yukarıdaki kod bloğu ne anlama gelmektedir?

A) yas değişkeni 18 ve ehliyet değişkenin değeri var ise ekrana Başarılı yazar.
B) yas değişkeni 18’den küçük ve ehliyet değişkenin değeri var ise ekrana Başarılı yazar.
C) yas değişkeni 18’den büyük veya ehliyet değişkenin değeri var ise ekrana Başarılı yazar.
D) yas değişkeni 18’den büyük ve ehliyet değişkenin değeri var ise ekrana Başarılı yazar.
E) yas değişkeni 18’den küçük veya ehliyet değişkenin değeri var ise ekrana Başarılı yazar.

for sayilar in range(15):
    print(sayilar)

12. Yukarıdaki kod çalıştırıldığında üretilecek çıktının son değeri hangisidir?

A) 15
B) 14
C) 10
D) 1
E) 0

i=3
while (i<7):
     print(“MEB”)
     i=i+1

13. Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekrana kaç kez MEB yazar?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 7

for sayilar in range(10,2,-3):
     print(sayilar)

14. Yukarıdaki kod çalıştırıldığında sırasıyla hangi çıktıları üretir?

A) 10 7 4
B) 10 2 3
C) 2 5 8
D) 10 8 6
E) 2 4 6

toplam=0
for sayilar in range(5):
toplam=toplam+sayilar
print(toplam)

15. Yukarıdaki kod çalıştırıldığında nasıl bir çıktı üretir?

A) 5
B) 15
C) 6
D) 8
E) 10

16. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyon kullanmanın faydalarından biri değildir?

A) Kod tekrarından kurtulunur.
B) Bellek kullanımından tasarruf edilir.
C) Karmaşık problemlerin çözümü kolaylaşır.
D) Kod güzel görünür.
E) Hata yapma olasılığı azalır.

17. Programlama dili ile beraber gelen fonksiyonlar hangisidir?

A) Void fonksiyonlar
B) Özyinelemeli fonksiyonlar
C) Gömülü fonksiyonlar
D) Modüller
E) Math modülündeki fonksiyonlar

18. Aşağıdakilerden hangisi bir gömülü fonksiyon değildir?

A) input()
B) int()
C) print()
D) str()
E) selamla()

19. Fonksiyon tanımlamaya yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) return
B) def
C) print
D) while
E) global

20. Aşağıdaki hangi ifade değişken tanımlama ile ilintilidir?

A) global
B) return
C) def
D) print
E) while

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
4
+1
0
+1
0
+1
4
+1
2
+1
2
+1
1

Yorum Yap