Açık Kaynak İşletim Sistemi 2.Dönem 2.Yazılı-Karışık - Bilişim Konuları

Açık Kaynak İşletim Sistemi 2.Dönem 2.Yazılı-Karışık

1. Bulunulan dizindeki tüm dosya ve dizinleri ayrıntılı olarak listelemek için _______________ komutu kullanılır.

2. Bir üst dizine çıkmak için _______________ komutu kullanılır.

3. Bilgisayarda yeni bir dizin oluşturmak için kullanılan komut _______________________ komutudur.

4. Bir dizin tümüyle silmek için ___________________ komutu kullanılır.

5. A karakteriyle başlayan a karakteriyle biten ve 5 harfli sözcükleri bulmak için _________________ düzenli deyimi kullanılır.

6. Linux’ta ağ ayarları ile ilgili dosya ve dizinler arasında aşağıdakilerden yoktur?
A) /etc/tmp dizini
B) /etc/sysconfig/network-scripts dizini
C) /etc/hosts dizini
D) /etc/resolv.conf dosyası

7. Linux’ta /etc/sysconfig/network dosyasında aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaz ?
A) HOSTNAME
B) GATEWAY
C) DEVICE
D) NISDOMAIN

8. Aşağıdakilerden hangisi Linux işletim sisteminde makine ismi – IP adresi, IP adresi – makine ismi dönüşümleri için kullanılan metotlardan birisi değildir?
A) /etc/hosts dosyasının kullanımı
B) DNS sunucu kullanımı
C) home/network dizininin kullanımı
D) NIS sunucu kullanımı

9. Kmail programında “sonraki dizindeki okunmamış mesaj”a aşağıdaki klavye kısa yollarından hangisi kullanırlarak geçilebilir?
A) CTRL ve –
B) CTRL ve +
C) CTRL ve Aşağı Ok
D) CTRL ve Yukarı Ok

10. Ağ üzerindeki bir makinenin çalışır durumda olup olmadığını anlamak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arp
B) Ftp
C) Traceroute
D) Ping

11. Mozilla Firefox programı aşağıda verilen program türlerinden hangisine aittir ?
A) Hesap Makinesi
B) Web Tarayıcı
C) Dosya Yöneticisi
D) Sunu programı

12. Aşağıdakilerden hangisi Pardus Linux’ta kullanılan bir indirme yöneticisini içerisinde barındırır?
A) İnternet Explorer
B) Windows Communicator
C) Pardus Zemberek
D) Mozilla Firefox

13. Aşağıdakilerden hangisi Pardus’la birlikte kurulan web tarayıcı (browser) programıdır?
A) Mozilla Firefox
B) Netscape
C) Internet Explorer
D) Opera

14. Mozilla Firefox tarayıcısında yeni bir sekme açmak için aşağıdaki kısayol tuş bileşimlerinden hangisi kullanılmalıdır?
A) Ctrl+A
B) Ctrl+S
C) Ctrl+T
D) Ctrl+Z

15. İndirme yöneticisi ne amaçla bulunur?
A) İnternetten dosya indirme işlemini hızlandırır.
B) İnternetten dosya indirmeyi kısıtlar.
C) Bilgisayar kapansa bile indirilen verinin kaybedilmemesini sağlar.
D) İnternetten indirilen dosyaları görüntülemeyi ve yönetmeyi sağlar.

16. Linux’ta sistem yöneticisinin kullanıcı adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) admin
B) su
C) root
D) konsole

17. Linux sistemlerde kullanıcı hesap bilgileri nerede saklanır?
A) /bin/shadow
B) /etc/passwd
C) /usr/passwd
D) /home/shadow

18. Gölge parola ne amaçla kullanılır?
A) Şifre güvenliği amacıyla
B) Yeni kullanıcı tanımlama amacıyla
C) Komut satırında oturum açma amacıyla
D) Yönetici hesabından işlem yapabilmek amacıyla

19. Kullanıcının hangi gruplara üye olduğunu görebilmek için hangi komut kullanılır?
A) user
B) cat
C) ls –l
D) groups

20. Grup hesabı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Belirli kullanıcıların yetkilerinin topluca belirlenmesi gerektiğinde grup hesapları kullanılır.
B) Gruplar, kendisine dâhil olan kullanıcıların gruba verilen haklardan yararlanmasını sağlar.
C) Komut satırında grup oluşturmak için, sistem yöneticisi olarak oturum açmak gerekli değildir.
D) 0 ile 499 arasındaki grup kimlik numaraları sistem gruplarına aittir.

21. Sistem yöneticisi olarak oturum açmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?
A) man
B) su
C) useradd
D) usermod

22. passwd komutunun işlevi nedir?
A) Kullanıcı hesabı açar.
B) Kullanıcıları görüntüler.
C) Kullanıcı şifresini günceller.
D) Yönetici parolası ile oturum açar.

23. Grafik ortamda kullanıcı hesabı oluşturmak için hangi program kullanılır?
A) TASMA  Sistem Seçenekleri  Kullanıcı Yöneticisi
B) TASMA  Kullanıcı Hesabı
C) TASMA  Sistem Seçenekleri  Giriş Yöneticisi
D) TASMA  Sistem Seçenekleri  Açılış Yöneticisi

24. Kullanıcı ev dizinleri genellikle hangi dizin altında bulunur?
A) etc
B) bin
C) usr
D) home

25. Aşağıdaki gruplardan hangisi kullanıcıya sistem yöneticisi yetkileri sağlar?
A) audio
B) power
C) users
D) wheel

26. Kabuk nedir?
A) Grafik arayüzdür.
B) Dosya ve dizinlere verilen addır.
C) Komut istemcisidir.
D) İşletim sistemi çekirdeğidir.

27. Aşağıdaki komutlardan hangisi bir süreci PID numarasıyla sonlandırır?
A) ps
B) kill
C) killall
D) clear

28. Aşağıdaki karakterlerden hangisi, bir dosyanın sonuna ekleme yapmak için kullanılabilecek yönlendirme karakteridir?
A) >
B) ->
C)|
D) >>

29. Boru (pipe) işlemi ne amaçla yapılır?
A) Bir dosyayı diğer bir dosyaya bağlamak için
B) Dosyaları birbirine eklemek için
C) Bir komutun çıktısını başka bir komuta yönlendirmek için
D) Komutları aynı anda çalıştırmak için

30. Aritmetik karşılaştırma işleminde “eşittir” anlamında kullanılan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) –eq
B) –gt
D)!=
E) –lt

31. Samba servisinin başlatılması için gerekli program aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paket Yöneticisi
B) Sistem Yöneticisi
C) Servis Yöneticisi
D) Samba Yöneticisi

32. Samba ayarları nereden yapılır?
A) TASMA->İnternet ve Yerel Ağ->Samba
B) TASMA->Çevre Birimleri->Samba
C) TASMA->Sistem Yönetimi->Samba
D) TASMA->Bölge ve Dil Seçenekleri->Samba

33. Paylaşılan dosyalara erişim için Konqueror programında adres satırına ne yazılmalıdır?
A) remote:/
B) smb:/
C) konsole
D) samba:/

34. Pardus’ta yazıcı ayarlarına nereden erişilir?
A) TASMA->Sistem Aygıtları->Yazıcılar
B) TASMA->Sistem Yöneticisi->Yazıcılar
C) TASMA->Internet ve Yerel Ağ->Yazıcılar
D) TASMA->Çevre Birimleri->Yazıcılar

35. Aşağıdaki programlardan hangisi İnternet üzerinden dosya paylaşım programıdır?
A) Apollon
B) Kate
C) Konsole
D) Firefox

36. ( ) Pardus kurulu bir makineden Windows kurulu makinedeki dosyalara erişim sağlamak için, Pardus makinede Samba programı kurulu olmalıdır.

37. ( ) Samba programı ayarları, yalnızca sistem yöneticisi (root) tarafından yapılabilir.

38. ( )Pardus sistemlerde yazıcı paylaşımı yalnızca ağa bağlı Pardus kurulu makineler arasında gerçekleştirilebilir.

39. ( ) Apollon, bir bittorrent uygulamasıdır.

40. ( ) KTorrent, Pardus ile birlikte gelen bir yazılımdır.

41. ( ) Pardus’ta paket yöneticisi, “PiSi” olarak adlandırılır.

42. ( ) Pardus’ta EXE uzantılı uygulama dosyaları doğrudan çalıştırılabilir.

43. ( ) Depo adresi mutlaka .htm veya .html uzantılı bir dosyadır.

44. ( ) Komut satırında paket kurma, kaldırma ve güncelleme işlemlerini yapabilmek için yönetici (root) haklarına sahip olmak gerekir.

45. ( ) Nano editörü, grafik ortamda çalışan bir uygulamadır.

46. ( ) KWrite editörü, Kate editörüne göre daha gelişmiş bir uygulamadır.

47. ( ) Kabuk programları, Kate editöründe çalıştırılabilir.

48. ( ) Linux İşletim Sistemi’nde dosyalara isim verirken * (yıldız) ve ? (soru işareti) karakterleri kullanılamaz.

49. ( ) Linux İşletim Sisteminde dosyaların isimleri rakamla başlayamaz.

50. ( ) KDE bir işletim sistemidir.

CEVAP ANAHTARI

1 ls 11 B 21 B 31 C 41 D
2 cd 12 D 22 C 32 A 42 Y
3 mkdir 13 A 23 A 33 B 43 Y
4 rm 14 C 24 D 34 D 44 D
5 a???a 15 D 25 D 35 A 45 Y
6 A 16 C 26 C 36 D 46 Y
7 C 17 B 27 B 37 D 47 D
8 C 18 A 28 D 38 Y 48 D
9 B 19 D 29 C 39 Y 49 Y
10 D 20 C 30 A 40 D 50 Y
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap