Ağ İşletmenliği Dalı Yaz Dönemi Staj Bitirme Sınavı - Bilişim Konuları

Ağ İşletmenliği Dalı Yaz Dönemi Staj Bitirme Sınavı

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLÜL DÖNEMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI AĞ İŞLETMENLİĞİ DALI
YAZ STAJI SINAVI

SORULAR

1) BIOS menüsünde yapılan değişiklikleri kaydedip, çıkmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?

A)F10
B)F12
C)DEL
D)HOME

2) Klavyeniz takılı değilse yada çalışmıyor ise ekranda görülecek yazılı hata mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

A)BIOS ROM ChecksumError – SystemHalted
B)CMOS BatteryFailed
C=Keyboard ErrorOr No Keyboard Present
D)Hard Disk(s) Fail

3) BIOS menüsüne giriş için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?

A)F10
B)F12
C)DEL
D)HOME

4) Bilgisayarınızın sabit diski bozuk veya ayarları hatalı ise ekranda görülecek yazılı hata mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

A)BIOS ROM ChecksumError – SystemHalted
B)CMOS BatteryFailed
C)Keyboard ErrorOr No Keyboard Present
D)Hard Disk(s) Fail

5) İşletim sistemi genellikle hangi disk bölümüne kurulur?

A)C:
B)D:
C)E:
D)F:

6) Diskte yer açarak bilgisayarın daha hızlı çalışmasını sağlamak ve sabit diskteki gereksiz dosyaları azaltmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A)Disk Temizleme
B)Disk Birleştirme
C)Sistem Geri Yükleme
D)Kayıt Defteri

7) Sürücüleri elle yüklemek için Denetim Masası’ndan hangi seçenek kullanılır?

A)Program Ekle
B)Donanım Ekle
C)Sistem
D)Yönetimsel Araçlar

8) Bir bilgisayarın bütün ayarları ve dokümanları ile birlikte alınmış yedeği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Geri Yükleme Noktası
B)Evrak Çantası
C)Sistem İmajı
D)Sistem Noktası

9) Bütün programların, üzerinde çalıştığı bellek hangisidir?

A)RAM
B)Sabit disk
C)ROM
D)CD-ROM

10) Bilgisayarın birbirlerine veya ağa bağlanmasını sağlayan kart hangisidir?

A)Ethernet kartı
B)Ekran kartı
C)Ses kartı
D)TV kartı

11) CTRL+Z tuşunun görevi nedir?

A‐) Geri Al
B‐) Yeniden Yazılan
C‐) Yeni
D‐) Kaydet

12) Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?

A‐) Ctrl+S
B‐) Ctrl+V
C‐) Shift+A
D‐) Ctrl+A

13) Metne bir tablo eklemek için hangi menü kullanılır?

A‐) Araçlar Menüsü
B‐) Ekle Menüsü
C‐) Tablo Menüsü
D‐) Biçim Menüsü

14) Belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A‐) Baskı Önizleme‐ (Ofis Düğmesi – Yazdır)
B‐) Sayfa Yapısı ‐ (Ofis Düğmesi – Yazdır)
C‐) Sayfa Düzeni ‐ (Ofis Düğmesi – Baskı Önizleme )
D‐) Hiçbiri

15) Excel programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A‐) .xlsx
B‐)bmp
C‐).docx
D‐) .dotx

16) Excel’de satır ve sütunun kesiştiği kısma ne ad verilir?

A) Sütün
B) Satır
C) Hücre
D) Hiçbiri

17) Excel’de “sadece” B3 ile B9 hücrelerindeki değerleri toplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A)=TOPLA(B3;B9)
B) =TOPLA(B3:B9)
C) =TOPLA(B3-B9)
D) =TOPLA(B3,B9)

18) Excel’de birden fazla veri içinde en büyük olan sayıyı bulmak için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) MIN
B)MAK
C) MAT
D) XLS

19) Aşağıdakilerden hangisi bir grafik türü değildir?

A) Pasta
B) Kek
C) Halka
D) Çubuk

20) Power Point programında gösteriyi başlatmak için hangi tuş kullanılır?

A) F2
B) F6
C) F1
D) F5

21) Aşağıdakilerden hangisinde 568A ve 568B standartları için renk sıralaması doğru verilmiştir.

A) 568A YB Y TB M MB T KB K
568B TB T YB M MB Y KB K
B) 568A TB T YB M MB Y KB K
568B YB Y TB M MB T KB K
C) 568A TB T YB Y MB M KB K
568B YB Y TB T MB M KB K
D) 568A YB Y TB T MB M KB K
568B TB T YB Y MB M KB K
E) 568A YB TB MB KB Y T M K
568B Y T M K YB TB MB KB

22) Ağdaki iletişim başlangıcı öncesinde, gönderici ve alıcının iletişim yapma konusunda istek ve onay mesajlarını birbirlerine gönderdiği protokol hangisidir?

A) UDP
B) TCP
C) IP
D)DHCP
E) http

23) Aşağıdakilerden hangisi TCP/IP Modelinin katmanlarından biri değildir?

A) Uygulama
B) Veri Bağı
C) İnternet
D) Taşıma
E) Ağ Arayüz

24) Ağa bağlı diğer konak bilgisayarlara bilgi veya hizmet sağlayan bir yazılım uygulamasını çalıştıran bilgisayara ne denir.

A) Sunucu
B) Yönlendirici
C) Tekrarlayıcı
D)İstemci
E) TCP

25) Aynı ağda olmayan bilgisayarlar nasıl haberleşir.

A) DNS de belirtilen IP adresine sahip cihaz aracılığı ile
B) DHCP de belirtilen IP adresine sahip cihaz aracılığı ile
C) Varsayılan ağ geçidinde belirtilen IP adresine sahip cihaz aracılığı ile
D) Alt ağ maskesi ile
E) TFTP de belirtilen IP adresine sahip cihaz aracılığı ile

Sıradaki 4 soruyu 168.144.145.43/20 IP yapılandırmasına göre cevaplayın

26) Alt ağ maskesi nedir?

A) 255.255.0.0
B) 255.255.255.0
C) 255.255.255.240
D) 255.255.240.0E) 255.240.0.0

27) Ağ adresi aşağıdakilerden hangisidir.

A) 168.144.145.0
B) 168.144.0.0
C) 168.144.64.0
D) 168.144.128.0 E) 168.144.144.0

28) Yayın(Broadcast) adresi nedir?

A) 168.144.144.255
B) 168.144.145.255
C) 168.144.150.255
D) 168.144.154.255 E)168.144.159.255

29) Bağlı bulunduğu ağa en fazla kaç bilgisayar bağlanabilir.

A) 254
B) 128
C) 510
D) 2046
E) 4092

30) Aşağıdaki servislerin kullandığı varsayılan port numaraları hangi seçenekte doğru verilmiştir.

  DNS FTP HTTP
A) 80 53-54 21
B) 60 60-61 70
C) 40 30-31 60
D) 73 20-21 80
E) 53 20-21 80

31) 192.165.45.117/27 IP yapılandırmasına sahip bir bilgisayar aşağıdakilerden hangi IP adresine sahip bir bilgisayarla doğrudan haberleşebilir.

A) 192.168.45.65
B) 192.168.45.200
C) 192.168.45.45
C) 192.168.45.226
E) 192.168.45.85

32) 192.168.85.0 Ağını 8 Alt ağa bölmek için kullanacağınız alt ağ maskesi hangi seçenekte doğru verilmiştir.

A) 255.0.0.0
B) 255.255.0.0
C)255.255.240.0
D) 255.255.255.0
E) 255.255.255.240

33) Aşağıdakilerden hangisinde ağ adres sınıfı ile varsayılan alt ağ maskesi doğru verilmiştir.

  A B C
A) 255.255.0.0 255.0.0.0 255.255.255.0
B) 255.255.255.0 255.255.0.0 255.0.0.0
C) 255.255.0.0 255.255.255.0 255.0.0.0
D) 255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0
E) 255.255.255.0 255.0.0.0 255.255.0.0

34) Aşağıdakilerden hangisinde verilen IP adresi 185.45.25.138/26 IP yapılandırmasına sahip bir bilgisayarın varsayılan ağ geçidi olabilir.

A) 185.45.25.1
B) 185.45.25.138
C) 185.45.25.130
D) 185.45.25.128
E) 185.45.25.255

35) 192.168.46.58/22 IP yapılandırmasına sahip bilgisayar aşağıdakilerden hangi IP adresine sahip bir bilgisayarla doğrudan haberleşemez.

A) 192.168.43.200
B) 192.168.44.200
C) 192.168.45.200
D) 192.168.46.200
E) 192.168.47.200

36) Yönlendiricide bulunan işletim sisteminin imajı, hangi bileşende depolanır?

A) ROM
B) FLASH
C) RAM
D) NVRAM
E) ROM

37) Yönlendirici kurulum ara yüzlerine karşılık gelen prompt hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  User EXEC Mod Privileged EXEC Mod Global ConfigurationMod
A) # > (config)#
B) > # (config)#
C) > # (config)>
D) > > (config)#
E) # > (config)>

38) Global konfigürasyon modunda iken yapılan değişiklikleri startup-config dosyasına kaydedecek komut satırları hangi seçenekte doğru verilmiştir.

A) 1-wr
B)1-wr 2- exit
C) 1-exit 2-exit 3-wr
D) 1- exit 2- wr
E) 1-exit 2-save 3-wr

39) Global konfigürasyon modunda Tokat yönlendiricisinde aşağıda verilen komutlar ne yapar
1-int f0/0
2-ip address 192.168.15.10 255.255.255.0
3-no shutdown

A) Tokat yönlendiricisinin fasteternet0/0/0arayüzünü yapılandırır.
B) Tokat yönlendiricisinin Telnet 0/0/0arayüzünü yapılandırır.
C) Tokat yönlendiricisinin serial0/0/0arayüzünü yapılandırır.
D) Tokat yönlendiricisinin konsol arayüzünü yapılandırır.
E) Tokat yönlendiricisinin Telnet 0/0/1arayüzünü yapılandırır.

40) User EXEC moda iken yönlendiricimizin ismini Tokat olarak değiştirecek komutlar sırası ile hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) 1- enable 2- hostname Tokat
B) 1- configureterminal 2-hostname Tokat 3-enable
C) 1- enable 2- configure terminal 3- hostname Tokat
D) 1- configureterminal 2- enable 3-hostname Tokat
E) 1-1- configureterminal 2-hostname Tokat

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap