Açık Kaynak İşletim Sistemi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-Test - Bilişim Konuları

Açık Kaynak İşletim Sistemi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-Test

1) Linux’ta ağ ayarları ile ilgili dosya ve dizinler arasında aşağıdakilerden yoktur?

A) /etc/tmp dizini
B) /etc/sysconfig/network-scripts dizini
C) /etc/hosts dizini
D) /etc/resolv.conf dosyası

2) Linux’ta /etc/sysconfig/network dosyasında aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaz ?

A) HOSTNAME B)GATEWAY
C) DEVICE D)NISDOMAIN

3) Aşağıdakilerden hangisi Linux işletim sisteminde makine ismi – IP adresi, IP adresi – makine ismi dönüşümleri için kullanılan metotlardan birisi değildir?

A) /etc/hosts dosyasının kullanımı
B) DNS sunucu kullanımı
C) home/network dizininin kullanımı
D) NIS sunucu kullanımı

4) Kmail programında “sonraki dizindeki okunmamış mesaj”a aşağıdaki klavye kısa yollarından hangisi kullanılarak geçilebilir?

A) CTRL ve – B) CTRL ve +
C) CTRL ve Aşağı Ok D) CTRL ve Yukarı Ok

5) Ağ üzerindeki bir makinenin çalışır durumda olup olmadığını anlamak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arp B) Ftp C) Traceroute D) Ping

6) Mozilla Firefox programı aşağıda verilen program türlerinden hangisine aittir ?

A) Hesap Makinesi B) Web Tarayıcı
C) Dosya Yöneticisi D) Sunu programı

7) Aşağıdakilerden hangisi Pardus Linux’ta kullanılan bir indirme yöneticisini içerisinde barındırır?

A) İnternet Explorer
B) Windows Communicator
C) Pardus Zemberek
D) Mozilla Firefox

8) Aşağıdakilerden hangisi Pardus’la birlikte kurulan web tarayıcı (browser) programıdır?

A) Mozilla Firefox
B) Netscape
C) Internet Explorer
D) Opera

9) Mozilla Firefox tarayıcısında yeni bir sekme açmak için aşağıdaki kısayol tuş bileşimlerinden hangisi kullanılmalıdır?

A) Ctrl+A B) Ctrl+S C) Ctrl+T D) Ctrl+Z

10) İndirme yöneticisi ne amaçla bulunur?

A) İnternetten dosya indirme işlemini hızlandırır.
B) İnternetten dosya indirmeyi kısıtlar.
C) Bilgisayar kapansa bile indirilen verinin kaybedilmemesini sağlar.
D) İnternetten indirilen dosyaları görüntülemeyi ve yönetmeyi sağlar.

11) Linux sistemlerde kullanıcı hesap bilgileri nerede saklanır?

A) /bin/shadow
B) /etc/passwd
C) /usr/passwd
D) /home/shadow

12) Gölge parola ne amaçla kullanılır?

A) Şifre güvenliği amacıyla
B) Yeni kullanıcı tanımlama amacıyla
C) Komut satırında oturum açma amacıyla
D) Yönetici hesabından işlem yapabilmek amacıyla

13) Kullanıcının hangi gruplara üye olduğunu görebilmek için hangi komut kullanılır?

A) user B) cat C) ls –l D) groups

14) Grup hesabı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Belirli kullanıcıların yetkilerinin topluca belirlenmesi gerektiğinde grup hesapları kullanılır.
B) Gruplar, kendisine dâhil olan kullanıcıların gruba verilen haklardan yararlanmasını sağlar.
C) Komut satırında grup oluşturmak için, sistem yöneticisi olarak oturum açmak gerekli değildir.
D) 0 ile 499 arasındaki grup kimlik numaraları sistem gruplarına aittir.

15) Sistem yöneticisi olarak oturum açmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?

A) man B) su C) useradd D) usermod

16) passwd komutunun işlevi nedir?

A) Kullanıcı hesabı açar.
B) Kullanıcıları görüntüler.
C) Kullanıcı şifresini günceller.
D) Yönetici parolası ile oturum açar.

17) Grafik ortamda kullanıcı hesabı oluşturmak için hangi program kullanılır?

A) TASMA ? Sistem Seçenekleri ? Kullanıcı Yöneticisi
B) TASMA ? Kullanıcı Hesabı
C) TASMA ? Sistem Seçenekleri ? Giriş Yöneticisi
D) TASMA ? Sistem Seçenekleri ? Açılış Yöneticisi

18) Kullanıcı ev dizinleri genellikle hangi dizin altında bulunur?

A) etc B) bin C) usr D) home

19) Aşağıdaki gruplardan hangisi kullanıcıya sistem yöneticisi yetkileri sağlar?

A) audio B) power C) users D) Wheel

20) etc/passwd adlı metin dosyasının içinde aşağıdaki kullanıcı bilgilerinden hangisi bulunmaz?

A) Kullanıcı ismi
B) Şifrelenmiş olarak parola
C) Bağlantı kabuğu
D) Kullanıcı mail adresi

21) useradd komutuyla birlikte kullanılan parametrelerden –d parametresi ne anlama gelmektedir?

A) Ev dizini
B) Parola
C) Kabuk
D) Kullanıcı kimliği numarası

22) Pardus Yapılandırma Merkezinde (Tasma) kullanıcı ayarları hangi ana menüden yapılır?

A) Masaüstü seçenekleri
B) Sistem seçenekleri
C) Kullanıcı hesabı
D) Sistem yöneticisi

23) Pardüs’te bulunan Grup haklarından “Çıkarılabilir depolama birimlerini kullanabilen” grup hangisidir?

Pnpadmin
Dialout
Removable
Disk

24) Aşağıdakilerden hangisi “usermod” komutuyla kullanılan “Kullanıcı kimliği numarasının” görüntülenmesini sağlayan parametredir?

A) -l B) -p C) -s D) -u

25) Aşağıdakilerden hangisi Pardüs’te bir ağ bağlantısı çeşidi değildir?

A) Yerel network
B) Dialup network
C) Wireless network
D) Ethernet network

26) Pardüs’te konqueror programında kullanıcı değiştirmeyi sağlayan komut hangisidir?

A) Usermod B) Su C) Useradd D) Labuser

27) Kmail klavye kısayollarından bir sonraki okunmamış maile geçmeyi sağlayan klavye kısayolu hangisidir?

A) + B) – C) Ctrl + D) Ctrl –

28) FTP komutu ile uzaktaki sunucuda bulunan dizinin içerinin görüntülenmesini sağlayan parametre hangisidir?

A) Dir B) Cd C) Ls D) Get

29) Bir IP adresinin hangi ağa dahil olduğunu ve o ağdan sorumlu kişilerin e-posta adresleri , posta adresleri , telefonları gibi bilgileri gösteren komut hangisidir?

A) Netstat B) Arp C) Ftp D) Whois

30) Pardüs’te dizin silme komutu hangisidir?

A) Rmdir B) Rm C) Cd D) Cddir

31) Hesaplama yapmak için ………………… programı kullanılır.

32) ………………….. programında Slayt geçişi seçeneklerine tıklandığında ön izleme ile seçeneğin etkisi görülebilir.

33) Pardus masaüstünde ekranın en altındaki bölüme ……………….. adı verilir.

34) Pardus işletim sisteminin, sistem belleğinin yetmediği durumlarda harddisk üzerinde kullandığı bölüme ……………………….. denir.

35) Pardüs’te sisteme yeni bir kullanıcı ekleme komutu ………………….. dur.

Not: 1-30 arasındaki sorular 3 puan 31-35 arasındaki sorular 2 puandır.

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap