Açık Kaynak İşletim Sistemi 2.Dönem 2.Yazılı-2 - Bilişim Konuları

Açık Kaynak İşletim Sistemi 2.Dönem 2.Yazılı-2

SORULAR

Soru 1: Kabuk (shell) bedir? Kısaca açıklayınız.

Soru 2:İşletim Sistemi Katmanlarının isimleri nelerdir? Sırayla yazınız.

Soru 3: Kabuk programlarından 5 tanesinin ismini yazın.

Soru 4:Komut satırını (konsol uygulaması) çalıştırmak için hangi yol izlenir? Sırayla yazınız.

akis22-4

Soru 5:Yukarıdaki şekildeki boş kutulara okla gösterilen ifadelerin anlamlarını yazınız.

Soru 6: Komut yazarken kullanılan *” , ”?” , ”[…]” karakterleri ne anlama gelmektedir? Kısaca yazın.

Soru 7: Pwd, Cd, Echo, Ls, Mkdir komutlarının görevlerini tek cümleyle yazınız.

Soru 8:  Sistemin tarih ve saatini “15:27:46-30/04/2009” şeklinde gösteren komutu yazınız.

Soru 9: Ev dizininde bulunan “belgeler” dizinini, yine ev dizinine “dosyalar” adıyla  kopyalayan komutu yazınız.

Soru 10: Ev dizininde bulunan “pisi.pdf” adlı dosyayı belgeler dizini içerisine taşımak gereken komut satırını yazın.

CEVAPLAR

  1. Kabuk (shell): kullanıcı ile işletim sistemi çekirdeği arasında bir ara birimdir. Kullanıcı tarafından verilen komutları algılar, yorumlar ve sistem çağrıları yardımıyla çekirdeğe iletir.

 

  1. 1.Kullanıcı 2.Kabuk                               3.Sistem çağrıları                               4.Çekirdek                           5.Donanım

 

  1. 1.Bash 2.Csh                     3.Ksh                     4.Sh                       5.Tcsh                   6.Zsh

 

  1. Programlar →           Sistem    →          Konsole (Terminal Programı)

 

  1. 1.Kullanıcı adı                            2.Bilgisayar adı                   3.Dizin                   4.Yetki işareti                      5.Komut

 

  1. *”= Herhangi bir yada birden fazla karakter anlamına gelmektedir.

     ”?”= Sadece bir karakter anlamına gelir.

”[…]”= Parantez içindeki herhangi bir karakter yada karakter aralığından sadece bir karakter ifade eder.

  1. Pwd: Aktif dizini gösterir. Cd: Dizinler arasında geçiş yapar   Echo: Karakter ve değişkenleri görüntüler.

Ls: Dosya ve dizinleri listeler.                   Mkdir: Yeni dizin oluşturur.

 

  1. bil3@pardus ~ $ date +H:M:S-d/m/Y

 

  1. bil3@pardus ~ $ cp -R belgeler dosyalar

 

  1. bil3@pardus ~ $ mv pisi.pdf belgeler
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap