Açık Kaynak İşletim Sistemi 1.Dönem 3.Yazılı - Bilişim Konuları

Açık Kaynak İşletim Sistemi 1.Dönem 3.Yazılı

1. Mozilla Firefox programı aşağıda verilen program türlerinden hangisine aittir ?

A) Hesap Makinesi
B) Web Tarayıcı
C) Dosya Yöneticisi
D) Sunu programı

2. Aşağıdakilerden hangisi Pardus Linux’ta kullanılan bir indirme yöneticisini içerisinde barındırır?

A) İnternet Explorer
B) Windows Communicator
C) Pardus Zemberek
D) Mozilla Firefox

3. Aşağıdakilerden hangisi Pardus’la birlikte kurulan web tarayıcı (browser) programıdır?

A) Mozilla Firefox
B) Netscape
C) Internet Explorer
D) Opera

4. Mozilla Firefox tarayıcısında yeni bir sekme açmak için aşağıdaki kısayol tuş bileşimlerinden hangisi kullanılmalıdır?

A) Ctrl+A
B) Ctrl+S
C) Ctrl+T
D) Ctrl+Z

5. İndirme yöneticisi ne amaçla bulunur?

A) İnternetten dosya indirme işlemini hızlandırır.
B) İnternetten dosya indirmeyi kısıtlar.
C) Bilgisayar kapansa bile indirilen verinin kaybedilmemesini sağlar.
D) İnternetten indirilen dosyaları görüntülemeyi ve yönetmeyi sağlar.

6. Linux’ta ağ ayarları ile ilgili dosya ve dizinler arasında aşağıdakilerden yoktur?

A) /etc/tmp dizini
B) /etc/sysconfig/network-scripts dizini
C) /etc/hosts dizini
D) /etc/resolv.conf dosyası

7. Linux’ta /etc/sysconfig/network dosyasında aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaz ?

A) HOSTNAME
B) GATEWAY
C) DEVICE
D) NISDOMAIN

8. Aşağıdakilerden hangisi Linux işletim sisteminde makine ismi – IP adresi, IP adresi – makine ismi dönüşümleri için kullanılan metotlardan birisi değildir?

A) /etc/hosts dosyasının kullanımı
B) DNS sunucu kullanımı
C) home/network dizininin kullanımı
D) NIS sunucu kullanımı

9. Kmail programında “sonraki dizindeki okunmamış mesaj”a aşağıdaki klavye kısa yollarından hangisi kullanırlarak geçilebilir?

A) CTRL ve –
B) CTRL ve +
C) CTRL ve Aşağı Ok
D) CTRL ve Yukarı Ok

10. Ağ üzerindeki bir makinenin çalışır durumda olup olmadığını anlamak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arp
B) Ftp
C) Traceroute
D) Ping

11. “Pardus masaüstünde bir pencere açar ve çalıştırılacak komut girmenizi bekler.” Hangi komut ikilisi bu işlevi yapar.

A) Alt+F2
B) Alt+F3
C) Ctrl+F2
D) Ctrl+F3

12. “Pardus masaüstünde açık tüm pencerelerin listesini getirir.” Hangi komut ikilisi bu işlevi yapar.

A) Alt+F2
B) Alt+F3
C) Alt+F4
D) Alt+F5

13. Tüm kullanıcıların kullanabildiği temel komutları (cp, mv, ls gibi.) içeren dizin hangisidir?

A) Boot
B) Bin
C) Dev
D) Proc

14. Tüm kullanıcılarca paylaşılan verileri (örneğin programlar, komutlar, kütüphaneler, dokümanlar gibi) içeren dizin hangisidir?

A) Var
B) Usr
C) Dev
D) Etc

15. Konsole programında Sistem yöneticisini temsil eden karakter hangisidir?

A) *
B) &
C) $
D) #

16. Rm komutu ile dizin silmek için hangi parametre kullanılır.

A) rm –r [seçenekler] dizin_ismi
B) rm –d [seçenekler] dizin_ismi
C) rm –s [seçenekler] dizin_ismi
D) rm –w [seçenekler] dizin_ismi

17. Sistemde varolan tüm dosya ve dizinleri izinleriyle birlikte listeleyen komut hangisidir?

A) Ls -l
B) Ls -da
C) Ls -la
D) Ls –d

18. (r w – r – – r – -) izin diziliminin onluk tabandaki karşılığı hangisidir?

A) 466
B) 640
C) 644
D) 460

19. (740) numaralı bir dosya izninin gösterimi hangisidir?

A) r w x r – – – – –
B) r w – r – – – – –
C) r w x r w – – – –
D) r w x r – – r – –

20. Dosyanın sahibine tüm hakları vermek için kullanılan komut satırı hangisidir?

A) chmod +rwx dosya_ismi
B) chmod u+rwx dosya_ismi
C) chmod rwx dosya_ismi
D) chmod +urwx dosya_ismi

21. Konsole programında dosya ve dizin kopyalama komutu hangisidir?

A) cp
B) mv
C) ls
D) la

22. OpenOffice programında Sunu Hazırlama programı hangisidir?

A) Draw
B) Writer
C) Math
D) Impress

23. akk11cevapxcx23 simgesinin görevi nedir?

A) Taşı
B) Kes
C) Kopyala
D) Yapıştır

24. akk11cevapxcx241 simgesinin görevi nedir?

A) Mektup yap
B) Postala
C) Mektup gönder
D) E-posta ile gönder

24. akk11cevapxcx242 simgesinin görevi nedir?

A) Dosya aktar
B) Dosya sıkıştır
C) Dosya gönder
D) Dosya aç

25. Linux’ta ağ ayarları ile ilgili dosya ve dizinler arasında aşağıdakilerden yoktur?

A) /etc/ tmp dizini
B) /etc/sysconfig/network-scripts dizini
C) /etc/hosts dizini
D) /etc//resolv.conf dosyası

25. Uzaktaki sunucudan dosya transferi için kullanılan protokol hangisidir?

A) ftp
B) telnet
C) nslookup
D) whois

26. Mozilla Firefox programı aşağıda verilen program türlerinden hangisine aittir ?

A) Sunu programı
B) Web tarayıcı
C) Hesap tablosu
D) Dosya yöneticisi

27. Ağ bağlantıları, yönlendirme tablosu , ara yüz istatistikleri gibi ağ ile ilgili temel bilgileri göstermeye yarayan program hangisidir?

A) Telnet
B) whois
C) Netstat
D) Nslookup

28. Kmail programında Sonraki dizindeki okunmamış mesaja geçen tuş kombinasyonu hangisidir?

A) Shift+
B) Ctrl+
C) Ctrl-
D) Shift-

29. Aşağıdakilerden hangisi Pardüste bir internet bağlantı türü değildir?

A) Dialup
B) Wireless
C) Modem
D) Ethernet

30. Karşıdaki bilgisayara bağlantı olup olmadığını kontrol eden komut hangisidir?

A) Ping
B) Telnet
C) Arp
D) Traceroute

31) Hesaplama yapmak için ………………… programı kullanılır.

32) ………………….. programında Slayt geçişi seçeneklerine tıklandığında ön izleme ile seçeneğin etkisi görülebilir.

33) Pardus masaüstünde ekranın en altındaki bölüme ……………….. adı verilir.

34) Pardus işletim sisteminin, sistem belleğinin yetmediği durumlarda harddisk üzerinde kullandığı bölüme ……………………….. denir.

35) Pardüs’te kullanıcıların haklarını düzenleme komutu ………………….. dur.

Not: 1-30 arasındaki sorular 3 puan 31-35 arasındaki sorular 2 puandır.

Cevap Anahtarına Buradan Bakabilirsiniz.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap