Açık Kaynak İşletim Sistemi 1.Dönem 2.Yazılı-4 - Bilişim Konuları

Açık Kaynak İşletim Sistemi 1.Dönem 2.Yazılı-4

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf  Açık Kaynak İşletim Sistemi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Linux dosya sisteminde en üstte bulunan dizindir?

A) /Home B) /Bin C) / D) /Usr

2. Aşağıdaki karakterlerden hangisi Linux dosyalarına isim verilirken kullanılamaz?

A) “.” B) “-“ C) “_” D) “*”

3. Aşağıdakilerden hangisi Linux’da dosya ve dizinlerin isimlerini yeniden adlandırma işlevi görür?

A) F1 B) F2 C) F3 D) F4

4. Aşağıdakilerden hangisi bulunulan dizinde konsolu açmak için kullanılır?

A) F1 B) F2 C) F3 D) F4

5. Aşağıdakilerden hangisi Dolphin dosya yöneticisinde taşıma silme gibi işlemleri geri almak için kullanılır?

A) Ctrl+Z B) Ctrl+X C) Ctrl+C D) Ctrl+V

6. Linux sistemlerde kullanıcıların kişisel verileri aşağıdaki dizinlerden hangisinde tutulur?

A) /Home B) /Bin C) /tmp D) /Usr

7. Aşağıdakilerden hangisi donanımlarla iletişim kurulması için gerekli olan aygıt dosyalarını içeren dizindir?

A) /root B) /boot C) /dev D) /lib

8. Aktif dizinde rehber dosyasına, dosya sahibi için tüm izinler, gruba ve diğer kullanıcılara hiçbir izni vermeyecek şekilde erişim izin komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) chmod 700 rehber B) chmod 577 rehber C) chmod rehber 077 D) chmod 522 rehber

9. Aktif dizinde çalışırken etkinlik.txt dosyasını sıkıştırarak arşivleyecek komut satırı aşağıdakilerden hangisidir?

A) tar –xvf etkinlik.txt B) tar –cvzf etkinlik.txt C) gunzip etkinlik.txt.tz D) tar –cf etkinlik.txt.tgz

10. Pardus’da paket yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) KDE B) Dolphin C) PiSi D) Konsol

11. Linux’ta ağ ayarları ile ilgili dosya ve dizinler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) /etc/tmp dizini B) /etc/sysconfig/network-scripts dizini C) /etc/hosts dizini D) /etc/resolv.conf dosyası

12. Linux’ta /etc/sysconfig/network dosyasında aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaz?

A) DEVICE B) GATEWAY C) HOSTNAME D) NISDOMAIN

13. Aşağıdakilerden hangisi Linux işletim sisteminde makine ismi – IP adresi, IP adresi makine ismi dönüşümleri için kullanılan metotlardan birisi değildir?

A) /etc/hosts dosyasının kullanımı B) home/network dizininin kullanımı C) DNS sunucu kullanımı D) NIS sunucu kullanımı

14. Ağ üzerindeki bir makinenin çalışır durumda olup olmadığını anlamak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arp B) Ftp C) Traceroute D) Ping

15. Aşağıdakilerden hangisi gelen Kmail’in desteklediği gelen e-posta protokollerinden birisidir?

A) SMTP B) http C) POP3 D) FTP

16. Linux’ta sistem yöneticisinin kullanıcı adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) admin B) su C) root D) konsole

17. Linux sistemlerde kullanıcı hesap bilgileri nerede saklanır?

A) /bin/shadow B) /etc/passwd C) /usr/passwd D) /home/shadow

18. Gölge parola ne amaçla kullanılır?

A) Şifre güvenliği amacıyla B) Yeni kullanıcı tanımlama amacıyla C) Komut satırında oturum açma amacıyla D) Yönetici hesabından işlem yapabilmek amacıyla

19. Kullanıcının hangi gruplara üye olduğunu görebilmek için hangi komut kullanılır?

A) user B) cat C) ls –l D) groups

20. Grup hesabı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Belirli kullanıcıların yetkilerinin topluca belirlenmesi gerektiğinde grup hesapları kullanılır.
B)Gruplar, kendisine dâhil olan kullanıcıların gruba verilen haklardan yararlanmasını sağlar.
C)Komut satırında grup oluşturmak için, sistem yöneticisi olarak oturum açmak gerekli değildir.
D)0 ile 499 arasındaki grup kimlik numaraları sistem gruplarına aittir.

CEVAPLAR

1C-2D-3B-4D-5A-6A-7C-8A-9B-10C-11C-12A-13B-14D-15C-16C-17B-18A-19D-20C

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap