Açık Kaynak İşletim Sistemi 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Açık Kaynak İşletim Sistemi 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

1.Linux’ta sistem yöneticisinin kullanıcı adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) admin
B) su
C) root
D) konsole

2. Linux sistemlerde kullanıcı hesap bilgileri nerede saklanır?

A) /bin/shadow
B) /etc/passwd
C) /usr/passwd
D) /home/shadow

3. Gölge parola ne amaçla kullanılır?

A) Şifre güvenliği amacıyla
B) Yeni kullanıcı tanımlama amacıyla
C) Komut satırında oturum açma amacıyla
D) Yönetici hesabından işlem yapabilmek amacıyla

4. Kullanıcının hangi gruplara üye olduğunu görebilmek için hangi komut kullanılır?

A) user
B) cat
C) ls –l
D) groups

5. Dosya dizin izinleri değiştirme komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Chmod
B) Lp
C) Cd
D) Mv

6. Sistem yöneticisi olarak oturum açmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir?

A) man
B) su
C) useradd
D) usermod

7.passwd komutunun işlevi nedir?

A) Kullanıcı hesabı açar.
B) Kullanıcıları görüntüler.
C) Kullanıcı şifresini günceller.
D) Yönetici parolası ile oturum açar.

8. Kullanıcı ev dizinleri genellikle hangi dizin altında bulunur?

A) etc
B) bin
C) usr
D) home

9. Aşağıdaki gruplardan hangisi kullanıcıya sistem yöneticisi yetkileri sağlar?

A) wheel
B) power
C) users
D) audio

10. Sistem yöneticisi (root) hesabı ile aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleştirilemez?

A) Kullanıcı ekleme
B) Kullanıcı hakları değiştirme
C) Konsolda oturum açma
D) Grafik ortamda oturum açma

11.“Editör” sözcüğünün bilgisayar bilimindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Program dosyası
B) Metin dosyası
C) Metin düzenleyici
D) Komut satırı

12. Aşağıdakilerden hangisi Linux’ta bulunan bir editör programı değildir?

A) VIM
B) Pico
C) Notepad
D) KWrite

13. VIM editöründe programdan çıkmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?

A) :w
B) :q
C) i
D) ^X

14. Nano editörü, aşağıdaki Linux editörlerinden hangisinin bir benzetimidir?

A) Pico
B) Kate
C) KWrite
D) Ed

15. KWrite editörüyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Grafik ortamda çalışan bir editör programıdır.
B) Program kodları için otomatik biçimlendirme özelliği vardır.
C) Dil bilgisi denetimi özelliği vardır.
D) Oturum tanımlama özelliğine sahiptir.

16.Pardus’ta kurulum paketlerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .tar.gz
B) .rpm
C) .pisi
D) .deb

17. Pardus’ta EXE uzantılı uygulama dosyalarını çalıştırmaya yarayan emülatör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Celestia
B) KLogic
C) KTechlab
D) Wine

18. Komut satırında paket araması yapan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) pisi search
B) pisi info
C) pisi install
D) pisi remove

19. Pardus işletim sisteminde paket yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konsole
B) PiSi
C) RPM
D) Portage

20. Pardus işletim sisteminde kurulabilir paketler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynak
B) Exe
C) Binary
D) Çomar

21. Pardus işletim sisteminde paket yöneticisinde aşağıdakilerden sekmelerden hangisi bulunmamaktadır?

A) Kurulabilir Paketler
B) Kurulu Paketler
C) Güncellemeler
D) Kaldırılacak Paketler

22. Pardus işletim sisteminde komut satırında paket yükleme komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) pisi search
B) pisi info
C) pisi install
D) pisi remove

23. Pardus işletim sisteminde komut satırında kurulu paketi kaldırma komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) pisi search
B) pisi info
C) pisi install
D) pisi remove

24. Pardus işletim sistemi komut satırında depo eklemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) pisi remove-repo
B) pisi add-repo
C) pisi list-repo
D) pisi upgrade-repo

25. Pardus işletim sisteminde komut satırında kurulu programda güncelleme için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) pisi
B) pisi info
C) pisi upgrade
D) pisi help

26.Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi katmanlarından değildir?

A) Sistem çağrıları
B) Kabuk
C) Komut satırı
D) Çekirdek

27. Aşağıdakilerden işaretlerden hangisi oturum açan kullanıcının ev dizinini gösterir?

A) –
B) /
C) ?
D) ~

28. Aşağıdaki listeleme seçeneklerinden hangisi gizli dosyaları listelemek için kullanılır?

A) –a
B) -l
C) –h
D) –R

29. Aşağıdaki komutlardan hangisi dizin oluşturmak için kullanılır?

A) cd
B) ls
C) mkdir
D) find

30. Aşağıdaki komutlardan hangisi dosya veya dizin silmek için kullanılır?

A) ln
B) rm
C) mv
D) cp

31. Aşağıdakilerden komutlardan hangisi dosya içeriğini liste halinde görüntülemek için kullanılır?

A) grep
B) mkdir
C) cat
D) host

32. Aşağıdakilerden komutlardan hangisi dosyaları ve dizinleri arşivlemek için kullanılmaz?

A) gzip
B) gunzip
C) rar
D) tar

33. Aşağıdakilerden komutlardan hangisi kullanıcı değiştirmek için kullanılır?

A) su
B) logname
C) host
D) who

34. Pardus’u geliştiren kurumumuzun adı nedir?

A) TÜBİTAK
B) TRT
C) TÜİK
D) DDK

35.(D ) Kullanıcı tarafından verilen komutlar, kabuk tarafından algılanır ve sistem çağrıları
yardımı ile çekirdeğe iletilir.

36. (Y) Bilgisayar ilk açıldığında masaüstü görüntülenir.

37.(D) İşletim sistemlerinde açılan her pencerede kullanıcının yazdığı her karakteri okuyup bilgisayarın donanımının anlayacağı gerçek komutlara çeviren kabuk çalışır.

38. (D) Açık kaynak işletim sisteminde kabuk programlama, komut satırı uygulamasında gerçekleşir.

39.(Y) Komut satırında, komutlar ve dosya isimlerinde büyük/küçük harf kullanımı önemli değildir.

40.(Y) Ağa bağlı olan bir bilgisayarda, kullanıcının dosyaları ve dizinleri ağa bağlı olan başka bir kullanıcı tarafından kullanılamaz.

41. (D) Dosyayı başka bir işletim sistemi ile paylaşmak için “Samba” servisi kullanılır.

42. (Y) Açık kaynak işletim sisteminde yazıcı paylaşımı yalnızca ağa bağlı açık kaynak işletim sistemi kurulu makineler arasında gerçekleştirilebilir.

43. (Y) Ağ üzerinden paylaştırılan yazıcı sisteme tanıtıldığında sürücü yükleme işlemi yapılmalıdır.

44. (Y) KTorrent programı ile yerel ağda dosya paylaşımı yapılabilir.

45. (D) Apollon programıile internet üzerinden dosya indirme işlemi yapılabilir.

46. (D) KTorrent programı ile dosya indirme ve gönderme işlemi yapılabilir.

47.(D) Açık kaynak işletim sisteminde dosya ve dizin izinleri de erişim açısından önem taşımaktadır.

48. (D) Paylaştırılmış dosyalara erişim sağlamak için dosya yöneticisi (Dolphin) açılır.

49. (Y) Paylaştırılmış yazıcılara erişim sadece açık kaynak işletim sistemlerinden erişim izni verilebilir.

50.(D) Linux işletim sistemi C dilinde yazılmıştır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

Yorum Yap