Açık Kaynak İşletim Sistemi 1.Dönem 2.Yazılı-5 - Bilişim Konuları

Açık Kaynak İşletim Sistemi 1.Dönem 2.Yazılı-5

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf  Açık Kaynak İşletim Sistemi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

1. Sistem yöneticisi olarak oturum açmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir?

A) man B) su C) useradd D) usermod

2. passwd komutunun işlevi nedir?

A) Kullanıcı hesabı açar. B) Kullanıcıları görüntüler. C) Kullanıcı şifresini günceller. D) Yönetici parolası ile oturum açar.

3. Kullanıcı ev dizinleri genellikle hangi dizin altında bulunur?

A) etc B) bin C) usr D) home

4. Aşağıdaki gruplardan hangisi kullanıcıya sistem yöneticisi yetkileri sağlar?

A) wheel B) power C) users D) audio

5. Sistem yöneticisi (root) hesabı ile aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleştirilemez?

A) Kullanıcı ekleme B) Kullanıcı hakları değiştirme C) Konsolda oturum açma D) Grafik ortamda oturum açma

6. “Editör” sözcüğünün bilgisayar bilimindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Program dosyası B) Metin dosyası C) Metin düzenleyici D) Komut satırı

7. Aşağıdakilerden hangisi Linux’ta bulunan bir editör programı değildir?

A) VIM B) Pico C) Notepad D) KWrite

8. VIM editöründe programdan çıkmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?

A) :w B) :q C) i D) ^X

9. Nano editörü, aşağıdaki Linux editörlerinden hangisinin bir benzetimidir?

A) Pico B) Kate C) KWrite D) Edit

10. KWrite editörüyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Grafik ortamda çalışan bir editör programıdır. B) Program kodları için otomatik biçimlendirme özelliği vardır. C) Dil bilgisi denetimi özelliği vardır. D) Oturum tanımlama özelliğine sahiptir.

11. Pardus’ta kurulum paketlerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .tar.gz B) .rpm C) .pisi D) .deb

12. Pardus’ta EXE uzantılı uygulama dosyalarını çalıştırmaya yarayan emülatör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Celestia B) KLogic C) KTechlab D) Wine

13. Komut satırında paket araması yapan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) pisi search B) pisi info C) pisi install D) pisi remove

14. Pardus işletim sisteminde paket yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konsole B) PiSi C) RPM D) Portage

15. Pardus işletim sisteminde kurulabilir paketler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynak B) Exe C) Binary D) Çomar

16. Pardus işletim sisteminde paket yöneticisinde aşağıdakilerden sekmelerden hangisi bulunmamaktadır?

A) Kurulabilir Paketler B) Kurulu Paketler C) Güncellemeler D) Kaldırılacak Paketler

17. Pardus işletim sisteminde komut satırında paket yükleme komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) pisi search B) pisi info C) pisi install D) pisi remove

18. Pardus işletim sisteminde komut satırında kurulu paketi kaldırma komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) pisi search B) pisi info C) pisi install D) pisi remove

19. Pardus işletim sistemi komut satırında depo eklemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) pisi remove-repo B) pisi add-repo C) pisi list-repo D) pisi upgrade-repo

20. Pardus işletim sisteminde komut satırında kurulu programda güncelleme için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) pisi B) pisi info C) pisi upgrade D) pisi help

CEVAPLAR

1B-2C-3D-4A-5D-6C-7C-8A-9A-10C-11C-12D-13A-14B-15C-16D-17C-18D-19B-20C

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap