Açık Kaynak İşletim Sistemi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Açık Kaynak İşletim Sistemi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ DERSİ 1.DÖNEM 2.SINAV ÇALIŞMA SORULARI
MEGEP MODÜLLERİNDEN YARARLANILMIŞTIR.
1. (Y) Unix işletim sistemi GPL lisansa sahiptir.
2. (D) Unix işletim sistemi C programlama dili ile yazılmıştır.
3. (D) GPL açık kaynak kodlu yazılımların özgürce dağıtılmasını düzenleyen bir lisans anlaşmasıdır.
4. (Y) Linux işletim sistemleri NTFS dosya sistemini kullanır.
5. (D) Sabit diskte biosun ilk okuduğu bölüme MBR( Master Boot Record) denir.
6. (D) Pardus’da sistem belleğinin yetersiz kaldığı durumlarda harddisk üzerinde bellek olarak kullanılan alana takas alana (Swap) denir.
7. (Y) Pardus işletim sistemi sadece DVD’den kurulabilir.
8. (D) Pardus’da kurulum aracı olarak YALI yazılımı kullanılır.
9. (D) Pardus Linux çekirdeği kullanan bir işletim sistemidir.
10. (D) “OpenOffice, Pardus işletim sisteminde ve Linux sistemlerde sıkça kullanılan ofis programları paketidir.
11. (Y) Hesaplama yapmak için Write yazılımı kullanılır.
12. (Y) KCalc, bir web tarayıcı uygulamasıdır.
13. (D) Writer yazılımında tablo oluşturulabilir ve düzenlenebilir.
14. (D) Impress yazılımında Slayt geçişi seçeneklerine tıklandığında ön izleme ile seçeneğin etkisi görülebilir.
15. Linux işletim sistemlerinde kullanılan grafik ara yüz alt yapısı hangisidir?
A) Kaptan B) X Window C) Minix D) Panel
16. Aşağıdakilerden hangisi kaptan ayar sihirbazı ile değiştirmek mümkün değildir?
A) Mouse sağ / sol el kullanım şekli B) Kullanılacak menü stili C) Kullanıcı adı ve parola D) Masaüstü duvar kağıdı
17. Pardus ile birlikte gelen masaüstü ortamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gnome B) Xfce C) Open Box D) KDE
18. Aşağıdakilerden hangi KDE temel bileşenlerinden değildir?
A) Masaüstü B) Panel C) Root D)Masaüstü Dizini
19. Aşağıdakilerden hangisi panel üzerinde ön tanımlı olarak bulunmaz?
A) Uygulama Çalıştırıcısı B) Çöp Kutusu C) Görev Yöneticisi D) Sistem Çekmecesi
20. Aşağıdakilerden hangisi pardus ile hazır gelen masaüstü etkinliklerinden değildir?
A) Masaüstü B) Gazete C) Dizin Görünümü D) Ev Dizini
21. Aşağıdakilerden hangisi Linux dosya sisteminde en üstte bulunan dizindir?
A) /Home B) /Bin C) / D) /Usr
22. Aşağıdaki karakterlerden hangisi Linux dosyalarına isim verilirken kullanılamaz?
A) “.” B) “-“ C) “_” D) “*”
23. Aşağıdakilerden hangisi Linux’da dosya ve dizinlerin isimlerini yeniden adlandırma işlevi görür?
A) F1 B) F2 C) F3 D) F4
24. Aşağıdakilerden hangisi bulunulan dizinde konsolu açmak için kullanılır?
A) F1 B) F2 C) F3 D) F4
25. Aşağıdakilerden hangisi Dolphin dosya yöneticisinde taşıma silme gibi işlemleri geri almak için kullanılır?
A) Ctrl+Z B) Ctrl+X C) Ctrl+C D) Ctrl+V
26. Linux sistemlerde kullanıcıların kişisel verileri aşağıdaki dizinlerden hangisinde tutulur?
A) /Home B) /Bin C) /tmp D) /Usr
27. Aşağıdakilerden hangisi donanımlarla iletişim kurulması için gerekli olan aygıt dosyalarını içeren dizindir?
A) /root B) /boot C) /dev D) /lib
28. Aktif dizinde rehber dosyasına, dosya sahibi için tüm izinler, gruba ve diğer kullanıcılara hiçbir izni vermeyecek şekilde
erişim izin komutu aşağıdakilerden hangisidir?
A) chmod 700 rehber B) chmod 577 rehber C) chmod rehber 077 D) chmod 522 rehber
29. Aktif dizinde çalışırken etkinlik.txt dosyasını sıkıştırarak arşivleyecek komut satırı aşağıdakilerden hangisidir?
A) tar –xvf etkinlik.txt B) tar –cvzf etkinlik.txt C) gunzip etkinlik.txt.tz D) tar –cf etkinlik.txt.tgz
30. Pardus’da paket yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) KDE B) Dolphin C) PiSi D) Konsol
31. Linux’ta ağ ayarları ile ilgili dosya ve dizinler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) /etc/tmp dizini B) /etc/sysconfig/network-scripts dizini C) /etc/hosts dizini D) /etc/resolv.conf dosyası
32. Linux’ta /etc/sysconfig/network dosyasında aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaz?
A) DEVICE B) GATEWAY C) HOSTNAME D) NISDOMAIN
33. Aşağıdakilerden hangisi Linux işletim sisteminde makine ismi – IP adresi, IP adresi makine ismi dönüşümleri için
kullanılan metotlardan birisi değildir?
A) /etc/hosts dosyasının kullanımı B) home/network dizininin kullanımı C) DNS sunucu kullanımı D) NIS sunucu kullanımı
34. Ağ üzerindeki bir makinenin çalışır durumda olup olmadığını anlamak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arp B) Ftp C) Traceroute D) Ping
35. Aşağıdakilerden hangisi gelen Kmail’in desteklediği gelen e-posta protokollerinden birisidir?
A) SMTP B) http C) POP3 D) FTP
36. Linux’ta sistem yöneticisinin kullanıcı adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) admin B) su C) root D) konsole
37. Linux sistemlerde kullanıcı hesap bilgileri nerede saklanır?
A) /bin/shadow B) /etc/passwd C) /usr/passwd D) /home/shadow
38. Gölge parola ne amaçla kullanılır?
A) Şifre güvenliği amacıyla B) Yeni kullanıcı tanımlama amacıyla
C) Komut satırında oturum açma amacıyla D) Yönetici hesabından işlem yapabilmek amacıyla
39. Kullanıcının hangi gruplara üye olduğunu görebilmek için hangi komut kullanılır?
A) user B) cat C) ls –l D) groups
40. Grup hesabı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Belirli kullanıcıların yetkilerinin topluca belirlenmesi gerektiğinde grup hesapları kullanılır.
B)Gruplar, kendisine dâhil olan kullanıcıların gruba verilen haklardan yararlanmasını sağlar.
C)Komut satırında grup oluşturmak için, sistem yöneticisi olarak oturum açmak gerekli değildir.
D)0 ile 499 arasındaki grup kimlik numaraları sistem gruplarına aittir.
41. Sistem yöneticisi olarak oturum açmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir?
A) man B) su C) useradd D) usermod
42. passwd komutunun işlevi nedir?
A) Kullanıcı hesabı açar. B) Kullanıcıları görüntüler. C) Kullanıcı şifresini günceller. D) Yönetici parolası ile oturum açar.
43. Kullanıcı ev dizinleri genellikle hangi dizin altında bulunur?
A) etc B) bin C) usr D) home
44. Aşağıdaki gruplardan hangisi kullanıcıya sistem yöneticisi yetkileri sağlar?
A) wheel B) power C) users D) audio
45. Sistem yöneticisi (root) hesabı ile aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleştirilemez?
A) Kullanıcı ekleme B) Kullanıcı hakları değiştirme C) Konsolda oturum açma D) Grafik ortamda oturum açma
46. “Editör” sözcüğünün bilgisayar bilimindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Program dosyası B) Metin dosyası C) Metin düzenleyici D) Komut satırı
47. Aşağıdakilerden hangisi Linux’ta bulunan bir editör programı değildir?
A) VIM B) Pico C) Notepad D) KWrite
48. VIM editöründe programdan çıkmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?
A) :w B) :q C) i D) ^X
49. Nano editörü, aşağıdaki Linux editörlerinden hangisinin bir benzetimidir?
A) Pico B) Kate C) KWrite D) Edit
50. KWrite editörüyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Grafik ortamda çalışan bir editör programıdır. B) Program kodları için otomatik biçimlendirme özelliği vardır.
C) Dil bilgisi denetimi özelliği vardır. D) Oturum tanımlama özelliğine sahiptir.
51. Pardus’ta kurulum paketlerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) .tar.gz B) .rpm C) .pisi D) .deb
52. Pardus’ta EXE uzantılı uygulama dosyalarını çalıştırmaya yarayan emülatör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Celestia B) KLogic C) KTechlab D) Wine
53. Komut satırında paket araması yapan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) pisi search B) pisi info C) pisi install D) pisi remove
54. Pardus işletim sisteminde paket yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konsole B) PiSi C) RPM D) Portage
55. Pardus işletim sisteminde kurulabilir paketler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaynak B) Exe C) Binary D) Çomar
56. Pardus işletim sisteminde paket yöneticisinde aşağıdakilerden sekmelerden hangisi bulunmamaktadır?
A) Kurulabilir Paketler B) Kurulu Paketler C) Güncellemeler D) Kaldırılacak Paketler
57. Pardus işletim sisteminde komut satırında paket yükleme komutu aşağıdakilerden hangisidir?
A) pisi search B) pisi info C) pisi install D) pisi remove
58. Pardus işletim sisteminde komut satırında kurulu paketi kaldırma komutu aşağıdakilerden hangisidir?
A) pisi search B) pisi info C) pisi install D) pisi remove
59. Pardus işletim sistemi komut satırında depo eklemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A) pisi remove-repo B) pisi add-repo C) pisi list-repo D) pisi upgrade-repo
60. Pardus işletim sisteminde komut satırında kurulu programda güncelleme için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A) pisi B) pisi info C) pisi upgrade D) pisi help

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap