Açık Kaynak İşletim Sistemi 2.Dönem 1.Yazılı-Test-D/Y - Bilişim Konuları

Açık Kaynak İşletim Sistemi 2.Dönem 1.Yazılı-Test-D/Y

A. Aşağıdaki 1-10. soruları Doğru yada Yanlış olarak işaretleyiniz. (10 X 2 = 20 Puan)

1.(….)VIM editöründe komut modundan düzenleme moduna geçmek için “i” komutu kullanılır.

2.(….)Nano editörü, grafik ortamda çalışan bir uygulamadır.

3.(….)Metin dosyaları, herhangi bir yerden sürüklenip KWrite uygulaması içerisine bırakılarak açılabilir.

4.(….)KWrite editörü, Kate editörüne göre daha gelişmiş bir uygulamadır.

5.(….)Kabuk programları, Kate editöründe çalıştırılabilir.

6.(….)Pardus’ta paket yöneticisi, “PiSi” olarak adlandırılır.

7.(….)Derlenerek, sistemde çalışmak üzere hazır hale getirilmiş paketlere “ikili (binary) paket” denir.

8.(….)Pardus’ta EXE uzantılı uygulama dosyaları doğrudan çalıştırılabilir.

9.(….)Depo adresi mutlaka .htm veya .html uzantılı bir dosyadır.

10.(….)Komut satırında paket kurma, kaldırma ve güncelleme işlemlerini yapabilmek için yönetici (root) haklarına sahip olmak gerekir.

B. Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (20 X 4 = 80 Puan)

1) Linux’ta sistem yöneticisinin kullanıcı adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) admin
B) su
C) root
D) konsole

2) Linux sistemlerde kullanıcı hesap bilgileri nerede saklanır?
A) /bin/shadow
B) /etc/passwd
C) /usr/passwd
D) /home/shadow

3) Gölge parola ne amaçla kullanılır?
A) Şifre güvenliği amacıyla
B) Yeni kullanıcı tanımlama amacıyla
C) Komut satırında oturum açma amacıyla
D) Yönetici hesabından işlem yapabilmek amacıyla

4) Kullanıcının hangi gruplara üye olduğunu görebilmek için hangi komut kullanılır?
A) user
B) cat
C) ls –l
D) groups

5) Grup hesabı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Belirli kullanıcıların yetkilerinin topluca belirlenmesi gerektiğinde grup hesapları kullanılır.
B) Gruplar, kendisine dâhil olan kullanıcıların gruba verilen haklardan yararlanmasını sağlar.
C) Komut satırında grup oluşturmak için, sistem yöneticisi olarak oturum açmak gerekli değildir.
D) 0 ile 499 arasındaki grup kimlik numaraları sistem gruplarına aittir.

6) Sistem yöneticisi olarak oturum açmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?
A) man
B) su
C) useradd
D) usermod

7) passwd komutunun işlevi nedir?
A) Kullanıcı hesabı açar.
B) Kullanıcıları görüntüler.
C) Kullanıcı şifresini günceller.
D) Yönetici parolası ile oturum açar.

8) Grafik ortamda kullanıcı hesabı oluşturmak için hangi program kullanılır?
A) TASMA  Sistem Seçenekleri  Kullanıcı Yöneticisi
B) TASMA  Kullanıcı Hesabı
C) TASMA  Sistem Seçenekleri  Giriş Yöneticisi
D) TASMA  Sistem Seçenekleri  Açılış Yöneticisi

9) Kullanıcı ev dizinleri genellikle hangi dizin altında bulunur?
A) etc
B) bin
C) usr
D) home

10) Aşağıdaki gruplardan hangisi kullanıcıya sistem yöneticisi yetkileri sağlar?
A) audio
B) power
C) users
D) Wheel

11) “Editör” sözcüğünün bilgisayar bilimindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Program dosyası
B) Metin dosyası
C) Metin düzenleyici
D) Komut satırı

12) Aşağıdakilerden hangisi Linux’ta bulunan bir editör programı değildir?
A) VIM
B) Pico
C) Notepad
D) KWrite

13) VIM editöründe programdan çıkmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?
A) :w
B) :q
C) i
D) ^X

14) Nano editörü, aşağıdaki Linux editörlerinden hangisinin bir benzetimidir?
A) Pico
B) Kate
C) KWrite
D) Ed

15) KWrite editörüyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Grafik ortamda çalışan bir editör programıdır.
B) Program kodları için otomatik biçimlendirme özelliği vardır.
C) Dilbilgisi denetimi özelliği vardır.
D) Oturum tanımlama özelliğine sahiptir.

16) Pardus’ta kurulum paketlerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) .tar.gz
B) .rpm
C) .pisi
D) .deb

17) Pardus’ta EXE uzantılı uygulama dosyalarını çalıştırmaya yarayan emülatör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Celestia
B) KLogic
C) KTechlab
D) Wine

18) Komut satırında paket araması yapan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) pisi search
B) pisi info
C) pisi install
D) pisi remove

19) Windows’taki Nero, Roxio, Easy CD Creator … gibi CD oluşturma işini yapan programın Pardus’teki karşılığı hangi programdır.
A) KMix
B) KPDF
C) K3b
D) Koka

20) OpenOffice.org Base programının Windows’taki karşılığı olan program hangisidir?
A) MS PowerPoint
B) MS Access
C) MS Word
D) MS Excel

CEVAPLAR

A. Bölümü
1. D
2. Y
3. D
4. Y
5. D
6. D
7. D
8. Y
9. Y
10. D

B. Bölümü
1. C
2. B
3. A
4. D
5. C
6. B
7. C
8. A
9. D
10. D
11. C
12. C
13. B
14. A
15. D
16. C
17. D
18. A
19. C

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap