Açık Kaynak İşletim Sistemi 2.Dönem 2.Yazılı - Test - Bilişim Konuları

Açık Kaynak İşletim Sistemi 2.Dönem 2.Yazılı – Test

1 Linux’ta sistem yöneticisinin kullanıcı adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) admin
B) Su
C) root
D) konsole

2 Aşağıdaki komutlardan hangisi yardım almak için kullanılmaz?

A) help
B) info
C) man
D) ls

3 Aşağıdaki komutlardan hangisi dosya ve dizin taşımak için kullanılır?

A) cp
B) rm
C) mv
D) cd

4 Aşağıdaki komutlardan hangisi dosya veya dizin aramak için kullanılır?

A) grep
B) find
C) cat
D) who

5 Boru (pipe) işlemi ne amaçla kullanılır?

A) Bir dosyayı diğer bir dosyaya bağlamak için
B) Dosyaları birbirine eklemek için
C) Bir komutun çıktısını başka bir komuta yönlendirmek için
D) Komutları aynı anda çalıştırmak için

6 Aşağıdaki aritmetik işlem seçeneklerden hangisi “eşit değil” anlamında kullanılır?

A) –gt
B) –lt
C) –eq
D) –en

7 Aşağıdaki deyimlerden hangisi program bloğu oluşturmak için kullanılır?

A) for
B) if
C) function
D) while

8 Pardus’ta kurulum paketlerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .tar.gz
B) .rpm
C) .pisi
D) .deb

9 Pardus’ta EXE uzantılı uygulama dosyalarını çalıştırmaya yarayan emülatör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Celestia
B) KLogic
C) KTechlab
D) Wine

10 Komut satırında paket araması yapan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) pisi search
B) pisi info
C) pisi install
D) pisi remove

11 Pardus işletim sisteminde paket yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konsole
B) PiSi
C) RPM
D) Portage

12 Pardus işletim sisteminde kurulabilir paketler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynak
B) Exe
C) Binary
D) Çomar

13 Pardus işletim sisteminde paket yöneticisinde aşağıdakilerden sekmelerden hangisi bulunmamaktadır?

A) Kurulabilir Paketler
B) Kurulu Paketler
C) Güncellemeler
D) Kaldırılacak Paketler

14 Pardus işletim sisteminde komut satırında paket yükleme komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) pisi search
B) pisi info
C) pisi install
D) pisi remove

15 Pardus işletim sisteminde komut satırında kurulu paketi kaldırma komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) pisi search
B) pisi info
C) pisi install
D) pisi remove

16 Pardus işletim sistemi komut satırında depo eklemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) pisi remove-repo
B) pisi add-repo
C) pisi list-repo
D) pisi upgrade-repo

17Pardus işletim sisteminde komut satırında kurulu programda güncelleme için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) pisi
B) pisi info
C) pisi upgrade
D) pisi help

18 “Editör” sözcüğünün bilgisayar bilimindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Program dosyası
B) Metin dosyası
C) Metin düzenleyici
D) Komut satırı

19 Aşağıdakilerden hangisi Linux’ta bulunan bir editör programı değildir?

A) VIM
B) Pico
C) Notepad
D) KWrite

20 VIM editöründe programdan çıkmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?

A) :w
B) :q
C) i
D) ^X

21 Nano editörü, aşağıdaki Linux editörlerinden hangisinin bir benzetimidir?

A) Pico
B) Kate
C) KWrite
D) Ed

22 KWrite editörüyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Grafik ortamda çalışan bir editör programıdır.
B) Program kodları için otomatik biçimlendirme özelliği vardır.
C) Dil bilgisi denetimi özelliği vardır.
D) Oturum tanımlama özelliğine sahiptir.

23 Linux’ta sistem yöneticisinin kullanıcı adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) admin
B) su
C) root
D) konsole

24 Linux sistemlerde kullanıcı hesap bilgileri nerede saklanır?

A) /bin/shadow
B) /etc/passwd
C) /usr/passwd
D) /home/shadow

25Gölge parola ne amaçla kullanılır?

A) Şifre güvenliği amacıyla
B) Yeni kullanıcı tanımlama amacıyla
C) Komut satırında oturum açma amacıyla
D) Yönetici hesabından işlem yapabilmek amacıyla

26 Kullanıcının hangi gruplara üye olduğunu görebilmek için hangi komut kullanılır?

A) user
B) cat
C) ls –l
D) groups

27 Grup hesabı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Belirli kullanıcıların yetkilerinin topluca belirlenmesi gerektiğinde grup hesapları kullanılır.
B) Gruplar, kendisine dâhil olan kullanıcıların gruba verilen haklardan yararlanmasını sağlar.
C) Komut satırında grup oluşturmak için, sistem yöneticisi olarak oturum açmak gerekli değildir.
D) 0 ile 499 arasındaki grup kimlik numaraları sistem gruplarına aittir.

28 Sistem yöneticisi olarak oturum açmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir?

A) man
B) su
C) useradd
D) usermod

29 passwd komutunun işlevi nedir?

A) Kullanıcı hesabı açar.
B) Kullanıcıları görüntüler.
C) Kullanıcı şifresini günceller.
D) Yönetici parolası ile oturum açar.

30 Kullanıcı ev dizinleri genellikle hangi dizin altında bulunur?

A) etc
B) bin
C) usr
D) home

31 Aşağıdaki gruplardan hangisi kullanıcıya sistem yöneticisi yetkileri sağlar?

A) wheel
B) power
C) users
D) audio

32 Sistem yöneticisi (root) hesabı ile aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleştirilemez?

A) Kullanıcı ekleme
B) Kullanıcı hakları değiştirme
C) Konsolda oturum açma
D) Grafik ortamda oturum açma

33 Aşağıdaki cümlenin başında boş bırakılan paranteze, cümlede verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazın.

( D ) İşletim sistemlerinde açılan her pencerede kullanıcının yazdığı her karakteri okuyup bilgisayarın donanımının anlayacağı gerçek komutlara çeviren kabuk çalışır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap